Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 112 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Következő
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 03., kedd 05:04 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Most csak átszaladóban vagyok, de a "döntő igehely"-hez bedobok egy kis adalékot.

"But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible."

Az angol fordítás így hangzik: Istennel együtt lehetséges.

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 03., kedd 13:40 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
figyelő írta:
Kedves Loisz!

Krisztus kijelentése, ígérete azt jelenti, hogy az újjászületett, Isten gyermeke – ha az Úr akarja – lehet tehetős, sőt anyagilag kimagasló, mert azzal is a Mindenhatót szolgálja, s nem a maga luxusát, hedonizmusát.


Kedves figyelő!
Írod: "az jelenti"... és elmondasz egy lehetőséget.- A többit "elképzelhetetlennek" tartod ? Mert még van sok-sok lehetősége annak, hogy Jézus szájából ez az ige mit jelenthet, hogyan érthető, értendő.-

Csak egy párat hozzá teszek ahhoz az "egyhez" - mert persze, az is elképzelhető.
De a gazdag ifjú TÖRTÉNETÉRŐL és nem példázatról lévén szó, továbbá a tanítványok kérdése sem arra az egy személyre vonatkozott, hanem általánosan: "ki üdvözülhet?" - Az csak egy leszükített látás, hogy "csak" a gazdagokra vonatkozik. Igen, ebben az esetben,- milyen "nehéz" a gazdagoknak bejutni,- de éppen azt hangsúlyozza, hogy a nehéz nem jelenti a lehetetlent, MERT Istennél minden lehetséges... !!

Az is, hogy a gazdag ember is üdvözülhet Isten kegyelméből, de csak kegyelemből,- ez a kegyelem viszont MINDEN EMBERRE KIHATÓ A JÉZUS KRISZTUSBAN.- Ezért, mert az Ige mondja: "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön..." A minden- az MINDEN.

Lehetséges volt a jobb latornak, - egész elrontott élete UTOLSÓ PILLANATÁBAN,
és LEHETSÉGES ISTENNEK, hogy MINDEN EMBERT megajándékozzon a hit ajándékával, (az ige szerint) és üdvözítsen.

---Vitatom tehát annak a kijelentésnek mégcsak a létjogosultságát is, hogy leszűkítsük Jézus kijelentését erre az egy esetre, hogy "azt jelenti". - Ez emberi szükkeblűség lenne, Isten pedig nem ember.... :)

Üdv
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 03., kedd 17:36 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Ezért alkalmas a Biblia - a jelek szerint - arra, hogy ki-ki a maga ízlésének megfelelően magyarázza, vonjon le belőle következtetést. :shock: :?:

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 03., kedd 23:55 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
figyelő írta:
Ezért alkalmas a Biblia - a jelek szerint - arra, hogy ki-ki a maga ízlésének megfelelően magyarázza, vonjon le belőle következtetést. :shock: :?:-Régen rossz, ha így van, - és nem a Szentlélek magyaráz...
Az viszont lehetséges, hogy kinek-kinek az Igét más-más szemszögből világítsa meg, mert ugyan ki mondhatná magát a Lélek kizárólagos birtokosának ?

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 04., szerda 03:37 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Indu írta:
Most csak átszaladóban vagyok, de a "döntő igehely"-hez bedobok egy kis adalékot.

"But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible."

Az angol fordítás így hangzik: Istennel együtt lehetséges.Ránézésre majdnem ugyanaz,

Idézet:
Márk. 10,27
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embernek lehetetlen, de nem az Istennek; mert az Istennél minden lehetséges.de a Károli konkrétabb,- szerintem, jobban megfelel a Biblia szellemiségének, mert nagyobb hangsúlyt kap az isteni erő az ember tehetetlenségével szemben.-

Az "Istennel együtt lehetséges" nekem mintha azt sugallná, hogy egyenrangú felekről van szó, és a kettő együtt "kiteszi" a lehetségest...

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 04., szerda 09:43 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 21:41
Hozzászólások: 241
Tartózkodási hely: Debrecen
Szerintem a kérdés megközelítésének szempontját érdemes lenne pontosítani.

Az, hogy az emberi értékítélet szerint szentéletű valaki, még nem teszi lehetővé, hogy az üdvözüléséval kapcsolatban biztos kijelentést tegyen bárki.
Jézus valami olyasmit vizsgál, ami rejtve van az emberi szem elől, a szívet.

Másik fontos momentum, hogy egy nem keresztény ember nem azért üdvözül, mert valamilyen más vallás előírásainak megfelelt, hanem mert Krisztus megkegyelmez neki. Márpedig nem keresztény embernek is lehet kapcsolata Krisztussal. Mint Dávid idézett kijelentése is mutatja, alapvető jelentőségű felismerésre jutott az írott evangélium ismerete nélkül (sőt, az ő életében az Ószövetség egy része sem volt papírra vetve). De biztosan tudjuk Énókról is hogy üdvözült, pedig akkor a Tórából is legfeljebb néhány sor létezhetett.

Utalnék újból a Róm. 2, 14-16-ra. A pogányokkal közölt "általános kijelentésre" megszületik a válasz a pogányok szívében és egyáltalán nem kizárt az üdvözülésük.

A keresztények a "különös" kijelentést ismerik, ezért a felelősségük sokkal nagyobb, mert Isten munkatársaivá kellene válniuk.

A pogányok üdvözülésének lehetőségéből pedig egyáltalán nem következik, hogy Jézus áldozata üzemi baleset. Az ósz. ismert személyeinek Jézus áldozata előtt megtörtént és az Írásban kijelentett üdvözülése is ugyanehez az üzemi baleset elképzeléshez vezethetne.

A véleményem szerint ez Krisztus áldozatának a félreértése. Krisztus ítél meg és üdvözít mindenkit. Az idők teljessége azt jelenti, hogy Ádámtól az apokalipszisig mindenkire érvényes Krisztus áldozata, nem szorítható az idő korlátai közé.

Ha pedig a Krisztus előtt élt emberektől (sőt megkockáztatom, hogy a ma élő izraelitáktól sem) nem az evangélium írott igéire adott választ fogja az Úr számonkérni, akkor ez miért ne lehetne igaz a pogányokra?

Azt hiszem, hogy Figyelő valami olyasmit írt, hogy "lehet, hogy szektásnak tűnik a gondolkodásom".
Nos, ez nem szektás egyáltalán. Sőt, a IV. századtól Bizáncban és Rómában ez a mainstream. Az én egyházam tudja az egyedül üdvözítőt, a körön kívüliek pedig a kárhozat gyermekei.

Ahogy Krisztus nem tekintette zsákmánynak az Atyával való egyenlőségét, úgy a keresztényeknek sem privilégiumként kellene az Ige ismeretét kezelni, hanem felelősségként, ami súlyosabb számonkéréssel jár.

Üdv.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 13., péntek 08:23 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Ma ez volt a napi Ige:

Efézusbeliekhez írt levél 3. rész

1. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért;
2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;
3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden,
4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől;
5. A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:
6. Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
7. A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint.
8. Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;
9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;
10. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,
11. Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:
12. A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
13. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak.Két szálon fut Pál gondolata:
Az egyik, egy öröktől fogva létező titok. (ez még akkor is létezett, amikor Ábrahám el se lett hívva)
A másik, hogy ezt a titkot Isten kinyilatkoztatta Jézusban, az Evangélium által.

Én azt hiszem, hogy Isten ezt a titkot az emberiség történelme kapcsán valamilyen mélységben kijelenthette embereknek, akik ezért üdvözültek.

Maga az Evangélium is ezt a titkot fedi fel, "rántja le a leplet". Jézusban nyilvánvalóvá lett Isten teremtő szándéka, a világ működésének az alap rendje.
Az Evangélium olyan mélységben és olyan tisztán tárja ezt fel, amit más helyen nem találhatunk meg.
Hogy ebből ki mennyit kapott már, milyen szinten van a valóság látásában, az Isten kegyelmének a munkája.
Az biztos, hogy ennek a gazdagságnak a mértéke, mélysége "végére mehetetlen".

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. okt. 04., hétfő 22:11 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. dec. 04., hétfő 16:04
Hozzászólások: 90
Tartózkodási hely: Budapest
Kedveseim, ki dönti el, hogy ki üdvözül? Mi, vagy Isten? S mivel Isten gondolatai nem a mi gondolataink, ez a beszélgetés tökéletesen felesleges. Majd meglátod. Addig nem tudsz várni? Csók

_________________
"Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek amíg csak vagyok."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. okt. 05., kedd 05:29 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Egy ilyen beszélgetés sem teljesen felesleges, ha valaki számára probléma és hitét próbáló kérdés, hogy mi lesz azokkal, akik nem hisznek Jézusban, vagy Jézus nem úgy jelenik meg az életükben, ahogy a kereszténység szerint vagy, még szűkebben, a saját felekezete szerint meg kell jelennie. Nem mi osztogatjuk az üdvösséget, és valóban egyikünknek sem tiszte a másik üdvösségéről bármit mondani. De vannak ezekben a beszélgetésekben vigasztaló, bátorító gondolatok is, amelyek Isten nagyságát villantják fel.

Szeretettel,
nX


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. okt. 07., csütörtök 09:25 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
eszter írta:
Jó, akkor módosítok: szerintem felesleges, de ha ez vigasztal valakit, és erősíti a hitét, akkor biztosan nem hiábavaló. (Rám nem volt ilyen hatással.)


Szerintem meg nagyon fontos, merthogy jó dolog színről színre látni. Jó dolog megtárgyalni akár ezt a kérdést is, merthogy pro és kontra megnézhetjük, hogy miről is van szó.

Haszna is van ennek, merthogy egy katolikussal, vagy bárki mással vitatkozva a már letárgyalt vitapontok alapján biztosabban tudunk érvelni. Mondjuk megismerjük a beszélgetés alatt nagyobb körben az idevonatkozó igéket...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. nov. 01., hétfő 08:46 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
rosta írta:
eszter írta:
Jó, akkor módosítok: szerintem felesleges, de ha ez vigasztal valakit, és erősíti a hitét, akkor biztosan nem hiábavaló. (Rám nem volt ilyen hatással.)


Szerintem meg nagyon fontos, merthogy jó dolog színről színre látni. Jó dolog megtárgyalni akár ezt a kérdést is, merthogy pro és kontra megnézhetjük, hogy miről is van szó.

Haszna is van ennek, merthogy egy katolikussal, vagy bárki mással vitatkozva a már letárgyalt vitapontok alapján biztosabban tudunk érvelni. Mondjuk megismerjük a beszélgetés alatt nagyobb körben az idevonatkozó igéket...-Bizony, mert Jézus Krisztus nélkül nem üdvözülhet senki, akármilyen szent életűnek tartja is magát.
"Jézus mondja:"
Idézet:
Jn 14,6
Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; SENKI sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
 Zsid.10,19-20

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. nov. 03., szerda 20:44 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Még szerencse, hogy a kérdést ezzel az igével sem lehet így leegyszerűsíteni. Naná, hogy Jézus által.
Egy ige tovább gondolásra:

Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában: Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

(amúgy hangsúlyozottan nem arról van szó, hogy magáról ki mit gondol)

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. nov. 03., szerda 22:53 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Indu írta:
1)Még szerencse, hogy a kérdést ezzel az igével sem lehet így leegyszerűsíteni. Naná, hogy Jézus által.
Egy ige tovább gondolásra:

2)Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában: Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.

3)(amúgy hangsúlyozottan nem arról van szó, hogy magáról ki mit gondol)


Kedves Indu!
1) (Beszámoztam, amire válaszolok, hogy ne kelljen ujra idézni)
-- Ez nem szerencse, hanem HIT kérdése.- Keresztyén hité, természetesen.- Mivel sokféle hit van, a többi hit nem ismeri el Jézus Krisztus privilégiumát.- A ker. hit számára Jézus kijelentése olyan előjog, kiváltság, ami a HITE alapja.

2)- Nem tudom, honnan idéztél, de a szószerinti idézet így szól:
Idézet:
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. 
De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában;
akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás." Mt 8,10-12
A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában. Mt 8 13--Ha a továbbgondolást Jézus első kijelentéséhez kapcsolva "gondolod",- ez elég hosszú, én most nem írom le végig, csak annyit, hogy szerintem nem logikailag kapcsolódik, hanem a téma összességében. Tehát a központi lényeg: a hit. (A százados nem izraelita!) - A felsorolt izraelita nagyok mind: a hitük alapján kerülnek a mennyek országába.

3) (a szó szerinti idézet a M.Btan. fordítása szerint)
Idézet:
akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat,
---tehát a Biblia szerint hangsúlyozottan van olyan, hogy valaki azt gondolja magáról...-hogy szent, és Uram, Uramozik, de még sincs élő kapcsolata Jézussal és általa az Atyával,- és így nincs élő hite,- aminek következménye a kivettetés.-

Én így értelmezem.-

üdv
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. nov. 04., csütörtök 07:30 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
számomra az a megdöbbentő az Evangéliumokban, hogy jönnek emberek, akiknek alig volt ismeretük az akkori Bibliáról (pl. a farizeusokhoz képest), és Jézus ezekre a pogányokra nézve kijelenti, hogy ekkora hittel egész Izraelben nem találkozott

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Üdvözülhet-e egy Jézust nem ismerő, de "szent életű" ember?
HozzászólásElküldve: 2010. nov. 04., csütörtök 12:38 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Idézet:
Nem tudom, honnan idéztél, de a szó szerinti idézet így szól:

Az enyém is szó szerinti idézet volt, Károli, Mt. 8.

Idézet:
számomra az a megdöbbentő az Evangéliumokban, hogy jönnek emberek, akiknek alig volt ismeretük az akkori Bibliáról (pl. a farizeusokhoz képest), és Jézus ezekre a pogányokra nézve kijelenti, hogy ekkora hittel egész Izraelben nem találkozott


Pontosan erről van szó! Azt gondolom/hiszem, hogy ma is tömegével vannak ilyen "pogányok".

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 112 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség