Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 525 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  Következő
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 14., szerda 14:32 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Máté 27.
57.-66. Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József, a ki maga is tanítványa volt Jézusnak;
Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet.
És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba,
És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.
Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, a kik a sír átellenében ülnek vala.
Másnap pedig, a mely péntek után következik, egybegyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz,
Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok.
Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, ne hogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél.
Pilátus pedig monda nékik: Van őrségetek; menjetek, őríztessétek, a mint tudjátok.
Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ, az őrséggel.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 15., csütörtök 07:18 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Máté Evangyélioma 28. rész

1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
8. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
9. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.
10. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 18., vasárnap 07:41 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
2Kor 1,12–22:
„12. Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek.
13. Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok és meg is értetek, sőt remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni,
14. ahogyan részben meg is értettetek minket: hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek a mi Urunk Jézus napján.
15. Ezzel a bizodalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben.
16. Aztán tőletek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába.
17. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem, vagy hogy énnálam az "igen" egyszersmind "nem" is?
18. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt "igen" és "nem".
19. Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudniillik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett "igen"-né is meg "nem"-mé is, hanem az "igen" valósult meg őbenne.
20. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
21. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az.
22. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.”

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 21., szerda 15:13 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
2Kor 3, 17
Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
Mit jelent fedetlen arccal visszatükrözni az Úr dicsőségét?


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 21., szerda 16:41 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
A fedetlen arc, az azt jelenti, hogy nulla álarc, teljesen meztelenül, úgy amint vagyok?
Ha igen, akkor ezek ritka pillanatok és az én életemre nézve csak Jézus Krisztus előtt állva voltak ilyen élményeim. (és most is csak Vele vannak ilyen találkozásaim, de jó lenne ebből minél több).
Talán pont ezért és ebben tükröződik vissza igazán az Úr dicsősége, mert fedetlen arcal sokszor még a testvérem előtt sem tudok megállni.
Egyik kedvenc énekem, Dávid zsoltára, ami a bordó énekes könyvben is benne van:
"Boldog ember az, ki bűnt nem ismer, kinek vétke már elfedeztetett"

Dávidról ebben a helyzetében visszatükröződik rám is valami pici abból a dicsőségből, Aki a mi Istenünk! Amennyit be tudok fogadni.....

Neked mit jelent a fenti Ige?

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 21., szerda 23:26 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
nemosinex írta:
2Kor 3, 17
Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
Mit jelent fedetlen arccal visszatükrözni az Úr dicsőségét?Idézet:
ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.-a metamorfózis csodája, és amire elhívott az Úr

Idézet:
Róm 8,29
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. 

Idézet:
Kol 1,15
Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.


_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 06:08 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Én nem tudom, azért kérdeztem.
De a korábbi versek után, ahol arról van szó, hogy a zsidókra, akiknek a gondolkodása eltompult, az Ószövetség olvasásakor lepel borul, ugyanaz, amit Mózes az arcára borított a Sinai-hegyről lefelé jövet, úgy tűnik, hogy ez Isten helyes ismeretét jelenti.
15. vers: Sőt, mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. (Ebből pedig úgy tűnik, hogy mégiscsak meg fognak térni a zsidók, nem pedig a visszaérkező Messiás látványa fogja őket meggyőzni, ahogyan itt is elhangzott korábban - de ez egy másik téma).

Engem leginkább ez az utolsó mondat izgat tulajdonképpen:
"Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre", mégpedig nem elméleti szempontból. Ugyanis ez azt jelenti, hogy ha helyesen ismerjük Istent (ami voltaképpen ugyanazt jelenti - most jutott eszembe -, mint meztelenül megállni előtte, de nemcsak úgy, hogy magamról akarom megtudni a valóságot, hiszen nem Isten tükröz minket elsősorban, hanem nekünk kell az Ő dicsőségét tükröznünk, olyan értelemben is, hogy nem teszek magam elé semmit, ami ezt a tükrözést lehetetlenné teszi), tehát ha ezt tennénk, nekünk mindnyájunknak hasonlóvá kellene lennünk Krisztushoz - és mintegy mellékesen: egymáshoz is.
Ez egyébként elég vigasztaló, nem, hogy nem az ilyen mellékes dolgokkal kell elsősorban foglalkozni, hogy hogyan hasonlítsunk egymáshoz, vagy netalán hogyan különbözzünk, pusztán azzal, hogy becsületesen álljunk meg az Úr előtt, fedetlen arccal, amennyire tőlünk telik, aztán jön a többi magától? Vagyis a Lélektől (vagy Szellemtől).


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 07:26 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Loisz írta:
nemosinex írta:
2Kor 3, 17
Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
Mit jelent fedetlen arccal visszatükrözni az Úr dicsőségét?Idézet:
ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.-a metamorfózis csodája, és amire elhívott az Úr

Idézet:
Róm 8,29
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. 

Idézet:
Kol 1,15
Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.Kedves Loisz!
Örülök, hogy itt vagy ismét.
Igen, így van, de ez következmény: X :arrow: Y, nem X=Y.
Ugye, milyen sokértelmű egy-egy ilyen rövid kérdés is?
Üdv szeretettel:
nX


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 08:03 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Korinthusbeliekhez írt II. levél 4. rész

1. Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;
2. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.
3. Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek:
4. A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe.
5. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.
6. Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.


Jézus Krisztus dicsősége sok mindenben megmutatkozott a földi életében.
Legteljesebben abban, hogy Ő maga mindig fedetlenül állt az Atya előtt. Akár sikerben, akár kudarcban, akár egészségben, akár sebek között.
Mindig azzal a gyermeki bizalommal volt az Élő Isten iránt, ami nekünk i szükséges ahhoz, hogy megszentelődjünk.

A zsidóság a Messiást dicsőségben várja vissza. Jézus Krisztus dicsősége most is jelen van és megjelenik azoknak, akiket még nem vakított el a világ istene.
De más az a dicsőség, amit az ember vár Isten nélkül és más az a dicsőség, amit Isten megmutat Krisztusban.

Mózes számára mi lehetet volna a legnagyobb ajándék? Mit adhatott volna Isten Mózesnek még, ami több lett volna minden közösen megélt csodánál?

Szerintem az, hogy lepel nélkül is Isten elé állhatott volna. Hogy még tisztábban láthatta volna Istent és önmagát az Úr fényében.

Pálnak ebben ragyogott fel Krisztus dicsősége. Ezért mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítél, a Krisztus gazdagságáért. Mert benne kinyílt számára Isten Országa.
És aki ebbe az Országba betekint, aki kegyelemben él, az sugárzik.
Nem a saját fényeségében, hanem a Krisztus fényességét hordozza és a Krisztus fényessége hordozza őt.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 10:22 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
nemosinex írta:
Loisz írta:
nemosinex írta:
2Kor 3, 17
Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
Mit jelent fedetlen arccal visszatükrözni az Úr dicsőségét?

Idézet:
ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.-a metamorfózis csodája, és amire elhívott az Úr

Idézet:
Róm 8,29
Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. 

Idézet:
Kol 1,15
Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.

Kedves Loisz!
Örülök, hogy itt vagy ismét.
Igen, így van, de ez következmény: X :arrow: Y, nem X=Y.
Ugye, milyen sokértelmű egy-egy ilyen rövid kérdés is?
Üdv szeretettel:
nXKedves nX!
Hasonlóképen! - Talán segít jobban megérteni az új fordítás:

Idézet:
2Kor 3,18
Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.
 1Jn.3,2  Jel.21,23


-Szemlélni az Úr dicsőségét = olvasni igéjét, abban elmerülni, elfogadni, egyesülni Vele, közösségbe kerülni hit által: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus."
-Fedetlen arccal, mert a mózesi lepel csak Krisztusban tűnik el.-
De az Úrral való imádságos beszélgetés is idetartozik, mert a Lélek tanít imádkozni.Ez a metamorfózis, vagyis átalakulás Krisztus képére...--Én így értem. A legcsodálatosabb lehetőség a keresztyén hívő számára: krisztushordozóvá lenni.-
"Ő a fény, mi színei.- Ő a fej, mi tagjai..."

Üdv
L

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 10:34 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Idézet:
A zsidóság a Messiást dicsőségben várja vissza.


-A zsidóság nem "vissza" várja,- hanem VÁRJA, hogy eljőjjön., Hiszen Jézus Krisztusban nem ismerték fel a Messiást !

Idézet:
2Kor 3,14
De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel azcsak Krisztusban tűnik el. 
2Kor 3,15
Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. 
2Kor 3,16
De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel.
 2Móz.34,34


Loisz

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 11:11 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
A leplet Mózes a többiek miatt tette az arcára, de levette, amikor az Úrral beszélt. Azért tette oda, mert a többiek nem tudták elviselni arcának sugárzását. Isten előtt azonban levette.
Ez nekem ÚSz-i viszonylatra transzponálva úgy tűnik, hogy az Úr dicsőségének fedetlen fővel való visszatükrözése azt jelenti, hogy nem lenni tekintettel arra, hogy a többiek el tudják-e viselni azt, ahogyan élek, ahogyan tükrözöm a Krisztus dicsőségét. Vagy elsősorban nem erre lenni tekintettel. Ez azonban más irányból vet fel kérdéseket. Pl. "zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé lenni". De mást is, persze.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 17:12 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Kedves Loisz!

Igazad van a zsidóság nem visszavárja a Messiást, hanem várja még mindig.

Kedves Nemosinex!

A mózesi lepel hiánya akkor elviselhető egy közösségben, ha többen is ezen lepel nélkül Krisztusban látják az Úr dicsőségét. Akik sugározzák az Úr dicsőségét, mert Rá néznek, azok egymás arcát is örömmel nézik, amikor visszatükröződik róla az Úr Jézus dicsősége.
Jézus sugározta legteljesebben az Atya dicsőségét. Sokakat ez zavart, főleg azokat, akik a törvény által magukat igaznak tartották, főleg az önigazultak nem bírták elviselni az Ő dicsőségét, mert átsütött a szívükig és meglátták azt, hogy ők maguk is bűnösek.
A kérdés, hogy ezért rejtsem-e el a bennem világító Igét? Éljek-e úgy, ahogyan a környezetem, legyek egyé velük, csak azért, mert őket zavarja a bennem élő Krisztus?
A görögnek göröggé lenni, vagy a zsidónak zsidóvá válni szerintem azt jelenti, amit Jézus is tett.
Ő ha kellett akkor bement egy római százados házába is, vagy leült a vámszedőkkel vacsorázni, sőt még arra is képes volt, hogy a farizeusokhoz menjen látogatóba. :-)

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 22., csütörtök 23:42 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
[quote="nemosinex"]
Igen, így van, de ez következmény: X :arrow: Y, nem X=Y.
Ugye, milyen sokértelmű egy-egy ilyen rövid kérdés is?
[quote]


---Az X=Krisztus.- Tőle, belőle származóan a vele közösségbe kerülő ember HOZZÁ hasonlóvá lesz.- Azt sehol nem igéri a Biblia, hogy az ember X-é válik. Az Isten Isten. Az ember ember. - Ezt erősíti meg az alábbi ige is.

"Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában." 1 Ján 3,2Üdv.L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Református Biblia olvasó kalauz NAPI IGE
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 23., péntek 05:04 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Kedves Loisz!
Félreértettél. A kérdésem arra vonatkozott, konkrétan mit jelent (= hogyan kell érteni azt, hogy)fedetlen fővel visszatükrözni az Úr dicsőségét. Vagyis más szavakkal hogyan lehet érthető módon elmondani ugyanazt? X=Y (az iksz itt nem Krisztus, hanem "fedetlen fővel visszatükrözni az Úr dicsőségét"; erre kerestem magyarázatot).
Amit te írtál erre válaszul, az meg arra vonatkozott, hogy milyen következménye lesz annak, ha fedetlen fővel tükrözzük vissza Krisztust: X :arrow: Y.
Nem baj!
Üdv
nX


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 525 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség