Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 66 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2008. máj. 03., szombat 10:20 
Kedves Figyelő!

Jézus "elment a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenné váltak, amikor Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor."

Mert ez a Jézus olyan, akiben az Atya gyönyörködik:
"A megrepedt nádszálat nem töri össze,
A füstölgő mécsest nem oltja el… "

És megígérte, hogy
Aki keres, az talál, s a zörgetőnek ajtó nyittatik.

Kedves Tavasz!
Ezért a Jézusért érdemes minden kockáztatni. Ez a Jézus legyen segítségül a te hitetlenségednek.

Szeretettel: nemosinex


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. máj. 06., kedd 12:04 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
nemosimeX mondta:

Jézus "elment a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenné váltak, amikor Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor."

Talán igen..
És mi történt azokkal, akik Lótnak sem hittek Somorrában és Gomorrában.
Azon kívül, akik Jézusnak nem hisznek, vacillálva halnak meg, majd Noé fog "alászállva győzködni?"

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. máj. 06., kedd 12:33 
figyelő írta:
nemosimeX mondta:

Jézus "elment a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenné váltak, amikor Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor."

Talán igen..

És mi történt azokkal, akik Lótnak sem hittek Somorrában és Gomorrában.
Azon kívül, akik Jézusnak nem hisznek, vacillálva halnak meg, majd Noé fog "alászállva győzködni?"


Nem tudom. Nem akarok fölöttébb bölcselkedni, mint ahogy az Úr megengedi. Azt viszont tudom, hogy hiába van igaza annak, aki az igazságot arra használja, hogy a gyengébb (s meglehet, tévedésben élő) testvére orrát folyton beleverje abba.
Azt is tudom, hogy annak van inkább igaza, aki a sajátját inkább elhallgatja, minthogy botránkozást keltsen a kisebbek között. Mert ha valaki nagyon mélyen van, ahhoz nagyon mélyre kell lehajolni.
Üdv: nemosinex


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. máj. 06., kedd 18:59 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 24., péntek 14:01
Hozzászólások: 104
Tartózkodási hely: Budapest
figyelő írta:
nemosimeX mondta:

Jézus "elment a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenné váltak, amikor Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor."

Talán igen..
És mi történt azokkal, akik Lótnak sem hittek Somorrában és Gomorrában.
Azon kívül, akik Jézusnak nem hisznek, vacillálva halnak meg, majd Noé fog "alászállva győzködni?"


Kedves Figyelő!

Mindnyájunkkal szabad az Isten. Szabadon dönti el, hogy elveszi valakinek az életét, amíg keresi őt és „vacilál”, vagy türelmesen megvárja.

"Igen, csakis az Úr kibeszélhetetlen kegyelme, hogy (újra) esélyt ad a hűtlenségből való megtérésre és nem veszejt el a bűn állapotában..."

Erről mindig Saul jut az eszembe, aki üldözte a keresztényeket, de megjelent neki az Úr, és ő megtért. Sok más római is üldözte akkor a keresztényeket, és nekik nem jelent meg, annak ellenére, hogy lehet, ez segített volna nekik a megtérésben. Persze, nekik Pált küldte el :wink:

Ezeket a dolgokat mi nem mindig értjük, de nem bírálhatjuk felül.

És az végképp nem segít, ha valakit sürgetsz, vagy sikeresen ráijesztesz, és ennek hatására „megtér” és „megkeresztelkedik” anélkül, hogy valóban hitre jutna. A hit pedig valahol ott kezdődik, hogy megbízom Istenben, meg fog őrizni addig, amíg megtalálom…


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. máj. 06., kedd 21:05 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Sziasztok!

Mindennek meg van a maga ideje az ég alatt. Ezt mi nem ismerhetjük sok esetben. Van olyan idő, amit még az Úr Jézus sem ismer!!!
Persze vannak egyszerű idők, mint a fák rügybe borulása, a csecsemő megszületése, a búza érése és aratása, stb.
De vannak idők, amiket mi nagyon szeretnénk tudni, de nem tudhatjuk, mert rejtve van.
Természetesen ideje van a megtérésnek is, de hogy ez kinél mikor van, azt én nem tudom. Hogy hány ilyen időt ad az Úr egy ember életében az Ő irgalmából, az is Isten szuverén döntése, de ha erre Isten időt adott, akkor élni lehet és kell vele!

Akik Sodomában és Gomorában éltek elpusztultak, mert bűnös életet éltek.
1Móz 13,13
Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.

És még azért pusztult el a sok bűnös ember, mert nem volt 10 igaz az egész városban.

Timótheushoz írt I. levél 5. rész
1.
Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait;
2.
Az idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal.
3.
Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld.

Pár Ige, hogy mit mond arról az Úr, hogy hogyan lehet a külső sötétségre jutni, ezek FIGYELMEZTETÉSEK:

Máté 8.
8. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
9. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
10. Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.
11. De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:
12. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

Aki azt gondolja, hogy születésénél fogva bármilyen előjoga van arra nézve, hogy Isten Országának polgára legyen, aki azt gondolja, hogy önmaga csak azért több és jobb Isten előtt, mert valamelyik néphez/családhoz tartozik, oda született és ebben bízik, reménykedik annak része lesz a külső sötétség.

Máté 22.
1. És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:
2. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze.
3. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
4. Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
5. De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
6. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
7. Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
8. Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
9. Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
10. És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
11. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.
12. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
13. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Aki csak azért akar keresztyén lenni, hogy Isten gazdagságából részesüljön, áldásait elfogadja, de a saját megszentelődése nem érdekli, a bűneitől nem akar megszabadulni, tisztulni, az az ember súlyosan téved, mert az Atya házában csak az egyik rész, hogy az Ő gazdagságát átvehetem, de a másik ugyan ilyen fontos rész, hogy akarom, hogy tisztuljon az életem, az Ő ruhájára vágyom és kérem és engedem, hogy rám adja az újat és levegye a régit.

Máté 25.
14. Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a mije volt, átadá nékik.
15. És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele.
16. Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.
17. Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere.
18. A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.
19. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.
20. És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.
21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
22. Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.
23. Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
24. Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;
25. Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.
26. Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;
27. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.
28. Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.
29. Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.
30. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Aki nem él azzal a kincsekkel, amiket az Úr rábízott, neki adott és ezeket félelmében elrejti, elássa, nem kamatoztatja Ura dicsőségére az haszontalan szolgává lett, aki nem szereti Teremtőjét, kegyetlennek látja őt. (talán irigységből a többiek iránt???)

Máté 24.
45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
46. Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
47. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
48. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
49. És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
50. Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
51. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Aki a munkában töltött hosszú idő miatt azt gondolja, hogy már nem jön az Úr és már nem kell elszámolnia azzal, amit azért bízott rá, hogy gondoskodjon a rábízottakon és az Úrtól való hatalmat arra használja, hogy verni kezdi szolgatársait és a dorbézol azokkal, akik Istennek nem népe.

Az Úr Jézus nem azért adta elénk ezeket az Igéket, hogy kárhoztasson, hanem pont az ellenkezője miatt, hogy megmentsen a külső sötétségtől.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. máj. 07., szerda 20:30 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Milyen nagyszerű, hogy a magunk gondolatain túl van egy "nem magunk" gondolat, egy összehasonlíthatatlanul jobb és igazabb és irgalmasabb és szebb és tisztább, én mindig elcsodálkozom, ha Vele találkozok, pedig már régóta ismerem, csak olyan helyeken is felbukkan, ahol én már nem is számítanék Rá.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 66 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség