Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 84 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2012. márc. 14., szerda 19:47 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Óvás a zavarkeltőktől


Róm 16,17 Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük!
16,18 Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét.
16,19 Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra.
16,20 A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. márc. 30., péntek 14:02 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jn 8,44 Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 01., vasárnap 22:11 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Zákeus

Lk 19,1 Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta.
19,2 Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt.
19,3 Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól.
19,4 Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie.
19,5 Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: "Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom."
19,6 Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta.
19,7 Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: "Bűnös embernél szállt meg."
19,8 Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki."
19,9 Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia
19,10 Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 10., kedd 21:06 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Mátyás apostollá választása

ApCsel 1,15 Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy százhúsz főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt:
1,16 "Atyámfiai, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust;
1,17 közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból.
1,18 Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztettnek jutalmából, de fejjel lezuhant, kettészakadt derékban, és egész belső része kifordult.
1,19 Közismertté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz Vérmezőnek.
1,20 Így van megírva a Zsoltárok könyvében: Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át.
1,21 Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus,
1,22 kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk: még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának."
1,23 Ekkor felállítottak kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztusz volt, és Mátyást,
1,24 és így imádkoztak: "Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak,
1,25 hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson."
1,26 Ekkor sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 15., vasárnap 21:10 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Az egek hirdetik Isten dicsőségét

Zsolt 19,1 A karmesternek: Dávid zsoltára.
19,2 Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.
19,3 Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.
19,4 Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik,
19,5 mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak,
19,6 amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.
19,7 Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.

Isten igéje tökéletes

19,8 Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.
19,9 Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.
19,10 Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak,
19,11 kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.
19,12 Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.
19,13 A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!
19,14 A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen.
19,15 Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 17., kedd 21:08 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jak 1,26 Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 25., szerda 21:57 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Az apostoli gyűlés Jeruzsálemben Péter beszéde

15,6 Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben.
15,7 Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk: "Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek.
15,8 A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk,
15,9 és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította szívüket.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 08., csütörtök 18:47 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Milyen csodálatos is ez az internet! Magamban egy érthető, tiszta imát akartam megfogalmazni tegnap, de nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. A neten való böngészés közben rátaláltam erre az imára, amelyet magamban kerestem, amelyet örömmel másolok be erre a felületre, számotokra. :


Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett,
keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy
árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden
teljességével rajta nyugodott.
Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának,
aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük;
az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék;
a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre
lépjünk útjainkban;
az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását
erőtlenné tegyük;
a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz
megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk;
a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát
magunkra vegyük;
az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat,
mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged
végzésében.
Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent
imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd
nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges
Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel
együtt tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom
mindörökkön-örökké. Ámen

Szent Bonaventura

http://lusciniola.blogspot.hu/2013/07/i ... kaert.html


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 08., csütörtök 20:46 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
rosta írta:
Milyen csodálatos is ez az internet! Magamban egy érthető, tiszta imát akartam megfogalmazni tegnap, de nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. A neten való böngészés közben rátaláltam erre az imára, amelyet magamban kerestem, amelyet örömmel másolok be erre a felületre, számotokra. :


Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett,
keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy
árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden
teljességével rajta nyugodott.
Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának,
aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük;
az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék;
a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre
lépjünk útjainkban;
az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását
erőtlenné tegyük;
a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz
megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk;
a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát
magunkra vegyük;
az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat,
mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged
végzésében.
Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent
imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd
nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges
Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel
együtt tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom
mindörökkön-örökké. Ámen

Szent Bonaventura

http://lusciniola.blogspot.hu/2013/07/i ... kaert.html

A Szent Szellemnek nem hét, hanem kilenc ajándéka van, és nem azok, amik ebben az imában szerepelnek.
A többi stimmel.

"8. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;"


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 08., csütörtök 21:51 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
exrefis írta:
8. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;


Ilyenkor értem meg a jehova tanúja ismerősömet, aki megrovóan szólt nekem arról, hogy mi csak egy imát ismerünk. Mondtam neki, megnyugodhat, nem csak a Miatyánkot imádkozzuk, de ha Jézus szerint eképpen kell imádkozni, hát az sem lehet olyan rossz.

Magyarul azt akarom mondani, hogy nem csak a Bibliának mindig azonos igéi szerint kell, illetve lehet imádkozni, kedves exrefis, hanem némi változatosság szerint, a lelki igény, az adott helyzet szerint mondjunk imát, ha akkor éppen más foglalkoztat bennünket.

Pillanatnyilag semmiféle késztetést nem éreztem azért, hogy a nyelveken szólásért imádkozzam, netán valamiféle nyelvek magyarázásába fogjak, esetleg a prófétálásért imádkozzam, netán csodatévő erőt kérjek magamnak a Szentlélek által, vagy lelkeket akarjak megítélni. Nekem eszembe sem jutott, hogy hasonlókért imádkozzam, hanem az járt a fejemben, amit a Bonaventura olyan szépen és pontosan megfogalmazott.

Mindazonáltal nem akarlak téged befolyásolni, nyugodtan imádkozz azokért, amelyeket ide beírtál, nyilván neked ezekre van lelki igényed.

Szokták mondani, hogy mindenkinek az kell, amivel éppen nem rendelkezik. Ezért imádkozom a bölcsességért, az értelemért, a tanácsért az úton, az erősségért, a tudományért, a jámborságért, az irgalmasságért, az istenfélelmért, no és amit te is írsz, hogy valamelyest gyógyító képességgel is rendelkezzem, mint amilyennek egy felnőtt embernek rendelkezni kell.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 09., péntek 08:35 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Lk 11,13
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.


Szent Lelket a gyümölcsökhöz
Gal 5,22
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

És aztán hogy még milyen ajándékot kapok, azt az ajándékozó dönti el. Milyen ajándék az, amit a születésnapos ír össze egy listára és benyújtja azt a szerettei felé? Hát nem tudja jobban az Atya, hogy mire van szüksége a hívő ember környezetének, a gyülekezetnek amivel szolgálhat az Ő dicsőségére mások épülésére?

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 09., péntek 09:14 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
"Gal 5,22
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség."

Köszönöm Péter, kezd egyre hosszabb lenni a lista, amiért imádkoznom kell, vagy amiért imádkoznom kellene.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 09., péntek 11:38 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
rosta írta:
Szokták mondani, hogy mindenkinek az kell, amivel éppen nem rendelkezik.

Természetesen mindenki azért imádkozi, amiért gondolja, hogy szükséges, de itt nem erről van szó. És mindig komolyan el kell gondolkodnom, hogy szándékosan nem értitek meg egy gondolat lényegét vagy pedig, vagy pedig értelmi képességbeli problémáról van szó. Utóbbit nem feltételezem.
Arról van szó, hogy ez az illető a "Ima a Szentlélek hét ajándékáért" című imájában kéri a Szentlélek olyan ajándékait, amelyek nem azonosak az Igében felsoroltakkal.
Ez így egy tévtanítás.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 09., péntek 11:54 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
exrefis írta:
Arról van szó, hogy ez az illető a "Ima a Szentlélek hét ajándékáért" című imájában kéri a Szentlélek olyan ajándékait, amelyek nem azonosak az Igében felsoroltakkal.
Ez így egy tévtanítás.


Szerinted összesen hány ajándéka van a Szentléleknek? Pontos, de legalábbis megközelítő számot kérek.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2013. aug. 09., péntek 12:09 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
pauler írta:
Lk 11,13
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.


Szent Lelket a gyümölcsökhöz
Gal 5,22
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

És aztán hogy még milyen ajándékot kapok, azt az ajándékozó dönti el. Milyen ajándék az, amit a születésnapos ír össze egy listára és benyújtja azt a szerettei felé? Hát nem tudja jobban az Atya, hogy mire van szüksége a hívő ember környezetének, a gyülekezetnek amivel szolgálhat az Ő dicsőségére mások épülésére?

Kedves Péter!
Az első ige, az Lk 11,13. azt jelenti, hogy aki az Atyától az ő Szellemét(Lelkét), a Szellem ajándékait kéri, az nem kaphat hal helyett kígyót, kenyér helyett követ, és tojás helyett skorpiót. Vagyis egy az egyben cáfolja az antikarizmatikusoknak azt a vádját, hogy ördögtől való a nyelveken szólás és más ajándékok birtoklása és használata.

A Gal 5,22. pedig nem a Szentszellem ajándékai, hanem a gyümölcsei, mely gyümölcsöket nekünk kell megteremni a Szentszellem segítségével. Az ajándékokra pont azért van szüksége a hívőknek, hogy ezeket meg tudja teremni.
Ne keverd tehát az ajándékokat a gyümölcsökkel!

pauler írta:
És aztán hogy még milyen ajándékot kapok, azt az ajándékozó dönti el. Milyen ajándék az, amit a születésnapos ír össze egy listára és benyújtja azt a szerettei felé?
Na igen. Végső soron az ajándékozó dönti el, hogy mit ajándékoz, de a te hozzáállásod megint nem bibliai, hanem megint valami téves emberi okoskodás, tanítás követése.
A bibliai hozzáállás ez: "1. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok."
Lehet, sőt kell vágyni, kívánni a Szent Szellem ajándékait, mert azok nekünk adattak a hasznunkra. Tehát tekjesen igei dolog, ha valaki kívánja és kéri a Szsz ajándékait.
Rosta feljebb ki is fejtette, hogy neki mennyire nincs szüksége az ajándékokra. Ez tulajdonképpen az ajándékok megvetése.
Nagyon sok reformátustól hallottam, tehát ez ott egy elterjedt nézet, hogy neki olyan nagy hite van, hogy nincs szüksége ezekre.
Erről a hozzáállásról pedig a Szentszellem azonnal ezt az igét hozza fel:
"16. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
17. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:"


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 84 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség