Pótfelvételi a Károlin

2014. május 28., szerda

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara pótfelvételi eljárást hirdet protestáns teológia és református vallástanár szakokra.

 

 

 

A legújabb óramutató - beszámoló az egyházkerületi közgyűlésről

2014. május 21., szerda

A gyülekezetek megerősítéséről, az Egyházi Jövőkép Bizottság munkájáról, valamint a közelgő egyházi választásokról is szólt Bogárdi Szabó István püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület május 21-i közgyűlésén Budapesten.

A Budapest-Déli Református Egyházmegye állásfoglalása

2014. március 21., péntek

Állásfoglalás és felhívás a választások előtt

Lelkésztovábbképzés 2014-ben

2014. február 12., szerda

Ebben az évben részben régebben már tárgyalt, de további érdeklődés miatt ismét sorra kerülő témákban lesznek kurzusok - ilyen az egyháztörténeti vagy az új gyülekezetekben szolgáló lelkészeknek szóló képzés -, részben új témákban kínálunk színes programokat. A mellékelt dokumentumokban található képzések mindegyike akkreditált, de a bőséges választék könnyebb áttekinthetősége miatt különválasztottuk az egyházkerület lelkésztovábbképző intézete által szervezett és a más szervezésű tanfolyamokat. Mindezek megtalálhatóak a honlap Lelkésztovábbképzés menüpontja alatt, itt.

A jelentkezési határidő az egyházkerületi képzések esetében egységesen április 30, a többi kurzus közül némelyik korábban kezdődik, kérjük, figyelmesen olvassák el a csatolt tájékoztatókat!

 

 

Évszázadok imádságoskönyvei

2014. január 28., kedd

Kiállítás a Ráday Gyűjteményben 2014. január 28. és február 28. között

Lélektől lélekig - Szabó István püspök gondolatai a Kossuth Rádióban

2014. január 20., hétfő

A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának állandó rovata a Lélektől lélekig , amelyben felváltva több egyház vezető személyisége fejti ki öt percben a gondolatait. Református részről Szabó István püspök a rovat meghívottja, az itt elhangzottakat honlapunk Lélektől lélekig rovatában tesszük közzé írásban. Legutóbbi, január 19-én elhangzott üzenetét most itt is publikáljuk.

Köszönet a magvetőknek

2013. november 22., péntek

„Sok tanítványunk tőlünk hall először Istenről és arról, hogy a Biblia a zsinórmértékünk. Őket türelemmel és szeretettel kell elvezetni arra a rácsodálkozásra, hogy belső indíttatásukká váljon a Krisztussal való találkozás" - vallja az a dunamelléki pedagógus, akit az egyházkerületi közgyűlés négy társával együtt munkája elismeréseként díjjal jutalmazott.

Gyülekezet, törvények, adakozás, bomba

2013. november 22., péntek

A gyülekezetközpontúság fontosságát hangsúlyozta püspöki jelentésében Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlésén november 21-én, csütörtökön.

Közlemény

2013. november 06., szerda

A Dunamelléki Református Egyházkerület esperes-gondnoki testületének közleménye

Nyilatkozat

2013. november 04., hétfő

A 2013. november 3-án vasárnap délelőtt a Szabadság téri református templomban történtek kapcsán.

Vonz és megtart

2013. október 15., kedd

Nem mi építettünk házat az Úrnak, hanem ő épített miértünk - mondta Kiss László lelkipásztor a szemeretelepi református gyülekezet templomszentelő ünnepségén. A hetvenhárom éve fennálló gyülekezet korábban egy vendéglőből átalakított, szűkös helyiségben tartotta istentiszteleteit, a gyülekezet új temploma viszont tágas belső térrel hívogatja a gyülekezeti tagokat és az érdeklődőket is.

Életté váltani

2013. szeptember 30., hétfő

Néhány évtizeddel ezelőtt még öten-hatan ültek az imaház padsoraiban, az elmúlt hétvégén már teli templomban ünnepelték a református gyülekezet fennállásának századik évfordulóját Pilisen. A Pest megyei kisvárosban összetartó közösséggel ismerkedtünk meg, és azt is megtudtuk: nemcsak a gyülekezeti tagok, hanem a helyi keresztyén felekezetek is testvérként tekintenek egymásra.

Összetart

2013. szeptember 23., hétfő

„Ott van nyáj, ahol jelen van a Pásztor, Jézus Krisztus. Ha őt kivesszük belőle, csak idő kérdése a szétszóratás. A szeretet azonban összetart" - mondta Takaró András lelkipásztor, a Délpesti Református Egyházmegye esperese a kiskunlacházi gyülekezetben tartott hálaadó istentiszteleten. A közösség a megújult templomban ünnepelte Takaró András helybeli lelkész szolgálatának és az énekkar megalakulásának huszadik évfordulóját.

Lelkipásztor beiktatás Válon

2013. szeptember 19., csütörtök

Beiktatták Farkas Balázs István váli lelkipásztort. Az ünnepi istentiszteleten Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök hirdetett igét. A templom kulcsát és a hivatal pecsétjét Agyagási István, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese adta át a fiatal lelkésznek.

A hit- és erkölcstanoktatás tankönyveiről - Közlemény

2013. szeptember 06., péntek

A Magyaroszági Református Egyház közleménye református egyházközségeknek: Örömmel értesültünk és felelősséggel fogadjuk, hogy sok szülő tartotta fontosnak, hogy gyermeke az iskolában is hallhasson az élő Istenről, erősödjön hitben, és ezért a református hit- és erkölcstan oktatást választotta az erkölcstan helyett. Egyházunk egész közösségének feladata, hogy az új oktatási lehetőséggel, az előírt szabályok betartása mellett, szeretettel és odafigyeléssel éljünk. Többek között ezért is, zsinatunk megújította és az új feltételekhez igazította a hit- és erkölcstanoktatás tantervét, amihez kapcsolódva idén nyárra elkészültek az új taneszközök is.

Lábnyomat

2013. július 12., péntek

Vannak élet-történetek és biblia-történetek.

 

 

Múlttól a jövőig

2013. július 01., hétfő

A százötvenhetedik tanév végét ünnepelték a budapesti teológián a közelmúltban. A tanévzárón nemcsak a frissen végzett lelkész és teológus szakos hallgatók vehették kézhez diplomáikat, az ötven, hatvan, és hatvanöt évvel ezelőtt végzett lelkipásztorok jubileumi diplomát kaptak egykori alma materüktől.

Árvízi segély a koreai reformátusoktól

2013. június 26., szerda

A budapesti koreai református gyülekezet a Magyar Református Szeretetszolgálat számára az árvíz utáni kárelhárító munkákra 150.000 Ft-t adományozott.

Akit szeret a szép

2013. június 22., szombat

Mára csupán a festőállványára tapadt arany- és ezüstpor őrzi az alkotási folyamat emlékét, „Udvardi Erzsébet képei azonban jelen idejűek, a világ teremtettségének bizonyítékai” - mondta Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Kossuth-díjas festőművész kiállításának megnyitóján. A Teremtés című tárlat a Biblia Múzeum időszaki kiállítótermében tekinthető meg szeptember 27-ig.

Fogvatartottak III. Imanapja

2013. június 07., péntek

Az imádság a legrövidebb út. Lehet Istenhez menni sokféle úton, a fő utcán, fényesen, lufit eregetve, parádés ruhában, jó cselekedeteinkkel, érdemeinkkel, - jó sokáig eltart, míg odajutunk. Amikor Jézus azt mondja, hogy mindig imádkozni kell, akkor azt mondja, hogy az imádság az, ami Istennel egyenesen összeköt.

Szabó István püspök - az imanap fővédnökének - igehirdetése.

<< frissebb hírek régebbi hírek >>

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 130, összesen: 2057525

 • 2018. január 16., kedd

  Anyagi haszonszerzés helyett a társadalmi felelősség vállalására hívták fel a figyelmet keresztyén vállalkozók nemrégiben a Sukorói Értelmiségi Kör ke...
 • 2018. január 16., kedd

  Kilencedik alkalommal rendezik meg idén a kortárs keresztény ikonográfiai biennálét a Kecskeméti Katona József Múzeumban.
 • 2018. január 15., hétfő

  Az Unitárius Egyház zárónyilatkozata a Tordai Országgyűlés 450-ik évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségsorozatról.
 • 2018. január 15., hétfő

  Mindnyájunknak szükségünk van évente egy olyan hétre, amely hitünkben, szolgálatunkban épülést jelent a tanulmányi hetek áldásain túl.
 • 2018. január 14., vasárnap

  Egész napos intenzív ifivezető-képzést tartanak Gazdagréten az ifjúsági munka minden résztvevője számára.
 • 2018. január 12., péntek

  2018. január 23-án, kedden, 10 órakor temetik Tőkéczki László Széchenyi-díjas történészt.
 • 2018. január 12., péntek

  „Igen hasznos, ha felidézzük a szentek emlékezetét, és a szentek szent példáit mindenkinek követésre ajánljuk.” (Második Helvét Hitvallás, XXIV.)
 • 2018. január 10., szerda

  Vajon milyen szerepe van a hitnek a gyógyításban és a gyógyulásban? Miért hisz egy természettudós? Hogyan lehetne rendbe tenni a magyar egészségügyet?...
 • 2018. január 10., szerda

  Látogatóban Nagygalambfalván
 • 2018. január 09., kedd

  2018. január 29-ig kérhetnek támogatás a magyarországi református gyülekezetek a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetétől (HEKS) a roma gyermeke...