Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ne ítéljetek látszat szerint!

 

Textus: János evangéliuma 7, 24.

 

Jézus mondja: „Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet."

 

Sáregres, 2009. január 18. Szolgálattevő: Polgár Tibor lelkipásztor.

 

Kedves Testvéreim!

 

     Hogyan ismerhetjük fel a hamis pénzt? Úgy, hogy igyekszünk minél jobban megismerni az igazit! Mert minél inkább ismerjük az igazit, annál kevésbé tudnak becsapni minket! Így van ez Krisztussal is. Minél jobban megismerjük Őt, annál nehezebben tud minket megtéveszteni a világ.

     Néhány hete hallottunk arról, hogy Jézus szenvedése nem látszatszenvedés volt, hanem valódi. A kereszt valóság! Látszat és valóság, erről beszél a mai Ige is! Látszat vagy valóság? A világ vagy Krisztus? Széles út vagy keskeny út? Pillanatnyi örömök vagy örök öröm Krisztusban? Kárhozat vagy örök élet? Látszat vagy valóság? Nekünk kell eldöntenünk, hogy melyiket választjuk, hogyan élük és hogyan ítélünk. Testvéreim! Nagyon fontos kérdés, hogy valóban elhisszük-e, igaznak fogadjuk-e el azt, amit Jézus mond magáról?

     I. Látszat szerint ítélünk! Valljuk meg őszintén, hogy mi sokszor csak látszat szerint ítélünk. Biztosan velünk is előfordult már, hogy félreismertünk valakit, hogy eleinte tele voltunk előítéletekkel. A látszat alapján ítéltünk. Elhittük, amit másoktól hallottunk róla, és aztán mikor megismertük, kiderült, hogy egészen más, hogy sokkal jobb a valóság, mint amit feltételeztünk!

     Egy öttagú család a tenger parton pihent, a gyerekek a vízparton homokvárat építettek, amikor a távolban feltűnt egy töpörödött öregasszony. Szürke haja csapzott volt, ruhája koszos. Néha lehajolt, és valamit beletett a táskájába, s közben mormogott valamit. A szülők magukhoz rendelték gyerekeiket. Az idős asszony, mikor mellettük elhaladt rájuk mosolygott, de nem kapott választ a köszöntésre. A család csak hetekkel később tudta meg, hogy a töpörödött öregasszony azért járja végig a partot, hogy a törött üvegdarabokat összeszedje, nehogy a gyerekek megvágják magukat. Lám, milyen nagy hiba, ha könnyelműen, csak a látszat alapján ítélünk.

     Egy személyes példát is hoztam a mai istentiszteletre. Amikor még a teológiára jártam, volt olyan teológus, akit látszat alapján ítéltem meg. Csak azt láttam, hogy dohányzik, hogy olyan szokatlan a viselkedése. Akkor nem tudtam még, hogy éppen akkor veszítette el a szüleit. Csak látszat alapján ítéltem és ez nagy hiba volt. Később, ahogy igazán megismertem őt, nagyon jó barátokká, testvérekké váltunk. Valljuk meg őszintén testvéreim, hogy mi sokszor látszat szerint ítélünk és tévedünk. Nem tudunk úgy ítélni, mint Isten. Pedig nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van! Ezért igaz az Ő ítélete!

     II. Jézus azt mondja: Ne ítéljetek látszat szerint! Igaz ez általában, hogy látszat szerint ítélünk! De bibliai példákat is ismerünk. Például ahogy a sokaság, akik Barabást választották, mert nem ismerték fel Krisztust, Őbenne a Megváltót, Isten Fiát. Vagy mint az a lator, aki nem fordult Krisztushoz, csak káromolta Őt. Testvéreim! Itt az eredeti szövegben szereplő szó arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne ítéljünk a látás, a külső szerint. De sokan ez alapján ítélték meg Jézust. Nem ismerték fel Őt, mert „nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg." Jézus Krisztus azt mondja ma nekünk: Ne ítéljetek látszat szerint!

     III. Hozzunk igazságos ítéletet! Erre bátorít minket mai Igénk. Hozzunk igaz ítéletet: valóban a cselekedetei, a tanítása alapján ítéljük meg és ismerjük meg Krisztust! Itt, ezen a helyen konkrétan arról van szó az Igében, hogy Jézus egy embert meggyógyított szombaton. Valószínűleg a Betesda tavánál történt gyógyulásra történik itt utalás. Nem régen hallottunk erről részletesen a bibliaórán. Ott Jézus kérdése az volt, hogy: „Akarsz-e meggyógyulni?" A beteg pedig elpanaszolta, hogy nincs embere, aki segítene rajta. Jézus segít. A meggyógyított ember, ekkor engedelmeskedik az Úrnak. Felvette az ágyát és járni kezdett, pedig már 38 éve szenvedett betegségében. Meggyógyult az élete Jézus jelenlétében. Pedig ő még nem is tudta, amit mi már tudhatunk az evangéliumokból, hogy Krisztus a vérét, az életet adta értünk! Amiatt azonban, hogy az Úr Jézus szombaton gyógyított, bűnösnek mondják, mert megtörte a szombatot és meggyógyított egy embert. De tényleg bűnös? Vagy éppen így töltötte be a törvényt? Látszat alapján ítéljük meg Őt, mint az ott lévő zsidók, vagy igazságos ítéletet hozunk? Bűnös, mert megtörte a szombatot, vagy valóban Ő a Krisztus? Kétféle fogadtatás van ebben az Igében is. Testvéreim! Mennyire ismeri Isten az embert. Jézus már itt tudta, hogy meg akarják Őt ölni. Igen, vannak, akik az életére törnek és elutasítják Őt, de vannak, ma is vannak, akik őszinte, nyitott szívvel fogadják Őt! Voltak és vannak, akik csalónak tartják, de voltak és ma is vannak, közöttünk is vannak, akik felismerik Őbenne Isten Fiát.

     Ma bennünket is kérdez az Ige, látszat alapján ítéljük meg Jézust, vagy valóban felismerjük Őt, és megismerjük Őbenne Isten ajándékát, akit küldött a mi szabadításunkra? Milyen sokan ma sem ismerik fel azt, amit már az Ószövetségben így mondott Isten: „Én az Úr vagyok, a te gyógyítód!"

     Van, aki örült a gyógyulásnak, elsősorban az, akit meggyógyított Jézus, de azok közül is sokan, aki látták a történteket. De vannak, akik meg akarják Őt ölni emiatt! Testvéreim! Mindig kétféle fogadtatás van, amikor Jézus érkezik, amikor az evangéliumot hirdetik! A látszat az volt, hogy jött egy tanító, aki nem tartja meg a törvényt, megtöri a hagyományainkat, nem tartja meg a szombatot. A valóság pedig az, hogy Jézus meggyógyított egy embert szombaton! „Hozzatok igazságos ítéletet!" - mondja Jézus, és ez a kifejezés valójában egy megtérésre való felhívás volt mindazok számára, akik hallgatták Jézust, és egy megtérésre való felhívás a mi számunkra is. Gondoljátok meg magatokat, jöjjetek énhozzám! - mondja Jézus. Testvéreim! Nem lehet bűn egy embert teljesen meggyógyítani szombaton. Nem lehet bűn megmenteni valakit, nem lehet bűn az, hogy új szívet, új életet kapjon egy beteg ember!

     A kereszt valóság, Testvéreim! Néhány napja kitettem egy kis fából készült keresztet a hálószobánkban a falra, mert a kereszt valóság és emlékeztet minket arra, mit tett értünk Krisztus. Emlékeztet arra, hogy mennyire szeret minket! Jézus azt mondja ma neked: érted tettem! Mert mi a valóság? Hadd szemléltessem egy történettel, amely a látszat és a valóság különös találkozásáról beszél! Egy család súlyos autóbalesetet szenvedett. A fiatalabbik fiútestvér súlyosan megsebesült és vérátömlesztésre volt szüksége. Nyolcéves bátyjának a vércsoportja megegyezett az öccséével. Édesapja leült az idősebb fiú mellé és elmagyarázta neki, hogy miért szükséges ez a vérátömlesztés, és hogy milyen csodálatos lesz ez a testvérének. Rövid hallgatás után az idősebb fiú azt mondta: -Jól van apa, odaadom a véremet az öcsémnek, hogy meggyógyulhasson! A kórházban félliternyi vért vettek a 8 éves fiú vénájából. Csak miután kivették a tűt, fordult oda édesapjához. S miközben könnyek peregtek le az arcán, azt kérdezte: -Apa, mikor halok meg? Az édesapa döbbenten eszmélt rá, hogy fia félreértette a véradásról szóló magyarázatot. Úgy értette, hogy az összes vérét oda kell adnia, hogy megmentse öccse életét. Azt hitte, hogy amikor a véradás befejeződik, ő meg fog halni. Mégis beleegyezett, hogy kistestvérén segítsen. Kész volt meghalni, hogy a kistestvére élhessen.

     Testvéreim! Krisztus is ezt tette értünk, mindegyikünkért. Kiontotta a vérét, hogy nekünk életet adjon. Meghalt értünk, hogy vele együtt éljünk! Jézus Krisztus mondja: „Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet." Ámen!

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 66, összesen: 142488

 • 2018. június 19., kedd

  Történelmi mérföldkő a csömöri gyülekezet, de a település életében is a Magvető Házának átadása. A beruházás első ütemében felépült a gyülekezeti tere...
 • 2018. június 18., hétfő

  A mindenkori hatalomnak nemcsak a gyakorlati, konkrét ügyeket kell megoldania, hanem valamilyen eszmeiséget is hitelesen kell képviselnie. Hogyan tud ...
 • 2018. június 17., vasárnap

  Állítása szerint az udvarlásban gyerekes és naiv volt, leendő felesége mégis határozottnak és megbízhatónak látta. A nő viszont saját magát nem tartot...
 • 2018. június 15., péntek

  Zénó Isten élő molinójaként tesz tanúságot hite mellett, amely megmentette őt, a fókuszban ez áll. És ennél jobb reklám nem is kell annak a gondolatna...
 • 2018. június 14., csütörtök

  A gyülekezet köztiszteletben álló prédikátora otthon szülőként áll helyt, akinek esendősége közvetlenül hat gyermekeire. Vajon hogyan birkóznak meg ez...
 • 2018. június 12., kedd

  „Majdhogynem pásztor nélkül való nyáj volt ez a gyülekezet. Már maguk az emberek is lemondtak saját magunkról, havi egy istentisztelet jelentette a le...
 • 2018. június 12., kedd

  Interjúnk Monostori Ferenccel, a Dunamelléki Református Kántorképző vezetőjével a tanfolyamról és az orgonisták mai szerepéről gyülekezeteinkben. A ká...
 • 2018. június 11., hétfő

  Átadták a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait. Kiemelt dicséretben részesült egy református diák is, tartásjavító tásk...
 • 2018. június 07., csütörtök

  Érdemes még valaki mással gyorsan újat kezdeni, vagy van esély egy halódófélben lévő házasság újjáélesztésére? Meddig érdemes menteni a menthetőt, és ...
 • 2018. június 07., csütörtök

  Apáczai Csere János-díjat vehetett át Prof. Dr. Szabó András, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.