Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 45 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő
 

megvalaszolatlan kerdeseink
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. feb. 03., szombat 16:30 
Offline

Csatlakozott: 2007. feb. 03., szombat 06:49
Hozzászólások: 9
Tartózkodási hely: sepsiszentgyorgy
Nekem az egeszben az a legnehezebb mikor un. rovidzarlat jon letre azt jelenti hogy elmeletben minden ertheto csak a gyakorlatban teljesen a forditottja tortenik ez olyan hogy ertem Uram csak fel nem foghatom

Sajnos mostanaban inkabb ilyen tapasztalataim vannak

ilyenkor vagy elfogadni lehet a tortenteket vagy bosszankodni utobbinak nem sok ertelme van de nagyon nehez ez az egesz


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 03., szombat 16:46 
Offline

Csatlakozott: 2007. jan. 31., szerda 12:08
Hozzászólások: 121
Én azt tapasztaltam az életemben, hogy ezért sokat kell imádkozni az Úr Jézushoz, ez rögtön nem alakul ki. :D


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 03., szombat 17:31 
Sziasztok!

A belső monológok - gondolat csaták - helyett érdemesebb a hangos dialóg, megszólítani Jézust.
Egyet értek az előttem szólóval.

Az meg az Úr kegyelme, hogy nem engedi elméleti síkon tartani a hitünket, hanem gyakorlatban és cselekedetekben kéri ezt hitelesíteni.
Jézus mondja:
Aki cselekszi az én akaratomat, azt ahhoz az emberhez hasonlítom, aki kősziklára épít!

Szeretettel, de értve és többször már átélve a problémát:
Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2008. jan. 30., szerda 11:21 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1128
Tartózkodási hely: otthon
Gondolkodtam rajta; ide tegyem-é be töprengő tanulmányomat. (Nem volt valahol egy "Nehezen érthető Igék" topic?) Végül is nem idegen talán a "pálya'..Titkok, megválaszolatlanul maradt kérdések a Bibliában


Tagadhatatlanul vannak olyan dolgok, kérdések a Szentírásban, amire alázatosan azt mondhatjuk csupán: „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig mieink és a mi fiainké, mindörökké, hogy a törvénynek igéit beteljesítsük.” (5 Móz 29,29).
Sohasem érthetjük meg földi ésszel, még hívőként sem a Szentháromság lényét és valóságát, vagyis hogy miért is, hogyan is nincs három Isten, csupán egy - amikor három személyből áll.
A hívő ember tudomásul veszi és elfogadja Isten üzenetét, kinyilatkoztatott közlését úgy és annyiban, ahogy és amennyiben az a Bibliában található. Az ÚR pontosan úgy és azt „kötött az orrunkra”, ami és amint az elégséges lehet a Neki tetsző, engedelmes életre.
Annak sem ismerhetjük a mechanizmusát, hogy a különféle áldozatbemutatások milyen módon elégítették meg Istent, miért és mitől „hozták helyre” a harmóniát az Örökkévaló és választott népe között. Vagy a vétkek megbocsátására miért nem elég Isten irgalma és nagylelkűsége? Miért nem lehet fizetség nélkül megbocsátani a bűnbánó bűnösnek? (Egy nagyon rossz hasonlattal; ha valakinek rálépek a lábára, s elnézést kérek tőle - ezzel az ügy rendezést nyert, nem? Netalán a „fizetség a sértett lábfájása és összepiszkolt cipője..?) A Biblia kijelenti ugyanis: „A bűn zsoldja a halál.” (Róm 6,23). Tehát bármilyen riasztó hír, Isten Igéje szerint minden elkövetett vétekért halállal kell fizetni a „számlarendezés” mentén. Így, és ezért érthető a Mindenható figyelmeztetése az első embernek; „Amely napon eszel róla (ti. a tiltott fa gyümölcséből - M:Z.) bizony meghalsz!” (1Móz 2,17b). És mert Istenből fakad az élet, sőt Krisztus szerint Ő maga az Élet; és mert a szent Istennek nem lehet közössége a bűnnel - az engedetlenség vétke az Istentől való elszakítottságot eredményezte, azaz halált nemzett. S hogy mindezek felett a Mindenható miért nem tudott (akart?) egy nagyvonalú, „spongyát rá, felejtsük el, mintha mi sem történt volna!” gesztussal napirendre térni? Illetve mindezek után mindvégig így eljárni bű és bűnös vonatkozásában?
Egyrészt nyilván azért, mert több ez annál, mint a hangyának az elefánt lábára lépése. De még az egyenrangú felek vétlen vagy szándékos konfliktusa (ld. fentebb). A bűn az isteni rendet, a szentséget illeti illetéktelenül. Olyan merénylet a Tökéletesség ellen, ami emberi módon jóvátehetetlen. Hogy jöhetne az ember ahhoz, hogy miután Isten „lábára lépett”, mocskos kezével „hátba veregesse” egy vigyorgó „Bocs, oda se nek!”-vel?
Ezen túlmenően azt se felejtsük el, hogy van egy örök Engedetlen, a „megtestesült Bűn” (noha ez némileg képzavar egy szellemi lény megnevezésére), azaz Sátán, aki jogosan tart igényt minden bűnösre, vétkező, hiszen ez által az illető az Ő oldalára állt, táborába, országába igazolt. Amint Isten maga az Élet, úgy Sátán maga a Halál.
Ahhoz, hogy megmenthesse, üdvözíthesse a halálban lévő, bűnös embert Isten, az egyedül tökéletes (csakis így lehetséges?) megoldást vitte véghez, tökéletes és ártatlan Fia feláldozásával. Mindenki kiszabadulhat Sátán fogságából, aki hittel elfogadja ezt a helyette való, isteni halált. (Péntek délutántól vasárnap hajnalig a Pokolban diadalünnepet ülhetett az Ördög és démonai, abban a tudatban, hogy legyőzték a mindenség Urát. De az Úr Jézus éppen ott győzte le véglegesen az Ős-ellenséget, ahol Az, a leginkább érezte rendíthetetlenségét). „Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? (1 Kor 15,55).
A halálhoz, pontosabban a testi, földi élet végéhez kapcsolódik egy másik bizonytalanság, tisztázatlanság. Mi van az utolsó szívdobbanás, a testi lét megszűnése és az utolsó ítélet vagy feltámadás ideje között?
Van egy 21 oldalas tanulmánya Stanley J. Robinsonnnak „Halál és feltámadás között” címmel. (Kiadta az Evangéliumi Kiadó 2oo5-ben, a „Krisztus ítélőszéke előtt” című zsebkönyv második feleként). Szerző amellett teszi le a voksát, hogy halálunk után azonnal Istenhez kerülünk. Kétség kívül citálható ennek bizonyítására több Ige is. Például, amikor Jézus a szadduceusokkal vitázik, akik tagadták a feltámadást.
„A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e, amit az Isten mondott nektek, így szólván:
’Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene.’ Az Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene” (Mt 22, 31-32). (Erre még szeretnék visszatérni! - M.Z. )
A megdicsőülés hegyén, amikor Jézus magával viszi Pétert és Jánost, a mennyei látomásban a Messiással Illés próféta és Mózes beszél. Tehát élnek, nem a sírban fekszenek. Illetve hát Mózes teste nyilván elporladt a földben, miután az ÚR eltemette. Illésről pedig tudjuk az Ige alapján, hogy élve ragadtatott el az Égbe tüzes szekéren. Azután említhetjük a Lukács evangéliumában olvasható példabeszédet, egy gazdag emberről és a koldus Lázárról. „Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelébe vitték. Meghalt a gazdag és eltemették. És amint a Pokol gyötrelmei között felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és Lázárt, az ő kebelében.” (Lk 16, 22-23).
Egyik legmarkánsabb bizonyíték az azonnali Istenhez kerülésre a megtérő lator esete, akinek a megfeszített Úr Jézus megígéri: „..Még ma velem leszel a Paradicsomban.” (Lk 23,43).
Pál apostol is kijelenti: „..vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni..” ( Fil 1,23-24). Viszont ugyancsak Pál apostol mondja Krisztus visszajövetelével kapcsolatban a „várható menetrendet”: „Mert ezt az Úr szavával mondjuk nektek, hogy mi, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr fog leszállni az Égből riadóval, ha elhangzott az arkangyalok szava, s az Isten trombitája, először azok támadnak fel, akik meghaltak Krisztusban,” (1Thess 4,15-16)
Most akkor mi van azokkal, akik „elaludtak”, vagyis eltemették őket, illetve a testüket? Stanley, a hivatkozott, 21 oldalas értekezésében ezt állítja: „..a Paradicsom minden megváltottnak, otthona a halál után, akik a testtől megválva, de teljes öntudatuknál és szent örömmel szellemben és lélekben Krisztusnál vannak, miközben testük a feltámadásig alszik, ami azt sem zárja ki, hogy elporlad.”
Nem szeretnék akadékoskodó lenni, még kevésbé rosszmájú, de hadd tegyek fel néhány költői kérdést: Ha én alszom, akkor ugye nem csupán a testem pihen - megtartva az életfunkcióit, a lélegzést és a szívverést -, hanem a lelkem és a szellemem is? Még akkor is így van, ha az álmodás révén „munkában” van (de mi is? A lélek vagy a szellem? Vagy mindkettő?). Watchman Nee szerint az ÉN szinte teljesen azonosítható az akaratunkkal, hiszen én döntöm el az információk birtokában, hogy mit teszek vagy nem teszek, milyen törvények vagy törvénytelenségek alapján szervezem életemet. Ez az akarat, ez az én alszik éjszaka, amikor nyugovóra térek. Mondható-e így, hogy a földi életem befejeződése, amikor testem életfunkciói megszűnnek, akkor a testem alszik? Hiszen, mint fentebb meghatároztuk; én alszom és nem a testem - tőlem függetlenül. És, ha a feltámadásig „alszik” a test - miközben - elporlad(?), a feltámadással felébred ebből az álomból? Mert hát az álom vége felébredés szokott lenni… Ám, ha lelkem (és szellemem?) alszik, akkor hogyan lehetek halálomat követően Krisztusnál? Továbbá, ha az üdvözült megváltottak megdicsőült testet kapnak Istentől, akkor mit jelent a feltámadás? Hogyan támad fel az ember, és egyáltalán: mije támad fel, ha egyébként is az Úrnál van, nyilván már megdicsőült testben, miként Mózes és Illés a megdicsőülés hegyén.
Testünkből kiszabaduló lelkünk és szellemünk Istennél van(?) Az Ige szerint ki-ki a végítéletkor kapja meg jutalmát és elmarasztalását. Addig vajon mi a pozíciója? Ha ehhez hozzávesszük a Jn 5,28-29 verseket, még kevésbé látunk tisztán: „..eljön az óra, mikor a sírokban mindnyájan meghallják az Ő szavát.”
Ha az elhunyt személy az Úrnál van - amennyiben Istenben halt meg - vagy a Pokolban, ha istentelen életet élt, akkor hogyan értsük 1Sám 28,19 versét? (Itt Saul, mint Istentől már elvetett király, halmozva kárhozatos bűneit, megidézi Sámuel prófétát, hogy a várható jövőről, a küszöbön álló harc kimeneteléről kérdezze. Nem lehet váratlan a holtából „felkeltett” próféta szava): „az Úr Izraelt is veled együtt a Filiszteusok kezébe adja, te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszel..” Az a hely, illetve állapot ahol/amiben volt Sámuel, az nem lehet az Úrral való közösség, mert abban nincs helye az elvetett Saulnak. A Pokol sem lehet az, hiszen Sámuel mindvégig Isten engedelmes szolgája volt, életét Illéséhez hasonló jelek és csodák kísérték a Mindenhatót dicsőítve. Nem látszik más, értelmes válasz, mint hogy létezik valamilyen „semleges, parkoló pálya” - átmenetileg.
Dániel 12,2: „És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.”
Végül is a döntő kérdés az, hogy a halál beállta és a feltámadás között mi történik, van-e eltelő idő, és ha igen, az mennyi?
A koldus Lázár és a gazdag történetének példabeszédéből végül is az nem derül ki, hogy azonnal, vagy mennyi idő után vitetnek a Mennybe, illetve a Pokolba. Tehát akármelyik oldalra (= máris a megfelelő helyre kerülnek, a szellemnek és léleknek nincs öntudatlan állapota, átmenetileg sem)
A megtérő latornak tett jézusi ígéret („még ma velem leszel a Paradicsomban”) alapján a halál és a feltámadás egymásba kapcsolódó folyamatnak tetszik
A fent idézett 1Thess 4,15-16 alapján a halálban alvás - miután a személy, az ÉN nem lehet egyszerre az eltemetett testben és az abból kiszabaduló lélekben-szellemben - mindaddig tart, amíg az idő be nem telik és el nem jön a feltámadás és végítélet ideje.
Most akkor ellentmondás van a Bibliában? Kizárt dolog. Ha kétféle állítás van benne, akkor mindkettő érvényes. A magyarázat nagy valószínűséggel a földi és a Földön túli világ egymástól eltérő törvényszerűségében keresendő. Földi életünk, amit a romlandó testben töltünk el, halálunk bekövetkeztéig, az idő koordinátái közt megy végbe. Az viszont általánosan elfogadott feltételrendszer- nek mondható, hogy a szellemvilágban, az örökkévalóságban nincsen időzóna, vagyis nem létezik a múlt-jelen-jövő idő. Folyamatos a MOST. Ami tehát „ideát” majd a messzi jövőben fog bekövetkezni, az „odaát” MOST is történik, illetve időileg értelmezhetetlen. Hasonló titok ez, emberi ésszel felfoghatatlan, mint a Szentháromság.
Derek Prince, a világhírű bibliamagyarázó, aki lelkész és prédikátor is volt hosszú, Istennek szolgáló életében - hasonló következtetésre jutott e téma érintése kapcsán valamelyik előadásában.


2oo8. január hava. Mihálovics Zoltán

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. okt. 29., péntek 19:38 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
http://mindennapi.hu/cikk/blogok/darocz ... 10-22/119#

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 08:05 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Én most nagyon butát fogok kérdezni, de nem értem:
mitől lelkebb a Lélek, mint a Szentháromság másik két tagja?

üdv
nX


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 10:11 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
igaza van PálFeri atyának...

"van ugye az Atya, ez világos, a Fiú, ugye hát Krisztus, meg hát ... van a Szentlélek ... tudod, az az IZÉ..."

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 10:48 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Értem már! Szóval akkor az az izé.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 11:43 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
nemosinex írta:
Én most nagyon butát fogok kérdezni, de nem értem:
mitől lelkebb a Lélek, mint a Szentháromság másik két tagja?

üdv
nX


na jó, most akkor a "komoly válasz":

annyiban igazad van, hogy maga Jézus mondja: "az Isten lélek/szellem (pneüma), tehát akik őt imádják, szükség, hogy lélekben/szellemben és igazságban imádják"

így tehát, mivel "maga Isten" is lélek, ezért a Szentlélek "nem lélekebb" az Atyánál (legfeljebb ugye annyiból, hogy az apa fogalmát tudjuk KÖTNI a világunkhoz)

a Fiúnál persze mindenképpen "lélekebb", legalábbis első látszatra, hiszen ő a TESTET ÖLTÖTT Isten, "egy galambnyi" testetöltés mégiscsak sokkal kevésbé kézzel fogható :)

szokás korszakokra osztani a történelmet:
- az Atya korszaka (teremtéstől Jézus Krisztus születéséig)
- a Fiú korszaka (evidens), és
- a Szentlélek korszaka (lényegében pünkösdtől)

bele lehet kötni pár ponton, pl. az Ószövetségben azért nem igazán volt jellemző, hogy Isten ATYAként jelentette volna ki magát, valamit a Szentlélek igencsak jelen volt a prófétákon keresztül, és akkor még nem is beszéltünk a különböző FIZIKAI TESTBEN történt megjelenéseiről...

de nagy vonalakban azért lehet igaznak tekinteni ezt a felállást

(a "Fiú korszaka" végét MAGA JÉZUS jelentette ki)

hú... lehetne erről órákig beszélni, és akkor is kb. odáig jutnánk, hogy talán a KÉRDÉSEINKET pontosabban tudjuk megfogalmazni :)

de nem baj... egyszer majd meglátjuk SZÍNRŐL SZÍNRE, és nem tükör által és homályosan :)

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 15:55 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Köszönöm.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 16:00 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Emlékszem milyen jól szórakoztatok, amikor rádöbbentem, hogy Isten Lelke már a Teremtés könyvének második sorában ott van. Hát ott van:

Idézet:
1,1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
1,2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 16:03 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
én nem emlékszem :(

viszont tényleg ott van :)

és ha a példabeszédek 8-at "úgy értjük", akkor Krisztus is :)

KEZDETTŐL fogva :)

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 16:15 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
net2rist írta:
én nem emlékszem :(viewtopic.php?f=17&t=31&p=48136&hilit=m%C3%A1sodik+sorban#p48136

2009.július 17. 21.04


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 16:36 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
hát ez édes (és éRdes)...

karácsonyra, a "szeretet ünnepére" való tekintettel, talán ezt az egy gubancot sikerül kibogozni (félelmetes mélyen befészkelték magukat az előítéletek, visszaolvasva bizony belém is!)

így történt:
exrefis írta:
rosta írta:
Már napok óta keresem azt a topic-ot, amelyikben a lélekről beszélgettünk. Lehet, hogy idézve van az alábbi idézet és elkerülte a figyelmemet, de nekem konkrétan most esett le a tantusz, ezért akartam oda beírni. Persze több helyen beszélgettünk róla, lehet azért nem találom.

Idézet:
1,1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
1,2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

Mi esett le ebből, ami eddig nem?


háttérinfó: exnek is, nekem is ANNYIRA egyértelmű, hogy igen, a teremtésnél MÁR ott volt Isten Lelke, hogy ex kérdése (szerintem) nem kötözködésből, szimplán értetlenségből fakadt, akárcsak az én válaszom (és igen, tetten érem magam, DURVÁN előítéletesen "csak arra tudtam gondolni", hogy már megint a szellem-lélek elnevezés-vitával kapcsolatban akarsz valamit mondani (az fel se merült, hogy EZ az "új információ", hogy ott volt a Szentlélek, hiszen ez számunkra annyira evidens volt))

ezért a "mi esett le ebből?" kérdésre ezt válaszoltam:

net2rist írta:
reméljük nem a Lélek :D

az lett volna csak a durva repülőgép-katasztrófa :D


amúgy viccen kívül, parancsolj:

http://parokia.hu/forum/viewtopic.php?f ... &start=105


és próbáltam (sikertelenül és ÉRTELMETLENÜL) elvinni a dolgokat a régi gumicsont irányába

Rosta! Bocsáss meg! Teljesen félreértettelek, és ahogy aztán itt tovább zajlottak az események (szokás szerint visszakézből), fel se merült bennem, hogy ÉN voltam az, aki teljesen félreértette, hogy miről van szó.

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: megvalaszolatlan kerdeseink
HozzászólásElküldve: 2010. dec. 29., szerda 17:02 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Nagyölelés.....

Bár le tudná rombolni az Úr Jézus azokat a falakat, amiket évek óta szorgosan építgetünk egymás közé, olyan gazdagságot láthatnánk meg a fal ledölésében és a testvéreinkben, amiről álmodni se merünk.

Kedves Nemosinex, egyet értek Nettel, amit fentebb írt.

Nekem a Szent Lélek az az "elektromosság", amin az én 12 voltos lényem működik.
Az Atya Isten Lélek pedig az, ami az egész világot behálózó és fenn tartó hatalmas elektromos töltés. A Fiú pedig az ajzat.

Bocsánat a rossz képért, írok egy szebbet, amit most hallottam:

Az emberi test minden külső anyag ellen - ami nem belőle van - védekezik. Ezt
megtámadja, kidobja, kilöki.
Ez alól egyetlen kivétel van, az anyaméhben fejlődő magzat. Ezt nem csak hogy nem dobja ki az anya szervezete, hanem még táplálja is.
Ilyen a mi Krisztusban elrejtettségünk az Atya Szentségében.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 45 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség