Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1316 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 88  Következő
 

Re: A kezdeményező Isten.
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 24., szombat 15:30 
Aktív tag
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 28., szombat 11:15
Hozzászólások: 648
exrefis írta:
Loisz írta:

Sokszor felmerül a kérdés: A megtérésben ki a kezdeményező: Isten,
vagy az ember ?

Igen sokan ugy vélik:- rólam van szó, nekem kell megtérnem,- evidens,
hogy nekem kell kezdeményeznem.- Ám, mégha el is döntöm, hogy a nagy messzeségből, ahova jutottam Istentől - hazatérek,- a megvalósitása
ezer kérdőjellel van tele: Hogyan ? Mit mondjak ? Vajjon hogy fogadja ?
Nem fog-e elutasitani ?.... és igy tovább, aminek a vége egy nagy tanács-
talanság,--- és halasztás: majd máskor.- De legtöbbször nincs máskor. Az
alkalom ritkán jön vissza.-

A tékozló fiu példázatában,(Lk.15,11-24) SZIVET MELENGETŐ ÉS BÁTORI-
TÓ TANUSÁGÁT LÁTJUK: Isten a kezdeményező !Honnan tudható
ez ? Onnan, hogy bár, amikor a fiu előállt és keményen kikérte a vagyon
ráeső részét, mert el akart menni, hogy ÖNÁLLÓ ÉLETET ÉLHESSEN !!!
Az Apa nem kötötte magához,- kiadta az örökségét és elengedte.- Ugy
tünik ez nem is igazán renditette meg az Atyát,-hisz nem kérlelte, hogy
maradjon otthon.

DE EZ CSAK KÜLSŐ LÁTSZAT ! - Bár nem kötötte magához, de vissza-
várta. Abból bizonyos ez, hogy, amikor sok év után végre hazatért a fiu,-
--az Apa már messziről látta, hogy jön !! Jön !? Tehát figyelte az utat,
amelyen haza kellett jönnie.- És amikor meglátja: ELÉJE FUT !

- HÁT NEM A BÜNBÁNAT KÖVETKEZMÉNYE A BÜNBOCSÁNAT ? NEM .-

A MENNYEI ATYA ELŐBB SZERET MINKET, MINT AHOGY MI EGYÁLTALÁN
HALLUNK RÓLA !

Persze, annak el kell hangoznia, hogy "bocsánatot kérek"; mert amikor
ez elhangzik, akkor ragadja meg, akkor lesz az övé,- de a MENNYEI
ATYA KEGYELMÉT nem a mi bünbánatunk hivja létre, hanem Isten kegyel-
me hivja elő azt a bünbánatot, ami visszavisz Őhozzá.

-A tékozló fiuban is akkor ébredt a valódi bünbánat, amikor meglátta feléje
futni öreg édesapját, aki szó nélkül ölelésre tárta karját.- Ellőtte csak
észbeli megállapitás inditotta haza: "ha itt maradok, éhen halok meg."

- Az Atya közelében, az ő elfogadó szeretete láttán gerjed fel szivében
a valódi vágy a bocsánatért és a bünei megbánása, amelyik el tudja fogad-
ni Isten büntörlő bocsánatát.

-Mindnyájunkban ez a csodálatos SZERETET munkálkodik, még mielőtt
tudnánk róla és csak a nagy megnevezhetetlen hiányérzetet érezzük.

"Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy
Ő szeretett minket és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi büne-
inkért." 1.Jn 4,10

"MI SZERESSÜK ŐT, MERT Ő ELŐBB SZERETETT MINKET !"
1.jN 4,19

Loisz


Kedves Loisz!
Idézet:
Jak 4,8. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.

Kicsit erőltetett ez az "Isten kezdeményezi a megtérést" elmélet.
Az hogy Isten előbb szeretett, annyit jelent, hogy már a bűnbeesés után azonnal üdvtervet készített az ember megmentésére, de az nem jelenti azt, hogy ezt a megtérést nem az embernek kellene kezdeni, lásd a fenti igét.
Az ebből a szempontból nem kezdeményezés, hogy visszavár, hogy lehetőséget nyújtott a megtérésre, a visszatalálásra.
Nem ment a tékozló fiú után a bordélyokba visszatérésre agitálni, és a moslékos dézsa mellet sem Ő unszolta gyere vissza nálam a béresek is különbet esznek.
Inkánn az érdekelne, hogy vajon miért akarod igazolni ezt az "Isten kezdeményezi a megtérést" elméletet?
üdv
ex


Ezt hívják az igazi reformátusok lelki kinzásának. Meglepő, hogy a moderátorok ezt szó nélkül tűrik.
1. Erőltetett elmélet: Célja messze nem értelmes vitában való részvétel, hanem a bibliai igazságokban gyökerező reformátori örökség negatív színben való feltüntetése.
2. Bűnbeesés után: Ez egyszerűen egy hazugság, amit így nyilván a hazugság atyja sugall. Krisztus el volt rendelve a világ teremtése előtt. (1pt1,20)
3. Annak sugallmazása, hogy Isten kezdeményezése a megtérés lehetőségének biztosításában kimerül: Cél a lejáratásunk. Ám mit mond az ige? Ef2,8-9. Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka!
4. A tékozló fiú megtérése: Isten nagyon is jelen volt. Egyre nagyobb mélységbe engedte a fiút. Annyira, hogy a végén vagy az éhhalál vagy a megalázkodás maradt a számára. S aki nyitott szemmel néz a világban az láthatja a többség még ekkor is az éhhalált választja. Kegyelem a javából, hogy a fiúnak ekkor az elhagyott otthon jutott az eszébe, s hogy kész volt megalázkodni.
5. Miért?: Igazolni senki sem akarja. Bizonyságot tenni róla, viszont többek között reformátor eleink iránti tisztelet indít, minden igazi reformátust, tudván hogy figyelmeznünk kell azokra akik előttünk hitben éltek, főleg ha a Bibliában legfektette igazságokat a reformáció jegyében egykor ismét feltárták.

Egyedül Isten képes arra, hogy kezdeményezésének igazságáról bárkit meggyőzzön. Loisz írása is erre példa. Egy ember bizonyságtétele ez, akit mivel Isten gyözött meg, lelkendezik.Ráadásul úgy tűnik van egy oylan ajándéka is, hogy igen érthetően és tisztán tudja magát kifejezni. Kívánom, hogy minél többen megismerjétek ezt a lelkendezést.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 24., szombat 22:29 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Kedves tulip !

-Szomoru vagyok, hogy soraimat "lelkendezésnek" minősited.- Én bizony-
ságtételnek szántam.

-Mi a bizonyságtétel ?
******************
-"A hivő keresztyén vallomása arról, mit kapott Istentől az Ő Igéjén ke-
resztül.
-Lelki, szellemi igazságok ezek, de alapja a gyakorlati keresztyén életnek.
Ha a tudatunkat nem tölti be Isten Igéje,- nincs mit megvalósitani."

- Igen, van lelkendezés is bennünk, ha kegyelemből már megérinthetett
Isten Lelke,- de Károli ezt sokkal szebben fejezi ki: "gerjedez" a szivünk.

- Ezzel együtt köszönöm, hogy hozzászóltál. Végülis a fórum célja nem a
"monológ", hanem a párbeszéd lenne.- Ebből épülhetnénk kölcsönösen.

-Egy-egy követendő prot. ősünktől idézett irás is alapja lehetne a megbe-
szélésnek,- ki hogyan érti,- nem érti :*: - ha őszinték tudunk lenni -
mit, miért, hogyan ---- kellene hinnem, tennem, - hogy előbbre a hitben,
és közelebb jussak Istenhez ! - Már, ha ez célja valakinek.-

Üdv.
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 25., vasárnap 19:16 
Kedves Loisz!

Ezt írta Tulip:
Idézet:
Loisz írása is erre példa. Egy ember bizonyságtétele ez,


:-)

Nekem is nagy örömöm, hogy felfedezted és felfedezed, hogy Isten kezdeményez és Ő maga üdvözít Lelke és Igéje által és erről bizonyságot is teszel.
Én sem teszek mást!

Az Úr kezdte el bennünk a jó munkát és Ő fogja bevégezni Jézus Krisztus visszajövetelére.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 26., hétfő 22:55 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
- "Isten hatalma a növekedésben." (Pasaréti prédikációk)

-Jézus mondja: "Ugy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti
a magot a földbe.
-És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga
sem tudja miképen.
-MERT MAGÁTÓL TEREM A FÖLD, először füvet, azután kalászt, azután
teljes buzát a kalászban.
-Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az
aratás elérkezett." Márk 4,26-29

- "Az ember a növekedés titkát nem ismeri. "- Isten titokzatos müve.
A magvetés egyszeri cselekmény.- Azután "elalvás,felkelés" nap-mint
nap,--- és az ember csak vár,- és reménykedik. Rá kell hagyatkozni
a magra, ill. az Urra, aki egyedül ismeri a növekedés titkát.

-LELKI NÖVEKEDÉSÜNK TEKINTETÉBEN IS CSAK EZT TEHETJÜK.-

-Az Ige magját Isten veti.- Egyedül a földdel tehetünk valamit, ami a mi
szivünk. - Elfogadhatjuk Isten talajelőkészitő munkálatait; - a csalódáso-
kat, szenvedést, megaláztatást,- kiábrándulást önmagunkból,... és ...
BEFOGADHATJUK a szivünkbe az Ige magját.

-Azután várunk és reménykedünk,... a növekedésben.- Jakab apostol
azt tanácsolja: "Szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtart-
hatja a ti lelketeket." - Mig várunk,... elfogadhatjuk "szeliden" -ellenkezés
nélkül!- a szelet, a fagyot, a vihart,- de a csendes esőket és az éltető
napsugarat is.

-"Egyideig nem látszik semmi,- de a föld mélyében DOLGOZIK A MAG.-
AZ IGE MAGVA ÖNMAGÁBAN HORDOZZA EREJÉT, vagyis ISTEN LELKE
EREJE HOZZA MÜKÖDÉSBE A MAGOT."

- És, mig belegondolok ebbe a csodálatos folyamatba, történésbe,---
érzem, hogy azt sem tudom kifejezni szavakkal, amennyit láthatok,-- a
mag átváltozásáról semmit nem tudok,-- mig egyszercsak megjelenik egy
FÜSZÁL- változás az életemben,... harag helyett - " szeretet,... öröm,...
békesség,...béketürés,... " ---- a füszál-hit erősödik, terem tovább a ter-
mészeti ember számára lehetetlen: ami a "jóság,... hüség,... szelidség,...
mértékletesség..." MAGÁTÓL ,....vagyis ISTEN SZENTLELKE MUNKÁJA
nyomán a Lélek gyümölcsét.

-Az aratás ideje is Isten kezében van,- mikor a termés beérik, AZONNAL
betakaritja.- Ez már a HIVŐ ember erős bizodalma és reménye.

-"Nagy a mi felelősségünk is, de ezen felül van: ISTEN SZUVERÉN HATAL-
MA.- Rajtunk az mulik, hogyan engedünk neki."


L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 27., kedd 15:59 
Ámen!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 27., kedd 16:25 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
kavics írta:
Ámen!
Idézet:


Kedves Kavics !

Köszönöm ! - Ugye; ez a MAGÁTÓL, ez a KEGYELEM ?

Reményik csodálatos verse megkapóan irja le ezt a folyamatot
"KEGYELEM" c.versében. (részlet)

"S akkor - magától - megnyilik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bünbánat - hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyilik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed; a tenyeredbe hull.

Akkor - magától - szünik a vihar,
Akkor - magától - minden elcsitul,
Akkor - magától - éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak ugy magától - friss gyümölcs terem.
Ez a
magától: ez a Kegyelem.

Üdv.
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 27., kedd 17:47 
Kedves Loisz!

http://goodnews.hu/product_info.php?cPa ... 2957e4b9ff

Ez a könyv nagyon érthetően körbe járja ezt a témát.
Érdemes elolvasni, szeretettel ajánlom neked!

Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 29., csütörtök 21:07 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Kedves Kavics!

- K ö sz ö n ö m !

Üdv.
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 29., csütörtök 21:48 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Kedves Mindenki !

- Visszatérve a "bizonyságtétel" témához és talán az eredeti alapkérdés-
hez,- ma olvastam Luther egy csodálatos "kis" irását.--- Rá kellett döb-
bennem, hogy Isten EBBEN IS MEGELŐZÖTT bennünket. - De bevallom,
szivből örültem ennek a felfedezésnek,- miután Kálvin is nagyon meg-
győzően ir a "Lélek belső bizonyságtételéről".- Bizony, igaz az, hogy amig
Isten "belülről" meg nem győz bennünket,- addig mi sem tudunk Róla
másoknak beszélni.

- ISTEN GYERMEKEI - Luther M.

"A Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei
vagyunk."
Róma 8,16

-" Hogy Isten gyermekei vagyunk s magunkat teljes bizonyossággal annak
is tarthatjuk, az nem magunktól és nem is a törvényből van.- Hanem a
SZENTLÉLEK bizonyságtétele ez, aki a törvény és tulajdon méltatlanságunk
érzésének ellenére, minket erről bizonyosakká tesz.-

-E bizonyságtétel ugy történik, hogy szivünkben megérezzük a Szentlélek
erejét, aki az igével müködik bennünk, s tapasztalatunk megegyezik az
igével.- Mert hiszen azt csak megérzed, hogy szorongató szükségedben
az evangéliumból ERŐT nyersz, amellyel KÉTSÉGEDET ÉS FÉLELMEDET
LEGYŐZÖD; szived szilárdan tudja hinni, hogy kegyelmes Istened van.-

-Márpedig, ahol ilyen hit van, ott a segitség MEGTAPASZTALÁSA sem ma-
rad el.

-Ró.5,5-ben igy irja Pál:

"A békességes türés próbatételt (tapasztalatot) nemz, a próbatétel
pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenit meg."
[/b[b]

-Ez az igazi belső bizonyságtétel, melyből megismered, hogy a Szentlélek
müködik benned."

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. dec. 01., szombat 21:01 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
- A D V E N T - JÖN A KIRÁLY ! Luther M. (kivonat)

"Ime, jön néked a te királyod, igaz és szabaditó Ő." Zak.9,9

-" Ő jön.- Bizony nem te mégy hozzá s hozod el Őt.
Királyod eljön hozzád s elkezdi benned a jót.- Nem te keresed Őt, hanem
Ő téged.

-Nem te találod meg Őt, hanem Ő téged.
Hited is tőle van, nem magadból, s ha Ő nem jön, te ugyancsak kivül
maradsz.

-Ahol nem e v a n g é l i o m van, ott Isten sincs, hanem csak bün és
merő kárhozat.
Ne kérdezgesd hát, hol kezdjed a megigazulást.

-Csak ugy kezdődhet,- hogy a Király megjelenik és evangélioma meg-
szólal.

"Térjetek meg, mert elközelitett a mennyek országa." Mt.4,17

-"Jővel Jézus, lelkem hő szerelme !
- Tenélküled szivem hová lenne ?
- Óh jőjj Királyom,
- Csak te vagy örömöm e világon."


L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

ÁDVENT
HozzászólásElküldve: 2007. dec. 07., péntek 16:25 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"Várj ember szive készen..."

- Ádvent ! Eljövetel. - Adventus Domini - az Ur eljövetele. -
- Ádvent az Ur kegyelemhozó eljövetelére való várakozás.

- Az Ószövetség várakozása Krisztus első (alázatos) eljövetelére.
A bünbeesett emberiség évezredekig várta a Szabaditót, aki majd kibékiti
Istent az ember büne miatt.
- Ézsaiás próféta ennek a vágyakozásnak az egyik legcsodálatosabb
kifejezője.- Hatalmasan hirdeti és ostorozza az ember bünös voltát -
megtérésre, megbánásra szólit fel ! Ismerd el ember, hogy megváltásra
vagy rászorulva ! Reménykedve halld meg a prófétai szót: "Ime, jön az
Ur a népek megváltására !"

- Keresztelő Szent János a felkészülés tanitója: "Készitsétek az Ur utját!"
(Mt.3,3)
"Jól készitsétek utját, a Vendég már közel! - Mi néki gyülölt, utált, azt mind
vessétek el! - " - "Az Ur elé ha tárod a sziv alázatát, Őt nem hiába
várod, betér hozzád, megáld... Bünödet ha bánod, Szentlelke bőven árad,
s a sziv üdvöt talál." (Ref.ék.312)

- Szüz Mária, az önátadó, alázatos várakozás tanitója: " Legyen nekem
a te igéd szerint !"

- És a hivő ember eszkatologikus várakozása..." Reménykedve várjuk...
Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét..." Második eljövetele "hatalommal
és dicsőséggel" teljes, hogy itéletet tartson és hogy övéit magához vegye.

- Mi hogyan várjuk ebben a második, kegyelmi ádventben ? - Szivünk
valóban vár ? - Tudunk találni csendet és az Igét olvasva, engedjük,
hogy betöltse a szent várakozás ?

- "Szép Hajnal-csillag, (Jel.22,16) Jézus ragyogj fel !
- Teljék meg szivünk tiszta fényeddel !
- Ádventi csendben téged várunk,
- Jőjj , Urunk Jézus, maradj nálunk !"
(Turmezei E.)

- ÁLDOTT ÁDVENTET KIVÁNOK MINDENKINEK !

Szeretettel
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

ÁDVENT
HozzászólásElküldve: 2007. dec. 08., szombat 14:36 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"Ne félj, mert veled vagyok, megáldalak téged..." (1.Móz 26,25)

- A CSEND ÁLDÁSAI . -

-Mai rohanó világunkban, ahhoz, hogy a lelkünkkel is tudjunk foglalkozni,-
mindennél nagyobb jelentősége van az elcsendesedésnek.- A felfelé és
befelé figyelés,- az Ige megértésének lehetősége,- Isten közelségének
megtapasztalása csak a c s e n d b e n tud megvalósulni.

-A legnagyobb áldás,- hogy Isten önmagát ajándékozza nekünk.- Ha
kérjük,- ha kivánjuk,- ha fontos nekünk,- ha van lelki igényünk !!!

-De ez egészen biztos, hogy VAN, mindnyájunkban van,--- csak enged-
jük-e, hogy előjőjjön.

-Ebben az ádventi időszakban tudatosan keresnünk kell az Isten előtti
csendet.- Hadd beszéljen az Isten velünk !

- BIBLIÁM: "Nem mágikus betüket tároló varázskönyv, bemagolt monda-
tok halmaza, de teljes és gazdag, mint maga az ÉLET. - Átizzitja ujra,
meg ujra AKI ihlette: a LÉLEK."

- Ha "csendes perceimben" előveszem: "Kanyarognak fekete sorok s
felragyog bennük fénylő üzenet, - Uram, hozzám szólsz s szivem közepé-
be, mint röntgensugár, hatol be szemed."

- "Elvesztem hát ! Ez elviselhetetlen, vesébe látó isteni tekintet...
-"De minden büntől -- hirdeti a Könyv -- Jézus vére megtisztitott minket!"

- "És térdrehullva imádkozhatom, bünvallás, kérés mind felszinre törhet,
és hála, hála mindig, mindenért ! - MEGNYITTATIK A ZÖRGETŐNEK !"

- "Pár perc pereg le mozdulatlanul. - "Csodálván mondom, micsoda az
ember..." - Bejárja örökkévalóság tájait, találkozik a Végtelennel:
--- bünös szive - a KEGYELEMMEL ... "
(Siklós J.kiv.idézet)

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

ÁDVENT
HozzászólásElküldve: 2007. dec. 11., kedd 01:42 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"BOLDOG, AKI NEM BOTRÁNKOZIK (NEM KÉTELKEDIK) MEG ÉNBENNEM !"
Luk.7,23- A Krisztus testet öltését megelőző ádvent legnagyobb alakja: Keresz-
telő János.-- Felismerte Jézust, nem is akarta megkeresztelni, de Jézus
kérte: "Engedj most, mert igy illik nekünk minden próféciát beteljesite-
nünk"- János, "akkor engedett neki" . És megkeresztelése után Jézus-ra leszált a Szentlélek, és János hallotta az isteni szóatot: "Ez az én
szeretett Fiam" - őt hallgassátok".

--- És mégis ! - Ennyi bizonyosság után, mikor Heródes börtönbe csu-
katta, mégis elővette őt a szorongató kérdés.- Vajjon tényleg Ő az, akit
vártunk ? - A hitetlenség mételye iszonyuan tud rágni..... János nem
akart bizonytalanságban maradni, mert ez élet-halál kérdése lett számára.

-Elküldte Jézushoz tanitványait, hogy kérdezzék meg.....

-És Jézus nem méltatlankodik,-- hogy ? Hát nem te kereszteltél meg ?
Nem Te láttad a Szentlelket leszállni és nem te hallottad a mennyei szó-
zatot ? - Csodálatos lelkigongozással kinyujtja feléje kezét és elsorolja
mindazon tetteket, amiket végrehajtott: a vakok látnak, a sánták járnak,
a halottak feltámadnak...(Lázár már 4 napos halott volt, amikor Jézus
feltámasztotta. Az Ószöv. egyértelmü álláspontja szerint: erre csak a
Messiás képes.) - És még egy kedves mondatot küld neki: " Boldog,
aki meg nem botránkozik bennem." - Mai értelemben,- aki nem kétel-
kedik bennem.----

-Keresztelő János talán érezte közelgő halálát és ezért volt még egy nagy
támadása az ördögnek, hogy kimozditsa a hitéből.....De Jézustól vissza-
kapta a: HITÉT ÉS BÉKESSÉGÉT !

-Nagy-nagy vigasztalás ez a számunkra, hogy akik az Övéi vagyunk,-
sok kisértés és kishitüség között merjünk Hozzá fordulni,- bevallani,-
hogy "hiszek Uram, légy segitségül az én hitetlenségemnek." -

-Meg fogjuk tapasztalni hiterősitő kegyelmét !

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

A kezdeményező Isten.
HozzászólásElküldve: 2007. dec. 15., szombat 00:55 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
AZ IDŐK TELJESSÉGÉBEN JÖN. -Luther M.-

"Mikor pedig eljött az időnek teljessége,
kibocsátotta Isten az Ő Fiát"
Gal.4,4

-"Mivel a törvény se megigazitást, se hitet nem adhat és a természeti ember minden cselekedetével sem képes semmit kiérdemelni,- Pál apostol
most arra mutat reá, Aki nekünk ezt a hitet h e l y e t t ü n k megsze-
rezte, és aki a megigazitás Ura.

-Mert a megigazulás nem ingyen lett a miénk, sőt nagy ára volt - maga
az Isten Fia ! Azt mondja: "Mikor eljött az időnek teljessége", azaz,
amikor véget ért szolgaságunk ideje.

-Nos, ahogy egykor a zsidóknak Krisztus testi eljövetelével betelt az idő,-
ugyanigy telik az be ma is naponként, valahányszor valakit a hit megvilá-
gosit a felől, hogy törvény alatti szolgaságának vége.

-Hiszen mit érne Krisztus testi eljövetele, ha az nem szerzett volna a hivő-
nek ilyen lelki eljövetelt.- Testben is azért jött el, hogy lélekben eljöhes-
sen. Mert azoknak jött és jön, akik hitték testi eljövetelét.- Atyáinknak is
ezért a hitükért jött el minden időben.

-A VILÁG KEZDETÉTŐL A VÉGEZETÉIG MINDEN EZEN A TESTI ELJÖVETE-
LEN FÜGG.- Aki ebbe fogódzik, véget ér a szolgasága.

-Tehát kinek-kinek akkor telik be az idő, AMIKOR HINNI KEZD ABBAN A
KRISZTUSBAN, aki egyszer eljött,- s ma is eljön."


"Akit Isten igért régen
Az idő teljességében,
Térj be hozzánk s maradj nálunk
MI ÁDVENTI NAGY KIRÁLYUNK!"


L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

A kezdeményező Isten
HozzászólásElküldve: 2007. dec. 23., vasárnap 08:24 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"Amikor megjelent a mi üdvözitő Istenünk jósága és emberszeretete,
nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából
üdvözitett minket."
Tit.3,4-5

-"megjelent" - lehajolt, egészen a földig,- embertestet öltve.- ISTEN
MEGJELENT TESTBEN !

-"üdvözitő Istenünk jósága és emberszeretete" - kizárólag a SZERETET
vezette,- "Ugy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"

- MI EZÉRT SEMMIT NEM TETTÜNK, NEM IS TEHETTÜNK.
- " ... mert Ő előbb szeretett minket "

- "irgalmából" üdvözitett,- mert nem akart elvesziteni ,- a legkedvesebb
teremtményét, akit képére és hasonlatosságára teremtett.-

-- Fel tudjuk ezt fogni,-- a saját emberi értelmünkkel nem,- csakis a
Szentlélek világositja meg bennünk, - "...mert szivünkbe áradt az Isten
szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Ró 5,5


-"Karácsony szeretetével,
nagy örömüzenetével
át a hideg teleken,
át a hólepett határon
utam énekelve járom,
s mindeneknek hirdetem:

-Osztom, osztom drága kincsem,
s fogyta nincsen, vége nincsen.
Zengem a dicséretet:
LEGNAGYOBB A SZERETET !"
Turmezei E.(kivonat)- Ebben az isteni Szeretetben gazdag karácsonyi ünneplést kivánok
- minden kedves Testvéremnek !

Loisz

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1316 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 88  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség