Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 100 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2008. feb. 22., péntek 16:35 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Jézus Krisztus ÉL!

Ez az az üzenet, ami minden újonnan született szívében bizonyosság. Jézus Krisztus az események mögött áll. A Benne hívő ember már nem csak arról tesz bizonyságot, hogy nem a véletlenek mozgatják a világot, az eseményeket, nem csak arról beszél, hogy létezik valami féle felsőbb inteligencia, akár úgynevezett istennek hívva.

Az események mögött az Urat látja. Azt az Urat, aki érte is szenvedett, aki érte is vállalta a halált, DE HARMAD NAPON feltámadt!

Jézus Krisztus ÉL!

Lelke, Igéje által valóságosan jelen van a világban. Uralkodik mennyen és földön minden látszat ellenére. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet! Eljön majd az idő, amikor minden erőszak, kegyetlenség eltöröltetik és nem marad más, mint a szelídség.
Ott fognak Vele örökké élni a szelídek, ott ahova Ő előre ment, hogy helyet készítsen!

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. márc. 19., szerda 12:02 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 05., csütörtök 20:20
Hozzászólások: 3994
JÉZUS KRISZTUS és az ígéretek

2Kor 1,20
’Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.’


Jézus, a mi Urunk örökre összefonódik az ígéret útjával. Valóban, Ő ’az út, az igazság és az élet’. Csak Jézus Krisztus által juthatunk el a hűséges Ígérettevőhöz. Nélküle az Írás nem tartalmaz semmi olyat, amin az ember lelke élhetne. Ezt a nagy hibát sokan elkövetik – az Írást kutatják, mert azt gondolják, hogy belőle örök életet nyerhetnek, de nem akarnak Krisztushoz jönni, hogy ’életük legyen’. Forduljunk Jézushoz nap mint nap, mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozzon az egész teljesség. Csak akkor ismerhetjük meg az ígéret örököseinek fényét, életét és szabadságát, ha már megismertük Őt; és bizonyos, hogy ha eltávolodunk tőle, rabszolgaságra jutunk. Legyen kegyelmes, hogy általa birtokolhassuk ama szövetség minden áldását, amelyet Isten velünk kötött Őbenne!

Jézus Krisztus az ígéretek kapuja. Általa az Úr kegyes ígéreteket tehet a bűnös embereknek. Amíg el nem küldte ’az asszony magvát’, hogy Közvetítő legyen Isten és ember között, semmilyen vigasztaló üzenetet nem küldhetett az Őt megsértő fajnak. Isten nem szólt a bűnösökhöz, amíg Isten Igéje nem vállalta, hogy ’testté lesz, és köztünk fog lakni’. Isten csak Jézus, az Ige által tudta közölni az emberekkel a szeretet szándékát. Minthogy Isten csak a szövetség Hírnöke által tudott üzenni nekünk, mi is csak a Közvetítőn keresztül tudtuk Őt megközelíteni. Félelmeink távol tartanak minket a Szentséges Istentől, amíg Isten Fiában meg nem látjuk Testvérünket, aki tele van gyengéd együttérzéssel. Az isteni Szentháromság dicsősége megfélemlít minket, amíg meg nem látjuk a testté lett Isten szelídebb fényességét. Istenhez csak Fián, mint emberen keresztül juthatunk el, különösképpen az érettünk szenvedő és meghaló emberen keresztül.

Jézus minden ígéret összegzése.
Amikor Isten megígérte, hogy nekünk adja az Ő Fiát, benne megadott nekünk mindent, ami üdvözülésünkhöz szükséges. A Megváltó személyében, szolgálataiban és művében megtalálható minden jó és tökéletes ajándék. Minden ígéret Őbenne van. Ha összeadnád őket, vagy készítenél egy hosszú listát mindazokról az áldásokról, amelyeket biztosítanak számunkra, megkímélnéd magad a fájdalmaktól, és boldogan fedeznéd fel, hogy a végösszeg, vagyis a lényeg ez: az Úr nekünk adta Fiát, Jézust. Ahogy minden csillag az égen van, és minden hullám a tengerben, ugyanúgy a szövetség minden áldása Krisztusban van. Urunkon kívül nem tudunk elképzelni semmilyen valódi áldást: Ő minden mindenekben. Erre a cérnára van felfűzve minden gyöngyszem; ebben a szelencében található minden ékszer.

Jézus az ígéretek biztosítéka.
Ő, aki nem kímélte a saját Fiát, semmit sem fog megtagadni népétől sem. Ha valaha is gondolt volna a meghátrálásra, akkor ezt csak azelőtt tehette volna, mielőtt feláldozta Egyszülött Fiát. Fel sem merülhet a gyanú, hogy az Úr visszavonja bármelyik ígéretét, hiszen már teljesítette a legnagyobbat és legértékesebbet. ’Hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?’

Jézus az ígéretek megerősítője. ’Őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is’ (2Kor 1,20). Azzal, hogy emberi formát vett fel, hogy szövetségünk Feje lett, és hogy teljesítette a szövetség minden kikötését, az isteni szerződés minden pontját szilárddá és tartóssá tette. Most már nem csak jóindulat, de igazságos is Isten részéről, hogy megtartsa az embereknek tett ígéreteit. Mivel Jézus az ember nevében teljes kártérítést fizetett az isteni tisztességnek, amely ellen az ember merényletet követett el, Isten igazsága egyesül szeretetével, hogy biztosítsa az ígéret minden szavának teljesülését. Miként a szivárvány biztosíték számunkra, hogy Isten soha többé nem pusztítja el a világot özönvíz által, ugyanúgy Jézus is biztosíték számunkra, hogy az Úr hűsége és jósága nem fullad meg az emberi bűn áradatában. Ő magasztalta és tiszteletreméltóvá tette a törvényt; jutalmat érdemel lelki gyötrelmeiért, ezért minden jó dolognak el kell jutnia azokhoz, akikért meghalt. A dolgok teljesen összezavarodnának, ha az ígéretek érvényüket vesztenék most, miután Urunk minden szükségest megtett, hogy bizonyossá tegye azokat. Ha valóban egyek vagyunk az Úr Jézus Krisztussal, az ígéretek olyan bizonyosak számunkra, mint Atyja szeretete Fia iránt.

Jézus az ígéretek emlékeztetője. Közbenjár értünk Istennél, és az Ő közbenjárása az isteni ígéret. ’Közbenjárt a bűnösökért.’ Kérjük majd az Urat, hogy adja meg nekünk azokat a dolgokat, amelyeket ígért nekünk, és kérésünket a legkedvezőbb körülmények között teljesítse. És íme, maga az Úr Jézus jár közben értünk: Sionért nem nyugszik, hanem éjt nappallá téve emlékezteti Istent az örökkévaló szövetségre és a vérre, amellyel le lett pecsételve és alá lett írva. Minden ígéret mögött ott áll hitvallásunk élő, közbenjáró és uralkodó Főpapja. Lehet, hogy mi elfelejtjük a hűséges ígéretet, de Ő nem: ismerteti érdemeit és Isten kötelezettségeit, a mi érdekünkben azon a helyen, a kárpit mögött, ahol mindenhatóságával közbenjár értünk. Jézus az ígéretek teljesítője. Első eljövetele elhozta nekünk az áldások nagyobb részét, amelyeket az Úr rendelt az övéinek, második eljövetele pedig elhozza majd a többit is. Szellemi gazdagságunk szorosan összefügg imádatra méltó személyével. Mert Ő él, mi is élünk; mert Ő uralkodik, mi is uralkodunk. Hamarosan, amikor megjelenik, mi is megjelenünk majd; diadalában mi is diadalmaskodunk; dicsőségében mi is megdicsőülünk. Ő Isten ígéreteinek az Alfája és az Omegája: benne megtaláltuk az életet mint bűnösök, és benne találjuk meg majd a dicsőséget mint szentek. Ha nem támadt volna fel, hitünk hiábavaló lenne; és ha nem jönne el másodszor is, reménységünk önámítás lenne; de mivel feltámadt a halottak közül, megigazultunk; és mivel Atyjának dicsőségében jön majd el, mi is megdicsőülünk.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. ápr. 06., vasárnap 15:06 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
A mai Igében olvastam arról, hogy Jézus Krisztus sebei által gyógyulunk, gyógyultunk. (1.Péter 2.24.)
Milyen nagy dolog, amikor az ember már nem a saját sebeit nyalogatja, hanem látva az Ő sebeit, alázatra jut, békességre, szent életben való járásra vágyik.

A kegyelemben való növekedésre is ez az Igeszakasz adott választ.
Példa az Úr Jézus!
A 19.versben olvassuk, hogy mi a kegyelem emberi szinten:
Amikor az ember "...Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved."
Ebben a szenvedésben növekszik az emberben a kegyelem, mert ebben a helyzetben nem is lehet másként megmaradni.
(A gyalázásra nem gyalázás a válasz, a szenvedést okozó tettekre, mondatokra nem fenyegetőzés!)

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. máj. 08., csütörtök 11:18 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Őt keresd, mert benne nem fér meg az ellenségeskedés az emberekkel szemben, ő nem gyűlöli a bűnös embert, sőt kész volt meghalni érte, ő nem osztotta meg az embereket, mindenkit magához engedett, legyen ez egy prostituált, vagy egy vámszedő, vagy egy pap, vagy egy egyszerű halász, vagy egy Biblia tudós, vagy egy zsidó, vagy egy pogány római, férfi, vagy nő vagy gyermek!
Ő nem nyomott el senkit, ő felemelte az elesettet, gyógyította a beteget, magához hívta a kiközösített embert!
Hatalom vágy végkép nem jellemezte. Egyenlő volt Istennel, minden képessége meg volt rá, hogy mindenki felett uralkodjék, de ezt a képességét nem uralkodásra használta, hanem szolgája volt még a tanítványainak is.
Mindig őszintén szólt. Nem játszotta meg magát, nem féltette a hírnevét, nem játszott egy szerepet, hogy a pozícióját megőrizze, erősítse. Őszintén beszélt mindenkivel, de szeretettel, hosszútűréssel, irgalommal és hűséggel az Atya iránt.

És hogy mi volt a saját haszna ebből az egészből? Mondhatni semmi. Kigúnyolták, elvetették, köztörvényes bűnözőként kivégezték!
Ez volt a "jutalom"!

Akik viszont HOZZÁ TÉRTEK MEG és BENNE bíznak azok számára bűnbocsánatot és örök életet ajándékozott, mert ÉL!

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. máj. 21., szerda 19:21 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Ézs 53,12
Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2009. feb. 05., csütörtök 07:09 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus amikor ítélt, nem nézte az emberek társadalomban, vagy az Istennel betöltött pozícióját.
Ugyan azzal az mentő és a valósághoz ragaszkodó világossággal fordult a zsidó vezetők, a samáriai asszony, a római katona, stb. felé.

A bűnt mindig bűnnek nevezte és NEVEZI, függetlenül attól, hogy azt ki követi el.
A megtért ember lehetősége, hogy önmagával szemben is igent mondjon és elfogaja a szabadítást.

Viszont ez konfrontálódással járt, ez gyilkos indulatokat gerjesztett, főleg azok között, akik Isten előtt igaznak tartották magukat, akik származásuk, törvény ismeretük, stb. miatt a többi ember fölé helyezték magukat.

DE Jézus Krisztus ezen a farizeusi falon is át tudott menni és több ilyen embert kihozott a világosságra, mert olyan hatalommal járt és jár közöttünk, amilyen csak a Teremtőnek van.

Tegnap hallottam a gyülekezetben két bizonyságtételt.
Olyan embereket, akik a börtönben tértek meg. Öngyilkosság előtti állapot, ill. a depresszió, a nyugtatókon élés, a nyálcsorgatás előtti helyzet.
Olyan állapot, ahol már kevés az a sok telefonszám, ami a mobilban van, olyan állapot, ahol kevés a vállalat tulajdonos száz milliói.
Itt ezeknek az értéke nulla.

És amikor az Ige és a Lélek megsemmísitette az ezekbe való utolsó bizalmat, akkor odalépett Jézus Krisztus az öngyilkos és a depresszióba süllyedő mellé és egy pillanat alatt kicserélt belül valamt.
És ének, öröm, alvás, ép gondolatok, másokat menteni akaró indulat jöttek a zavarodottság, káosz, halálvágy helyére.

Egy érintés a Teremtő Istentől, aki Fiában oda lépett ezek mellé az életek mellé. És ők elfogadták ezt az érintést, kérték, mert nem akartak meghalni.

Nagyon jó volt hallani és azt is, hogy ezek után a Sátán milyen offenzívát indított és ezek a csecsemők olyan búra alatt voltak különösebb Ige ismeret, gyülekezet nélkül is, hogy a Sátán lepattant róluk, mert olyan szeretettel találkozott, olyan örömmel, olyan békességgel, ami minden értelem felett van!
Jézus Krisztussal találta szembe magát, a Teremtő Istennel!

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Jézus Krisztus személye
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 14., kedd 18:56 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Böjte Csaba tollából:


Nagyon szegény családból származó, úgymond szociális árvákat nevelünk
az Alapítványunkban. Vakációkor
a gyermekek - hiába árvák - hazavágynak. Így volt három gyermekünk is
egy családból, ahol az apuka, anyuka élt, de tudtam, hogy egy
garázsban élnek, hajléktalanok, teljesen lecsúszott egzisztenciák, nem
erőst akartam haza engedni a gyerekeket, de ők kérleltek. Gondoltam,
elviszem és este vissza hozom őket. Délután 3-4 óra körül elmentem
értük, mert korán sötétedik, már félhomály volt. Nem volt bevezetve a
garázsba a villany, két nagy vasajtó, középen egy szerelőgödör, egy
ágy, az ágyban a három gyerek az anyukához bújva, a plafonon a lehelet
kicsapódott a hideg betonra, a vízcseppek mint egy-egy gyémánt
csillogtak. Nem láttam semmi nyomát annak, hogy karácsonyra vagy
szilveszterre készülődtek volna. Hideg volt, sötét volt. Az apuka állt
az ágy mellett, tördelte a kalapját, az anyuka nyakában csüngött a
három gyerek. Szóltam, hogy "Gyerekek, gyertek, öltözzetek, megyünk
vissza Dévára!" Ők persze tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a
szép ruha, a kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, ami ilyenkor
belefér egy ilyen intézeti karácsonyba. És akkor az egyik kis fiú azt
mondta: "Pap bácsi, mi nem ünnepelhetnénk itthon, anyukámékkal?"
Éreztem, hogy megáll bennem valami. A gyereknek nem arra van szüksége,
hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki talicskában, hanem arra, hogy
átölelje a nyakadat, hogy megpusziljad, hogy érezze azt a jóságot, ami
egy szülőből árad. Egy felől egy csomó limlom, más felől az édesanya
meleg nyaka és semmi más. És messzemenően az édesanya volt a nyerő! És
akkor én azt gondoltam, hogy ha Isten segít, ezt minden szülőnek
elmondom... CSABA TESTVÉR

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011. márc. 06., vasárnap 22:05 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. júl. 11., szerda 11:56
Hozzászólások: 148
pauler írta:
Böjte Csaba tollából: Egy felől egy csomó limlom, más felől az édesanya
meleg nyaka és semmi más. És messzemenően az édesanya volt a nyerő! És
akkor én azt gondoltam, hogy ha Isten segít, ezt minden szülőnek
elmondom... CSABA TESTVÉR
Köszönöm a szép történetet!

_________________
Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek (Zsolt.18.31)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re:
HozzászólásElküldve: 2011. márc. 24., csütörtök 07:44 
Offline

Csatlakozott: 2007. nov. 12., hétfő 23:49
Hozzászólások: 106
Tartózkodási hely: Halásztelek (Pest megye)
pauler írta:
>>"Nagyon jó volt hallani és azt is, hogy ezek után a Sátán milyen offenzívát indított és ezek a csecsemők olyan búra alatt voltak különösebb Ige ismeret, gyülekezet nélkül is, hogy a Sátán lepattant róluk, mert olyan szeretettel találkozott, olyan örömmel, olyan békességgel, ami minden értelem felett van!
Jézus Krisztussal találta szembe magát, a Teremtő Istennel!"<<
Köszönöm,Pauler,hogy Megosztottad! Tapasztalatból vallom én is,hogy nagyon fontos az Ige-ismeret,és a gyülekezeti közösség,de amikor az Urat keresők nélkülözik ezeket a létfontosságú áldásokat,az Úr Jézus akkor is meg tudja tartani őket! Dicsőség az ÚRnak!

_________________
Blog(nak látszó) oldal: http://zsotza.blogspot.com


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Jézus Krisztus személye
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 12., csütörtök 14:17 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
AKI LÉLEKTŐL SZÜLETETT Joó Sándor

„ Nos a pünkösdnek éppen az a lényege, hogy Jézus nemcsak a tanításait hagyta reánk, hanem önmagát is, a saját személyét a Szentlélek által. Hinni benne nemcsak azt jelenti, hogy elfogadom az Ő eszméit, tanításait, hanem befogadom magamba az Ő személyét! Ha valaha, úgy pünkösdkor igazán arról van szó, hogy Istentől ne valamit várjunk, valami ajándékot, áldást, erőt, - hanem Valakit, őt magát, amint a Szentlélekben adja. Azt a csodát, hogy ez az isteni Valaki, Jézus Krisztus nem kívülről szól hozzánk, hanem belülről kezd hatni bennem: a Biblia újjászületésnek nevezi ezt.”

„ Valaki ezt a csodát így írta le a múltkor levélben:” Eddig is vallásos voltam, de amikor most Jézusnak nemcsak a tanítása előtt, hanem Jézus Krisztusnak, a személye előtt nyitottam meg a szívemet, csoda történt velem: új emberré lettem. Valami túláradó öröm töltött el és ragadott magával. Most már boldogan tudom, érzem, hogy vére hazataláltam az én Atyám házába. Az egész világ az én Atyám házává lett a számomra. És minden olyan kimondhatatlanul szép, a fák, a felhők, a tavaszi virágok. Imádkozni öröm, olyan, mintha teljes szívemet önteném ki Atyám előtt. A Biblia egyszerre nyitott könyvé lett számomra, maga Isten beszél hozzám annak a könyvnek a szavain át. Érzéseim és magatartásom az emberekkel szemben teljesen megváltozott. Úgy vezet Isten minden dolgomban, mintha a kezemet fogná!”

„Itt letagadhatatlanul történt valami, valami csoda: újjászületés! A vallásos ember imádságában mindenféle dolgot kér Istentől, hogy örülhessen mindenféle dolognak! A vallásos embernek mindig valamije van az Istentől, valami ajándéka, például vigasztalása, föl-fölvillanó világossága, viharok lecsendesítő békessége,- az újjászületett embernek pedig Valakije van: élő Krisztusa a szívében, a Szentlélek által! És így van mindenki, aki Lélektől született.”

/AKI LÉLEKTŐL SZÜLETETT Joó Sándor 1955.május 9. Igehirdetéséből részlet/

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 100 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség