Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 31 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3  Következő
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. aug. 21., kedd 13:22 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. jún. 08., péntek 17:52
Hozzászólások: 82
Tartózkodási hely: Sweet home:)
Egyebkent en pont azt hallottam a lelkipasztoromtol egyszer, hogy eppen a nyomorusag, a szenvedes az, ahol az ember leginkabb, legkonnyebben meglathatja, hogy Isten ott is mellette van. Arrol a pali igeretrol nem is beszelve, hogy aki reszes Jezus szenvedeseiben (legyen az akar betegseg is, hiszen Ezs 53 szerint 'betegsegeinket is o hordozta'), az Jezus dicsosegeben is reszes lesz.[/quote]


Az Ézsaiás 53-ban az is szerepel, hogy megsebesítetett bűneinkért..., mégsem gondolja senki, hogy részes kellene lennie Jézus szenvedéseiben, mint vétek hordozó, s bűnben kellene élnie Jézusért.
Vajon miért választják szét az Igét, s örvendeznek a bűntől való szabadulásban azok, akik ugyan ezen igék szerint a betegségből is megszabadultak, ám ezt esetleg el nem hiszik, s mondják, hogy kegyességből együtt szenvednek abban, amitől az Ige szerint szabadok.
Az említett igeszakaszban a "békességünk büntetése rajta volt" nem azt sugallja nekem, hogy Jézus is meg lett büntetve, de én is meg leszek, hanem hogy nekem békém lehessen, azért valakit büntetni kellett, és ez nem én voltam. Az én békességemért ŐT büntette az igazságosan ítélő kegyelemből.
Mindnyájunk vétkét Őreá veté, ezért én szabad vagyok-e a vétek terhétől?
Ha Jézus Krisztus nem elvitte a bűnt, és a vétket, csak közösséget vállalt vele, de engem nem szabadított meg, akkor nem történt más, mint hogy egyel több bűnös lett a földön.
Miért van az, hogy ugyanazon Ige szabadulást ígér a bűntől, s a betegségtől, akkor egyesek örülvén a bűntől való teljes szabadulástól, mégis kegyesség látszatát sugározva vállalnak közösséget a betegséggel, együtt szenvedvén Jézussal, a szabadítóval.
Milyen alapon állíthatom azt, hogy szabad vagyok a bűntől, de a betegségtől nem, ha a Zsoltárok 103/3 szerint "Aki megbocsátja MINDEN bűnödet, meggyógyítja MINDEN betegségedet!" ?

Talán sokan tévesen értelmezik a gyógyulás evangéliumának hirdetését, és azt gondolják, hogy az ilyen tanítók azt hirdetik, ha újjászülettél, nem lehetsz beteg, és a gyógyulás automatikusan rád kell essen, s ha nem , bűnben élsz, vagy a franc tudja...
És azt sem állítom, hogy mindenki meg fog gyógyulni, akiért imádkoznak, hisz van példa 100 ezrével gyógyulásra, de van az ellenkezőjére is.
Én is voltam súlyosan beteg, amit a saját hülyeségemnek köszönhettem, hisz elfordultam a világosságtól. Egyértelműen tudtam akkor a szívemben, mi az oka a dolognak. De megbántam, megvallottam Istennek, s hittem meggyőződéssel, hogy a gyógyulás, ami része az engesztelésnek, valóság az életemben, hittem ezt akkor mielőtt megnyilvánult volna, s adtam érte hálát, nagy buzgóan.
Azonnal elmúlt a betegség? Nem, de a szokásos felépülés harmada alatt.

Nem hagyjuk abba az evangélizálást csak azért mert egyesek nem térnek meg, nem de?
Ahogy a bűntől való szabadságom szellemi valóság volt, de mit sem ért nekem, míg hittel meg nem ragadtam, ugyan így a gyógyulás is valóság, de meg kell ragadnom.
Meggyógyulok, ha ez Isten akarata?
Ha van kétségem e felől, nem imádkozhatom hittel betegért:
"A hitből való imádság megtartja a beteget..."
A kétségből való imádság, hogy Isten is akarja-e?
"Ha valaki mondja..., és szívében NEM KÉTELKEDIK, hanem HISZI, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki amit mondott" Márk 11/23
És a következő Ige még inkább kifejezi, hogy menyire nem helyénvaló Isten akaratát megkérdőjelezni ez esetben:
"Amit csak imádságotokban kértek (Jakab 5/15) higgyétek, hogy mindazt megnyeritek (ha nem tudod, hogy Isten akarata-e, hogyan hiheted, hogy megnyered?) és meglessz nektek" Márk 11/24

A hit meggyőződés, a zsidó 11/1 szerint. De mi felől?
Hogy iselnem kell a betegséget Jézusért, együtt szenvednem vele?
Szenvedet a bűntől is, még jobban, mégsem akarok együtt szenvedni vele bűnben élve, kegyességből.

De legyen ez az én egyéni véleményem, akár fanatikus is, elfogadom, mégis hálás szívvel köszönöm Istennek, hogy Jézus, nem csak közösséget vállalt a bűnnel, s a betegséggel, hanem a helyettsesem is volt.

Jézus talán, ha személyesen megjelene előtted, beteg előtt, nem azt kérdeznée- e tőled, amit a vak Bartimeustól kérdezett:
-Mit akarsz, hogy cselekedjem?

Számomra meginditó a következő rést is(Csia ford):
40 Hozzáment egy bõrpoklos is és térdreborulva esengett hozzá." Te, ha akarnád, képes volnál engem megtisztítani!" – mondta.
41 Mire õ szánalomra gerjedt, kinyújtotta kezét, megérintette õt és így szólt hozzá: "Akarom. Tisztulj meg!"
42 Nyomban eltávozott tõle a poklossága és megtisztult.

A poklosnak nem volt kétsége Isten képessége felől, sokkal inkább szándéka, akarata felől.
Bosworth azt írta, Isten sokkal inkább elviselné, hogy megkérdőjelezzük képességét, mintsem akaratát, hisz képessége lényéből fakad, míg akarata szívéből.

Jézus MINDENKOR azt cselekedte, ami az Atyának kedves.
Volt-e akkor Jézus gyógyítása közül egy is, ami ne lett volan kedves az Atyának,s ne lett volna az Ő akarata?

Máté 4/23 Majd bejárta egész Galileát, közben zsinagógáikban tanított, a királyság örömhírét hirdette és a nép között orvosolt minden betegséget és mindenféle gyengeséget

10/1 Majd magához hívta tizenkét tanítványát és fennhatóságot adott nekik a tisztátalan szellemeken, úgyhogy kiûzhették õket s orvosolhattak minden betegséget s minden gyengeséget.

14/14 Úgyhogy, mikor Jézus a bárkából kilépett, nagy tömeget látott. Szánalomra gerjedt irántuk, s akik közülük gyengék voltak, azokat gyógyítani kezdte.

14/34 Átkelés után kiléptek Genezáretben a szárazra.
35 Mikor annak a helynek lakói felismerték õt, szétküldtek az egész környékre, odavittek mindenkit, aki szenvedett,
36 s rimánkodva kérték, engedje meg, hogy csak köpenyének bojtját érinthessék, s akik csak megérintették, meggyógyultak

16/30 Nagy tömeg ment hozzá, sánták, bénák, vakok, némák és sok másféle beteg volt velük, s odatették õket az Úr lábához. Õ pedig gyógyította õket,
31 úgyhogy a sokaság csodálkozva látta, hogy a némák beszélnek, a bénák épekké lesznek, a sánták járnak, a vakok látnak, s dicsõítették Izráel Istenét.

Márk 6/56 Ahová csak bement, falvakba, városokba, tanyahelyekre, a terekre kitették az elerõtlenülteket és kérlelték, hogy csak a köpenyének bojtját megérinthessék. S akik megérintették, meggyógyultak.

Lukács 6/17 Azután lement, s megállott velük egy sík helyen. Tanítványainak nagy tömege volt jelen, valamint egész Júdeából, Jeruzsálembõl, a tengerparti vidékrõl Tíruszból és Szidonból a népnek nagy sokasága,
18 kik azért jöttek, hogy hallgassák õt, és hogy betegségeikbõl meggyógyuljanak. Akiket tisztátalan szellemek zaklattak, rendre meggyógyultak.
19 Az egész tömeg azon volt, hogy megérinthesse, mert hatalom áradt ki belõle, s mindenkit meggyógyított.

7/22 Azután ezt mondta nekik: "Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: vakok visszakapják szemük világát, sánták járnak, poklosok megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, szegények az örömhírt hallják.

Ap. Csel 5/16 A Jeruzsálemet körülvevõ városokból is tömegestõl özönlöttek össze s magukkal hoztak erõtleneket és tisztátalan szellemektõl gyötörteket, – ezek is mindnyájan meggyógyultak.28/
8 Publiusz atyja azonban láztól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, imádkozott, kezét rávetette és meggyógyította.
9 Ennek megtörténte után a szigeten levõ többi elerõtlenült is eljött, és meggyógyultak.


Mondhatja valaki teljes meggyőződéssel, hogy Isten akarata az én betegségem? Ha igen mi a meggyőződése alapja? Melyik Igére támaszkodik?
Hogyan dicsőítheti a betegség Istent, mikor például a betegségek teljes skálája az átok alatt volt felsorolva az ószövetségben!?

És ha betegen akár egy jottányit is jobban tudom dicsőíteni Istent a világ felé, miért nem akarunk betegek lenni.

Nem kell akarni betegnek lenni, szokták mondani, hanem, ha beteg vagy, akkor is kitartasz Isten mellett. Miért ne tartanék, mikor tudom, hogy a betegség a tolvaj, a pusztító közvetett, vagy közvetlen "ajándéka", s Jézus nem a betegség kegyes tűrésére való biztatással, hanem a betegség gyógyításával dicsőítette mindenek Atyját.

"Te mit akarsz, hogy cselekedjem?"

_________________
Róma 9/5


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 21., kedd 16:25 
Kedves Szrobcsek!

Pál testében tüske volt ami többszöri könyörgésre sem múlt el.
Az oka is meg volt.

A betegség átmeneti állapot, bármilyen halálosnak tűnik is, mint ahogyan por testünk egészsége is.

Kívánd mások és magad testének egészségét, mert ez áldás!
De tudd, hogy ha beteg vagy, vagy amikor por tested elenyészik, akkor sem hagyott magára a Jó Pásztor és te sem hagytad el Őt, ha elfogadtad már megváltásod.
Legvégül porom felett Ő megáll! Dícséret az Örökkévalónak!

Ezek szerint Pál átok alatt írta a leveleit, vagy Isten SZERETETE hagyta testében azt a betegséget? Vagy nem hittel kérte?
Az Ige másról beszél!

A testi gyógyulás jó és nem is kétséges, hogy lehet és kell hittel imádkozni ezért, de van ennél sokkal jobb, az Isten közelsége.
És Ő közel van a nyomorultakhoz, betegekhez és sántákhoz és nem minden esetben gyógyulnak testi bajaikból a nyomorékok, de minden esetben bűnbocsánatot és örök életet kapnak.

Tudod van hogy beteg vagyok és imádkozom gyógyulásért de nem jön a gyógyulás.
Aztán újból emlékezek a Szabadító Istenre és a szabadításomra és ezek után HITTEL ki tudom mondani azt a mondatot, ami testileg és lekileg is meggyógyít:
"Legyen meg a Te akaratod Mennyie Atyám, Örökkévaló Isten!"
Biztos vagyok abban, hogy ezt te is átélted már!

Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 22., szerda 05:52 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. jún. 08., péntek 17:52
Hozzászólások: 82
Tartózkodási hely: Sweet home:)
[quote="kavics"]Kedves Szrobcsek!

Pál testében tüske volt ami többszöri könyörgésre sem múlt el.
Az oka is meg volt.

Érdekes, hogy az üldöztetései között sokmindent felsorol Pál, ami tüskeként gyötörte szolgálata közben, de a betegséget nem említi. Mégis erre következtetnek az emberek. Bár bele lehet magyarázni, az kétségtelen.

Ezek szerint Pál átok alatt írta a leveleit, vagy Isten SZERETETE hagyta testében azt a betegséget? Vagy nem hittel kérte?
Az Ige másról beszél!

Hol is szól betegségről Pál??? Betegségről s nem testi gyengeségről, erőtlenségről. Hol?

A testi gyógyulás jó és nem is kétséges, hogy lehet és kell hittel imádkozni ezért, de van ennél sokkal jobb, az Isten közelsége.
És Ő közel van a nyomorultakhoz, betegekhez és sántákhoz és nem minden esetben gyógyulnak testi bajaikból a nyomorékok, de minden esetben bűnbocsánatot és örök életet kapnak.

Mégis, az evangéliumokban mindenki meggyógyult, aki hittel az Úrhoz fordult. Valóban az üdvösséget befogadni úgymond "egyszerűbb", mint elvenni a gyógyulás áldását, hisz a betegségnél ott van a kínzó fájdalom, ami miatt nehezebb hinni, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, mint hinni, hogy aki az én bűneimet maga vitte fel...

Tudod van hogy beteg vagyok és imádkozom gyógyulásért de nem jön a gyógyulás.
Aztán újból emlékezek a Szabadító Istenre és a szabadításomra és ezek után HITTEL ki tudom mondani azt a mondatot, ami testileg és lekileg is meggyógyít:
"Legyen meg a Te akaratod Mennyie Atyám, Örökkévaló Isten!"
Biztos vagyok abban, hogy ezt te is átélted már!


Nem a tünetek múlása szerint hiszem el, hogy meggyógyultam, hanem mert az Ige kijelenti. Ha a tünetek csökkenése, vagy gyengülése ebben megerősít, akkor a fájdalom erősődése gyengíteni fog. De ekkor nem látásban járok-e?
Hiszem, hogy..., és a hit meggyőződés.


Üdv Robi

_________________
Róma 9/5


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 22., szerda 06:38 
Kedves Robi!

7. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam.
8. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem;
9. És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

Nekem a testi gyengeség, erőtlenség a test betegsége. Ha egészséges a test, akkor épp és erős. Pál a testéről beszél és nem a lelkéről.
És azért kapta a tövist, hogy FELETTÉBB EL NE BIZAKODJÉK. Ezt nevezem én Isten szeretetének!

Sokan meggyógyultak, akik hittel fordultak az Úrhoz gyógyulásért, de sokan nem üdvözültek ezek közül. (pl. 10 leprás, akiből 1 ment vissza hálát adni az Úrnak)
Sokaknak adott testi gyógyulást - ahogyan ma is - de sokan nem fogadják el Tőle bűneik bocsánatát, ezért az örök életet sem kaphatják meg.

Volt aki nem gyógyult meg, pedig hitt benne és még a rokonok se tudták Jézust idejében oda hívni hozzá, pedig nagyon szerették az Urat és ez az ember meghalt, csak hogy végre meglássa a világ, hogy kicsoda az Emberfia! Ez az ember feltámadt a halottak közül!
Áldott az Úr!

Ismered a Jhonny című könyvet?
Ő egy lány, aki fejest ugrott egy sekély vízbe és nyomorék lett, de győzött a HITE. Mielőtt azt gondolnád, de nem...
Nem járt ismét, de elfogadta Jézustól a bűnei bocsánatát és HITTEL elfogadta, hogy neki is új testet készített a Megváltója, amit ezen testből való kilépés után megkap majd, miután itteni szolgálata letelt.
...és a tolószékére ki lesz írva: ELADÓ, de ő akkor már az Úrnál lesz!

Nem a testi állapotom szerint hiszem el, hogy az Úr velem van és én Ő vele, hanem mert az Úr Lelke kijelenti bennem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltóm!
És azzal egyet értek, hogy hinnem kell a gyógyulásomban, de számomra fontosabb Jézus Krisztusban hinni betegségem alatt, mint a testem gyógyulásában. Aztán ha megadja az Úr, akkor hála neki, ha nem, akkor is hála neki, mert akkor valószínű, hogy el akar vinni magához!

Még egyszer hadd mondjam el, hogy nagy lehetőségünk hittel kérni gyógyulást az Úrtól és elfogadni, ha megadja. (mert adja!!!)
De egyet hadd kérdezzek.
Szerinted lehet valaki vakon Isten gyermeke? Úgy, hogy a szeme világa nem jön vissza, vagy a bénasága nem múlik? Kaphat-e ez az ember bűnbocsánatot és örök életet Jézus Krisztustól?
Minden esetben ennek az embernek elmúlik a sántasága, vagy vissza jön a szeme világa miután megtért az Úrhoz?
Látni fog és járni ez nem kérdés számomra!

Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 23., csütörtök 10:12 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. jún. 08., péntek 17:52
Hozzászólások: 82
Tartózkodási hely: Sweet home:)
Üdv,
Természetes, hogy lehet valaki vakon, rákosan, de még AIDS-esen is Isten gyermeke, de nem is erről beszéltünk mi.
Nem veszíti el az üdvösségét senki, csak mert beteg lesz, ezt max. az hiszi el, ahol a gyülibe azt tanítják, hogy biztos megnyitottad magad valaminek, bűn büntetése ez rajtad, stb..., és jön a kárhoztatás+önvád, és a hit, husss, elillan, hisz hogyan is akarhatná Isten, hogymeggyógyuljak, ééén vétkes halandó.
Nagy butaság lenne, ha valaki ezt hinné, teljesen igazat adok neked.
De azt sem gondolom, hogy el kell fogadni a betegséget, olyan értelemben, hogy ezzel Isten valamire tanítani akart, netán ez a szeretete záloga.
Van olyan is, hogy valaki nem akarja esetleg megharcolni a hit harcát a meggyőződésért, és elfogadja a helyzetet, belenyugszik, nem lázad, megtanul vele élni, stb. És ehhez mit lehetne hozzátenni. Ez szíve joga, és még azt is elfogadom hogy jól teszi, teljes a békesség a szívében, és jár tovább az Úrral, és szent közösségben él vele.
Csak azzal nem értek egyet, hogy ha egy beteg segítséget kér, annak rögtön azzal kezdi a szolgáló:
-Ez a te kereszted, et Isten akarat az életedben stb...
Örülök, hogy egyetértünk, sokszor azért megy itt is a szóharc, mert elbeszélnek az emberek egymás mellett.
Én hiszem, hogy aki szívből akar, meggyógyulhat hit által kegyelemből.
Olvastam pl. hogy Smith Wiggleswort ezrekét, vagy talán száz ezrekért imádkozott hittel, és történtek természetfeletti csodák, hihetetlen gyógyulások a szolgálatában, mégis a lánya mindvégig süket maradt.
Sőt ő maga is 7évig küszködött vesekőtől, sokszor véres nadrággal prédikált. Nem keseredett meg, megállt a hitében, abban a hitben, amellyel másokért imádkozott, s igaz, hogy 7 év után, de meggyógyult.
Na bumm, ez a hit teljessége volt, nem tekintett a láthatókra.

Találtam egy nagyon jó tanítást Pál töviséről, F.F Bosworth gyógyító evangélista írta. Szeretném idézni, mert elgondolkodtató. Holnap meg is teszem.

Nagyon áldott napot, és hétvégét neked.
Egy testvér az Úrban, Dabasról.

_________________
Róma 9/5


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 24., péntek 07:04 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. jún. 08., péntek 17:52
Hozzászólások: 82
Tartózkodási hely: Sweet home:)
„Valóban Pál tövise nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon az a tradicionális elképzelés, hogy Isten a betegség szerzője, és hogy a legodaszántabb gyermekei esetében is lehet az az akarata, hogy betegek legyenek, lelkierejükkel és türelmükkel ily módon dicsőítve Őt.
A „testbe adott tövis” kifejezés az Ó- és az Újtestamentumban egyaránt kizárólag illusztráció céljából fordul elő, ráadásul egyszer sem használva ezt betegség illusztrálására.
Ahol feltűnik ez a kifejezés, pontos definícióját is megkapjuk arról, mit is kell érteni a „tövis” alatt.
Pl: IV. Mózes 33,55-ben Isten illusztrálni akarta, hogy az el nem űzött kánaániták a bosszúság forrásai lesznek Izrael fiainak.
A Józsué 23/13-ban az oldalaitokban ostor, és a szemeitekben tövis a kánaánita emberek voltak, és nem kelés a testben, betegség, vagy szemgyulladás.
Birák 2,3-ban szintén illusztrál a kifejezés, és nem mint betegséget jeleníti meg a testben.
Ezek a tövisek személyeket illusztráltak, és mindig pontosan tudni is lehetett, mi volt a tövis, ahogy Pál is megmondja, hogy a sátán angyala, vagy küldöttje. Ez a küldött (angelos) személyt, nem pedig dolgot jelöl.
Pál rájött, hogy az Isten által neki adott kegyelem minden gyötrést, üldöztetést a javára fordított, és minden az evangélium előmenetelére lett.
Amikor leginkább tudatában vagyunk saját gyengeségünknek, Krisztus ereje akkor nyugszik rajtunk legnagyobb mértékben. Mikor leggyengébbnek érezzük magunkat, akkor leszünk a legerősebbek, mert nem a saját, hanem Isten erejére támaszkodunk.
Isten kegyelme és könyörületessége mindig azért adatik, hogy képesek legyünk elhordozni az üldöztetést és a kísértést, nem pedig azért, hogy bűneinket és betegségeinket hordozzuk, mert azokat Ő hordozta helyettünk.
Isten soha nem ígérte, hogy elveszi a külső gyötrést, üldöztetést, azaz a támadásokat, hanem kegyelmet ad azok elviselésére. Ellenben készen áll arra, hogy megszabadítson a sátán belső, testi elnyomásától, valamint bűneinktől.
Ki más lehetne felelős Pál üldöztetéseiért, és szenvedéseiért, mint a sátán? Beszámolójában Pál minden elképzelhetőt felsorol, kivéve a betegséget.
Azt az egyetlen dolgot, amit meg sem említ, s amelynek hiánya így igen szembe ötlő, a tradíció megragadja és azt állítja, hogy ez volt Pál „tövise”.
Pál „testébe adatott tövis” igei szemléletének széles körben elterjedt eltorzítása nyilván sátáni inspirációra történt, hiszen ezáltal pompás lehetősége nyílik arra, hogy tovább folytassa az emberiség testét kínzó, gyötrő gonosz munkáját.
Pál a következőképpen ír a Róma 3. fejezetében:
„Isten eleve rendelte (Krisztust) engesztelő áldozatul az Ő vérében…, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz legyen Ő, mikor megigazítja azt, aki a jÉzus hitéből való.
Vagyis ha nem lett volna engesztelés, Isten részéről igazságtalanság lett volna, hogy megigazítsa a bűnösöket, hasonlóképpen igazságtalan volna, ha meggyógyítaná a betegeket anélkül, hogy először megváltja őket a betegségtől.
Az a tény, hogy Isten egyáltalán gyógyít, számomra a legtökéletesebb bizonyítéka annak, hogy a testi gyógyulást az engesztelés szerezte meg számunkra.
Ha a gyógyulás nem része a megváltásnak, hogyan lehetséges, hogy a nagy sokaságban mindneki elvette Krisztustól azt a gyógyulást, amit Isten nem adott meg?
„És meggyógyít vala minden beteget!”
Ha Isten akarata az volna, hogy csak néhányat gyógyítson meg azok közül, akiknek gyógyulásra van szükségük, akkor csak azoknak lehetne valóságos alapjuk a gyógyulásra való hitre, akiknek különleges kijelentésük van arról, hogy a kiválasztottak közé tartoznak.
A hitnek Isten akaratán kell nyugodnia, nem a vágyainkon vagy a kívánságainkon. Az eredményre vezető hit nem abban hisz, hogy Isten meg tud, hanem hogy Isten meg akar gyógyítani. Mivel azonban sokan a manapság gyógyulást keresők közül nem tudják, hogy ez egy mindnyájunk számára megadott megváltási előjog, a legtöbben hozzáteszik gyógyulást kérő imáikhoz: „ha ez a Te akaratod!”
Mindazok közül, akik Krisztus földi szolgálata alatt gyógyulást kértek, csak egyről olvassuk, hogy ezt a teológiát választotta volna. Arról a leprásról van szó, aki azt mondta: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem”. Krisztus azt válaszolta: Akarom!” F.F.Bosworth

Egyébként teljesen egyetértek azzal, hogy manapság, egyre inkább hirdetnek siker, és gazdagság evangéliumot. Mindenki lehet gazdag, aki hisz, és ha nem gyógyultál még meg, akkor kicsinyhitű vagy; és így kergetik kárhozatba azokat, akiknek ha az Evangélium valóságát tálalnák, hitre ébredhetnének, és elvehetnék Isten ajándékát.
Leginkább Isten kezét lesik, hogy elvehessék maguknak az áldásokat, így elkerülik az arcának ragyogását, míg ha az Ő tekintetét keresnék, mindig megláthatnák azt is, hogy a keze mindig nyitva van.
Igazad van, nem mindenki gyógyul meg, de az evangéliumokban, és az Ap. cselben található összes gyógyulással kapcsolatos eset végigtanulmányozása után kizártnak tartom, hogy Isten ne akarná meggyógyítani a beteget, ám az is igaz, hogy az egyén hite nélkülözhetetlen abban, hogy elvegye a gyógyulást.
"Eredj! Ahogy hittél, úgy történjék veled!"
"Bízzál leányom! Hited máris megmentett."
"Történjék úgy veletek, ahogy elhittétek!"
"Asszony – mondta neki – nagy a hited. Legyen neked, ahogy akarod!"
"Ne félj, csak higgy!"
"Eredj – felelte neki Jézus – hited megmentett téged!"
"Ne félj! Higgy csak! Meg fog menekülni."
"Kelj fel, eredj el! A hited megmentett."
"Nem megmondtam neked – mondta neki Jézus –, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsõségét?"
„Pál rászögezte szemét, és amikor látta, hogy hite van arra, hogy megmeneküljön…“

„Hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés.“

Köszönjük Istennek, hogy olyan drága árat fizetett mind a bűntől, mind a betegségtől való szabadulásunkért. Köszönjük Neki, hogy megbocsátotta minden bűnünket, s meggyógyította minden betegségünket.
És köszönjük neki, hogy ahogy szabadok lehetünk a bűntől, úgy a betegségtől is.
Köszönöm Istenem kegyelmed gazdagságát!

_________________
Róma 9/5


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 24., péntek 07:49 
Kedves Szrobcsek!

Pállal együtt vallom, hogy elég nekem az Úr kegyelme és hogy az Ő kegyelmén belül mit ad nekem az itteni életem hátralévő idejében, azt már rá bízom, mert Ő tudja MI A JÓ!
....és ebbe sok minden bele fér az én nézetem szerint!

Nagyon sokat imádkozom testvérek gyógyulásáért, családom egészségéért, magam állapotáért is és én is átéltem már csodákat, de ha az egészség kerül a középpontba a Megváltó helyett, akkor nem kérek belőle.

Az életem középpontja, megmaradásom alapja, növekedésem motorja a kegyelemből történt megváltásom.
Ami nélkülözhetetlen - szerintem- egy hívő ember életében, a folyamatos szabadítások sorozata, mert Jézus Krisztus nem változik, életünk végéig Ő a Szabadító marad.
Van-e rá szükségünk, hogy a bűneink uralma alól egyszeri és folyamatos szabadulást adjon?

Imádkozom minden betegért és az Úr hatalmát kérem, hogy gyógyítson meg minnél többeket is a testi bajaikból, de ennél fontosabbnak tartom, hogy az emberek találkozzanak az Evangéliummal, miszerint bűneik bocsánatát vehetik, Isten megoldást készített a Fiában a bűnbocsánatra és az Örök életre Vele!

Jézus Krisztus gyógyításai jelek, amik Istenségére mutatnak, hatalmára.
Jövetelének célja még sem az volt, hogy - bocsájs meg nekem - "körzeti rendelőt nyisson".
Nem kétséges, hogy most is képes olyan gyógyításokra, anyaméh megnyitásra (gyülekezetünkben ilyen csoda is történt már, orvosi ellenjavallat ellenére :-) ), ami csoda.

A hitem szerint a testi gyengeségeink adott esetben lehetnek Isten ajándékai az Örök életre és a lelki növekedésre nézve, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne imádkozni a gyógyulásomért, de meddig teszed ezt?
Csak ne addig, hogy az Úr kiessen a középről és egy gondolat fészkelje be magát az életedbe: "Meg kell gyógyulnom minden áron"
Az Úr ebből is tud szabadítani, mert az a neve!

Testvéri szívvel és köszönöm a gondolataid.
Igazad van abban, hogy nem jó egyből elintézni a beteg embert azzal, hogy ördög van benned, ezért van testi bajod, vagy azzal sem, hogy Isten akarata ez, nyugodj bele és menj el, csak engem ne zaklass többet.
Tudom, hogy ismered Job történetét és a "barátait".
Ők a rossz példák, ma is!

Szeretettel írtam:
Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 24., péntek 11:26 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. jún. 08., péntek 17:52
Hozzászólások: 82
Tartózkodási hely: Sweet home:)
Szia Péter testvérem.

Ismét örömmel konstatálom, hogy egyetértünk.
A központ, a fej a Megváltó, és nem a gyógyulás.
Jobb a mennybe kerülni betegen, mint a pokolba egészségesen.
És a legfontosabb, hogy az embereket kimentsük a pokolból, és ne a korházakból hozzuk ki.
Nem teljesen értem azok hozzáállását, akik ellenzik a gyógyulást, mondván, a csodák elmúltak, és esetleg valami sátáni rafinéria munkájának vélik a bekövetkeztét. Holott a gyógyult az Úr Jézust dicsőítve ad hálát Isten szerető kegyelméért, amire az ördög nehezen tudja rávenni az embert :*:
És a központ a fej, a Megváltó, és nem pl. a gyarapodás.
Mégis örömmel találtam meg az Igében, hogy megváltás sokcikkelyes tortályában nem csak bűneink eltörlése(bár ez a legnagyobb csoda a világon!) hanem már itt a földön élhető áldott élet is benne van, hisz nem csak "betegségeinket elviselte és fájdalmainkat elhordozta" ígéret drága fénye sugárzik felénk, hanem az is hogy "betölti szüségeinket", s "napról napra gondoskodik rólunk a mi üdvösségünk Istene".
Ahogy az üdvösség, úgy a benne foglalt (és kegyelméből hit által elvehető) áldások egyike sem esik ránk azért, mert az engesztelés megszerezte.
Tudjuk, hogy emberek ezrei menetelnek a pokol felé, holott jogi értelemben meg vannak váltva, csakhogy tudatlanságból, vagy hitetlenségből visszautasítják a kegyelem ajándékát, s ugyan így élnek a sátán által megkötözve (mint amaz Ábrahám leánya) kik meggyógyulhatnának, ha hallanák az evangéliumot a maga egyszerűségében, felekezeti dogmák szűrésétől mentesen.
De hogy nem mindenki gyógyul meg az tény, és a legtöbb esetben valóban felróható a hitetlenség is, a szavaik elárulják, hogy sokszor összekeverik a reményt a hittel, mert nem kaptak esetleg tanítást a különbségről, holott Jézus egyik legradikálisabb, és legegyértelműbb kijelentése ott áll a Márk 11-ben.
Hallottam a saját teljesevangéliumi gyülekezetemben is olyat, amit nem tudtam összeegyeztetni a jelenlegi megértésem(vagy hitszintem) mértékével. Nabumm.
Rá kellett döbbennem, hogy nem a teológiánkhoz, vagy Istenről alkotott képünkhöz kell mérni vagy hajlítani az Igét, hanem fordítva, az Igéhez kell mérni, és idomítani mindent, mert az Ige nem hajlítható!!!
Így születtek sajnos olyan nézetek, melyek bár kegyesség látszatát keltik, de Igeileg meg nem állíthatók.
Pál tövisébe csak beleképzelni lehet a betegséget, és ezzel nem is lenne baj, bárki képzelődjön, de a saját szakállára; csakhogy erre építve születtek olyan tanok, melyek éppen alap nélküliségük miatt károsak.
Sokszor még olyan dolgokban is vannak tévtanok, miszerint az üdvösség kegyelemből van, hit által, s nem önmegigazító cselekedetekből, mégis van aki nagy erővel tanítja, hogy ha ez meg az nem teszed meg, és nem annyiszor, és annyit, akkor ...

Bizony Isten nem eszköz, aki ezt meg ezt teszi, ha a Jézus feliratú automatába bedobok egy "sokszor megvallom, tehát jön a hit" érmét,
mert ekkor már nélkülözök mindenféle istenfélelmet, és alázatot.
Sajnos terjednek ezek a fajta tanok is, pl a karizmatikus csodahajhászás, rettenetes Szent Szellem vezetése+kenet vételek, démonvadászat, még a nagylábujjak között is, esetleg ilyenolyan szellemiségnek engedtél; stb.
De hála az Úrnak, hogy az Ige mindenkor tökéletes mérőzsinórként mutatja az egyenest, a valóságot, és még csak Csia Lajos féle mélységekig sem kell hatolni a görög és héber nyelv ismeretébe. (Bár jól tette, a Bibliai Lélektan c. műve azért ott van:-))
Az őszinte egyenes, tanítható és alázatos szívbe mindíg behatol a kegyelem sűrű árja, ha beteg az illető,ha nem az.

Köszönve tisztelet (és szeretet) teljes szavaidat, maradok szeretettel, egy testvér az Úrban:
Robi

_________________
Róma 9/5


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A beteg ember is lehet Isten gyermeke?
HozzászólásElküldve: 2010. feb. 21., vasárnap 21:00 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Egy férfi kérte, hogy beszéljek vele, mert kérdései vannak Krisztusról és az életem alapján azt látja, hogy én tudok neki segíteni, mást nem magyon ismer a környezetében, aki keresztyén.

Sok mindenről beszélgettünk, közte a betegség kérdéséről is.
A betegség a bűn következménye, idáig jutottunk. A teremtéskor nem volt betegség, a bűn után lett.
És akkor láttam meg tisztán, hogy az Úr Jézus nem volt bűnös, ezért semmilyen betegségnek, testi fájdalomnak nem kellett volna az életén mutatkoznia (mint a hibátlan bárányén)
És most értettem meg igazán, hogy az ő betegségét én idéztem elő, az ő sebeit én okoztam, az ő fájdalmait én adtam neki.
Az ember bűne nem szükség szerűen azt teszi beteggé, aki vétkezik, Jézus Krisztus lényén látom ezt a legtisztábban.
És ezek a sebek gyógyítják meg a megtérteket, ezeket a sebeket látva gyógyulunk.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A beteg ember is lehet Isten gyermeke?
HozzászólásElküldve: 2010. feb. 21., vasárnap 22:15 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Jó néhány évvel ezelőtt a seattle-i paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8 versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett. Majd mindenki megállt és visszafordult ... mindegyikük.

Az egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon. A stadionban a nézők felálltak és percekig tapsoltak.

(egy kicsit illik talán ebbe a topikba is...)

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A beteg ember is lehet Isten gyermeke?
HozzászólásElküldve: 2010. feb. 21., vasárnap 22:16 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
bezony!

és ilyenkor merül fel bennem, hogy "mi vagyunk a NORMÁLISAK?"...

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A beteg ember is lehet Isten gyermeke?
HozzászólásElküldve: 2010. feb. 21., vasárnap 22:33 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
:( igen

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A beteg ember is lehet Isten gyermeke?
HozzászólásElküldve: 2010. feb. 21., vasárnap 23:42 
Offline

Csatlakozott: 2010. jan. 28., csütörtök 23:00
Hozzászólások: 14
Ésaiás 49: 13-17.
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.

Csak ez lehet a bátorítás betegnek és a látszat egészségesnek egyaránt!!!

Üdv: Fiore


Vissza a tetejére
 Profil  
 

lehet, hogy
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 25., vasárnap 15:35 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. júl. 11., szerda 11:56
Hozzászólások: 148
szrobcsek írta:
Nem teljesen értem azok hozzáállását, akik ellenzik a gyógyulást, mondván, a csodák elmúltak, és esetleg valami sátáni rafinéria munkájának vélik a bekövetkeztét. Holott a gyógyult az Úr Jézust dicsőítve ad hálát Isten szerető kegyelméért, amire az ördög nehezen tudja rávenni az embert :*:
És a központ a fej, a Megváltó, és nem pl. a gyarapodás.

Bocs, hogy belebrummogok, de lehet, hogy én értek belőle valamicskét.
Egyszerűen ez az élettapasztalata: nem látott csodát megtörténni. Hűségesen jár a templomba, valamilyen szinten fontos számára, hogy Istenéhez hűséges legyen, de nem gondol arra, hogy a csodák ma is úgy megtörténhetnének, mint egykor...
És azt hallja az általa tiszteltektől: ma már nincsenek csodák, gyógyulások... És ha szétnéz a szűkebb környezetében, ott is ezt látja.

---------
Mellesleg Jehova tanúi is ezt tanítják:ma már nincsenek csodák, gyógyulások.

_________________
Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek (Zsolt.18.31)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: lehet, hogy
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 25., vasárnap 16:03 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
Brumteso írta:
szrobcsek írta:
Nem teljesen értem azok hozzáállását, akik ellenzik a gyógyulást, mondván, a csodák elmúltak, és esetleg valami sátáni rafinéria munkájának vélik a bekövetkeztét. Holott a gyógyult az Úr Jézust dicsőítve ad hálát Isten szerető kegyelméért, amire az ördög nehezen tudja rávenni az embert :*:
És a központ a fej, a Megváltó, és nem pl. a gyarapodás.

Bocs, hogy belebrummogok, de lehet, hogy én értek belőle valamicskét.
Egyszerűen ez az élettapasztalata: nem látott csodát megtörténni. Hűségesen jár a templomba, valamilyen szinten fontos számára, hogy Istenéhez hűséges legyen, de nem gondol arra, hogy a csodák ma is úgy megtörténhetnének, mint egykor...
És azt hallja az általa tiszteltektől: ma már nincsenek csodák, gyógyulások... És ha szétnéz a szűkebb környezetében, ott is ezt látja.

---------
Mellesleg Jehova tanúi is ezt tanítják:ma már nincsenek csodák, gyógyulások.


Nem egyszerü kérdés Kedves Brumteso, vannak csodák de apostolok nincsennek, tehát ma egy kissé máshogy vetódik fel az egész kérdés szerintem.
Persze vannak akik máshogy gondolják, mindenesetre a téma nem kicsi.
A személyes megtapasztalás hiánya vagy megléte pedig nem is annyira tanitási kérdés.

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 31 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség