Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 100 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Következő
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2008. jan. 02., szerda 17:47 
Ő nem lármáz!
Ő az EMBER FIA!
Pilátus szerint:
"Ime az EMBER"

Idézet:
Jézusnak nagyon sok új üzenete volt, ilyenkor- megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek- szófordulatot használlta. Javaslom olvasni az evangéliumokat!


Márk 12.
28. Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, a ki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között?
29. Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.
30. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.
31. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

Nem új ez a parancsolat, hanem az ELSŐ és a LEGNAGYOBB, mindenkor!

32. Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más.
33. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.

Mert ismerte régről a törvényt és eljutott oda, hogy még igazat is adott Jézus Krisztusnak az áldozati rendtartásokon túl!

34. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala őt megkérdezni.

Azaz nincs bent, de nem messze!
Már csak be kellene lépni, de mi az ami elválasztja ezt a bölcsen válaszoló embert? Hiszen ISMERI és TUDJA a törvényt és még igazat is ad neki!

35. És felele Jézus és monda, a mint a templomban tanít vala: Mi módon mondják az írástudók, hogy a Krisztus Dávidnak Fia?
36. Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
37. Tehát maga Dávid nevezi őt Urának, mimódon fia hát néki? És a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt.

Az, hogy nem látja, ki mondta el neki ezt a törvényt!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 09:49 
kavics írta:
Ő nem lármáz!
Ő az EMBER FIA!
Pilátus szerint:
"Ime az EMBER"

Idézet:
Jézusnak nagyon sok új üzenete volt, ilyenkor- megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek- szófordulatot használlta. Javaslom olvasni az evangéliumokat!


Márk 12.
28. Akkor hozzá menvén egy az írástudók közül, a ki az ő vetekedésöket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelele nékik, megkérdezé tőle: Melyik az első minden parancsolatok között?
29. Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.
30. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.
31. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.

Nem új ez a parancsolat, hanem az ELSŐ és a LEGNAGYOBB, mindenkor!

32. Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más.
33. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.

Mert ismerte régről a törvényt és eljutott oda, hogy még igazat is adott Jézus Krisztusnak az áldozati rendtartásokon túl!

34. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala őt megkérdezni.

Azaz nincs bent, de nem messze!
Már csak be kellene lépni, de mi az ami elválasztja ezt a bölcsen válaszoló embert? Hiszen ISMERI és TUDJA a törvényt és még igazat is ad neki!

35. És felele Jézus és monda, a mint a templomban tanít vala: Mi módon mondják az írástudók, hogy a Krisztus Dávidnak Fia?
36. Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
37. Tehát maga Dávid nevezi őt Urának, mimódon fia hát néki? És a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt.

Az, hogy nem látja, ki mondta el neki ezt a törvényt!


Csakhogy a zsidóknál a törvényben a felebarát mindaz aki szintén zsidó, aki pogány vagy rabszolga vagy átok alatt van, már nem minősül felebarátnak, ez kiderül a mózesi törvényekből, Jézus ezzel szemben minden emberre kiterjeszti és a második helyre emeli ezt a törvényt. Arról nem is beszélve, hogy a szemet szemért helyébe a szeressétek ellenségeitek lép, ami szintén új üzenet. Az hogy a zsidóságon belül eleve több messiáshit volt ezt ügyesen kihasznállta Jézus.Jézus személye körüli viták János ev. 7. fejezet

A hetedik fejezet nagy valószínűség szerint az ötödik után következett, (a bethesdai gyógyítás miatt akarták megölni). Jézust családja nem fogadta el- Mk. 6:4 Egyértelműen közönséges embernek tartották, még prófétának sem tartották. Utalások vannak arra vonatkozólag, hogy testvérei Jézus halála után lettek a zsidó-keresztény gyülekezet tagjaivá: Apcsel 1:13-14, Gal, 1:19, 2:9.

„És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek hitetője.” Jn.7:12
„De jól tudjuk, honnan való ez; mikor pedig eljő a Krisztus, senki sem tudja, honnan való.” 7:25
„Sokan azért a sokaság közül, a mint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta.” „Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?”„Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, a hol Dávid vala?”„Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban” 40-43
A zsidóságon belül többfajta messiáskép, hiedelem volt, voltak akik konkrétan Dávidi származást és helymegjelölést alkalmaztak rá. Justin Martyr őskeresztény író a II. század közepe táján megörökíti a zsidó Tryphon (Justin vitapartnere) messiásról alkotott elképzeléseit: „A Messiás azonban –ha ő valóban megszületett és létezik valahol- ismeretlen és magát sem ismeri, és semmi hatalama nincs, amíg nem jön el Illés, hogy felkenje és bemutassa őt mindenkinek” Ez érthetővé teszi, hogy a keresztény írók szempontjából, miért mutatták be Keresztelő Jánost Illésként, és a keresztfa alatt elhangzó mondatot, lássuk eljön-e Illés, hogy őt megszbadítsa.
Nyilvánvaló, hogy Ézsaiás próféta nem Jézusról beszélt, hiszen a leírásokat csak úgy lehet ráerőszakolni Jézusra, hogyha soronkénti időutaztatásba helyezzük őket, hol a múltba hol pedig a meg nem történt jövőbe, ahogy éppen a krisztológiai dogmatika megkívánja. A próféciák között megkülönböztetünk vázlatkép és pillanatkép próféciákat.

1. A szűzen születés

Ézs 7,14 „Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,”

Máté 1:21-23 „Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.”

A fordítási hiba miatt kialakult a Mária szeplőtelen fogantatása dogma és Jézus megszületése előtti létének a dogmája. Az Ézsaiás szövegben szereplő szűz kifejezés, az alah, nem szűzet jelent, hanem fiatalasszonyt, a szűz a héber betuláh kifejezés. Ézsaiás tekercsében ötször fordul elő a konkrét szűz szó (23:4,12, 37:22), mivel itt nem volt jelentősége a szűz kifejezésnek, ezért Ézsaiás nem használta. Ám a Máté 41:23 ban partenosz szerepel, fordításban, ezért Ézsaiásnál is szűznek fordították. Mivel a héber szövegben határozott névelővel van ellátva a fiatalasszony kifejezés a szövegkörnyezetből ítélve, kiderül, hogy Akház feleségéről van szó és fiáról Ezékiásról, születéséről.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 11:10 
kavics írta:
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk!

Benne látom Isten dicsőségét minden körülmény és külsőség ellenére.
Ő tisztított meg bűneimből. A jövőre nézve igaz ez, de nála nincs múlt jelen és jövő.
Több, mint bármelyik angyal, mert az Ő neve Messiás, a Fiú, a Szent!

Péter


Kedves kavics!

Úgy látom nem ártana tisztázni a messiásképeket!

A Messiás (felkent)

Eredetileg egy jelző volt, amely papi vagy királyi tisztséget jelölt. Később jelentette magát a személyt, papot vagy királyt. A király mint Isten messiása, felkentje, Jahve helyetteseként intézi a nép sorsát. Ezért nem ölte meg Dávid Sault, mivel tiszteletben tartotta Istentől kapott tisztségét, messiás szerepét:
„Az Úr pedig fizessen meg mindenkinek az ő igazsága és hűsége szerint, mert az Úr kezembe adott téged ma, de én nem akartam felemelni kezemet az Úrnak felkentje ellen.” I. Sám.26:23
Dávid így várhatta el bárki mástól, hogy amikor ő lesz majd a messiás, felkent őt is ugyanilyen tiszteletben tartsák, mint Jahve nevében eljáró személyt. Később Dávid is elnyerte ezt a tisztséget:

„Nagy segítséget ad az ő királyának,
Irgalmasságot cselekszik felkentjével,
Dáviddal és az ő magvával mindörökké!” II.Sám. 22:51

Amennyiben romlik a politikai helyzet, akkor nem Jahve a felelős, hanem a király, mivel Isten nem követhet el hibákat szerintük. Így alakult ki a messiásvárás, hogy a rossz helyzetben levő népről majd Isten gondoskodik és küld egy új messiást, aki igaz lesz, és javulni fog általa a helyzet.

A későbbiekben annyi ádáz és romlott király volt, hogy messiáskép elszakadt a királyságtól, a várt messiás elvesztette a konkrét király szerepet. Lásd:

„És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik: Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.” Ézsaiás 11:1-5
A király személye helyett a királyi család általi leszármazás lépett be a képbe. A babiloni fogság végképp a távoli jövőbe helyezte a messiás eljövetelét a zsidóság körében, ezt csak a makkabeusok kora szüntette meg. A makkabeusok korára jellemző, hogy a messiáshit felerősödik, köszönhetően az esszénusoknak és a buzgó zelótáknak és nem utolsó sorban a római uralomnak.
Jézus tanításaiban alapjaiban változik meg a messiáskép, az eddígi fizikai és a való világtól nem elrugaszkodott Isten országa, amelyet a messiás hoz el szellemi síkra terelődik a fizikai síkról. Megszűnik a politikai messiásszerep. A kereszténység mégis felruházta újra fizikai jelleggel, nyilvánvaló félreértették Jézust, megalkották újra a messiásvárást várva a parúziát és egy végső ítéletet. A dologhoz nagy mértékben hozzásegítette őket, hogy Jézus igehírdetésében a végidővel kapcsolatban saját maga is tévedésben volt.
Amennyiben a messiáskép változását nem hiszitek el nyugodtan kérdezzétek meg ezek igazságáról az írástudóitokat!

Üdv.
Silverman


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 12:11 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
Silverman írta:
...
Jézus igehírdetésében a végidővel kapcsolatban saját maga is tévedésben volt.
Amennyiben a messiáskép változását nem hiszitek el nyugodtan kérdezzétek meg ezek igazságáról az írástudóitokat!

Üdv.
Silverman


nos... te is megkérdezhetnéd a TE írástudóidat, hogy BÖLCS DOLOG-E ezzel a teóriával "csalogatni az igaz hitre" a tévelygőket...

barátom... ez a realitásérzék TELJES elvesztéséről tanúskodik.... és most nem is (csak) az állításod valóságtartalmára gondolok, hanem TAKTIKAI elemkénti alkalmazására....

MEGVAN!!! a két szarv között ott lobog a tőgy! :roll:

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 13:04 
....megmondatott a régieknek - mondja az Úr Jézus Krisztus!

Aki viszont Jézus Krisztus szavát hallgatta annak lehetősége lett arra nézve, hogy ne a régi legyen, hanem újonnan születhessen!
De ez csak abban az egyetlen esetben lesz valóság, ha valaki az ember Jézusban meglátta a Messiást, a Krisztust, az Isten egyszülött Fiát!

Kedves Silverman!

Időm és energiám sincs arra nézve, hogy elolvassam az általad vélt és általad képzelt messiás képet.
Nem vonz, inkább taszít az eddigi írásod az általad és a barátaid által gyártott jézusról!
Te oktatni akarsz engem, amire megint nem érzek szükséget, mert van tanítóm, a Szent Lélek!

Kedves Adminok!

Arra kérlek titeket, hogy gondoljátok át, hogy a más vallások topicra érdemes korlátozni Silverman írásait.
Mostanra kiderült, hogy ő nem kereső, hanem egy más vallás hirdetője.
Aki akar ott vitatkozhat vele és olvashatja írásait, de a MEGFELELŐ HELYEN!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 13:23 
net2rist írta:
Silverman írta:
...
Jézus igehírdetésében a végidővel kapcsolatban saját maga is tévedésben volt.
Amennyiben a messiáskép változását nem hiszitek el nyugodtan kérdezzétek meg ezek igazságáról az írástudóitokat!

Üdv.
Silverman


nos... te is megkérdezhetnéd a TE írástudóidat, hogy BÖLCS DOLOG-E ezzel a teóriával "csalogatni az igaz hitre" a tévelygőket...

barátom... ez a realitásérzék TELJES elvesztéséről tanúskodik.... és most nem is (csak) az állításod valóságtartalmára gondolok, hanem TAKTIKAI elemkénti alkalmazására....

MEGVAN!!! a két szarv között ott lobog a tőgy! :roll:


az utolsó két mondatomon kívűl elolvastad a többit is? Arról nincs véleményed?
ettől függetlenül fenntartom ezt az állításomat is.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 13:31 
kavics írta:
....megmondatott a régieknek - mondja az Úr Jézus Krisztus!

Aki viszont Jézus Krisztus szavát hallgatta annak lehetősége lett arra nézve, hogy ne a régi legyen, hanem újonnan születhessen!
De ez csak abban az egyetlen esetben lesz valóság, ha valaki az ember Jézusban meglátta a Messiást, a Krisztust, az Isten egyszülött Fiát!

Kedves Silverman!

Időm és energiám sincs arra nézve, hogy elolvassam az általad vélt és általad képzelt messiás képet.
Nem vonz, inkább taszít az eddigi írásod az általad és a barátaid által gyártott jézusról!
Te oktatni akarsz engem, amire megint nem érzek szükséget, mert van tanítóm, a Szent Lélek!

Kedves Adminok!

Arra kérlek titeket, hogy gondoljátok át, hogy a más vallások topicra érdemes korlátozni Silverman írásait.
Mostanra kiderült, hogy ő nem kereső, hanem egy más vallás hirdetője.
Aki akar ott vitatkozhat vele és olvashatja írásait, de a MEGFELELŐ HELYEN!


Mindazt amit a messiásról az előbbiekben neked írtam megerősíti a Bibliai kislexicon. valamint bármely hivatalos teológia. Gecse Gusztáv és Horváth Henrik készítette a lexicont a messiás címszó alatt találhatod meg ezeket, persze nem szóról szóra. Tehát nem én találom ki a messiást hanem a bibliai szövegelemzés és maga a vallástörténet írja.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 13:53 
kavics írta:
....megmondatott a régieknek - mondja az Úr Jézus Krisztus!

Aki viszont Jézus Krisztus szavát hallgatta annak lehetősége lett arra nézve, hogy ne a régi legyen, hanem újonnan születhessen!
De ez csak abban az egyetlen esetben lesz valóság, ha valaki az ember Jézusban meglátta a Messiást, a Krisztust, az Isten egyszülött Fiát!

Kedves Silverman!

Időm és energiám sincs arra nézve, hogy elolvassam az általad vélt és általad képzelt messiás képet.
Nem vonz, inkább taszít az eddigi írásod az általad és a barátaid által gyártott jézusról!
Te oktatni akarsz engem, amire megint nem érzek szükséget, mert van tanítóm, a Szent Lélek!

Kedves Adminok!

Arra kérlek titeket, hogy gondoljátok át, hogy a más vallások topicra érdemes korlátozni Silverman írásait.
Mostanra kiderült, hogy ő nem kereső, hanem egy más vallás hirdetője.
Aki akar ott vitatkozhat vele és olvashatja írásait, de a MEGFELELŐ HELYEN!


Sajnálom, hogy nem érdekel a téma, egyébként, ki mondta, hogy én vagyok a kereső? A keresők ti vagytok mind akik keresztények.....


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 13:54 
kavics írta:
....megmondatott a régieknek - mondja az Úr Jézus Krisztus!

Aki viszont Jézus Krisztus szavát hallgatta annak lehetősége lett arra nézve, hogy ne a régi legyen, hanem újonnan születhessen!
De ez csak abban az egyetlen esetben lesz valóság, ha valaki az ember Jézusban meglátta a Messiást, a Krisztust, az Isten egyszülött Fiát!

Kedves Silverman!

Időm és energiám sincs arra nézve, hogy elolvassam az általad vélt és általad képzelt messiás képet.
Nem vonz, inkább taszít az eddigi írásod az általad és a barátaid által gyártott jézusról!
Te oktatni akarsz engem, amire megint nem érzek szükséget, mert van tanítóm, a Szent Lélek!

Kedves Adminok!

Arra kérlek titeket, hogy gondoljátok át, hogy a más vallások topicra érdemes korlátozni Silverman írásait.
Mostanra kiderült, hogy ő nem kereső, hanem egy más vallás hirdetője.
Aki akar ott vitatkozhat vele és olvashatja írásait, de a MEGFELELŐ HELYEN!Rendben itthagyom ezt a topikot...............


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 15:05 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
Silverman írta:
....
Sajnálom, hogy nem érdekel a téma, egyébként, ki mondta, hogy én vagyok a kereső? A keresők ti vagytok mind akik keresztények.....


mint már említettem: MUHAHA...

egyfelől KÖSZÖNÖM a téritési szándék explicit beismerését, másfelől...

GYENGE próbálkozás ez... teológiai levezetésből ÜVÖLTÖZÉSBE VÁLTANI...

aztán egy olyan teológia "érdekességhez" ragaszkodni, ami TELJESEN alkalmas valamennyi keresztény elriasztására...

hát, ha olvassák mestereid a mesterkedéseidet... nem hiszem, hogy büszkék rád...

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 03., csütörtök 15:49 
Kedves Silverman!

Igen, kereső vagyok, de nem az Urat keresem, mert azt már megtaláltam Jézus Krisztusban, hanem az Ő akaratát keresem és kutatom egyre teljesebben, az Ő lényét akarom egyre tisztábban látni!
Keresztyén vagyok! Krisztus követő!

Te ki vagy? Ti kik vagytok? Erre lehet válaszolni a "más vallások" topicban, hiszen erre ott lett fenn tartva hely. Ez is a szeretet része!
Köszönöm, hogy ezt a topicot itt hagyod! Sokkal tisztább lesz, ha oda írogatsz!

A Messiás beszél magáról, Jézus Krisztus beszél magáról, nem kell róla másoknak beszélni!
Nem szentírás számomra semmi féle lexikon.
Vallom:
Sola Scriptura!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 04., péntek 01:05 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Silverman irta: "itthagyom ezt a topikot"

-Bár, elutasitottad,- én mégis imádkozom Érted, és szivből kivánom,
hogy az aláirás idézeted "TELJES" legyen.

"Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged,
- az egyedül igaz Istent,
- és akit elküldtél a Jézus Krisztust."
János 17,3

Üdv.
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Jézus Krisztus személye
HozzászólásElküldve: 2008. jan. 05., szombat 23:15 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
--- Ebben a kifogyhatatlan témában -legjobb emlékezetem szerint- egy
tágabb ölelésü, az egész Föld minden népére vonatkozó "titokról" még
nem esett szó.- Holott a leglényegesebbek közé tartozik.

-Pál apostol a "Krisztus titkának" nevezi, aminek kijelentését őrá bizta
maga az Ur. ***************

-A damaszkuszi uton igy szólt hozzá Jézus Krisztus: "Azért küldelek el,
hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a
SÁTÁN HATALMÁBÓL AZ ISTENHEZ TÉRJENEK; - hogy az énbennem való
hit által megkapják büneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok kö-
zött, akik megszenteltettek." Ap.csel. 26, 17-18

"Ha elolvassátok, megtudhatjátok,... hogyan értem én a "Krisztus titkát."

"Emlékezzetek arra, hogy ti egykor pogányok voltatok,... ti abban az idő-
ben Krisztus nélkül éltetek,... mint a szövetség igéretén kivül álló idege-
genek,... reménység és Isten nélkül éltetek a világban."

"Most pedig Jézus Krisztusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" ke-
rültetek a Krisztus vére által."

"Mert Ő a mi békességünk, aki a KÉT NEMZETSÉGET EGGYÉ TETTE,... a
törvényt érvénytelenné tette,...hogy békességet szerezve, a kettőt egy
UJ EMBERRÉ TEREMTSE ÖNMAGÁBAN." Ef. 2 és 3 részből kiemelve.

---ENNÉL NAGYOBB DOLOG NEM TÖRTÉNHETETT A FÖLDÖN !!
A kiválasztott népet, akit Isten az ószövetségben "szemefényének" is
nevez,--- eggyé teszi a pogányokkal,--- a Jézus Krisztus keresztje és vére
által,--- eltörölve a VILÁG MINDEN BÜNÉT, - ÉS KISZABADITVA A
SÁTÁN HATALMÁBÓL mindazokat, akik h i t t e l elfogadják az Ő büntörlő
áldozatát, kegyelmét.-

-Aki ezt komolyan veszi és megnyilik a szeme önmaga nyomorult kis bű-
nös voltára, nem tehet mást, mint Péter,- aki sirva ismeri ezt fel a tagadá-
sa után.--- AZON, AKI ÉN VAGYOK, CSAK SIRNI LEHET ! - És MÉGIS
A KRISZTUSÉRT ÖRÖKÖS TÁRSA LEHETEK A SZENTEKNEK A MENNYEKBEN

" Az elfogadott kegyelem uj élet,- a visszautasitott kegyelem, itélet."


L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Jézus Krisztus személye
HozzászólásElküldve: 2008. feb. 13., szerda 01:14 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
---"Próféciák."

-Kivonat ROGER LIEBI: "BETELJESEDETT PRÓFÉCIA" c.könyvéből:

-"Az ÓSZ legkevesebb 1100 év során keletkezett, héber és arám nyelven.
Mózes korától, kb. Kr.e. 1500 Malakiás próféta koráig, Kr.e.400.

-Az ÓSZ elolvasásakor mély benyomást kelt az emberben a benne kifeje-
ződő vágyakozás egy eljövendő Megváltó, a MESSIÁS után,- aki meg-
szünteti az ember alapvető problémáját, és elhozza az örök igazságossá-
got.

-Ezt a megigért Messiást az ÓSZ iratai a legapróbb részletekig leirják.-

-Számos helyen a "szenvedő Messiás"-ról szól, akit tulajdon népe elvet és
kegyetlenül megöl majd, miközben Ő sokak bünéért szenved.

-Másfelöl beszél a "diadalmas Messiás"-ról is, aki amikor eljön, megalapit-
ja majd egész világra kiterjedő dicsőséges országát, a békesség birodal-
mát.

-Ezt a látszólagos ellentétet feloldja, ha meggondoljuk, hogy ez a két kü-
lönböző leirás ugyanannak a Messiásnak KÉT ELTÉRŐ IDŐPONTBAN VALÓ
MEGJELENÉSÉRE vonatkozik.

-A "SZENVEDŐ MESSIÁS"-ra vonatkozó jövendölések a multban teljes
egészükben beteljesedtek !

-A "DIADALMAS MESSIÁS" megjelenésére vonatkozó próféciák betelje-
sedése még hátra van.

-Több, mint 330 pontos és rendkivüli módon megkülönböztetett próféciá-
ról van szó.-- Ezek mind a TÖRTÉNELMI NÁZÁRETI JÉZUS személyében
szóról-szóra beteljesedtek."

(Roger Liebi:Betelj.prófécia 3.o)


L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Jézus Krisztus személye
HozzászólásElküldve: 2008. feb. 21., csütörtök 09:30 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
-- J É Z U S K R I S Z T U S --

"VALÓSÁGOS ISTEN ÉS VALÓSÁGOS EMBER."

-Bizonyára sokan vagyunk, netán mindnyájan,- hogy elhisszük Isten ki-
jelentését ! - Sőt bibliaolvasásunk során tapasztalhatjuk és meggyőz
bennünket mindaz, amit olvashatunk Jézus Urunkról.-- Mégis az értelmünk
számára megközelithetetlen marad az, hogy "valóságos Isten és valóságos
ember."

-Jézus nemcsak hasonló (homoiusios) az Atyához, hanem vele egylényegü
(azonos = homousios) Isten.

-Isten Fia, aki emberalakban jött el közénk.- János 1,14 igy irja le ezt:
-"Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az
Atya egyszülöttjének dicsőségét.."--- Az Ige, az örökkévaló Fiu egészen
valóságosan testté lett, de közben nem szünt meg Ige maradni." (Cseri K.)

-Krisztus az Ő öröktől fogva való isteni lényéhez hozzáveszi az emberi
természetet. "Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette." (440 é.)

-Az Atya és a Fiu annyira egyek, hogy a Fiu nélkül sem megközeliteni,
(Jn 14,6) sem megismerni (Mt 11,27 nem lehet az Atyát.- De Isten gyer-
mekévé is csak Jézusért és Jézus által lesz valaki. (Jn 1,12)

-Világos ebből az is, hogy Isten egyszülött Fia nem Isten teremtménye.-
(Kol 1,15-20) - a TESTETOLTÉSBEN UGYANAKKOR JÉZUS KRISZTUS
MAGÁRA VETTE A TEREMTMÉNYI LÉTET IS.

"FOGANTATOTT SZENTLÉLEKTŐL"

-Ezt a különös eseményt az evangéliumokban olvashatjuk. - Ez nem
mitosz, és nem szüznemzés.- Ez a fogantatás nem a megszokott biológiai uton történik, hanem Isten különleges teremtő tette nyomán.- A Szentlé-
lek "beárnyékol" téged,- mondja az angyal Máriának. (Cseri K.)

-Jézusban a megsértett Isten nyujt békejobbot az embernek (2.Kor5,18-19)-- Egész lénye egyetlen nagy jeladás arról, hogy mindennek ellenére
SZERET AZ ATYA, haza lehet mennünk. Boldog, aki nem kételkedik benne!
(Ref.Hitünk kivonatolva. Cseri Kálmán)

[i]"Irgalommal szánva minket
Nagy jósága ránk tekintett
S ördög-csalta bús szivünket
Menny-magasból látni jött."

(328.é.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 100 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség