Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Következő
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 23., csütörtök 05:16 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 15.23-26

JÉZUS A KERESZTEN

Jézusnak is odakínálják azt a kábító italt, amelyről jótét lelkek gondoskodtak, hogy vele a halálra ítélt utolsó szenvedéseit enyhítsék. "De Ő nem fogadá el." Lelke nem akart megszökni a rá váró gyötrelmek elől, magára hagyva kínjaiban az öntudatlan testet. Sőt éppen lelkileg akarta átélni az Isten ellen törő bűnnek és az arra felelő isteni harag szentségének rettentő összeütközését. Így lett halála megváltó halál. (239

Levetett ruházatának darabjain dolguk végeztével sorshúzás útján osztoznak hóhérai. Őket a kereszrefeszítés megtörténte után már csak egy érdekelte: kinek jut belőle közülük még valamelyes kicsiny haszon is. Minden egyéb iránt érzéketlenek voltak. Így eltompulhat az emberi lélek a legmegrázóbb események iránt is! Még az Isten szenvedő Fiának láttára is rabja maradhat valaki apró, köznapi érdekeknek! (24)

A keresztfa fejére odaillesztették a vádat, amellyel az áldozat magáravonta az ítéletet. Gúnyosan volt megszövegezve a vád:"A zsidók királya." Jézust is, az Ő népét is egyaránt nevetségessé akarta tenni vele Pilátus. Észre sem vette: milyen nagy igazságot állapít meg vele. Valóban azért vitték halálra, mert minden királynál feltétlenebb engedelmességet igényelt. És ugyanez az igénye azóta is! (26)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 23., csütörtök 05:17 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk. 15.27-30

A KERESZT ÉRTELME

A Jézus mellett kétfelől megfeszített rablók az emberi igazságszolgáltatás szerint érdemelt büntetést nyerték el. Annál kirívóbban emelkedik ki közülük a középen szenvedő Ártatlan. S az evangélista mégsem a kiáltó igazságtalanságot emlegeti, amely itt történt, hanem ennél is mélyebb igazságot hirdet: éppen így volt illő Jézusnak meghalnia, gonosztevőkkel egy sorban. Így "teljesedett be az Írás", amely azt jövendölte, hogy Ő " a bűnösök köz fog számláltatni". Ő azért jött e világra, hogy a bűnösöket megmentse. Ehhez az kellett, hogy lehajoljon hozzájuk és megossza velük életük nyomorúságát és gyalázatát. (27-28)

A kereszt tövében "arra menők" felhangzó gúnyos " szidalma" nagyon érthető. Hiszen az, amit láttak, ellene mondott mindannak, amit Jézusról hallottak. A kereszten való tehetetlen szenvedése valóban csúffá tenni látszott az Ő csodatevő hatalmának hírét. Milyen más megvilágításban áll előttünk azóta az igazság! Éppen az, hogy nem " szabadította meg magát", hogy csodát mindig csak mások megsegítésére tett, de magát odaáldozata érettünk minden szenvedésre, vonja halálba hanyatló feje köré a legfényesebb dicsőség sugárzását. Ő minket akart megszabadítani és ez minden csodatételnél imádandóbb titok! (29-30)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 23., csütörtök 05:18 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 15-31-33

MEGTARTÁSUNK TITKA

A nép vezetői is rázendítenek a gúnyolódásra: micsoda szabadító az, aki magát sem tudja megszabadítani? De közben önkéntelenül elárulják az igazságot:"Másokat megtartott." Azt nekik is el kell ismerniük, hogy egész élete mások szolgálatában telt el és akiken megkönyörült, azok olyan csodálatos segítséget kaptak Őtőle, mint senki mástól. Még ellenségeinek szájából is akaratlanul megszólal az Ő dicsérete! (31)

Most tegyen csodát, követelték csúfondárosan, akkor majd hisznek benne! Ezzel meg öntudatlanul magukra mondják ki az ítéletet. "Látni és hinni" lett volna elég alkalmuk. De a szívük makacs volt és akármilyen csodát látnának, most is csak makacsul hitetlenkednének. Jézus feltámadásának a nagy csodájára sem fognak bűnbánattal leborulni előtte! Óvjon meg Isten a hinne nem akaró szív megkeményedésétől! (32)

A nap is elrejti arcát a golgotai látványtól, mintha szégyellné, hogy ilyen áldott " megtartó" életre ilyen megátalkodott ellenségeskedés volt a válasz ezen a földön, amelyet melegével éltet. És mintha a tájra ráboruló sötétség is azt akarná hirdetni, hogy érthetetlen és titokzatos dolog az, ami itt végbemegy. De a bűn titkánál megfoghatatlanabb az isteni szeretet titka, amely a kereszten értem is szenved! (33)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 23., csütörtök 05:19 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 15.34-37

VÁLTSÁGUNK ÁRA

Hallom a kiáltást, amely Jézus gyötrelmeinek a mélységéből feltör. Nem értem: hogyan élhette át az Istentől való elhagyatottság kínjait Ő, aki egy volt az Atyával teljes életében. Csak annyit tudok, hogy ez az, amit bűneim miatt én is, mint minden bűnös ember, megérdemeltem volna: Isten orcájának elfordulása. Ő, aki mindig Isten jótetszésének a fényében élhetett volna, helyettem viseli el ezt! (34)

Látom testi kínszenvedéseit is. Még a gúnyolódó poroszlók közül is megszánja Őt az egyik és enyhítő itallal kínálja meg. De akármilyen borzalmak voltak is a kereszten elszenvedett testi fájdalmai, amelyek csak tetézték a már előbb átélt megkínoztatásokat, mégis látom: ezeknél is sokkal elviselhetetlenebbek voltak a lelkileg viselt terhek, amelyek reászakadtak. Ki tudna róluk csak halvány képet is alkotni? (35-36)

Végül még egy nagy kiáltás hangzik fel, s aztán lehanyatlik Jézus feje. Hamarabb " kibocsátotta lelkét", mint várható volt. Ez is betekintést nyújt szenvedéseinek titkába. Testi gyötrelmeitől még sokáig elhúzódhatott volna haláltusája. Más volt az, ami véget vetett életének: a lelkére nehezedő megfoghatatlan teher alatt roskadt a halálba. Isten ítéletétől sújtva tört meg szíve, hogy ez az ítélet minket ne sújtson halálra. (37)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 23., csütörtök 05:20 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 15.38-41

NEM HIÁBA HALT MEG

Még ki sem hűlt a kereszten Jézus teste, máris mutatkoznak a jeleni annak, hogy nem hiába halt meg.

Beszédes jel hirdeti hogy halálával megnyitotta az utat Isten színe elé. Végighasad a templombeli szentek szentjének kárpitja, amely azt jelképezte, hogy bűnös ember számára Isten megközelíthetetlen. Most végbement az az áldozat, amelynek vére engesztelést szerez, az az egyetlen, amely örökre elégséges. Ebben bízva bátran járulhatnak most már hozzá! (38)

Megkapó példa mutatja, hogy ellenállhatatlan erő árad a Megfeszítettből. A kivégzést végrehajtó csapat parancsnoka is megrendül a látottak hatása alatt és megvallja: valami isteni erőnek kellett lakoznia a kiszenvedettben. Homályosak és zavarosak ennek a pogány embernek a gondolatai, de a lelkét foglyul ejtette Jézus. Azóta milliókat kényszerített térdre a Megfeszített! (39)

Sokatígérő előjelekből látszik, hogy közösségteremtő hatalom a kereszt. Jézus tanítványai szétszóródtak ugyan mellőle, de nem egészen, nem mindnyájan. Voltak hívei, akiket szenvedései odabilincseltek a golgotai jelenethez. S amit ott együtt átéltek, az örökre egybekötötte életüket. Akiket átszegezett kezeivel magához ölel, azok egymástól is elszakíthatatlanok. Új nép élete sarjad az Ő halálából! (40-41)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 23., csütörtök 05:21 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 15.42-47

HALÁLÁBAN IS DIADALMAS

Megkezdődik Jézus diadalútja már tetemeinek sírba tételével.

Akad egy előkelő gazdag ember, aki magának igényli az Ő temetésének jogát, mint valami nagy kiváltságot. Eddig csak titkos híve volt, s a vezető körök nagy többsége előtt szégyellte megvallani, mi lakik benne. De most "bátran" színt vall: neki drága az a gonosztevőként kivégzett halott még tetemeiben is. Az a Halott hatalmas és nyílt színvallásra szólítja őt! (42-43)

Így Jézus holtteste az ellenség kezéről híveinek kezére jut. "Odaajándékozzák" olyanoknak, akik már nem durva közömbösséggel, hanem áhítatos tisztelettel bánnak vele. Az ellenség garázdálkodása véget ért. Most már hívei hódolnak neki mindenükkel. Semmi sem drága nekik, semmit meg nem vonnak tőle, amivel tisztességet tehetnek neki. (45-46)

S ahova testét elhelyezik, az szent hely az Ő hívei előtt. Ott állnak és nem tudnak elmozdulni. Ha egyenlőre csak reménytelen fájdalmak töltik is el a szívüket temetésének láttán, ezek a fájdalmak is úgy hozzákötözik őket, hogy az övéi maradnak. Innen már csak egy lépés a harmadnapi nagy öröm, de már ez a néma gyász is az Ő dicsőségét hirdeti. (47)

Azóta folytatódik a diadalút máig is.

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 07., szombat 22:44 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 16.1-4

A SÍRHOZ SIETŐ ASSZONYOK


Sajnálkozhatom a Jézust gyászoló asszonyok felett, akik - még a húsvéti nagy öröm előtt állván - csak azzal tudnak foglalkozni,
hogy halotti tisztességben részesítsék Őt.De inkább szégyenkezzem példájuk láttán. Ha ők a halott Jézusért úgy buzgólkodnak,
hogy szegénységükben is " drága kenetekre" költik pénzecskéjüket az Ő kedvéért, mennyivel többet várhat el akkor tőlem
az én feltámadott és megdicsőült élő Uram! (1)

Tanulhatok tőlük serénységet is. A nap fölkelte már talpon találja őket. Sietnek a Mester sírjához,hogy egyetlen órát se mulasszanak el kegyeletes szolgálatukkal. Szomorúságukban nem nehezedett el úgy a testük- lelkük, hogy ürügyük lett volna a pihentető kényelmeskedésre. Hát az a nagy öröm, hogy élő Uram a Krisztus, ne hajthatna akkor még sokkal nagyobb sietségre? Frissen, gyorsan végezzem szolgálatát! (2)

De egyeben különböznöm kell a Jézus sírjához kisiető asszonyoktól. Ők tele vannak aggódó töprengéssel: hogyan fogják elhárítani az útjukban álló akadályt, a sír száját elzáró nagy követ. Ebben megszégyenültek. Mire odaértek, "a kő el volt hengerítve". Valahányszor ugyanennek az Úrnak szolgálatában buzgólkodom, mindig kár a nehézségek miatt előre törnöm a fejem. Bízhatom: eltűnnek az akadályok!(3-4)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 07., szombat 22:55 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 16.5-8

A HÚSVÉT ELSŐ TANÚI


Az asszonyok átélték a húsvét öröm bizonyosságát. Látták Jézus sírját üresen tátongani és hallották a mennyei követ bizonyságtételét: " Föltámadott." Azóta a megbizonyosodásnak más módja lehetséges csak. Az Ige hirdeti a húsvéti örömhírt és a Szentlélek biztosít a szívünk mélyén ennek az örömhírnek az igaz volta felől. De a boldog bizonyosság ugyanaz lehet: Jézus legyőzte a halál hatalmát is. (5-6)

Átélték az asszonyok a húsvéti örömben rejlő elkötelezést is. Parancsot kaptak, hogy a titkot, amely tudomásukra jutott, közöljék a többiekkel is, akiknek ugyanolyan nagy örömére fog válni. Egyengetniük kellett az útját annak, hogy társaik várják és elnyerjék élvezetre való ez a csodálatos titok, hanem továbbadásra és hirdetésre való.(7)

De átélték az asszonyok ennek a húsvéti szolgálatnak a nehézségeit is. Az átélt öröm úgy megrendítette őket, hogy a "félelemtől és álmélkodástól" szinte megnémultak." Alig tudtak felocsúdni annyira, hogy beszélni tudjanak róla. Aki könnyű fecsegés módján tud az élő Jézusról beszélni, az alighanem csak mások szavát szajkózza! Akinek igazán személyes bizonyossága van róla, az a megilletődéstől nehezen találja meg a szót! (8)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 10., kedd 18:58 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 16.9-13

ÖRÖMHÍR ÉS KÉTSÉGEK

Egyszerre szaporodnak Jézus feltámadásának tanúbizonyságai. Az egyik hírnök a másik után jelenti, hogy látta a Feltámadottat: Mária Magdaléna és a "mezőre menő" két tanítvány is. Nem valami magányos rajongó lélek álomlátomása volt tehát, hanem többek megegyező vallomása szerint megállapítható titokzatos valóság. S azóta ezt a bizonyosságot milliók közös tanúságtétele erősítheti meg bennem.
Az igaz, hogy a Feltámadott nem akárkinek jelent meg, hanem csak olyanoknak, akiknek nagyon hiányzott s akik " keseregtek és sírtak" utána. Akik diadalmaskodó örömben úsztak azért, mert sikerült Őt megölniük, azokat sorsukra hagyta. Az utána vágyakozókat ajándékozta meg a húsvéti bizonyosság örömével. Ma is hogyan győződhetnénk meg arról, hogy Ő él, ha inkább azt kívánnám: bárcsak ne élne?
De nem ez a vágyakozás szülte az Ő feltámadásának hitét, hanem maga a feltámadás ténye. A benne való hit még így is nehezen született meg. Akik a hírt hallották, kételkedéssel fogadták. A tanúbizonyságoknak " nem hívének". Csak lassan tört át gyászuk sötét felhőin a nagy öröm napfénye. Ha bennem is kétségek támadnak, nem én vagyok tehát az első, akit a Feltámadott csak küzdelmek árán tud meggyőzni. De meg tud győzni!

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 10., kedd 18:59 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 16.14-16

FELSÉGES MEGBÍZATÁS

A kételkedő tanítványokat végül is csak az győzi meg Jézus feltámadásáról, hogy Ő maga megjelenik mindnyájuknak. Nem valami kedves vágyálomban ringatott lelkek képzelődése volt ez, mert hiszen a találkozás előtt kínos és megszégyenítő volt. Hitetlenkedésük miatt megalázó szemrehányás érte őket. De a feddőző szóban is ráismerhetek! Ám törje össze "keményszívűségemet", csak jelentse meg magát! (14)

A megalázott tanítványokat aztán mindjárt fel is magasztalta élő Uruk. Akármilyen nehezen volt is legyőzhető hitetlenségük, mégis őket ruházza fel azzal a megbízással, hogy a róla szóló Örömhírt hirdessék világgá. Ők méltatlanok erre a szolgálatra, de Ő azért elég hatalmas lesz ahhoz, hogy "minden teremtést" uralma alá vonjon. Hogy is lehetne örülnöm neki, amíg olyan sokan mit sem tudnak még róla! (15)

Abban van a gyarló tanítványok nagy felmagasztaltatása, hogy az ő szolgálatukon dől el az emberek "üdvözülése" és " elkárhozása". Aki megmarad a hitetlenségben, amikor ők az élő Jézus Krisztust hirdetik, azt semmi meg nem mentheti. De aki szavukra kitárja szívét és boldogan viseli a keresztségben az Őhozzá tartozás jelét, azt Istentől semmi többé el nem szakíthatja. Hirdessem hát Őt mindeneknek! (16)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 12., csütörtök 14:02 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 16.17-18

ISTEN CSODAJELEI

"Azoknak, akik hisznek", mindenekelőtt egyet ígért Jézus. Azt, hogy "üdvözülnek". De azzal nem érte be hogy a benne hívők a maguk élvezetére nyerjék el Isten örökre megtartó kegyelmének boldog bizonyosságát. Azt akarta, hogy erről Örömhírt hirdessenek másoknak is. S azért vannak a " hívők" számára további ígéretei is, amelyekkel szolgálatukra elindítja őket.

Azt ígéri, hogy útjukon "jelek követik" őket. Isten csodálatos módon megmutatja majd erejét, amikor emberi erő nem volna már elegendő. Halálos veszedelmek is ártalmatlanokká válnak majd, s ők csodálatosan megmenekülnek. Lehetetlen feladatok előtt sem kell megszégyenülten meghátrálniuk, mert nekik lehetséges lesz az, ami mások erejét meghaladja. Egyszóval csodák fognak történni általuk, "akik hisznek".

Ne kérdezzem most: milyen formában történnek ezek a csodák. Az első időkben a szó szoros értelmében feltűnő csodák kísérték Jézus hírnökeinek munkáját.Ennek az ideje talán elmúlt. De a lényeg megmaradt: Isten ma is az Ő "jeleivel" kíséri követeit, olyan eredményeket fakaszt nyomukban és olyan oltalomban részesíti őket, hogy álmélkodhatnak rajta!

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 12., csütörtök 14:04 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 16.19-20

MENNYEI ÚR FÖLDI UGYE

A feltámadott Jézus megjelenései nem tartottak sokáig. Csak arra valók valók, hogy tanítványait eltöltsék azzal a diadalmas bizonyossággal, amely világgá indíthatta őket az Evangélium üzenetével. Aztán elnyelhette szemük elől Uruknak alakját végképen a láthatatlan világ. S azóta, ha szemünk nem látja is többé, tudhatjuk, hogy nem kevésbé él, sőt annál hatalmasabban uralkodik "Isten jobbján ülve". (19)
Ebben a világban pedig folytatódnia kell a munkának, amelyre parancsot adott. az első tanítványok elkezdték " prédikálni" az Ő üzenetét s azóta, hol elakadva, hol újra nekilendülve haladt az tovább a maga terjedésének útján. Nem is állhat meg, míg be nem tölti zengésével az egész világot. Szégyenünk, ha szava elhal az ajkunkon és egész népek sokasági vannak még ma is nélküle. (20)
Ahol ez a szolgálat hűségesen és odaadással végbemegy, ott nyilvánvalóvá is lesz, hogy élő és mennyei hatalomba felmagasztalt Úrnak a parancsából végzik. Mert a gyenge emberekkel " együtt munkálkodik az Úr" és szavukat az Ő hatalmának "jeleivel" "megerősíti". Megrestülő hívei megerőtlenednek, de akik serényen szolgálják az Ő világgyőzelmét, azokban megmutatja csodálatos erejét. (20)

Dr . Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 16., hétfő 21:48 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
1996 március 27.
Cseri Kálmán :
Mi van a templomba /részlet/


"Ezután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: "Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek."Mt.21.12-13

"A Biblia azt mondja hogy a mi testünk is templom. Hadd olvassak két mondatot Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott első leveléből :"Nem tudjátok hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát beszennyezi, azt elveszti az Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.Akik már hittek igazán Istenben és kapták Jézus Krisztusért az Ő Szentlelkét azokra azt mondja hogy az Isten Szentlelkének a temploma.És aki beszennyezi az Isten templomát, az szembe kerül Istennel.Az ugyan olyan ítéletet kell hogy elszenvedjen, mint amilyet Jézus végrehajtott itt a Jeruzsálemi templomban. Nincsenek e olykor bennünk is ne haragudjatok a kifejezésért állati indulatok? Nem régiben mondotta el valaki egészen összetörve, hogy valami sérelem érte és olyan indulatok kerítették hatalmába, hogy maga is megrémült tőle. Mi van az Ő szívében? És mivel Biblia ismerő ember volt, eszébe juttatta Isten Lelke ezt az igét " az az indulat legyen bennetek ami volt a Krisztus Jézusban".

Szintén egy kedves ismerősöm mondta el, hogy egyszer amikor hazament a munkából a gyerekszobában állt a bál és főleg a két fia csepülte egymást, püfölték egymást és az egyikük valami artikulálatlan hangon ordított és amikor ő méregbe jött és azt mondta, hogy úgy kabátban mindjárt oda megy és szétcsap közöttük és rendet csinál, hogy bele hasított hogy ez az én hangom. Így szoktam ordítani ha nagyon mérges vagyok. Ez a gyerek tőlem hallotta, hogy hogy lehet üvölteni. Neki legalább volt bátorsága hogy ezt megállapítsa. És azt mondja, hogy mielőtt odament a gyerekekhez egy pillanatra bement a másik szobába és néhány mondattal imádkozott és egyrészt ezért kérte Isten bocsánatát, másrészt kért bölcsességet hogy úgy csináljon rendet, és nem is nagy rend csinálás lett a találkozásukból, hanem végül is egy jó beszélgetés.

Egy felnőtt férfi hitetlenből hívővé lett attól kezdve már olvasta a Bibliát minden reggel mielőtt munkába indult és elmondta hogy egyik reggel, befejezte az imádságát összecsukta a Bibliát. szokása szerint azonnal rágyújtott és addig is amíg összepakolta a holmiját és indult el akar szívni egy cigarettát és úgy föltűnt neki hogy megy fölfelé a füst és ez az ige villant az eszébe. Az én testem a múlthéttől kezdve a Szentlélek temploma ezt füstölöm össze? Elnyomta a cigarettát és az volt az utolsó amit életében elszívott. Ez most nem azt jelenti, hogy aki nem dohányzik az jó keresztyén. Ez azt jelenti, hogy akit Isten az Ő igéjével inthet, figyelmeztethet aki nem ellenáll annak, hogy ő megakar tisztítani minket, hanem készségesen enged annak. Annak az élete, teste valóban egyre inkább Isten temploma lesz. De arra is figyelmeztetés ez, hogy sokszor anélkül hogy feltűnne nekünk, mi mindent megtűrünk a templomban. És mennyi dicsekedés, hiúság, sértődékenység, még akkor is ha valaki már hívő embernek vallja magát. És hova lett az imádság? Azt mondja Jézus hogy az én Atyám háza imádság háza. És hol van az a felelősség, hogy mások is megtalálják Istent és így az életük megoldását és hol van a szánkból a világos tiszta szeretetteljes mondanivaló, amit senki mástól nem hallhat meg ez a világ csak az Isten gyermekeitől, akik már kijöttek a sötétségből az Ő csodálatos világosságára."2001.04.08
Cseri Kálmán
A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA /részlet/


"Ezután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: "Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek." Mt 21,12-13

Mivé lett a templom? Ezért emeli fel Jézus az ostort. A Biblia azt mondja, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. És mivé lett a Szentlélek temploma?

Egy férfikonferencián beszéltünk egyszer erről az igéről, és ezt mondta egy férfi: Tudja, mivé lett? Ez nem templom - és végigmutatott magán -, hanem egy gyárkémény. Itt a felső végén mindig füstöl. Meg szeszfőzde lett. Már kiszellőztetni se lehet belőle az alkoholszagot. Isten különös munkája volt, hogy ez a férfi a hét végére az Isten Szentlelkének a templomává vált, és azóta is az. Sokaknak mutatja a szabadulás útját. De mivé lett a mi testünk?

Hadd kérdezzem meg: mivel töltöttétek a tegnap estét? Egy keresztyén családban nem az lenne természetes - akár egyedül él valaki, akár szeretteivel együtt -, hogy ismét egy munkás hét végére jutott, elfáradt, s szán este egy rövid időt arra, hogy számot vet: megköszöni Istennek mindazt, amit kapott. Isten elé sorolja azokat, akiknek a nyomorúságáról tud. Istenre bízza a gondjait, és egymásnak is kiöntik a szívüket. Tisztáznak félreértéseket, bocsánatot kérnek egymástól és megbocsátanak szívből. Megtervezik, hogy másnap, az Istennek szentelt napon, kit fognak vigasztalni, meglátogatni, valakinek egy kis ajándékot vinni, s mit adnak tovább abból, amit Istentől kaptak. Ezzel töltöttétek-e a tegnap estét?

Így terveztük-e meg a mai napunkat, hogy ezt valóban az Úrnak szenteljük? Vajon nem az történik velünk is, mint a jeruzsálemi templomban Jézus idejében? Minden egyéb tevékenység betódul oda, kiszorul az imádság, kiszorul a csend, hódolunk a tv bálványnak, fontosabb a szerzés, az üzletelés még vasárnap is. Ismeretlen a hála, de ismerős az elégedetlenség és a zúgolódás, a követelőzés. Alig-alig nézünk egymás szemébe, hogy aztán úgy néznénk együtt a mi Urunkra. Nem az ismétlődik, ami virágvasárnap Jeruzsálemben?

Olyan kegyelmes a mi Urunk, hogy ma még nem ragad ostort. Ma még megadja azt a lehetőséget nekünk, hogy mi tegyünk rendbe sok mindent. Mi is hozzáláthatunk a templom megtisztításához. O ebben segít. Az O igéjében pontos utasítások vannak, hogy mit és hogyan kell végrehajtanunk, az O Szentlelke pedig képesekké tesz erre. Egyedül nem vagyunk képesek. Ezzel kezdődik, hogy oda eljutunk: magunkban tehetetlenek vagyunk. De akarunk-e tisztább életet? Akarjuk-e, hogy a mi testünk, így ahogy van, a Szentlélek templomává váljék? Akarjuk-e, hogy újra hangozzék az imádság a szívünkben, az ajkunkon, a családunkban, egészen természetesen? Akarunk-e a szent Isten jelenlétében élni, hogy az egész életünk istentisztelet lehessen? Akarjuk-e, hogy egy-egy koncentrált istentisztelet, mint ez a mostani is, kihasson az egészre és megszentelje azt, hogy ne a profán szorítsa ki a szentet az életünkből, mint Jeruzsálemben, hanem a szent hassa át az életünk legprofánabb területeit is? Erre hívott el minket az Isten, és ezt teszi lehetővé. Ez történik-e, vagy ennek az ellenkezője?"

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 24., kedd 09:47 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
“HA AZ ÚR AKARJA…”
Pasaréti Református Gyülekezet
1999.01.31

Alapige: Jak 4,13-16
“Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban: minden ilyen kérkedés gonosz.”


Igehirdetés:
" A másik, amit szeretnék megemlíteni ... hogy milyen hamar véget érhet egy ember élete. Ez közhely, mindenki tudja, és mégsem vesszük komolyan. Talán sérti a hiúságunkat, ha be kell ismernünk, hogy ennyire nem tudjuk megőrizni magunkat. ... Nem tudunk vigyázni magunkra. Nem tudunk bizonyos helyzetekben vigyázni egymásra sem. Nem tud megtartani minket a technikánk sem, amiben sokszor sokkal jobban bízunk, mint a mindenható Istenben, vagy egyenesen mindenhatónak tekintjük már lassan a technikát, annál inkább, mert mi alkottuk, és minket dicsőít. Nem tud megtartani bennünket, tehetetlenek vagyunk. ... Csakugyan úgy van, ahogy itt a következő oldalon olvassuk a Szentírásban: “Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull…” (1Pét 1,24)
... Palesztinában, ha reggel lekaszálták a mezőt, a virágos rétet, az egy-két óra alatt megfonnyadt és a nagy hőségben estére már száraz volt, akár össze is lehetett gyűjteni. Egy nap elég volt neki. Azt mondja a Szentírás: ennyi az ember élete. Annál fontosabb az, hogy mindnyájunknak legyen olyan életünk, ami lekaszálhatatlan. Amit a nagy kaszás, a halál sem tud levágni. Ami túléli a halálunkat, hogy a miénk legyen az az élet, amiről ha még kettőt lapozunk a Bibliában, a János levelében azt olvassuk: “Fiacskáim, örök életet adott nekünk az Isten, de ez az élet az Ő Fiában, Jézus Krisztusban van. Akié a Fiú, azé az élet. Akiben viszont nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.”

Ha valaki ezt higgadtan végiggondolja, nem juthat más eredményre, mint arra, hogy akkor a legfontosabb tennivalónk, hogy ezt az életet megszerezzük. És ha ez az élet Jézus személyéhez van kötve, sőt Ő maga ez az élet, — én vagyok az élet, mondotta többször is —, akkor mindennél sürgősebb, hogy Ővele valóságos közösségbe kerüljön az ember. Utána nyugodtan várhat bármi mást.

A harmadik, amit említeni szeretnék: ez az amire sokan egyáltalán nem gondolnak.
... Mindenki tudja, hogy egyszer meghalunk, és mégis általános reflex, hogy elhessegetik az emberek maguktól ennek még a gondolatát is, és egyáltalán nem készülnek fel rá. ... hogy ha valamiről tudom, hogy bizonyosan bekövetkezik, de körülbelül sem tudom, mikor, akkor ha felelős ember vagyok, arra most felkészülök. Utána gond nélkül élhetem a napjaimat. Egyébként mindig fennáll a veszélye annak, hogy készületlenül talál.

Bizonyos, hogy váratlanul fog találni, de nem kell hogy készületlenül érjen. Isten ad lehetőséget arra, és a Biblia tele van erre való figyelmeztetéssel, hogy fel lehet készülni.
... Olyan szomorú az, hogy két véglet jellemzi az embereknek a halról, a halálukról való gondolkozását. Az egyik az a torzítás, ami mostanában, az utóbbi évtizedekben egy új irányzattá is vált, meg kell szerettetni az emberekkel a halált. A halál a nagy megváltó, meg kell vele barátkoztatni az embereket. Nincs abban semmi rossz. A másik pedig: hallani sem akarok róla. Ne is beszéljünk róla, nem kell rá gondolni!

Isten igéje rendkívül józan könyv. Minket arra tanít, hogy ami holt biztos, hogy bekövetkezik, arra készüljek fel. Csak addig készülhetek fel, amíg erre lehetőségem van. A Biblia azt mondja: ellenség a halál. De a hívőt Jézushoz viszi közelebb. De csak a hívőnek tesz jót és viszi hozzá közelebb. Boldogok a halottak — írja a Biblia —, akik az Úrban halnak meg. A többiek nem. Akkor én hadd legyek boldog, és ezt most kell rendezni.
Nem bölcs dolog tehát az, ha valaki engedi, hogy sodorja magával a mindennapi hajsza vagy beleássa magát valami sajátos tevékenységébe és egyáltalán nem gondol erre. Mintha sose kellene megállnia az Isten ítélőszéke előtt.

Nekünk Isten még adott lehetőséget a felkészülésre.
Éppen ez a következő. Mit jelent felkészülni arra, hogy meg kell állnunk Isten színe előtt? Jézus egyszer egészen konkrétan beszélt erről. A Lukács evangéliumában így olvassuk ezt: “Azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt — mondom nektek —: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.” (13,4-5)

Jeruzsálemben egyszer ledőlt egy torony és maga alá temetett tizennyolc embert. Megindult a találgatás: miért dőlt rájuk, miért éppen ők haltak meg? Jézus azt mondja: nem ezek a fontos kérdések. A fontos kérdés: ez nagy figyelmeztetés nektek, akikre nem dőlt rátok a torony. És ha meg nem tértek, ti is ugyanúgy elvesztek. Azok nem voltak bűnösebbek, mint ti, de ez a tragikus esemény, figyelmeztetés a számotokra.

Mit jelent megtérni? Két héttel ezelőtt részletesen hallottunk erről itt egy igehirdetést. Azt jelenti, hogy valaki végre megalázza magát Isten előtt. Tőle kér bocsánatot a bűneire, egyedül Jézus Krisztus érdemében reménykedik és átadja az uralmat Jézusnak az élete felett. Vele kezd el élni, de nem elméletben, meg gondolatban, hanem ténylegesen, a valóságban.

Megtérni azt jelenti, amit a tékozló fiú életében a hazatérés jelentett. Odaállt az apja elé és azt mondta: apám, vétkeztem. Semmi jót nem érdemlek tőled, de ha lehetne, mégis itthon szeretnék maradni, és neked engedelmeskedni. Ez a megtérés. Tisztába teszem a múltamat, megvallom Istennek, és rábízom a jövőmet, kész vagyok ezen túl csak neki engedelmeskedni. Akinek az életében ez elkezdődik, azt bármikor elérheti az a pillanat, hogy megáll a szíve, és át kell lépnie élet és halál mezsgyéjén. Semmi különösebb nem történik vele. Mert az az élet, aki maga Jézus, az elvehetetlen. Az megmarad a hívőnek a halálban a halála után is. Akinek az élet Krisztus, annak a meghalás valóban nyereség.

/1999.01.31 Pasaréti Református Gyülekezetben elhangzott Cseri Kálmán: “HA AZ ÚR AKARJA…” igehirdetésből részlet/

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2012. jan. 30., hétfő 10:01 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Először Isten, azután minden más

"Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek" (Mt 6,33).

A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: "Kezdetben... Isten." Legyen ez a te életed nyitánya is. Törekedjetek teljes szívetekből, minden más előtt arra, hogy Isten országának polgárai legyetek, és hogy az Ő igazsága jellemezze egész életeteket. Amire ezenfelül szükségetek van, azt megadja az Úr nektek, nem kell különösebben aggódnotok érte. Minden, amire az istenfélő élethez szükségünk van, "megadatik nekünk".

Milyen drága ígéret ez! Az Istent kereső embernek megadatik az eledel, ruházat, otthon és a többi mind. Te csak törődj az Ő dolgaival, Ő majd törődik a tiéddel. Ahogyan az értékesebb dolgok bevásárlásánál ráadásul kapjuk a csomagolópapírt és a zsineget, ugyanúgy nyerjük el a földi dolgokat ráadásul a mennyek országának kincseihez. Az üdvösség örökösének nem kell félnie a szükségtől. Aki Isten igazságába öltözteti a lelkét, ne aggódjon, hogy a testét Isten mezítelenül fogja hagyni. Tedd félre a mardosó gondokat! Keresd minden igyekezeteddel az Urat! A kapzsiság - szegénység, az aggodalmaskodás - nyomorúság; az Istenbe vetett bizalom viszont - kincs, az Istenhez való hasonlatosság pedig - mennyei örökség.

Uram, én kereslek Téged, add, hogy megtaláljalak.

Átmégy rajta, de nem nyel el

"Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg" (Ézs 43,2).

Nincs híd, mégis át kell mennünk a vízen, és éreznünk kell a folyó sodrását. De Isten jelenléte a sodrásban többet ér számunkra, mintha egy komphajó vinne át bennünket a másik partra. Meg kell próbáltatnunk, de diadalmaskodhatunk, mert maga az Úr lesz velünk, és Ő hatalmasabb, mint a vízáradat. Még ha máskor távol is lenne tőlünk, a nehézségek és veszedelmek között bizonyosan velünk van. Bár csapjanak magasra az élet bajainak hullámai körülöttünk, az Úr minden alkalommal átsegít rajtuk.

Isten ellenségei kiagyalhatnak sok mindent a vesztünkre, és kegyetlen csúfolódásaik hasonlók lehetnek a tüzes kemencéhez, de mit árt ez nekünk? Átmegyünk a tűzön. Ha Isten velünk van, nem perzselődünk meg; még a tűz szaga sem érződik meg rajtunk.

Milyen csodálatos biztonságban van a felülről született és a menny felé tartó zarándok! Az áradatba nem fullad bele, a tűz nem égeti meg.

Ó Uram, a Te jelenléted a legjobb védelem utunk számtalan veszedelme között. Íme, hittel rád bízom magam, és szellemem nyugalomra talál benned.
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 3 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség