Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 124 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 18:32 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 30., szombat 08:33
Hozzászólások: 1884
Tartózkodási hely: Bács-Kiskun megye
Kedves Shannon!

Olyan nagyon nem olvastam korán az írásodat, a Parókia órája késésben van, mindig 1 órával korábbi időt mutat… :)

>>a hitet vagy a szeretetet nem lehet "megtanulni" pusztán a Bibliából, mint egy "tankönyvből", anélkül, hogy valakinek élő kapcsolata legyen Istennel

Egyetértek.

>>Azért ismerjük el, hogy nagyon nehéz megérteni, anélkül, hogy valaki elmagyarázná (vagy megvilágítaná ) Gondolj arra, hogy a Biblia tanítása nagyon egyszerű, mégis ahány keresztény felekezet, annyiféleképpen értelmezzük.

Igen, vannak benne olyan részek, amelyek többféleképpen értelmezhetők. Ez is azt támasztja alá, hogy szükséges a Szent Lélek vezetése, megvilágítása. Sokat segíthet az értelmezésben az is, ha „közvetve” használjuk fel a Szent Lélek vezetését…azaz, amikor olyan igehirdetéseket, magyarázatokat hallgatunk meg, amelyeket a Szent Lélek ihletett. A belső szűrő persze ilyenkor is működik.

>>a Biblia olvasása nélkül meg lehet ismerni Istent, de Isten nélkül nem lehet megérteni a Bibliát.

Lehet valami fogalmunk Róla Biblia nélkül is, de azért elég hézagos. Én pl. le voltam döbbenve, amikor a Bibliában olvastam Isten haragvó oldaláról…nem ilyennek képzeltem! Sokáig tartott, mire ezt helyre tudtam tenni magamban.
Hitelesen a Bibliából ismertem meg Őt (s ez az ismeret folyamatosan bővül, differenciálódik).

>>Szóval, egyfajta fordított logikával, azért fogadom el, hogy egyedül Krisztuson keresztül lehet eljutni Istenhez, mert minden egyéb "útról" azt tapasztaltam, hogy valamilyen módon el akar távolítani Tőle.
:)

>>A Bibliát …. alapvetően azért fogadtam el Isten szavának, mert amit benne találtam, megegyezett azzal, amit nekem Isten "tanított" az életről,

Nehéz már visszaemlékeznem részletekre, de ez többé-kevésbé nálam is így lehetett. Mielőtt hívő testvérekkel és a Bibliával kapcsolatba kerültem volna, találkoztam magukat hívőnek tartó emberekkel, akiknek voltak olyan nézeteik, melyekről (bár ismereteim Istenről akkor alig voltak) tisztán láttam, hogy hamisak. Pl. emlékszem, egyikük nagyon felnézett egy rokonára, akivel különös dolgok történtek, és ez az ismerősöm úgy gondolta, hogy a rokona Istennel került egész közeli kapcsolatba. Ez a rokon az „Istennel(?) való találkozást követően” lelkileg mélyre zuhant, aki másokra szorult, és ha hosszabb ideig együtt voltak vele, nagyon fárasztónak, leterhelőnek bizonyult lelkileg.
Ezzel a rokonnal kapcsolatban nekem az volt akkor az egyszerű meglátásom, hogy aki valóban Istennel kerül kapcsolatba, arra nem a lelki gyengeség a jellemző, hanem, hogy ő erősít másokat! (Ezt most is így gondolom.)

>> hanem megkapja mellé a Szent Lelket, ami "elnyomja" benne a régi, bűnös természetét, ami azért a háttérben továbbra is megmarad, és bármikor felülkerekedhet, vagy azt, hogy új lelket kap a régi helyett? Mert én eddig úgy gondoltam, hogy a Lélek hatására az "eredeti" lelke változik meg, és ezt jelenti, hogy "újjászületik Krisztusban". Látszik, hogy nem vagyok jó teológiából

Én sem tanultam teológiát. Ha az eredeti lélek válna egyszerre szentté az újjászületéssel, miként a Szent Lélek, akkor ez azt jelentené, hogy az újjászületett „szentek” soha többé nem vétkeznének. Ehhez képest, ha csak az első gyülekezetek életét nézzük a Szentírásban, ez bizony nem így festett.
Pl. Pál írta: „Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek…”…. „Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye.” (1Kor.5:1)
Vagy:
Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok…Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk.” 1Thessz. 4:3,7
De nem kell ennyire messzire menni, a magam életében is tapasztalom, hogy létezik a régi természet, a maga rossz késztetéseivel, s ha ennek nem engedek, megtapasztalom én és (rajtam keresztül) a környezetem is azt az új természetet (szentet), aki nem én vagyok. Ha viszont kiélem a saját természetem, a Lélek szomorúan háttérbe vonul... az imádkozás és a Szentírás olvasása erősíthet abban, hogy ez ne így legyen.

Isten a megtért embert újjászüli - a Szent Lélek által!, lakozást vesz benne a Lélek.

Néhány ige :
Ami Lélektől született, Lélek az.” (Ján. 3:6)
Adta nékik a Szentlelket” (Ap.Csel. 15:8 )
Kik az Isten Lelkétől vezéreltetnek, azok az ő fiai (Róma 8:14)
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát. (Ap.Csel. 2:38 )
A ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma (1Kor. 6:19)
A Krisztusnak ő bennök levő Lelke.” (1Péter 1:11)
„…akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” (Róma 8:9)

De a Szent Lélek nem „nyomja el” a mi lelkünket!, a Lélek meghagyja itt is az ember szabadságát a döntésre, hogy mi magunk nyomjuk el a saját bűnre késztető lényünket, hogy a Szent Lélek élhessen rajtunk keresztül.

>>Igazad van, ezt elfogadom. Akkor is furcsának tartom, hogy ez az "ismérv" jutott először eszedbe, és nem pl. a mondat második fele, hogy Isten akarata szerint él (igyekszik...) vagy amit Gábriel írt, hogy minden nap imádkozik.

Azért tartod furcsának, mert az előzményeket nyilván nem kísérted figyelemmel. Szó esett az igazi és az okkult természetgyógyászokról stb. és MM kérdezte:
„…hogyan ismerem fel azt a gyógyítót,tanítót,stb.,aki befogadta a Szentlelket és azt,aki nem,abban az esetben,ha mindkettő (látszólag) önfeláldozóan,szeretettel munkálkodik mások segítésén?”
Erre írtam:
„Hát, ez nem olyasmi, ami ránézésre megállapítható…Az Isten Szentlelkét vett emberre jellemző, hogy kapcsolatban van Istennel; olvassa naponta a Bibliát, imádkozik Istenhez, a tetteiben Isten vezetésére hagyatkozik. …”

MM tovább firtatta, hogyan lehet LÁTNI, ekkor írtam, amit te is olvastál…A Bibliát azért említettem akkor elsőként, mert a Biblia olvasás olyasmi, amit akár LÁTHAT is (vagy beszélgetésből kiderülhet), próbáltam tehát ebben segíteni, de szükséges volt leszögezni újra, hogy ez sem tökéletesen biztos támpont.

>>Számomra ebből az derül ki, hogy a Biblia olvasását útmutató szerint csinálod. Úgy tudom, a legtöbb egyházban csinálnak ilyen útmutatót, hogy legyen az adott napra "lelki táplálék" annak, akinek nincs jobb ötlete, de annak olvasása egyáltalán nem kötelező.

Igen, évek óta használom az útmutatót, nekem megfelel, de nem kötelező. Nagyon jó az is, ha valaki folyamatában olvassa elejétől végig.

>>Ez egy szép szokás, nagyon hasznos, és alkalmat adhat arra, hogy elgondolkozz egy-egy mondaton, amit addig nem tettél meg,

Vannak olyan részek a Bibliában, amelyet már nagyon sokszor olvastam. Amikor az útmutató egy ilyen részhez ér, erős a kísértés, hogy tovább lapozzam, volt már, hogy kis híján meg is tettem...és milyen jó, hogy mégsem!, megszégyenülésemre épp ekkor észrevettem egy olyan gondolatot, mondatot, aminek jelentése felett addig átsiklottam.

>>Természetes, hogy valaki naponta olvassa a Bibliát, ha például nemrég kezdett el vele ismerkedni, vagy fontos kérdés, probléma, döntés merült fel az életében, vagy ez a foglalkozása, de azért nem kellene ezt mindenkitől elvárni ahhoz, hogy "rendes" kereszténynek tartsuk.

A Bibliát nem csak olyan hívők olvassák naponta, akik még csak most ismerkednek vele. Hallottál Müller Györgyről? Rendszeresen olvasta a Szentírást, és nagyon komolyan vette minden szavát, Istennek azt a kijelentését is, hogy „Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten…” (Zsoltárok 68:6) Erre az Igére alapozva indított el több árvaházat, úgy, hogy majd Isten, aki az „Árváknak atyja” tartja el. Soha nem kért senkitől pénzt, viszont (munkatársaival együtt) imádkozott Istenhez mindenért – és ezek az árvaházak így jöttek létre, és évtizedeken keresztül így működtek.
Ha valaki adományt akart adni, és kérdezett a szükségeikről, nem árulta el, mert nem emberekre akart hagyatkozni, de imádkozott Istenhez: „Uram, tudod, hogy érted hallgattam el a testvér elől szükségünket! Most mutasd meg hát újra, hogy nem hiábavaló egyedül neked szólni szükségünkről. Mondd Te a testvérnek, hogy segítsen.
Erre az imádságra az volt a felelet, hogy Isten a kérdezősködő testvér szívét 100 font sterling küldésére indította, amely éppen akkor érkezett meg, amikor már egy fillér sem volt a pénztárban.

Müller György hosszú élete végéig „A Bibliát kb. 200-szor is végigolvasta. Belőle táplálkozott…belátta, ahhoz, hogy másokat tápláljunk, magunknak kell először táplálkoznunk…”
„A Szentírásban három utalás a belső növekedésre -> Józsué 1:8, Zsoltár 1, Jakab 1:25 …E hármas bizonyságtétel szerint az egészséges növekedés és áldás feltétele a komoly foglalkozás az Igével. Az Igéből ismerjük meg Isten akaratát, az isteni életet és Isten átalakító hatalmát. Végzetes hibát követ el hát az, aki bármely okból abbahagyja Isten Igéjének imádsággal párosuló kutatását.” (Arthur T. Pierson: Müller György. Evangéliumi Kiadó)

>>Tényleg nagyon furcsa lenne, ha valaki úgy élne keresztényként, hogy kezébe sem veszi a Bibliát. De akkor vegyük elő a csontig lerágott példát, hogy egy ember a lakatlan szigeten lévő őserdő közepén él, és soha nem látott Bibliát, akkor szerinted őt Isten nem tudja megkeresni és megtalálni pl. a lelkiismeretén keresztül, és bizonyosan elveszett, hiszen az írott Ige nem áll rendelkezésére.

A lelkiismeret simán eltompulhat, ha valaki rendszeresen nem hallgat rá!
Jézus mondta a tanítványainak: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” Márk 16:15-16
A misszionáriusok a legeldugottabb helyeket is felkeresik Isten Igéjével, vannak hívők, akik azzal foglalkoznak, hogy a bennszülöttek nyelvére lefordítják a Szentírást.

>>vagy János is a Lélek ihletésére írta meg az evangéliumát, hiszen ő személyesen nem ismerhette Jézust,

János ismerte személyesen Jézust, hiszen a 12 tanítványa egyike volt, de persze, a Lélek ihletésére írta meg az evangéliumot (az evangéliuma végén írja: „De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem: maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.” – nyilván János a Lélek által szelektált…).

>>vagy Pálnak megjelent az Úr a damaszkuszi úton, miután felment a mennybe, szóval amellett, hogy Isten szava a Biblián keresztül szól hozzánk, szerintem ne tekintsük ezt kizárólagosnak.

Pál is az Igével találkozott, s akik a Szentírást olvassák, szintén az Igével találkoznak – csak más formában.

Nagyon hosszan írtam, köszönöm a türelmedet!

B.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 20:03 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 19., vasárnap 12:51
Hozzászólások: 298
tulip írta:
máriamagdolna írta:
tulip írta:
Indu írta:
>Tulip "a képtelensége belátásához: Mi Atyánk! A kérdésem a következő: …, de kérlek a Védákon keresztül válaszolj rá. Jézus Krisztus nevében. Ámen."

Számomra a felvetés egyáltalán nem képtelenség. Nyilván nem egy olyan szituációt képzelek ide, hogy egy hívő keresztény kéri ezt, hanem egy Isten felé tapogatózó ember, aki mondjuk így szól: "Isten, ha vagy, és hallod amit mondok- válaszolj nekem az engem foglalkoztató élethelyzetemre, mutasd meg, hogy ebből a könyvből (esetünkben Védák) hogy mit tegyek."


MM nem ilyen, ő inkább a Védákat akarja a Bibliával egy szinten tudni. Azzal, hogy azt mondod Isten ezen át is válaszolhat ezt a (tév)hitét erősíted. Ettől eltekintve vegyük azt a helyzetet amit írsz.
Az elképzelt kereső még Isten létében is kételkedik, s a Védákból vár bizonyságot Isten létére, ami képtelenség mert a Védák nem Isten szava. Így legfeljebb erkölcsi tanácsot adhat, de semmi olyan kérdésre nem adhat választ, amihez Istenre van szükség.

Indu írta:
Hidd el, hogy Isten egy ilyen imádságot, ha az őszinte vágyból fakad - meghallgat. És ha úgy akarja, a Védákból fog válaszolni. Nyilván - hitem szerint - a válasza nem az lesz, hogy higgyél csak a Védákban, hanem az, hogy: Meghallgattalak, és most te figyelj rám. Maga az Isten halt meg érted, mert szeret - és most hív téged.


Az őszinte vágyból fakadó imádságot Isten persze, hogy meghallgatja, lévén, hogy ő az őszinte vágy már Isten munkája az emberben, s nyilván nem ad őszinte vágyat, hogy azután ne adjon hozzá meghallgatást is. Ám a Védákon keresztül nem fog válaszolni, mert az nem az Ő szava. A válasz a Szentlélek által fog jönni, s Jézusra fog mutatni, még pedig a Bibliában leírtakkal teljes szinkronban. Isten a Védákon keresztül garantáltan nem akar válaszolni, mivel Jézus az Út, az egyetlen Út, róla pedig nem a Védák, hanem a Biblia szól.

Indu írta:
Egy ateista családban nevelkedett ismerősöm egy víziló szüleinek a haláláról szól rajzfilm után (elképzelve a saját szüleinek az elvesztését) imádkozott először Istenhez (akkor nem is tudta, hogy imádkozik, csak megszólította, hogy ha vagy, és hallod...stb) - tehát egy bugyuta, -egyáltalán nem hívő témájú- gyerekfilmen keresztül hallotta meg először Isten hangját. //én is emlékszem arra a rajzfilmre//


Nem ritka, hogy embereket valami élmény ér, s erre bizonyos kérdésekben megváltoztatják a véleményüket. Ilyen elem lehet, hogy egyszer csak elfogadják, hogy létezik valamiféle isten. Az, hogy ez Isten szava volt-e hozzájuk, csak akkor derül ki, amikor Jézus Krisztushoz megtérnek. Ekkor válik az isten Istenné. Igen komoly veszélye van, Istent túl hamar belekeverni egy ember gondolkodásának alakulásába. Balesetet túlélők között előfordul, hogy elkezdenek istenben hinni, úgymond megtérnek. Nagyon fontos azonban nem bedőlni a szavaknak, s rámutatni, hogy a megtérés ennél sokkal több. Ahogy az se megtérés, ha valakire ráijesztenek és leteszi a cigarettát. Az se megtérés, ha valaki a halálra gondolva, Jehova tanújának áll. Az se ha mondjuk látva a szenvedést, orvosnak vagy ápolónak áll. Jelzés értékük van, de aki itt megáll keveri Isten általános és speciális kegyelmét. A Védák, Hugo a víziló, Kis herceg és lehetne még sorolni Isten általános kegyelméről sokat elárulhatnak, de Isten speciális kegyelmét csak a Bibliából lehet megismerni.
Általános kegyelem: Isten adja ez embereknek, hogy élhető legyen a világ. Enélkül egymásnak esve pillanatok alatt felszámolnánk.
Speciális kegyelem: Isten adja az övéinek, hogy megtérjenek, s örök életük legyen benne és vele.

Reformátusként a speciális kegyelmet kell hirdetnünk, mert ez a lényeg, csak ez tartalmazz a Isten valódi válaszát az olyan kérdésekre, amire csak nála van válasz, vagyis amit csak neki érdemes feltennünk.


Kedves Tulip, nem vettem rossz néven, csak viccesnek találom, hogy ilyen jól tudni véled milyen vagyok és hogy mit gondolok a Védák és a Biblia viszonyáról, holott ezt még sosem fejtettem itt ki.


Azt sejtettem, hogy nem veszed rossz néven. E hozzászólásod is azt mutatja – s gondolom tudatosan teszed – hogy számodra a Biblia is, a Védák is szent könyvek. Ennyit a tudni vélésről.

máriamagdolna írta:
Abban igazad van,belátom,hogy a példám nem volt életszerű (mint ahogy a lakatlan szigetes példa sem az),de mivel elvben érdekel az egész,gondoltam ez a kevésbé gyakorlatias példa is rámutathat dolgokra (akárcsak a lakatlan szigetes példa).


Éppen azt nem értem, hogy mi érdekel elvben. Mi lehet az a kérdés, amit Istennek és csak neki érdemes feltenni, mert az Ő hatásköre, s képes rá a Védákból válaszolni.

máriamagdolna írta:
A Hugós példát viszont nagyon köszönöm,mert ez sokkal életszerűbb,és kiküszöböli az abból fakadó félreértéseket,hogy a Védák szent szövegek a hinduk számára, akárcsak a Biblia a keresztények számára. Nyilván ezért támadtad Te is Tulip, mert a Hugót nem támadtad, holott sokkal profánabb, mint a Védák, és elvileg Istenhez is kevesebb köze van.


Hugó a víziló rajzfilmet gyermekként moziban láttam nem igen emlékszem rá. Ezért nem foglalkoztam vele a válaszban. Amúgy meglehet több köze van Istenhez, mint egy olyan könyvnek, ami szentnek hirdetnek, s így komolyan képes embereket az egyetlen valóban Szent könyvtől távol tartani. Szentté ugyanis egy könyv csak Isten megszentelése által válik. Isten előtt teljesen érdektelen, hogy melyik vallási vagy népcsoport mit tart szent könyvnek. A kérdés mindenkor az, hogy amit Isten Szentnek tart, azt ki tartja Szentnek és ki nem. S Isten akiben akarja a Szentlélek által elvégzi, hogy csak a Bibliát tartsa Szentnek, mint ami egyedül szól a Megváltóról., Megváltásról.

máriamagdolna írta:
És most jön a lényeg,legalábbis ami szerintem az, hogy mivel a teremtett világ Ura Isten, ezért minden teremtmény Ura, tehát módjában áll minden teremtményén keresztül utat mutatni, és noha van egy speciális útmutatója számunkra, a Biblia ugye, nos akik nem találnak el a Bibliához, akármilyen okból kifolyólag, akár azért mert hindunak születtek, akkor azt máshogy fogja Isten vezetni, akár a Védákból. Egy kisgyermeket pedig akár Hugón keresztül.

Megismétlem. A Védák is a Hugó s víziló is bírhat bizonyos nevelő hatással. Segíthetnek felelősség teljesebb életet élni. A mesefilm előnye, hogy nem akar isteni tekintéllyel fellépni, vagyis akár a Biblia felé is veheti az ember az útját. A Védák ellenben egy ponton gáttá válik. S pont ott, ami e rovat témája, a Megváltás kérdésében.

máriamagdolna írta:
Itt most megint azt látom,már bocsánat, hogy úgy tűnik, közülünk én vagyok a legbiztosabb abban,hogy Isten minden dolog Teremtője, és a szó tág értelmében Mindenható. És ez egy kicsit vicces számomra. :*:


Isten nem teremtett bűnt. Ám megteremtette a lehetőségét, hogy megtagadják. Az egy igazságot pedig számtalan módon lehet tagadni, egyik ezt a részét másik azt a részét tagadja. S Isten Mindenhatása abban nyilvánul meg, hogy e kavalkádból mégis képes felragyogni, Isten választott népe számára. Ez a Megváltás igazi csodája, amikor a sok lélekhez szóló hamisítvány ellenére a Biblia Jézusa mellé tesszük az x-et. Ez nem a vicc, hanem a boldogság öröme.


Kedves Tulip!A félreértések elkerülése végett,azt nem vettem rossz néven,hogy Te tudni vélsz rólam dolgokat,amikről itt a fórumban még nem beszéltem,ráadásul ilyen sarkítva ahogyan Te írod,képzeled,nem is igazak.Akár fel is háborodhattam volna ezen,ezt halkan megjegyzem.
Gondolni persze azt gondolsz rólam,amit csak akarsz,csak ne add a számba lécci azt amit nem mondtam.Köszönöm.

Szerintem minden fontos kérdést Istennek érdemes feltenni,ezért nem értem a kérdésed.
Én továbbra is azt gondolom,hogy minden Isten hatásköre,mert Ő a Mindenség, a Mindenható.És nem csak annyira mindenható,hogy mindenhol felragyoghasson,hanem a szó tág értelmében Mindenható.De ez az én magánvéleményem.Nem tehetek róla,nem hiszek az eredendő gonoszban.(Tulajdonképpen semmilyen gonoszban nem...)

Azt gondolom,igazad van abban,hogy eljön egy pont,amikor a Védák akadállyá válik,mint ahogy eljön egy pont,amikor a Hugó akadállyá válik,és úgy tűnik,elég gyakori az is,hogy eljön egy pont,amikor a Biblia válik akadállyá.Ez gondolom akkor jön el,amikor Bibliaolvasásra és értelmezésre fordítjuk az időt és energiát,ahelyett,hogy átadnánk magunkat Istennek és betöltekeznénk a Szentlélekkel.

Isten ezek szerint megteremtette a bűn lehetőségét.
Az egy igazságon véletlenül nem az Egység igazságát érted?


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. márc. 05., szerda 08:47 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
Keresztény! Nekem ne tetszik az, hogy színte mínden hívő fórumon a honlapotokat reklámozzátok, elárasztjátok a topicokat vele, felajánjátok a kapcsolatot, úgy hogy a gyanútlanok nem is tudják, hogy kik vagytok.
Nem hiszem, hogy hívőkre kéne kivetnetek a hálótokat. Mint a keresztyénség egyedüli letéteményesei.

Bocsánat mindenkitől a keménységért, csak speciel tudom, hogy mi van a háttérben.

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. márc. 05., szerda 13:01 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Kedves Keresztény!

A fórumozás lényege, hogy párbeszédet folytatva, egymással megosztjuk gondolatainkat. Ugyanazon link bekopizása különböző topikokba, érdemi hsz nélkül a fórum teleszemetelésének minősül, ezért előző hsz-edet töröltem, és a további ilyen jellegűeket is törölni fogom.

Üdv:
Indu

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 124 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség