Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Következő
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 26., csütörtök 06:15 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.5-8

"ERŐT ADÓ LÁTOMÁSOK


Nagyon is érthető, hogy Péter és társai szerettek volna "hajlékot csinálni" és megtelepedni a megdicsőülés helyén. " Jó nekünk itt lenni", - mindig ez az emberi szív vallomása, amikor a világ harcaitól elvonulva belefelejtkezhetik Jézus dicsőségének szemléletébe. De mégsem helyes az ilyen vágyakozás szava, mert az ilyen ünnepi órák csak ízelítőül adatnak, nem állandó élvezetre!(5-6)

Jézus tanítványai is csak azért részesültek ebben a kiváltságos élményben, hogy új erőre kaphasson Jézusban való hitük. Akármit mond is majd Őróla az emberek vádoló és gyalázkodó szava, itt megkapták Istennek világos bizonyságtételét Jézus mellett. S ha a titkok ködéből felén zendül ez a mennyei szózat:"Ez az én szeretett Fiam! Őt hallgassátok", akkor erősek lehetünk.(7)

Az ünnepi pillanatok elmúltak, s a látomás fénye szétfoszlott. Nem maradt most, mint "Jézus egyedül". De ő megmaradt. És ez elég lehetett az Ő tanítványainak. Ha megszokott régi alázatosságában és egyszerűségében is, de az övék volt és követhették Őt tovább, akármilyen rejtelmes utakon vezette is őket. Ne is kívánjunk mást látni, csak Ő maradjon mindig szemünk előtt!(8)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 09:36 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk: 9.9-13

"ÚTBAN A DICSŐSÉG FELÉ

Titokban kellett maradnia annak, amit a tanítványok láttak, egészen Jézus feltámadásáig. Akkor következett el az Ő megdicsőülése, amely már nemcsak néhány pillanatra, hanem örökre, és nemcsak néhány kiválasztottnak, hanem minden híveinek szólott. Akkor megzavarodottan tanakodtak a tanítványok efelett. De húsévét óta már nem értelmetlen dolog ez előttük! (9-10)

Azon is tűnődve okoskodtak a tanítványok, hogy hogyan jöhet el Jézusnak dicsőséges országlása, mielőtt annak az az előfutára elvégezné munkáját, akiben az Illyés prófétai lelkének kiújulását várták. Jézustól megtudják: ha eddig nem eszméltek is rá, ez már megtörtént! Nem történt az Isten terveiben semmi mulasztás: minden feltétele megvan Jézus uralkodásának! (11-12)

Jézus más irányba tereli tanítványainak gondolatait. Az Ő föl nem ismert előfutára, Keresztelő János is gyászos véget ért. Ővele magával is rútul fognak elbánni az emberek. Ha erre nem gondolnának is hívei, Ő eszükbe juttatja: az Ő dicsőségének és uralkodásának az útja a megáldoztatás állomásán át vezet. "Így van megírva". Ez az Istentől számunkra is kijelölt út! (12-13)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:44 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.14-18

"HASZONTALAN VERSENGÉS

Ellenfeleikkel való nagy "versengésben " találta Jézus az Ő tanítványait, amikor a hegytetőről visszatért hozzájuk. Az "írástudók" nyilván kikezdték őket, s ők heves vitára szálltak azokkal, bizonyára lelkesen védelmezve Uruknak igazát. Mintha Őneki az ilyen védelemre szüksége volna, s mintha effajta vitatkozásokkal bárkit is meg lehetne nyerni az Ő ügyének! Kerüljem az ilyen versengő vitákat! (14)

Közben pedig ott várakozott a fia gyógyulását kereső édesapa és hallgatta ezt a "versengést". Milyen üres beszédnek tűnhetett fel neki az egész! Őt csak egy érdekelte volna: a rá nehezedő nagy baj orvoslása. De erről a megindul vitatkozás egészen elterelte a figyelmet. Mielőtt szócsatákban akarnám hitemet megmutatni, nézzek körül: nem várja-e segítségemet egy szomorú szív?(17)

Jézus tanítványai " nem tudtak" a szerencsétlen fiún segíteni, amikor az édesapa Jézus távollétében hozzájuk fordult. A nagy vitatkozás valószínűleg arra volt jó, hogy emiatt a tehetetlenség miatt érzett szégyenkezésüket leplezzék el, talán maguk előtt is. De szavakkal nem lehet a tetteket pótolni! Inkább beszéljek kevesebbet Jézusról és az Ő irgalmáról, de mutassam meg az Ő erejét életemben! (18)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:47 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.19-21

"HOZZÁ VIVÉK AZT"

Jézus panaszos szavaiból, amelyekkel tanítványainak szemükre hányja " hitetlenségüket", megértem az Ő fájdalmainak sokaságát. Nemcsak ellenségeinek támadásai sebzik az Ő szívét. Saját híveit is nehéz neki " szenvednie". Szeretetét és türelmét ők talán még sokkal nagyobb próbára teszik! Annál csodálatosabb az Ő hűsége, amellyel mégis "velük van", ahelyett hogy sorsukra hagyná. (19)

Jézus közelségének hatásából, amelytől tombolni kezd a beteg fiú lelkét megszállva tartó gonosz lélek, meglátom az Ő hatalmának nagyságát. Mihelyt szemtől- szembe kerül vele a Gonosz, mintha máris vesztét érezné és még egyszer ki akarná adni utolsó dühét! Az ilyen gyötrelmes pillanatok után nem sokáig késik már gyógyító hatalmának a csodatétel! (20)

Abból a kérdésből, amellyel Jézus a szomorú édesapától fia szerencsétlenségének a történetét tudakozza, megismerem az Ő résztvevő irgalmának melegségét. Látni akarja a bajt egész nagyságában, hogy átérezhesse a benne szenvedőkkel együtt annak minden fájdalmát. Már maga az is csodálatos jótétemény, hogy várja és meghallgatja elébe boruló szívünk minden panaszát! (21)"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:49 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.22-24

"HIT ÉS KÉTSÉG

Hit és hitetlenség sokszor keveredik el egymással úgy, ahogy azt a fia gyógyulásáért esengő édesapa szavaiban látom. Jézus "könyörülő" segítségét kér nagy bajában, de még azzal a feltétellel: " Ha valamit tehetsz... " Bízik is kérése meghallgattatásában, de kétségei is vannak annak lehetősége felől. Nem így hányódom -e imádságaimban én is gyakran a hit és a hitetlenség között? (22)

Pedig csak a hitnek szól az az isteni ígéret, amellyel Jézus a hozzá könyörgő édesapának is válaszol. A kételkedés egészen bizonyosan csak árthat, soha semmi segítség nem fakad belőle! A "hívő" számára ellenben megnyílnak olyan lehetőségek, amelyek különben teljességgel el volnának zárva előle. Mi minden " lehetséges" volna számomra is hit által! (23)

Ezért a hit fölébe kell hogy kerekedjék minden hitetlenségnek, amit a nekibátorodó édesapa szavaiban is megfigyelhető. Megtanult hinni abban, hogy Jézus még az ő "hitetlenségében" is "segítségül lesz" neki! Nem várt addig hitével, amíg kétségei elmúlnak, hanem hittel vette fel a harcot azok ellen is. Csak el kell indulni a hitben, - az majd maga visz tovább! (24)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:50 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.25-29

"VAN HATALMA SEGÍTENI


Jézus végre szavának egész súlyával és hatalmával nekiveti magát az ördöngős fiúban lakozó gonosz léleknek. Alkuvást nem tűrő hangon "parancsolja " neki, hogy távozzék. És ez a parancsszó azonnal foganatossá válik. Szelídsége és alázatossága mögött mindig lássam ott ezt a mindenekre elégséges erőt és kérjek részt én is szabadító csodatételeiből! (25)

A gonosz lélektől való megtisztulás úgy megrázta és megviselte a fiút, hogy aléltságában először " megholtnak" látszott. De Jézus " megfogva kezét" csakhamar talpra állította. Átmenetileg úgy tűnhetik fel, hogy az Ő beavatkozása csak még nagyobb bajt idéz fel. De milyen balgatagság elsietni az ítélkezést! Megtisztult, új élet kezdődik hamarosan! (26-27)

A tanítványok kívánságára Jézus föltárja a titkát annak, miként részesülhetnek ők is az Ő hatalmában. Csak úgy, ha "böjtöléssel", vagyis a maguk állandó megtagadásával kitárják lelküket " könyörgésben" az Isten kiáradó ereje előtt. A maga kívánságának elő és Istennel való alázatos közösségét elhanyagoló ember erőtlensége kárhoztatja magát! (28-29)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:51 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.30-32

"A KERESZT LECKE

A nyilvánosságot kerülve vonul most át Galileán Jézus az Ő tanítványaival. " Nem akará, hogy valaki megtudja." Máskor kereste a nagy sokaságokkal való találkozást. De vannak neki mondanivalói, amelyek csak a már hozzá csatlakozottak benső köréhez szólnak. Őket külön iskolába fogja. Keressem ezt a vele való meghittebb együttlétet, amelyben legmélyebb titkait tárhatja fel! (30)

Nehéz leckék azok rendszerint, amelyekre Jézus az Ő tanítványainak ezt a benső körét tanítgatja. Az Ő kínszenvedéseiről és megáldoztatásáról beszél nekik, ami nélkül nem juthat el felmagasztaltatására. A távolabb álló sokaságnak erről nem beszélt, de a hozzá közel állókat be kellett avatnia a kereszt titkába. Ne lepjen meg, ha engem is ugyanebbe a szent tudományba vezet be!(31)

Még leghívebb tanítványainak szűk köre is megriadt ettől a tanítástól. " Nem értik vala." Sőt annyira megzavarodtak tőle, hogy töprengő gondolataikat magukba zárva "féltek Őt megkérdezni" a dolog felől. Együtt érzek velük megdöbbenésükben. Én is visszariadok a kereszt nehéz leckéjétől. De nincs más hátra, mint mégis csak "megkérdezni Őt". Idővel Ő megfelel minden kérdésre! (32)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:53 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9. 33-37

"A SZOLGÁLAT ÚTJA

Jézus tanítványai között is felütötte a fejét az elsőbbség rangkérdése. Ők is emberek, mint a többiek, és az emberi életben szakadatlanul folyik a "vetélkedés" akörül: "ki nagyobb?" De, ha Jézus tanítványai egymással elkezdenek efelett vetélkedni, ezt csak az Ő háta mögött tehetik meg. S amikor Ő számon kéri tőlük az elsőbbségért való versengést, megszégyenülten kell "hallgatniuk". (33-34)

Az Ő tanítványaihoz semmiképpen nem illik az ilyen rangvita, mert Ő éppen ellenkező irányban akarná vezetni életünket, mint amerre a világ élete halad. Ő az alázatos szolgálat útját szabja elébük, mint az Isten szerint való érvényesülés egyetlen lehetséges útját. Ő maga is az ilyen szolgálatra szentelte oda magát. Hívei is csak ebben való "elsőségre" törekedhetnek. (35)

Az ilyen szolgálat nem kérdezi : jár -e érte elismerés, kitüntetés és rang. Csak azt nézi: hol van szükség a szeretet odaadó fáradozására? Ha egy egyszerű gyerek körül végzi is csak el senki által észre sem vett jótetteit, abban a boldog bizonyosságban végezheti el, hogy ez Jézusnak így kedves. S ami megegyezik az Ő jótetszésével, azon rajta van Isten örök jóváhagyása! (36-37)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:53 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Már Evangéliuma Elmélkedések
Márk 9.38-41

ISMERETLEN SEGÍTŐTÁRSAK

Jézus tanítványai nem egyszer találkoznak olyan emberekkel, akiket úgy ismernek, mint maguk közé tartozókat, s akikben mégis Jézus erejét látják megnyilatkozni. Ilyenkor mindig hajlandók " eltiltani" az illetőket, mintha Jézus és az Ő munkája lefoglalható volna az "őket követők" társasága számára. Nagyobb pedig az Ő tábora, mint szűkkeblűségünkben gondolnák! (38)

Jézus arra tanít bennünket, hogy amíg valaki egyenesen nem fordul ellenünk az Őérette való szolgálatunkban, addig úgy tekintsünk rá, mint szövetséges társunkra. Már azt is fogadjuk örömmel és abban is lássuk Jézus céljának előmozdítóját, aki nem akadályoz és támad bennünket az Ő követésében. Sokkal több embert kell testvérként a szívünkre ölelnünk! (39-40)

És arra is megnyitja Jézus a szemünket, hogy az Ő tanítványai csakugyan kapnak és lépten-nyomon olyan segítséget ismeretlen segítőtársaktól, amelyért hálásnak kell lenniük. Talán csekély dolgokról van szó. Talán csak "egy pohár vízről". De Isten azt is úgy tartja számon, hogy azzal valaki az Ő ügyét segítette előbbre. Hálásan meg kell becsülni az ilyen jóakaratot! (41)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:55 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.42-46

"A KÁRHOZAT VESZEDELME

Az ördög kárhozat félelmes valósága tűnik elém Jézus komoly szavaiból. Van olyan végromlás, amelynek "férge meg nem hal" és van Istennek olyan ítélete, amelynek "tűze el nem alszik". Valójában jobb ebben az életben akármilyen veszteséget elszenvedni, vagy akár a legborzalmasabb halállal is kimúlni, mint örökre az ilyen elvettetés sorsára jutni!

Azokat fenyegeti Jézus szerint ez a veszedelem akik "megbotránkoztatják" az Őbenne hívőket. Olyan szent az a munka, amelyet Ő híveinek akár legkisebbikének életében is végez, hogy azt útján hátráltatni vagy elgáncsolni csak Isten örök ítéletének a kockázatával lehet. (42)

De az Ő hívei saját maguk fejére is ugyanazt a veszedelmet vonhatják, ha életükben megtűrnek valamit, ami őket " megbotránkoztatja". Még ha olyan becses dolog is, mint az épkézláb testi egészségünk, akkor se engedjék, hogy akadálya legyen az üdvösség útján való előhaladásuknak! Különben eljátsszák azt! (43-46)

Nyilvánvaló, hogy jóságos szándék vezeti Jézust félelmes fenyegetéseiben is. Védeni akarja bűneim túl a mások és a magam legmagasabb érdekeit. Azért figyelmeztet a nagy veszedelemre, hogy megmentsen tőle!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 28., szombat 11:56 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 9.47-50

"KÜZDJ A BŰN ELLEN!


Nem csak a kezem, amely végrehatja a bűnt és nemcsak a lábam, mely utánavisz a kísértésnek, hanem már a szemem is, amely meglátja és megkívánja a rosszat, veszedelmes akadálya lehet " az Isten országában való bemenetelnek". Inkább legyek látásomban korlátozottabb és inkább maradjak tudatlan sok minden felől, semhogy az örök sötétségre jussak egyszer! (47-48)

Isten ítéletének örök tüzét úgy kerülhetem el, ha a bűn ellen való harcnak tüze már most ég és tisztít bennem. Ahogy a régi áldozatokhoz kellett a romlás ellen óvó só is, úgy csak az teheti Isten előtt kedves áldozattá életemet, ah ilyen szent " tűzzel sózatik meg". Mit érne minden buzgólkodásom Isten előtt, ha a romlás csírái szabadon tenyészhetnének bennem? (49)

Semmi sem lehet jobb próbája annak, hogy ilyen "só van-e bennem", mint az, hogy tudok-e, "békében lenni" másokkal. Ebben a viszályokkal teljes világban, ahol a bűn egymás ellen fordítja az embereket, Isten a szeretet összhangzatos közösségét akarja építeni közöttünk. " Ízét vesztett só" az életem, ha én is a békétlenséget szítom, ahelyett hogy gyógyítanám! (50)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 29., vasárnap 05:06 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.1-5

"HÁZASSÁGOK FELBOMLÁSA


A farizeusok azért kérdezték meg Jézust a házasság felbontásának lehetősége felől, hogy "megkísértsék Őt". Zavarba akarták Őt hozni vele, mert valóban nem egyszerű kérdés. De sokan lehettek ott a Jézus köré gyülekezett sokaságban, akiket gyakorlatilag is nagyon közelről érintett ez a kérdés. Sok emberi gyötrődésnek és eltévelyedésnek a forrása az! (1-2)

Mózes törvénye, amelyet Jézus a farizeusok emlékezetébe idéz, nem tiltotta el a házasfelek elválását, csak bizonyos szabályokhoz kötötte. És ugyanígy minden törvény, amely az emberek e világi életét általában rendezni akarja, módot kell nyújtson arra, hogy az olyan házasság , amely már nem áldás, hanem átok az emberek életében, valahogy fel is bontathassék. (3-4)

De mindjárt arra is rámutat Jézus, hogy az ilyen rendelkezéseket az emberi életben pusztító bűn teszi szükségessé. Fájdalmas kényszerűség az, hogy lehetségesnek kell lennie ebben a világban a házassági válásnak. Az emberek " szívének keménysége" teszi csak szükségessé. Akik alázatosan szolgálnak Istennek és bűneiket is mindig meg tudják bánni előtte, azoknak nincs rá szükségük! (5)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 29., vasárnap 05:07 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.6-12

" AMIT ISTEN EGYBESZERKESZT!"

Más az emberek együttélését szabályozó és időről időre változható törvény, és más az Istennek az a mindenkorra szóló rendelése, amelyet " a teremtés kezdete óta" beleírt az emberi természetbe. Lehet a maga nemében jó a házasság felbontását megengedő valamilyen törvény, de csak azért, mert az Isten szabta örök rendből már kizökkent emberek életét akarja szabályozni. (6)

Isten eredeti rendelése szerint a házasság olyan közössége férjnek és feleségnek, amelynél szorosabb nem is lehet ember és ember között. Ha két embert így "egybeszerkesztett Isten", azoknak élete az Ő akarata szerint csak egyre szorosabb és mélyebb egység felé haladhat, de nem az egymástól való elszakadás felé. Eleitől fogva nem volt igazi házasság az, amely felbomlik! (7-9)

És ezért ha Jézust " megkérdezik e dolog felől" az Ő tanítványai, Ő csak egyet mondhat nekik: házastársak holtukig házastársak maradnak. Ennek a köteléknek felbontása jóvátehetetlen bűn és soha nem gyógyuló sebek maradnak utána. Aki nem az egész életre szóló frigynek tekinti, amikor benne él, vagy még csak előtte áll, az a " házasságtörés" bűnében vétkes! (11-12)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 29., vasárnap 05:09 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.13-16

"JÉZUS KICSINYEI

Jézus tanítványai jót akartak, amikor a gyermekeket "eltiltották" Mesterüktől és a szülőket, akik odahozták őket hozzá, "feddették". Meg akarták Őt kímélni attól, hogy "az Isten országának" nagy munkájában ilyen látogatók zavarják. De csak azt árulták el ezzel, milyen távol járnak még gondolataik az övéitől. Ő a maga ügye számára fontosabbnak tartott egy-egy ismeretlen kis gyermeket, akire " kezét rávetheti", hogy "megáldja", mint a világban számottevő akármilyen nagy jelentőségű embereket!

És ebből az is kiviláglott, hogy általában csak olyan embereket használ fel az Ő ügyének előbbre vitelében, akik "ilyenek", mint a eléje hozott gyermekek. Nem kérdi: kinek mekkora a befolyása, a tudománya, a tekintélye? Az érdekli Őt: milyen kicsiny tud valaki lenni, amikor " az Isten országát fogadja"? Ami emberi nagysággal , súllyal, hatalommal rendelkezik is valaki, el kell hogy felejtse Őelőtte! Azoké az Ő országa, akik kicsinységükből csak Őáltala keresnek felemeltetést!

Másképpen kell mérlegelnem mások életét is, a magamét is, amikor az Ő ügyéről van szó, mint ahogy különben tenném!

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 30., hétfő 07:44 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.17-19

"ELNYERNI AZ ÖRÖKÉLETET!

"Futva" jött oda Jézushoz és elébe " letérdeltvén" adta elő kérdését az "örök élet" felől tusakodó ember. Látszik, hogy ez a kérdés a lelke mélyéig nyugtalanította. Valóban életkérdésévé vált ez neki. Ebben ajánlatos tőle példát vennem. Sok olyan kérdés mélyen foglalkoztat és izgat engem, amely pedig csak századsorban következhetnénk az "örök élet" kérdése után! (17)

De Jézus elhárítja magától a hozzá forduló ember dicsérő tiszteletadását. Ő nem akarja magát " jó Mesternek" neveztetni, ha ez csak embereknek szóló hajlongó hódolat, nem pedig az egyedül Istent illető imádat. Ebből megérthetem, hogy az elébe boruló ember lelkileg még nem borult le egészen előtte. Jó megvizsgálnom: milyen feltétlen meghajlással járulok én elébe? (18)

A felelet is, amelyet Jézus a kérdésre ad, elutasításnak látszik. Mintha azt mondaná: nem mondhat semmi újat, amit a kérdező úgyis ne tudna már. Isten törvényének megtartása vezet el az "örök életre". Valójában az az ígéret rejlett ebben, hogy aki rájött, hogy ezt az utat nem tudja megjárni, annak majd feltárja Ő az Isten kegyelmét. Azt keressem Őnála! (19)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség