Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Esküvői szertartás, Aranylakodalom

A kép Dr. Pataki Krisztina orvos és Drs. Börzsönyi Kornél lp.
esküvőjén készült, 2006.08.06-án.


Református esküvő
A református egyház felfogása szerint nem "református esküvőről" hanem házasságot megáldó református istentiszteletről kell beszélnünk. A református istentisztelet keretében megáldott házasságot nem az egyház köti meg a templomban, hanem a házasfelek előzőleg az állami anyakönyvvezető előtt.

A fiatal /vagy idősebb/ pár már mint férj és feleség érkezik a templomba s kérik házasságukra a Szentháromság Isten áldását.

Hogy a házastársak milyen komolyan veszik Isten áldását először azzal fejezik ki, hogy nyitott szívvel vannak készen meghallgatni Istennek az igehirdetés által hozzájuk szóló személyes szavát a házasság bibliai értelméről.

Másodszor azzal, hogy az igehirdetés meghallgatása után, a lelkipásztor felszólítására megfogják egymás jobb kezét s mások által is jól hallható szóval elmondják a házassági eskő szövegét.

Harmadszor azzal, hogy a lelkipásztor imádságával egyrészt hálát adnak Isten eddigi gondviselő szeretetéért (református egyházukért, a családi otthonért, egymás megtalálásáért) és azért, hogy Jézus Krisztus a házasságot is megváltotta.

Másrészt kérik Isten további segítségét, vezetését, a Szentlélek naponkénti kiáradását azért,hogy házasságukat mindig Istentől kapott hivatásnak tekinthessék és igy is élhessék meg.

A református házasságmegáldó istentisztelet szertartása (menete) a következő:

1. A lelkipásztor vagy a gyülekezet világi képviselője (gondnok) a templom kapujában fogadja a házaspárt és orgonaszó vagy a gyülekezet éneklése közben bevezeti őket a templomba.

2. Az áldást kérő házaspár a násznagyokkal (tanukkal) az urasztala elé áll. A menyasszonyi csokrot az urasztalára kell helyezni, hogy ne akadályozzon majd a kézfogásban.

3. A lelkipásztor bibliai igével köszöntést mond.

4. Ha gyülekezet is van jelen a szorosan vett családtagokon és rokonságon kivül, ekkor következik a gyülekezet hálaadó éneke (Adjatok hálát az Istennek: 105.Zsolt.1.verse).

5. Az ének elhangzása után a lelkipásztor egy bibliai ige alapján igehirdetést tart a házasság bibliai értelméről. azaz elmondja, milyen igéretei vannak istennek a hívő házastársak részére, továbbá miért hivatás a keresztyén házasság, mit vár Isten a házastársaktól, mégtovábbá minek a szimbóluma a keresztyén házassság?

6. Az igehirdetés után következik a házasfelek kézfogása
(Fogjátok meg egymás jobb kezét) és a református házassági eskőszöveg hangos elmondása a lelkipásztor után, aki azt mondatonként előremondja.

7. Az eskő elmondása és ahhoz kapcsolódó rövid pásztori intelem után kerül sor a hálaadó és könyörgő imádságra, melyet a Miatyánk közös elmondása zár le.

8. Ekkor felhangzik a lelkipásztor ajkán az apostoli áldás.
9. Következika Biblia illetve emléklapátadás.

10. A gyülekezet éneke vagy orgonaszó közben a házaspár - esetleg a lelkész vezetésével kivonul - a templomból és a templomajtóban fogadja a rokonok barátok jókivánatait.
Végül néhány adminisztrativ jellegő tudnivaló:


1. Milyen iratok szükségesek a református házasságmegáldó istentisztelethez?
* Személyi igazolvány.
* Elváltak esetében a válást hivatalosan igazoló okirat / vagy hatósági bejegyzés a személyi igazolványba /
* A területileg illetékes reformátuslelkipásztor hivatalos eelocsátó-levele.

2. Hogyan kell jelentkezni református házasságmegáldó istentiszteletre?
* Annak az egyházközségnek a lelkészi hivatalában kell jelentkezni, amelynek a templomában kívánják a házasulandók házasságuk megáldását.

* A legtöbb lelkészi hivataelan délután is vannakfogadó vagy un. hivatalos órák. De lehet jelentkezni vasárnap d.e. is az istentisztelet után. ilyenkor feltétlenül meg kell állapodni konkrét időpontban, mert a forgalmas, nagyvárosi gyülekezetekben esetleg mások is igényt tarthatnak ugyanarra az időpontra!

* Ajánlatos tehát legalább egy hónappal a házasságkötés családi körben eltervezett időpontja előtt jelentkezni a lelkészi hivatalban.

3. Hogyan kell felkészülni református keresztyén embernek a házasságra?
Először is imádkozva, mivelhogy régi református tanítás szerint "jegyben járó ifjúnak ill. leánynak" imádkozni kell.

Másodszor pedig a reformátusoknál is egyre inkább terjedő "jegyesoktatásban" való rendszeres részvétellel.

Mi református keresztyények is azt kivánjuk amit más vallású testéreink is.

Az Isten áldását kérő házasságok tapasztalják meg naponként, hogy a sok szomorú ellenpélda mellett is, ma is megáll az Istennek igéje:
"Sokkal jobban van dolga a kettőnek hogynem az egynek mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak ha elesik és nincsen aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mimódon menekedhtik megő Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak és a hármas kötél nem hamar szakad el." (Prédikátor könyve 4. 9-12)

 

50 éves házassági

évfordulóra való megemlékezésre is van lehetőség a megszentelt hajlék falai közt.

Ennek liturgus rendjéről a lelkipásztor személyesen ad felvilágosítást.

 

 

Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 9, összesen: 117605

 • 2018. január 18., csütörtök

  Hárman összesen hatvannégy kilóval lettek könnyebbek, az egészséges táplálkozásnak és a rendszeres mozgásnak köszönhetően ma már egészségesebbek és en...
 • 2018. január 18., csütörtök

  A Juhász Zsófia Díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc Díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni a ...
 • 2018. január 18., csütörtök

  „Igen hasznos, ha felidézzük a szentek emlékezetét, és a szentek szent példáit mindenkinek követésre ajánljuk.” (Második Helvét Hitvallás, XXIV.)
 • 2018. január 16., kedd

  Anyagi haszonszerzés helyett a társadalmi felelősség vállalására hívták fel a figyelmet keresztyén vállalkozók nemrégiben a Sukorói Értelmiségi Kör ke...
 • 2018. január 16., kedd

  Kilencedik alkalommal rendezik meg idén a kortárs keresztény ikonográfiai biennálét a Kecskeméti Katona József Múzeumban.
 • 2018. január 15., hétfő

  Az Unitárius Egyház zárónyilatkozata a Tordai Országgyűlés 450-ik évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségsorozatról.
 • 2018. január 15., hétfő

  Mindnyájunknak szükségünk van évente egy olyan hétre, amely hitünkben, szolgálatunkban épülést jelent a tanulmányi hetek áldásain túl.
 • 2018. január 14., vasárnap

  Egész napos intenzív ifivezető-képzést tartanak Gazdagréten az ifjúsági munka minden résztvevője számára.
 • 2018. január 12., péntek

  2018. január 23-án, kedden, 10 órakor temetik Tőkéczki László Széchenyi-díjas történészt.
 • 2018. január 12., péntek

  „Igen hasznos, ha felidézzük a szentek emlékezetét, és a szentek szent példáit mindenkinek követésre ajánljuk.” (Második Helvét Hitvallás, XXIV.)