Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 84 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. dec. 31., szombat 23:15 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 21:41
Hozzászólások: 241
Tartózkodási hely: Debrecen
Teljesen véletlenül, a saját beosztásom szerint haladva olvastam karácsony előtt az alábbi igét. Nem tipikusan karácsonyi ige, de nekem nagyon pontosan adta vissza az ünnep lelkiségét. Azt hiszem jókor jön egy új év kezdetén, de a naponkénti megújuláshoz is:
2Pt. 1.:
1,5 Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet,
1,6 az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet,
1,7 a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.
1,8 Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 02., hétfő 16:07 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Kedves Kuruc, ez valóban bizonyságtétel. BUÉK!

Péld 28,1 Futnak a bűnösök, ha nem üldözik is őket, de az igazak biztosnak érzik magukat, mint egy oroszlán.
28,2 Sok a vezető, ha pártütés van az országban, míg egy értelmes és okos ember soká fenntartja a rendet.
28,3 Ha szegény ember a nincstelenek elnyomója, olyan az, mint a felhőszakadás, mely után nincs kenyér.
28,4 Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket, de akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak.
28,5 A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az Urat, egészen megértik.
28,6 Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár.
28,7 Aki ügyel a tanításra, értelmes fiú az, de aki a dőzsölőkkel tart, szégyent hoz apjára.
28,8 Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken.
28,9 Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, annak még az imádsága is utálatos.
28,10 Aki a becsületeseket rossz útra csábítja, maga esik a verembe, de a feddhetetlenekre szép örökség vár.
28,11 A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 05., csütörtök 13:24 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Isten kegyelmének jó sáfárai

4,7 Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.
4,8 Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez.
4,9 Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül.
4,10 Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:
4,11 ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 07., szombat 10:40 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Az igazakat megáldja, a bűnösöket megítéli az Isten

Péld 21,1 Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.
21,2 Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket.
21,3 Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az Úr, mint az áldozatot.
21,4 A gőgös tekintet és a kevély szív a bűnösök mécsese: vétek.
21,5 A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.
21,6 A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda.
21,7 A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt.
21,8 Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 09., hétfő 13:02 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A farizeus és a vámszedő

Lk 18,9 Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta (Jézus):
18,10 "Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő.
18,11 A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.
18,12 Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.
18,13 A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.
18,14 Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 13., péntek 22:53 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jn 3,6 Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
3,7 Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
3,8 A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."
3,9 Nikodémus megkérdezte tőle: "Hogyan történhet meg mindez?"
3,10 Jézus így válaszolt: "Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod?
3,11 Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket.
3,12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?
3,13 Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia.
3,14 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,
3,15 hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 14., szombat 22:41 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A kisgyermek példája
Botránkozás és botránkoztatás

Mt 18,1 Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Ki a nagyobb a mennyek országában?"
18,2 Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította,
18,3 és ezt mondta: "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.
18,4 Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.
18,5 És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.
18,6 Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.
18,7 Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat."
18,8 "Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól: jobb neked ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettetel az örök tűzre.
18,9 Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és dobd el magadtól: jobb neked, ha félszemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vettetel a gyehenna tüzére."
18,10 "Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 16., hétfő 19:46 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jézus elhívja Mátét

9,9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felkelt, és követte őt.
9,10 És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt.
9,11 Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: "Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?"
9,12 Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
9,13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 17., kedd 18:53 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A búza és a konkoly


13,24 Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe.
13,25 De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment.
13,26 Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is.
13,27 A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly?
13,28 Ellenség tette ezt! - felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt?
13,29 Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is.
13,30 Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 19., csütörtök 23:03 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Nádáb és Baasá uralkodása Izráelben

1Kir 15,25 Ászának, Júda királyának a második évében Nádáb, Jeroboám fia lett Izráel királya. Két évig uralkodott Izráelben.
15,26 Azt tette, amit rossznak lát az Úr, apjának az útján járt, és abban a vétekben, amellyel az vétekbe vitte Izráelt.
15,27 De az Issakár házából származó Baasá, Ahijjá fia összeesküvést szőtt ellene, és levágta őt Baasá Gibbetónnál, a filiszteusok városánál, amikor Nádáb az egész Izráellel együtt Gibbetónt ostromolta.
15,28 Ászának, Júda királyának a harmadik évében ölte meg őt Baasá, és lett helyette király.
15,29 Amint király lett, kiirtotta Jeroboám egész háza népét. Egy lelket sem hagyott meg Jeroboám hozzátartozói közül, mind elpusztította őket, az Úr szava szerint, amelyet megmondott szolgája, a silói Ahijjá által.
15,30 Jeroboám vétkei miatt történt ez, aki vétkezett, és Izráelt is vétekbe vitte; meg a bosszúság miatt, mert bosszantotta az Urat, Izráel Istenét.
15,31 Nádáb egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, meg vannak írva Izráel királyainak a történetéről szóló könyvben.
15,32 Háború folyt Ászá és az izráeli Baasá király között egész életükben.
15,33 Ászának, Júda királyának a harmadik évében lett az egész Izráel királya Baasá, Ahijjá fia Tircában, huszonnégy évig.
15,34 Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Jeroboám útján járt, és abban a vétekben, amellyel az vétekbe vitte Izráelt.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 20., péntek 11:38 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Ábrahám utódai és az ördög fiai

Jn 8,37 "Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek.
8,38 Én azt mondom, amit az én Atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok."
8,39 Ezt mondták neki: "A mi atyánk Ábrahám." Jézus így szólt hozzájuk: "Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek.
8,40 De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam: Ábrahám ezt nem tette volna.
8,41 Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki: "Mi nem paráznaságból születtünk: egy atyánk van, az Isten."
8,42 Jézus így szólt hozzájuk: "Ha az Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem.
8,43 Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet.
8,44 Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.
8,45 Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem.
8,46 Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem?
8,47 Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit; ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 23., hétfő 17:26 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Szülők és gyermekek intése

Ef 6,1 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.
6,2 "Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik,
6,3 mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön."
6,4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 26., csütörtök 22:46 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Isten és a mammon

Lk 16,13 "Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 27., péntek 21:41 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Az idők jelei

Lk 12,54 Azután szólt a sokasághoz is: "Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön; és úgy lesz.
12,55 Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön; és úgy lesz.
12,56 Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?"


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Imádkozás-Igeolvasás-Bizonyságtétel
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 28., szombat 18:05 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Jézus megtisztítja a templomot

Lk 19,45 Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat,
19,46 ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek."
19,47 Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék;
19,48 de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép - hallgatva őt - rajongott érte.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 84 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség