Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 84 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 07., szerda 11:57 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A gonosz szőlőművesek

Mt 21,33 "Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott.
21,34 Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést.
21,35 A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük.
21,36 Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is.
21,37 Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni.
21,38 De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége.
21,39 Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték.
21,40 Vajon majd ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal?"
21,41 Ezt felelték neki: "Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében."
21,42 Erre megkérdezte tőlük Jézus: "Sohasem olvastátok az Írásokban: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.
21,43 Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.
21,44 És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja."
21,45 Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél.
21,46 Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 08., csütörtök 23:09 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jézus megfizeti a templomadót


17,24 Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: "A ti mesteretek nem fizet templomadót?"
17,25 "De igen" - felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót: fiaiktól-e vagy az idegenektől?"
17,26 Miután így felelt: "Az idegenektől", Jézus ezt mondta neki: "Akkor tehát a fiak szabadok.
17,27 De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 09., péntek 12:38 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A helyes istentisztelet

Mik 6,1 Hallgassátok meg, amit az Úr mond! Szállj perbe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok!
6,2 Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek! Mert pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar Izráellel.
6,3 Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem!
6,4 Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. Elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek.
6,5 Én népem, emlékezz csak! Mit tervezett Bálák, Móáb királya, mit válaszolt neki Bálám, Beór fia, és mi történt Sittímtől Gilgálig? Akkor megismered az Úr igaz tetteit!
6,6 Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal
6,7 Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért?
6,8 Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 10., szombat 19:16 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Megigazulás a Jézus Krisztusban való hit által

Gal 2,15 Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk,
2,16 tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem.
2,17 Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem!
2,18 Mert ha valamit leromboltam, és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek.
2,19 Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek.
2,20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
2,21 Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 13., kedd 22:40 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Idősek, fiatalok, szolgák

2,1 Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással,
2,2 hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek;
2,3 ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra;
2,4 neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket,
2,5 és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.
2,6 Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben;
2,7 te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot,
2,8 beszéded legyen feddhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk.
2,9 A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek,
2,10 ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben.

Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme

2,11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,
2,12 és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban,
2,13 mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,
2,14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
2,15 Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 15., csütörtök 16:45 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Hinni taníts Uram!

http://www.youtube.com/watch?v=uOd92LuB ... re=related


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 17., szombat 17:03 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A terméketlen fügefa


11,12 Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett,
11,13 és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje.
11,14 Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának: "Senki ne egyék rólad gyümölcsöt, soha többé." A tanítványai is hallották ezt.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 19., hétfő 14:10 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jézus Krisztus származása


Mt 1,1 Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve.
1,2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.
1,3 Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám.
1,4 Arám fia volt Ammínádáb, Ammínádábé Nahson, Nahsoné Szalmón.
1,5 Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai.
1,6 Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.
1,7 Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá.
1,8 Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfáté Jórám, Jórámé Uzzijjá.
1,9 Uzzijjá fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás.
1,10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás.
1,11 Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor.
1,12 A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel.
1,13 Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur.
1,14 Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud.
1,15 Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób.
1,16 Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.
1,17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 21., szerda 11:16 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Minden hatalom Istentől van


Róm 13,1 Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett.
13,2 Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra.
13,3 Mert a jócselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle:
13,4 mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi.
13,5 Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is.
13,6 Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak.
13,7 Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 24., szombat 18:03 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jézus születése


2,1 Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.
2,2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.
2,3 Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.
2,4 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt,
2,5 hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.
2,6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje,
2,7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
2,8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.
2,9 És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
2,10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
2,11 Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
2,12 A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."
2,13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
2,14 "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
2,15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr."
2,16 Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket.
2,17 Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak,
2,18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
2,19 Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.
2,20 A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 26., hétfő 12:04 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Az Ige testté lett


1,1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
1,2 Ő kezdetben az Istennél volt.
1,3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
1,4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
1,5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
1,6 Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.
1,7 Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.
1,8 Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie.
1,9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
1,10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
1,11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
1,12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,
1,13 akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
1,14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
1,15 János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: "Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én."
1,16 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
1,17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.
1,18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 28., szerda 17:46 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A képmutatás nélküli szeretet


Róm 12,9 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz,
12,10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,
12,11 a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.
12,12 A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.
12,13 A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
12,14 Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok.
12,15 Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.
12,16 Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.
12,17 Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó.
12,18 Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.
12,19 Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr.
12,20 Sőt, "ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére."
12,21 Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 29., csütörtök 13:55 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Az elhívatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében


Ef 4,1 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok,
4,2 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,
4,3 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.
4,4 Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:
4,5 egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség,
4,6 egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
4,7 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.
4,8 Ezért mondja az Írás: "Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek."
4,9 Az pedig, hogy "felment", mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre.
4,10 Aki leszállt, az "fel is ment", feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget.
4,11 És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,
4,12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,
4,13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,
4,14 hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;
4,15 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.
4,16 Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 30., péntek 10:00 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A test cselekedetei és a Lélek gyümölcse


Gal 5,16 Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.
5,17 Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
5,18 Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.
5,19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,
5,20 bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás;
5,21 irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
5,22 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
5,23 szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
5,24 Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.
5,25 Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.
5,26 Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 31., szombat 17:05 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jézus követése

MK 8,34 Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.
8,35 Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.
8,36 Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
8,37 Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért?
8,38 Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 84 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség