Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1316 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 88  Következő
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 11., vasárnap 22:15 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Kedves Kavics!

-Alapjában Luther egy mondata inditotta el bennem ezt a kérdést;
-hányszor ? mert egyik irásában "NAPONKÉNTI MEGTÉRÉS"-ről beszél.

-Aztán egy ev.lapban ezt olvastam: "A ker.élet a bünbocsánat légkörében
folyik."

-Összeadódva, mit jelent ez a gyakorlati ker. életben ? kérdeztem ma-
gamtól.- A megtérés: bünfelismerés,bünbánat,bünvallás és a bünbocsánat
elfogadása.

-A "légkörében" azt jelenti, hogy "állandóan." -
-És még egy mondat: "A megtérés; URALOMÁTADÁS."

- Lényegében, ha valódi keresztyén (Krisztus-követő) életet akarok élni,-
naponként gyakorolnom kell,- leginkább esti számadásként- mit vétettem
ma ? - A természeti ember nagyon tiltakozik ez ellen, mert megalázó
dolog, mindennap elismerni: vétettem.-- De, ha hittel megragadom a
BÜNBOCSÁNAT kegyelmét és tudom, hogy "Jézus Krisztusnak a vére
megtisztit minden büntől",-- akkor meg nagyon jó elvégezni ezt a szám-
adást, - hogy enyém lehessen a megtisztulás öröme.-

- Ha le tudom győzni az Én ellenkezését,- akkor már az uralomátadás is
megtörténik, mert az Urtól kaphatom meg a szabadulást.

-Számomra igy lett valóságos megértéssé a naponkénti megtérés és az,
hogy: "A SZIV BÉKESSÉGE A BÜNBOCSÁNAT KEGYELMÉN NYUGSZIK."

Üdv-
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 11., vasárnap 23:14 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Kedves Rosta és T 12 !

Köszönöm a gyors müszaki segitséget ! Nagyon kedves Tőletek !
Bár felényire tudnám, ahogy Ti "kiráztátok a kisujjatokból" a tudást !

:*:
Üdv
L


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Loisz 2007. nov. 12., hétfő 06:40-kor.

Vissza a tetejére
 Profil  
 

Uj életben járás
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 12., hétfő 06:32 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Kedves Kavics!

Még egy pár gondolatot szeretnék idézni Szikszai Béni:MARAN ATHA ! c.
könyvéből az igazi megtérésből folyó UJ ÉLETRE.

"Isten igéje azzal az igénnyel lép elénk, hogy mint Isten beszédét hall-
gassuk. Az Ige JÉZUS KRISZTUS KIJELENTÉSE, melyet adott néki az
Isten, hogy megmutassa szolgáinak.

-A hirdetett, v. olvasott igét azonban mindig azzal a szentségtudattal és félelemmel kell hallgatnunk, hogy: ISTEN AZ, AKI SZÓL.
----AKI CSAK EMBERI SZÓT HALL, - NINCS KÖZÖSSÉGE ISTEN IGÉJÉVEL !

-
Idézet:
Isten az Ő szivének titkait csak szolgáinak jelenti meg."


-Ismereteink nem tartanak meg minket. Ismereted legfeljebb felfuval-
kodottá tesz téged, de nem tesz Isten országa részesévé.

-Lehet tehát valakinek nagyon pontos ismerete az Ur szenvedéseiről és csodálhatja Őt mint nagy szenvedőt, de amig nem értette, hogy: HELYETTEM, MIATTAM, AZ ÉN BÜNEIMÉRT SZENVED, addig nem értette
meg az igazságot.--- Amig nem kóstolta a bünbocsánat bizonyosságának
drága, édes izét, addig alkalmatlan erre a szolgálatra.-
-Amig valaki ezt át nem élte, meg nem tapasztalta, nem lehet a bünbocsá-
nat igazi hirdetője, az örök élet igazi bizonyságtevője.

"BOLDOGGÁ CSAK A MEGTARTOTT IGE TESZ BENNÜNKET, mert csak
a megtartott Igének van hatása az életünkre !"

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

"Szól az Isten egyszer-kétszer, azután elhallgat."
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 15., csütörtök 14:10 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
-"Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen
- Már, már megindulok, hogy Rád bizzam magam.
- De látod, köt, s lehuz még régi csüggedésem,
- Áldd meg ma lelkemet több hittel, ó Uram." Rék.445

"de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited,
-azért, ha majd megtérsz, erősitsd atyádfiait."
(Mondta Jézus Péter-
nek) Luk.22,32

-A megtérés a bünfelismeréssel kezdődik. Ez Isten Szentlelkének munkája.
-Senki sem képes a büneit teljes mélységében meglátni az Ige és a Szent-
lélek nélkül.

-Péter se tudta magáról, amikor fogadkozott, hogy soha, semmilyen kö-
rülmények között el nem hagyja Jézust, kész még a börtönbe is vele
menni,- micsoda gőgös önbizalom és nagyképüség mondatta ez vele, pe-
dig a szive tele volt Jézus iránti szeretettel.

-Jézus tudta.-

-Péter is rádöbbent, tagadása után, mi lakik benne,- és az öntudatos,-
önmaga erejében bizó férfi teljesen összetört.- Mélységes bünbánat öntötte
el, ugy hogy keserves sirásra fakadt.--- Ez a sirás volt megtérésének és
ujjászületésének első életjele.

"Vereségeken visz át az ut, mig megszabadulunk gőgös önbizalmunktól."
(C.Eichhorn)

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

A kegyelem Istene
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 15., csütörtök 23:59 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Felszabaditó kegyelem.

"Fiacskáim, ha vádol minket a sziv; mivelhogy nagyobb az Isten a mi
-- -szivünknél és mindent tud.
1.Ján3,20

--Az első NAGY TALÁLKOZÁS BÜNÖS VALÓSÁGUNKKAL - A SZENT ISTEN
JELENLÉTÉBEN - mindég katarzis. - Amikor az ember meglátja büneit, -
mert talán már korábban eljutott hozzá, hogy önmagában erre nem képes-

és elkezdett imádkozni: "Uram, mutasd meg nekem az én szivemet, ugy
ahogy Te látod !"

Amikor világosság gyull a szivben és az értelemben, szinte elviselhetetlen
ez a szembesülés ö n m a g a m m a l !! És nemcsak a szivünk, hanem
a Sátán is gyürkőzik velünk,- Te akarsz más lenni, hiszen nézd meg,
milyen vagy ! reménytelen eset !

- Ha ilyenkor Isten Szentlelke le nem nyul értünk,- valóban elsüllyedhet-
nénk büneink sulya alatt ! - De szól az Ige és általa Isten MAGA: Fiacskáim,ha vádol minket a szivünk,- NAGYOBB AZ ISTEN A MI SZIVÜNK-
NÉL ! - ÉS VIGASZTAL, BÁTORIT:

- Ha bármit elrontottunk, bármit elmulasztottunk, aki Őhozzá őszinte bün-
bánattal közeledik, annak Ő végleg és igazán megbocsátja a büneit !

- És amikor összeszorul a szivünk és vádol a lelkiismeretünk, amikor
ujra és ujra védőbeszédet tartunk magunk mellett és próbáljuk menteni
a m e n t h e t e t l e n t ,-
- amikor igy vádol minket a sziv,- vegyük komolyan, hogy nagyobb az
Isten a mi szivünknél, mert NAGYOBB AZ Ő KEGYELME MINDEN MI
BÜNÜNKNÉL !


L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Loisz 2007. nov. 17., szombat 00:41-kor.

Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 17., szombat 00:35 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
-Kálvin János: "Megigazulás kegyelemből, hit által." (kivonat)

-"Isten ingyen kegyelméből igazit meg bennünket.

A hitben önmagától nincs meg a megigazitás ereje, hanem csak ameny-
nyire Krisztust befogadja. Mert ha a hit önmagában, vagy amint mondják,
belső ereje által igazitana meg, ezt csak részben vihetné végbe, mivel a
hit mindig gyarló és tökéletlen.

Krisztusban van a mi igazságunk.- A hitnek pedig a kegyelemből tulaj-
donittatik az igazság."

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

a nagy ajándék !
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 17., szombat 22:40 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"Kegyelemből van üdvösségetek a hit által; és ez nem tőletek van:
- Isten ajándéka ez."
Ef. 2,8

-"ISTEN SZABAD AKARATA" Luther M. (Kivonat)

- "Nem szeretném, ha az én szabad akaratomra volna bizva, hogy üd-
vösségemet kiharcoljam. - Mert akármilyen nagyszerü cselekedetet
vinnék is véghez, lelkiismeretemben mégis ott volna a nyugtalanság,
hogy vajjon tetszik-e Istennek, vagy pedig még többet követel.

- Igy azonban, hogy Isten az üdvösségemet kivette az én szabad aka-
ratomból és tulajdon szabad akaratába helyezte, s ugy látta jónak, hogy
ne az én életem és cselekedeteim alapján, hanem KEGYELMÉVEL ÉS
IRGALMÁVAL tartson meg, -- teljesen bizonyos és nyugodt vagyok, hogy
HÜ AZ ISTEN ÉS NEM HAZUDIK ! "
Jök.113

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Kisértésben
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 17., szombat 23:00 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"...és egybegyüjti az ő választottait..."Márk 13,27

- " VÁLASZTOTT, KIVÁLASZTOTT VAGYOK ?" Luther. (kivonat)

-" Mikor valaki nagyon aggódik, hogy nem kiválasztott, vagy kiválaszott-
sága felől kisértésbe jut, adjon hálát az ilyen nyugtalanságért és örüljön, hogy egyáltalán szorongása van.

- Mert teljes bizodalommal tudhatja, hogy nem hazudik az Isten, mikor
azt mondja: "Isten előtt kedves áldozat: a szorongó lélek ", vagyis
a kétségbeesett lélek.

-"A töredelmes és bünbánó szivet, oh Isten, nem veted te meg !"
Hogy pedig szorong, azt maga érzi. -

- Forditsa hát el szemét Isten haragjáról, támaszkodjék bátran Isten
igéretének hüségére és --- KIVÁLASZOTT lesz. Üdvözül."
Jök 112

"Te adsz erőt, a csüggedőt
- Kegyelmedbe fogadod.
- Mit hitem kér, s Igéd igér,
- Tudom, Te azt megadod."

Ék.

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 18., vasárnap 16:19 
Aktív tag
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 28., szombat 11:15
Hozzászólások: 648
http://tulip.tag.hu


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 18., vasárnap 17:09 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 05., csütörtök 20:20
Hozzászólások: 3994
Kedves Loisz!

Nagyon köszönöm, hogy felteszed ezeket az írásokat.Nagyon építő, és lélekmelegítő.

Ölellek szeretettel cilla :)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Teljes bizalom.
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 20., kedd 00:15 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"Minden, amit nékem ád az Atya énhozzám jő; és azt, aki hozzám jő,
- semmiképen ki nem vetem."
Jn.6,37

MARAN ATHA ! - Szikszai Béni.(kivonat)

- Csak a megtartott ige tesz boldoggá.- Amikor egyszer szivedbe zárod,
hogy: 'aki énhozzám jő, semmiképpen ki nem vetem', akkor jöhetnek
a kisértések és az ördög vádolásai, a kudarcok és nyomoruságok, te
boldogan mégy tovább, mert azt mondod, hogy még igy se vet ki engem
az én Uram Jézus Krisztus.-

-Ott tartod-e szivedben, hogy 'senki nem ragadhatja ki őket az én kezem-
ből' ?

-Amikor körülötted tombol a vész, amikor az ördög minden ravaszságával
arra törekszik, hogy elhitesse veled, hogy hiábavaló a KEGYELEM és min-
den igyekezeted, egyszer ugyis elveszel, akkor ott van-e szivedben az
Ige, hogy "Ime, az én markaimba metszettelek fel téged" Ézs.49,16

-A gyülekezetnek- amelyet sötétségből világosságra hivott gyerme-
keiből alakitott e világban Isten - mindig szüksége van a kegyelemre
és a békességre.


-A KEGYELEM AZ ÉLET FOGLALATA. - 'Kegyelemből tartatunk meg hit
által.'

-A BÉKESSÉG PEDIG AZ ÉLET TARTALMA. - Ez tölti meg szivünket.
Ezzel telik meg egész életünk: 'Isten békességével, mely minden értelmet
felülhalad.'

-A KEGYELMET NYERT ÉLET TALÁL BÉKESSÉGET AZ UR JÉZUS KRISZTUS-
BAN."

"Az Ur közel" 10.old.

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 23., péntek 02:38 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
cilla írta:
Kedves Loisz!

Nagyon köszönöm, hogy felteszed ezeket az írásokat.Nagyon építő, és lélekmelegítő.

Ölellek szeretettel cilla :)
Idézet:Szia Cilla !
-Köszönöm, hogy "köszönöd",---- :*: különösen is azért, mert ha már
egy valaki, aki elolvasta és "örült" neki, már nem hiába volt.

-És most továbbra is örömöt adok tovább, - tegnap olvastam és nekem
is nagy-nagy örömöt adott.-

-Annyi sötétség van a világunkban, bármerre lépünk, nézünk,- hogy
meg kell ragadni az egyetlen ISTENADTA ÖRÖMFORRÁST !

Szeretettel
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 23., péntek 03:05 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
-Örvendező hit. Luther M.

"Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk."
-Gal. 3,13

"- TEHET-E AZ ISTEN ENNÉL TÖBBET ?

-Megtartóztathatja-e magát a sziv, hogy ne legyen szabadon, boldogan,
önként az Istené ?Jöhet-e bármiféle szenvedés, amit Istenért énekszóval
ne vállalnánk? Ha igen, akkor bizonnyal hiba van a hitben.

-Mert minél nagyobb a hit, annál több az ilyen öröm és szabadság.
********************************************************
-Minél kisebb a hit, annál kevesebb az öröm.
**************************************

-Lám, ez a keresztyén embernek a törvény átkától - a büntől és haláltól -
való megváltatása és szabadsága.
-Nem azt jelenti ez, hogy nincs többé törvény és halál. Hanem azt, hogy
a törvény és halál olyan, mintha nem volna. A törvény nem tesz bünössé,
a halál fullánkját vesztette, mert A HIT ÁTMEGY KÖZÖTTÜK AZ IGAZ-
SÁGBA, ÖRÖK ÉLETBE."
Jök.265

"Örök élet reggele,
- Fény a véghetetlen fényből,
- Egy sugárt küldj ránk te le,
- Kik uj napra ébredénk föl;
- Fényed lelkünk éjjelét Üzze szét."
Rék.489

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 24., szombat 02:41 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"A cselekvő gyülekezet." Jel 2,1-7

MARAN ATHA ! Szikszai B.

-" Az Ur szolgáinak igen nagy vigasztalása, hogy Jézus tartja kezében
őket. (általuk munkálkodik a világban)

-A tevékenység még nem teljes élet (a gép is mozog, az angyalok is tevé-
kenykednek)

-A tanbeli tisztaság még nem Szentlélek! - Munkálkodhatik valaki Jézusért
Jézus nélkül.- Isten szeretetet kiván és nem áldozatot.-

-A megujulás utja: az emlékezés. (urvacsora) - Az emlékezés indit meg-
bánásra és megtérésre.- Amelyik gyülekezetben feledésbe megy a kereszt, az megszünik.- A világgal való közösséget az Ur gyülöli.--

-De a megdicsőült Krisztus gyülekezetével van a világ végezetéig !! "
"Az Ur közel" 21.o.

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 24., szombat 09:36 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
--


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1316 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 88  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség