Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 194 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Következő
 

Egyedül a Biblia az Isten írott Igéje?
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. okt. 26., péntek 19:53 
Református őseim hitvallása alapján vallom, hogy nincs más Szentirat, mint a Biblia!
A Biblián keresztül, az írott Igén keresztül maga a Teremtő Isten szólítja meg az embert!

Szeretném hozzá tenni, hogy Isten akkor is volt és akkor is kijelentette az ember felé akaratát, amikor írás még nem is volt a földön.
Embereket hívott el, szólított meg és őket használva jutatta el az emberiséget Jézus Krisztus megszületéséig.

Az Úr az első írott Igéit a zsidó nép által rögzített tekercseken tette az ember elé.
Maga Jézus Krisztus is sokat idézte és olvasott az Írásból. Pál apostol az Írások kiváló ismerője volt.

Hiszem, hogy Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot mind a zsidó tekercsek Igéi, mind az Újszövetség Igéi.

Hiszem, hogy minden más írás nem teljes, hiányos, sokszor bűnös emberi gondolatokkal fertőzött.

Az Ige egyik formája az Írott Ige, a másik a hirdetett, a harmadik a testé lett!
Írok egy példát:
Hogyan lehet Igét adni a feleség által egy olyan férfinak, aki nem engedelmeskedik az Úrnak?
Erről is bizonyságot tesz az Írott Ige, de ez nincs ellentétben a valósággal, innen kezdve már hit kérdése!

1Pt 3,1
Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;

És hogy mi célt szolgál az írott Ige? Miért iratatott le az Ige?

János 20.
30. Sok más jelt is mívelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, a melyek nincsenek megírva ebben a könyvben;
31. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.

Mire van még szüksége az embernek? Nem elég neki, hogy hiheti Jézus Krisztus Isten Fia?
Nem elég neki, hogy ÉLETE - örök élete - lehet az Ő nevében?

De valóban sokkal többet is cselekedett az Úr Jézus, mint ami a Bibliában leíratott, akár csak a személyes életemben, ami nincs leírva a Bibliában!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 07:41 
Bibliát Isten ihlette (én ne fogadnám el,aki a Védákról is ezt gondolja?),de,az emberek írták le,fogalmazták meg,rakták sorrendbe,válogattak ki részeket és hagytak ki nem tetsző részeket,majd módosítottak,no meg fordítottak,mint kiderül,sokszor hibásan.De nem is ez a lényeg,mert tételezzük fel,hogy helyesen vetettek papírra mindent,de,

Isten nem csak ihlette, hanem Lelke által vezette azokat az embereket, akik fordították és egybe szerkesztették a Bibliát!

És mindaddig abban működik,amig a Szentlélek be nem töltekezik vele.Megfogalmazni a Valóságot viszont még akkor sem fogja tudni!Csak ő saját maga átélni,és esetleg közelebb vezetni szavakkal másokat hozzá.De elmondani az elmondhatatlant nem lehet,ez képtelenség.

Jn 14,6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság (valóság) és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Jézus Krisztus nem mást mondott ki, mint hogy Ő a VALÓSÁG. Benne láthatóvá vált és előrhetővé (sajnos sok esetben csak megfogalmazhatóvá) a VALÓSÁG!
Isten MAGA oldotta fel ezt a problémát abban, hogy Fiában KIJELENTETTE a valóságot!


Ezért a Biblia számomra nagyon fontos szent irat,de nem maga az isteni szó,hanem az Isten szavának emberi értelmezése,az ember számára érthetővé tett változata,ami szándéka szerint elvezethet egészen Isten előszobájába.

A Bibliában több helyen is így kezdődik a mondat:
És akkor Isten ezt mondta és akkor Isten ezt tette.
Több helyen is ez olvasható:
És akkor Jézus Krisztus így szólt és Jézus Krisztus ezt cselekedte.

Miért van ez így? Valóban azért lett Isten (az IGE) emberré és azért lett Írássá, hogy kijelentse magát az embernek, hogy megismerhesse Őt, de valóban a Lélek munkája által az embernek döntenie kell idővel. A döntés nem maradhat el. Vagy IGENT mond ki, vagy szükség szerűen nemet.
Egyszer valóban be KELL lépnie egy szobába, amiből két út indul.

Tehát a lényeg az,hogy Isten valódi Természetét,a Bűn valódi természetét csak az ismeri,akit a Szentlélek már betöltött,akit még nem (és ha jól sejtem mi itt mindannyian ebbe a halmazba tartozunk),az csak találgathat,és mivel az eredendő bűn állapotában,emberi mivoltunk korlátai között vagyunk,ezért nem pusztán tévedhetünk,hanem törvényszerűen folyamatosan tévedünk a legvégső kérdések tekintetében (ezért eredendő a bűn állapota,vagyis a céltévesztésé,ha helyesen volna fordítva,és nem pedig esetleges).

Ez így nem igaz. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, mert megígérte.

János14.
26. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
27. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Jézus Krisztus szavai eligazítanak bűn, ítélet, Isten, ember viszonyában.
Ezért lehet békessége a hívőnek, mert Jézus Krisztus maga adja ennek a békességét!


És ez azért van,mert Isten túl van az emberi elmén és a szavakon.

Ez igaz, még is Isten emberré lett, hogy az ember visszataláljon Hozzá!

Ezért nem Jézus neve a garancia,vagyis az hogy J É Z U S,mert ez egy magyararosított próbálkozás Jézus igazi nevének a megragadására,hanem Jézus igazi neve a garancia.

Jézus igazi neve: KRISZTUS! (SZABADÍTÓ)
Ő garancia, mert Ő mindig is Ő marad!
A Betlehemben született gyermek, Isten Fia, SZABADÍTÓ!
Jézus a Krisztus!

És ehhez kapcsolódóan megkérdezem Tőled,hogy honnan veszed,hogy a Védákban nem szerepel Jézus,más néven?(A héber szövegekben is más néven szerepel,ha jól tudom.)

Én is kérdezek valamit.
Mint Isten EGYSZÜLÖTT Fia? Mint az, aki elmondja, hogy senki se mehet az Atyához csak is Ő általa?


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kavics 2007. okt. 27., szombat 18:45-kor.

Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 08:13 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Örülök, hogy indítottatok egy ilyen témájú topikot. Aki az ihletettség, a fordítások hitelessége, a Biblia összeállása felől szeretne további ismereteket szerezni, annak ajánlom az alábbi weboldalt:

Bevezetés a Biblia tanulmányozásába

Rögtön hoznék is egy idézetet az itt olvasható anyagokból:
"A Hexapla alapján bebizonyosodott, hogy a Septuaginta nem tökéletes fordítás. Emellett tartalmaz néhány apokrif, a zsidó kánonban sohasem szereplő iratot. Mindez azt is bizonyította, hogy az ihletettség nem terjed ki a Szentírás fordításaira, vitás esetekben tehát mindig tanácsos az eredeti szöveghez fordulni."

Összegzésként annyit írnék, hogy míg a Biblia iratainak lejegyzését, összeállítását valóban Isten Szent Lelke vezette, és erre garanciát is adott a Szenhtírásban az alábbi Ige által:

Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok:
- ezeknek egy hijjok sem lesz,
- egyik a másiktól el nem marad;
- mert az Ő szája parancsolta,
- és az Ő lelke gyűjté össze őket!
Ésa 34,16

A fordítások között viszont bármelyikünk megtud nevezni jobban sikerült és használatra kifejezetten nem javasolt fordításokat. Persze aki nem emberi buzgalomból, hanem Isten indítására fordította, azt Isten támogatta e hatalmas munkában (pl. Károli) - de a fordítások kérdése nem azonos a Szent Iratok keletkezése, összegyűjtése kérdésével. Vagyis míg a fordítást bármikor megkérdőjelezhetjük, a Biblia hitelességét nem.

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 08:30 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Levelezésteket olvasva még egy gondolat jutott eszembe. Amikor emberek egy szintre akarják helyezni Buddhát Jézussal, vagy bizonyos iratokat a Bibliával - akkor amellett, hogy hitet tesz ki-ki a maga meggyőződése mellett - azt is látnunk kell, hogy sok esetben olyan többlettel akarunk felruházni iratokat, embereket, amit ők magukról nem állítottak.

Hogy érthetőbben fejezzem ki magam. Buddha soha nem mondta magáról, hogy ő Isten lenne - Jézus ellenben igen. Az apokrifek pl gyakran a magukról való vallomásuk alapján kiszűrhetőek, hogy Isten beszédének kell-e tartanunk őket, vagy nem.

Példa egy apokrifből:
Jézus, Sirák fia könyve bevezetőjében így vall az írás keletkezéséről:

Sok és jelentős tanítást ajándékozott nekünk a Törvény, a Próféták és a többi utánuk következő író, akik miatt meg kell dicsérni Izraelt műveltségéért és bölcsességéért. De ne csak jártasságra tegyenek szert benne, akik héber nyelven el tudják olvasni, hanem aki belemélyed, az legyen képes rá, hogy a kívülállókat is előbbre segítse, élőszó és írás útján. Ezért határozta el Jézus, a nagyapám - miután behatóan foglalkozott a Törvénnyel, a Prófétákkal és az atyáktól ránk maradt többi írással, s elegendő ismeretre tett szert -, hogy maga is ír valamit, ami a műveltséget és a bölcsességet előmozdítja.

Ezzel összevetve a Biblia iratai Isten Szava tekintélyével szólnak vagyis a próféták arra hivatkoznak írásaikban, hogy "Igy szólt az Úr" "ezt mondta az Úr" stb.

Most vagy őrültek voltak, vagy hazudtak, vagy igazat szóltak. De ha megbizonyosodunk arról, hogy igazat szóltak, akkor láthatjuk, hogy messze másképp szólnak az ezzel a tenkintéllyel felruházott iratok, mint aki a nagyapja bölcsességét stb gyűjtötte össze.

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 08:57 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
http://mikebela.home.ro/Kinyilatkoztatas.html

bár elvileg rokon, nem ismerem a srácot, AndiHugim találta a neten...

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Miért éppen a Biblia?
HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 18:57 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 30., szombat 08:33
Hozzászólások: 1884
Tartózkodási hely: Bács-Kiskun megye
Joó Sándornak van egy igehirdetése "Miért éppen a Biblia?" címmel. A téma aktualitása miatt közzéteszek belőle részleteket :

Alapige:
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;
hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”
2Tim. 3:16-17

„…azt mondja a Biblia önmagáról, hogy hasznos, méghozzá a teljes Írásról mondja ezt, hogy hasznos. … felmerül itt ez a kérdés, hogy mire használható a Biblia? Ezt részletezi az apostol, amikor azt mondja, hogy elsősorban is hasznos a tanításra.

Próbáljuk ezt most teljesen világi értelemben venni. Tehát teljesen függetlenül attól, hogy ki mit hisz, hisz-e Istenben vagy nem,…
Hogy mennyire hasznos és milyen nélkülözhetetlenül fontos éppen a tanítás szempontjából a Biblia, annak illusztrálására hadd ismertessek néhány gondolatot a Magyar Hírlap 1968. évi augusztus 4-i számában megjelent cikkéből :
„…Ady életművének jó része állandó margójegyzetelésre szorul a Biblia valamelyes ismerete nélkül. Thomas Mann könyvpiramisa, a József-tetralógia holdbeli népekről érkező híradás a Biblia ismerete nélkül; a képtárakban, múzeumokban felhalmozódott remekművek jelentős hányada egy ismeretlen, távoli és érdektelen kör családi albumának tűnik, amelynek lapjairól sohasem látott nagybácsik, sohasem hallott nagynénik arca néz ránk. … Káin és Ábel…Salamon király…Dávid és Góliát…ezekről a dolgokról beszélni annyi, mint elmondani, hogy az öntudat folytonosságát tekintve miből lett az emberiség, jelenlegi kultúránk és civilizációnk. Ezek kultúrtörténeti értékek. …”

Valóban hozzátehetjük, hogy az egész ókori, középkori, sőt az újkori irodalom, képzőművészet és zene klasszikus alkotásainak a legnagyobb része alig-alig érthető meg a Biblia valamelyes ismerete nélkül. Tehát már pusztán az általános műveltség szempontjából is ennyire igazán hasznos a teljes Írás a tanításra, ahogyan mondja az apostol. De nem csak a tanításra, hanem azt mondja az apostol: a nevelésre. Mégpedig az igazságban való nevelésre. … az igazi életre való nevelésre hasznos a Biblia.

A modern élet legnagyobb problémája ma általában a nevelés. … a közúti közlekedésnek is meg vannak a maga bölcs szabályai. … az embernek emberhez való viszonyulásának is meg vannak a maga bölcs szabályai. És éppen a Bibliában olyan örökérvényű erkölcsi szabályok vannak, amiket egyszerűen nem nélkülözhet az emberiség. Mert pl. azt, hogy ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld apádat és anyádat, meg amit Jézus mond a felebaráti szeretetről, - ezek olyan közlekedési szabályok, olyan általános emberi KRESZ, ami nélkül egyszerűen nem lehetne megélni ezen a földön. És az a rengeteg karambol, az a rengeteg összeütközés, aminek olyan sok tragikus áldozata van naponként, éppen abból származik, hogy ezeket a legelemibb közlekedési szabályokat nem vesszük igazán komolyan figyelembe.

A Tízparancsolat és Jézus tanításai az emberekhez való viszonyulást illetően olyan örök, emberi igazságok, amelyek tényleg hit nélkül is az alapját képezik az emberek együttélési lehetőségének. Mert vagy ezen az alapon viszonyulunk egymáshoz, vagy felfaljuk egymást.

Tehát ilyen értelemben is hasznos a nevelésre a teljes Szentírás. A Bibliából biztos jó nevelést kap. De ez még nem elég! Mert szép és okos tanításokban, jóravaló nevelő szándékban nincs hiány ezen a földön, az ember a lelke mélyén marad mégis ugyanolyan, amilyen volt. Mert az a sok karambolozás, ami történik köztünk és a másik ember között, rendszerint nem az erkölcsi jó nemtudásából ered, hanem éppen a jóra való képtelenségünkből és tehetetlenségünkből.

Itt emelkedik azután a Bibliának a haszna minden egyéb tanítás és erkölcstan fölé. Így mondja ezt az apostol, hogy „hasznos a feddésre és a megjobbításra”. Feddésre, vagyis arra, hogy felrázza az emberben az alvó lelkiismeretet. …
És a megjobbításra, vagyis arra, hogy abszolút tekintéllyel és hatalommal nyúl bele az ember életébe, éppen a lelkének a legmélyére és ott kezd el valamiféle csodálatos tisztogató, és az egész életet szinte átalakító munkát. Ezért lényegileg más a Biblia, a teljes Szentírás, mint minden egyéb vallásos vagy világi erkölcstan, eszme vagy tanítás. Éppen ezt a lényegileg más mivoltát fejezi ki Pál apostol ezzel a szóval, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett. A Biblia elejétől a végéig nemcsak hogy Istenről szól, hanem valahogy úgy szól az Istenről, hogy belőle maga Isten szól hozzánk.

Isten éppen ezt az iratgyűjteményt használja fel arra, hogy elmondja általa az embernek a maga szavát.
Ugyanaz az örök isteni Ige, amelyik vállalta az emberi testté lételt a Názáreti Jézusban, vállalta az emberek által leírt betűnek a testét is a Szentírásban. Úgy, hogy szinte a szó szoros értelmében maga Jézus jár közöttünk a Bibliának a köntösében.

Jézus Lelkének, Isten Lelkének, a Szentléleknek az energiája árad benne, Isten mintegy önmagát közli általa velünk. Úgy, hogy maga elé szólít bennünket, és belevilágít a gondolatainkba, formálja az érzésvilágunkat, befolyásolja az akaratunkat, szinte megragadja az egész lényünket. Mert, amikor az Isten szól, akkor nem csak szép és okos gondolatokat akar közölni velünk, hanem Isten olyankor mindig beleszól az életünkbe. Mégpedig hatalommal szól bele, teremtő hatalommal. Nem csak azt mondja, hogy mi a jó, hanem ugyanakkor adja az erőt is arra a jóra.

Nem csak egyszerűen mutatja az utat, hogy merre menjek, hanem szinte a szavával megfogja a kezemet, és vezet engem azon az úton, amelyet mutat. Sok-sok hívő embernek a boldog tapasztalata az, hogy amikor a Bibliáját kinyitja és elkezdi olvasni, mintha maga Jézus ülne le melléje és elbeszélgetne, megtárgyalja élete apróbb-nagyobb dolgait. Hány hívő embernek a nagyon boldog tapasztalata az, hogy a Jézus szavának engedelmeskedve valóban könnyebb megbocsátani valakinek, valóban könnyebb még az ellenségemet is szeretni, és könnyebb segíteni ott, ahol segítenem kell. Könnyebb elviselnem az életemnek a terheit, és könnyebb győzni a kísértésben, könnyebb megszabadulni egy bűntől.

Mert az Ő szava úgy, ahogyan a Bibliában érkezik hozzánk – hatalom és erő. …azért tanít, azért nevel, azért fedd és jobbít meg Isten a Biblián keresztül, hogy – azt mondja az apostol – tökéletes (eredeti céljának és rendeltetésének megfelelő) legyen az Isten embere…Tehát olyanná legyen az ember, amilyennek egy igazi embernek lennie kell, ami egy igaz emberhez méltó és illik. Ezért folytatja azután rögtön így az apostol, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen. Az olvassa igazán jól és hallgatja Istennek az igéjét, aki utána meglátja és megragadja az emberek között a jó cselekedetnek az alkalmait. Éppen ez a csodálatos haszna a Bibliának, hogy másoknak is haszna van belőle, ha én komolyan veszem. Így válik a Biblia valóban modernné és valóban a legfőbb emberformáló tényleges isteni erővé, segítséggé számunkra.

De hát hogyan válik valóban azzá? Azt mondhatná valaki, hogy én még soha nem éreztem azt a mennyei feszültséget, energiát, amiről szó van itt, amikor kinyitottam a Bibliám. Nos, ugye, mindnyájan tudjuk azt, hogy a villanydróthoz, amiben pedig benne feszül az elektromosság, lehet úgy hozzáérni, hogy az ember nem érzi meg, hogy milyen erő van benne, mert esetleg szigetelve van a kéz. Sajnos a lelkünk is nagyon sokszor úgy szigetelve van, és előbb ezt a szigetelést kell lebontani ahhoz, hogy létrejöjjön a valóságos kontaktus.

Ilyen szigetelés pl. a lelken az előítélet. Sok ember azzal az előítélettel gondol a Bibliára, hogy hát hiszen azt is csak emberek írták, méghozzá olyan régi emberek, akiknek a világmindenségről, meg a betegségekről való ismeretét a modern természettudomány és orvostudomány már régen túlhaladta. …Isten nem geológiai, nem orvostudományi és nem csillagászati ismereteket akart velünk közölni a Biblián keresztül, hanem éppen az Ő akaratát, Önmagát akarta közölni velünk.

A másik ilyen szigetelés a lelken a hitetlenség. Hát ez kétségtelenül igaz, hogy Istennek a világába csak a hit által lehet bekapcsolódni. Mint ahogyan a zenének a világába a fülünk által kapcsolódunk bele, az illatoknak a világába az orrunk által stb.
Hogy ha valaki igazán azzal a hitbeli igénnyel hallja vagy olvassa az Írást, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád! – és tényleg igyekszik hallani, akkor előbb-utóbb hatalma alá kerül a lelke.

Egy másik szigetelő anyag, ami a lelket be tudja vonni, hogy az érzéketlen marad a Bibliában lévő feszültséggel szemben, az a megszokottsági érzés, amelyik azt mondja: úgyis tudom én, mi van benne, miért olvassam? …a zenében benne élő ember mindent meghall ugyanabban a zeneműben, amit esetleg avatatlan fülek észre sem vesznek. És mennél többször hallják, annál többet kapnak belőle. A Bibliát sem lehet kiolvasni. …

Próbálj meg minden reggel úgy elindulni a munkába, a mindennapi életbe, az emberek közé, hogy van egy aktuális üzeneted az Úrtól, amit te kaptál személyesen a Biblián keresztül. És hogyha ezt az üzenetet meg is valósítottad a gyakorlatban, akkor nem éltél hiába. Valahányszor megéltél egy-egy igét, valahányszor testté vált, tehát jó cselekedetté vált benned Jézusnak egy-egy mondása, vagy egy-egy beszéde, estére kelve nyugodtan elmondhatod: ma nem éltem hiába!

Bár mindnyájan így tapasztalnánk meg mindennap újra, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és valóban hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, céljának megfelelő legyen az Istennek embere, minden jó cselekedetre felkészített! Ámen.”


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 27., szombat 21:36 
Köszönöm Boglárka!

Én is sok erkölcsi tanítást olvastam mielőtt az Úr Jézus rám talált, akár pl. a Teljesség felé című könyvet Weöres Sándortól.
Jók ezek az erkölcsi tanítások, de a házasságomat nem voltak képesek megmenteni. Jó volt olvasni ezeket a bölcs gondolatokat, de nem szabadítottak meg a munkahelyi paráznaság sötétségéből.

"Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja meg."

Íme egy idézet! És azt kell rá mondani, hogy igaz!
Mi hiányzik ezekből a sorokból? A hogyan és a ki! Az hiányzik, hogy mi, de inkább KI AZ IGAZSÁG!
És hogy mennyire emberi ez az igazság keresés Weöres Sándornál is:

"Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod."

Hogyan javíthatja magát a rossz? Ha valaki javításra szorul, akkor milyen logika alapján képes önmagát javítani? Miért ír akkor a megváltásról WS?
Ki által javulhat az életem, ha a népem és az emberiség romlott?
Isten képes egyedül az embert üdvözíteni! Erről így beszél az Úr!
Mt 19,26
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

Minden írás tisztátalan abból a szempontból, hogy az embertől olyat vár el, amire képtelen a bűn miatt! Amiatt a dolog miatt, ami az ember akarata felett áll, ami miatt az emberi akarat nem szabad a jóra.
Ennyire hasznos minden erkölcsi tanítás. Eljuttatja oda az embert, hogy elkezdheti keresni azt az Igazságot, ami megszabadítja őt a jóra.
Az erkölcsi tanítások, törvények eljuttathatják az embert oda, hogy felfedezi, a bűn uralkodik az élete felett! A megoldások pedig szükség szerűen rosszak, mert emberiek.

A Biblia a megváltásról beszél. Sőt nem is a megváltásról első renden, hanem a Megváltóról!
Tovább vezet minden írásnál. Megmutatja, hogy ki a Megváltó és megmutatja, hogy hogyan történt a világ megváltása. Megmutatja és kinyitja a kegyelem útját.
A Biblia Igéi ezután táplálékká válnak a hívő embernek. Az Igék életre kelnek és elvégzik az ember üdvösségét, az ember hálás engedelmessége által. Az új élet már képes alávetni magát az Úr akaratának és ezt nem önzésből teszi, hanem hálából és örömmel, csodálkozva azon, hogy mennyivel jobb úgy élni, hogy az Úr parancsol felettem! Nem önzésből cselekszi Isten akaratát, hanem azért az egyszerű tényért, mert meglátta, hogy a valóság az, hogy Isten felettem áll és Ő ismeri legjobban, hogy mire van szükségem és az Ő kezében van legjobb helyem az életem.
Jézus Krisztus hatalma alá jó az embernek beállni. Ő az aki a teremtési rendet képes az emberben újonnan teremteni.
És itt kerül helyre az emberi én.
Az Úr szava - írott Igéje - hatalma alatt!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 28., vasárnap 06:05 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 30., szombat 08:33
Hozzászólások: 1884
Tartózkodási hely: Bács-Kiskun megye
Péter, nagyon jó volt olvasni, amit írtál! :)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 28., vasárnap 14:21 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 05., csütörtök 20:20
Hozzászólások: 3994
Boglárka írta:
Péter, nagyon jó volt olvasni, amit írtál! :)


Azt is amit Te írtál Boglárka! :D


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 28., vasárnap 17:57 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 30., szombat 08:33
Hozzászólások: 1884
Tartózkodási hely: Bács-Kiskun megye
cilla írta:
Boglárka írta:
Péter, nagyon jó volt olvasni, amit írtál! :)


Azt is amit Te írtál Boglárka! :D


Azaz amit Joó Sándor írt (én csupán idéztem). Egy hívő lelkész Szent Lélektől áthatott gondolatai a Bibliáról. :D


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 02., péntek 17:51 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
Ha valaki részt tudna venni ezen a beszélgetésen:

2007-11-06 18:00 Lágymányosi Egyetemi Gyülekezeti Központ, Magyar Tudósok körútja 3.
\"Forró kása, lerágott csont\" -- Mitől Biblia a Biblia, ha emberek írták. Beszélgetés Dr. Balla Péterrel

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Egyetemi Gyülekezet következő, izgalmasnak ígérkező "Forró kása" beszélgetésére, melynek témája ezúttal az, hogy mi alapján tekinthetjük különleges, szent, igaz, Istentől jövő könyvnek a Bibliát, ha egyszer emberek írták. Tévedhetetlen-e a Biblia? Az emeberi tényező, egyúttal hibatényezőt is jelent? Amikor azt mondjuk, hogy a Biblia igaz, mit értünk ezalatt, és vajon milyen módszerrel lehet megközelíteni a Bibliának ezt az igazságát? Fontosak a történelmi/történeti kérdések? Mitől lett/lehetett egy könyv kanonikus? Mit jelent az, hogy a Biblia inspirált könyv? A Biblia igazsága axiomatikus előfelvetés, vagy tudományos bizonyításra vár?

Meghívott előadónk: Dr. Balla Péter teológoiai professzor


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Egyedül a Biblia az Isten írott Igéje?
HozzászólásElküldve: 2008. jan. 06., vasárnap 01:07 
kavics írta:
Református őseim hitvallása alapján vallom, hogy nincs más Szentirat, mint a Biblia!
A Biblián keresztül, az írott Igén keresztül maga a Teremtő Isten szólítja meg az embert!

Szeretném hozzá tenni, hogy Isten akkor is volt és akkor is kijelentette az ember felé akaratát, amikor írás még nem is volt a földön.
Embereket hívott el, szólított meg és őket használva jutatta el az emberiséget Jézus Krisztus megszületéséig.

Az Úr az első írott Igéit a zsidó nép által rögzített tekercseken tette az ember elé.
Maga Jézus Krisztus is sokat idézte és olvasott az Írásból. Pál apostol az Írások kiváló ismerője volt.

Hiszem, hogy Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot mind a zsidó tekercsek Igéi, mind az Újszövetség Igéi.

Hiszem, hogy minden más írás nem teljes, hiányos, sokszor bűnös emberi gondolatokkal fertőzött.

Az Ige egyik formája az Írott Ige, a másik a hirdetett, a harmadik a testé lett!
Írok egy példát:
Hogyan lehet Igét adni a feleség által egy olyan férfinak, aki nem engedelmeskedik az Úrnak?
Erről is bizonyságot tesz az Írott Ige, de ez nincs ellentétben a valósággal, innen kezdve már hit kérdése!

1Pt 3,1
Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;

És hogy mi célt szolgál az írott Ige? Miért iratatott le az Ige?

János 20.
30. Sok más jelt is mívelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, a melyek nincsenek megírva ebben a könyvben;
31. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.

Mire van még szüksége az embernek? Nem elég neki, hogy hiheti Jézus Krisztus Isten Fia?
Nem elég neki, hogy ÉLETE - örök élete - lehet az Ő nevében?

De valóban sokkal többet is cselekedett az Úr Jézus, mint ami a Bibliában leíratott, akár csak a személyes életemben, ami nincs leírva a Bibliában!


"Az alapvető elvek:
I. A Bibliát emberek írták Istenről, illetve az Isten és ember kapcsolatáról – a maguk gondolkodásának megfelelően.
II. A Bibliát író emberek egymástól eltérő és egymásnak ellentmondó módon gondolkodtak Istenről ezért egymásnak ellentmondó Isten-képeket fogalmaztak meg. Különösen éles ellentmondásban van a jézusi Isten-kép az ószövetség Jahve-típusú Isten-képével és a Pál-féle Isten-képpel is. Ezekre az ellentmondásokra konkrét példákat mondtam. Ezek közül néhány:
az ellenség elpusztítása – az ellenség szeretete
Isten bosszút áll – Isten megbocsát
Isten csak az övéit szereti – az Atya felhozza napját jókra és gonoszakra egyaránt
A bűnöst el kell ítélni és meg kell ölni – senkit sem szabad megölni
Szombaton nem szabad gyógyítani – szabad szombaton is gyógyítani
A hitünk által leszünk kedvesek Isten előtt – a magatartásunk által leszünk kedvesek Isten előtt
Jézus csodákat tett – nem tett csodákat, mert Isten nem tesz csodákat
Jézus messiás volt – Jézus „csak” egy tanító volt.
Jézus Isten volt – csak egy ember volt
Jézust kell hirdetni – megtérést kell hirdetni és Isten országát
Jézus keresztje örömhír – Jézus keresztje tragédia, amit szeretett volna elkerülni.
Isten Jézus kereszthalálára tekintettel bocsát meg nekünk – akkor bocsáttatik meg nekünk, ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek."


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 06., vasárnap 02:00 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 06., vasárnap 08:13 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
net2rist írta:
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
Ámen
Valóban ez a legfrappánsabb válasz a "felvetésekre" :)
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 06., vasárnap 15:02 
exrefis írta:
net2rist írta:
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
Ámen
Valóban ez a legfrappánsabb válasz a "felvetésekre" :)
üdv
ex


"III. Jézus beszédei, világos tanítása még az evangéliumokban is keveredik a teológiai spekulációkkal, legendákkal, de azok közül kiválasztható.
Azt gondolom, hogy Isten ügyének inkább azzal ártunk, ha róla hazugságokat terjesztünk. Én akkor sem vagyok hajlandó Istenről hazugságokat terjeszteni, ha ezzel az állítólagos keresztény egyházak ügyének ártok. Az ószövetséget nem nevezem hazugnak. Csak azt mondtam, hogy vannak benne hamis beszédek, és hogy hamis Istenképet rajzolt ki Jézus kortársai számára. A Biblia nem Isten szava abban az értelemben, hogy az ő diktálta vagy sugallta volna. A Bibliában vannak olyan beszédek, amelyek igaz beszédek az Istenről és vannak hamis beszédek róla, illetve olyan beszédek, amelyet tévesen tulajdonítanak neki. Hogy a magukat kereszténynek nevező egyházak úgy kötik a Bibliához a maguk hitét, hogy a teljes Bibliát szent és tévedhetetlen könyvnek tekintik, az az ő bajuk. Teljes abszurd, a feje tetejére állított logika az, hogy azért tartsuk szentnek és igaznak a Bibliát, annak minden szavát, mert a kereszténység erre a könyvre alapozza a hitét, ha tehát nem tennénk, ezzel a kereszténységnek kárt okoznánk. Nemde fordítva kellene lennie, azaz a kereszténységnek akkor és azért kellene a Bibliára alapoznia hitét, mert az szentnek és tévedhetetlennek bizonyul, ha kiállja a megkérdőjelezés próbáját. Nem a történetek és csodák hitelessége a kérdés, hanem az Isten-kép hitelessége. De függetlenül attól, hogy melyik Isten-képet tartjuk hitelesnek, nem tarthatunk hitelesnek egyszerre egymásnak ellentmondó Isten-képeket. A Biblia hitelességének problémája tehát nem a történetek és csodák hitelességének kérdéses volta, hanem az Isten-képek ellentmondása. Az ellentmondás feloldására a legismertebb koncepció Markióntól származik (aki a második században élt és mellesleg püspök volt), aki azt állította, hogy Isten megváltozott: MÁR nem az az erőszakos, bosszúszomjas zsarnok, aki az ószövetség idejében volt . Abból, hogy két egymásnak ellentmondó állítás, tanítás vagy Isten-kép egyikének hitelességét megkérdőjelezzük, ebből nem következik, hogy a másikat is meg kellene kérdőjeleznünk, illetve, hogy ne érvelhetnénk a másik hitelessége mellet, illetve ne bizonyíthatnánk azt. Tehát abból, hogy a Biblia bizonyos részeit (állításait, tanításait, megrajzolt Isten-képét) hiteltelennek találjuk, nem következik, hogy az egész hiteltelen. "


Vissza a tetejére
  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 194 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség