Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Következő
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 30., hétfő 07:45 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 10.20-22

"IGAZÁN ISTENT SZOLGÁLOM?

"'Jézus rátekintvén, megkedvelé őt." Ez arra vall, hogy őszinte szívből fakadt a gazdag ifjúnak az a vallomása, hogy ő mindig "megtartotta" Isten törvényét. Ő valóban azt hitte, hogy megtartotta. Még is hiányzott az Istennel való boldog közössége, az örök élet felől való bizonyossága. Sok jóhiszemű ember él ilyen képzelgés álmában, s nem tudja: mi hát a baja. (20)

"Egy fogyatkozás van." Bizonyára nemcsak egy volt! De Jézus elégnek tart egyet napfényre hozni, hogy annak próbájánál kitűnjék:milyen messze volt ez a gazdag ifjú Isten törvényének megtartásától. Próbáljon csak meg búcsút venni vagyonától! Mindjárt kitűnik: csakugyan Istent szolgálja-e teljes lelkével, ahogy Isten törvénye azt kívánja! Engem milyen próba elé állít? (21)

"Elméne búsan." Nem tudhatjuk, vajon ráeszmélt-e a gazdag ifjú azonnal: milyen leleplezésben volt része. Még kevésbé tudhatjuk, mi lett aztán ennek a folytatása az ő életében. Annyi bizonyos, hogy az igazság napfényre jött: igazában a vagyona szabott neki törvényt, nem az Isten törvénye uralta! Ne véljem, hogy Istent szolgálom, amikor talán egészen máson csüng a szívem! (23)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 30., hétfő 07:47 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.23-27

"ISTEN EREJE KELL HOZZÁ

Nem okvetlenül kívánatos jó tehát a földi "gazdagság" és nem okvetlenül csapás az , ha valaki elveszti vagy soha el sem nyeri. Lehet súlyos veszedelem is:rettentően megnehezíti " az Isten országába való bemenetelt". Mit ér akkor minden ideig - óráig való előnye, ha ez az örökre kiható hátrány jár együtt vele? Lássam mindig tisztán ezt a kétes értékű, csalóka voltát! (23-24)

Az igazi veszedelem nem magában az e világi gazdagságban, hanem az emberi szívben van. Balgatag módon elhiteti magával, hogy a gazdagság nyújt neki biztonságot és boldogságot. Beleesik a " gazdagságban bízás" szerencsétlen tévedésében. Bálványistenévé magasztalja fel a vagyont, mintha abban lehetne örök menedéke. Az én bizodalmam csak az élő Istenre támaszkodjék! (24-25)

Őbenne van az egyetlen segítség magának a gazdagságnak a veszedelmei és az emberi szívnek végzetes eltévelyedései ellen is. Azt is, aki úgy rabjává válnék az e világi vagyon hazug káprázatának, hogy ez alól soha fel nem tudna szabadulni, Ő feltudja szabadítani! Mivel mindenképpen " lehetetlen " az Isten országának üdvösségét emberi erővel elnyerni, csak Őtőle várjam azt! (26-27)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 30., hétfő 07:47 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 10.28-31

"ALÁZATOSSÁG A LEMONDÁSBAN

Nemcsak a gazdagságnak vannak meg a rettentő kísértései, hanem a róla való teljes lemondásnak is. Beleesik az ember abba a súlyos hibába, hogy ebből érdemet csinál és dicsekszik vele. Mintha Istent lekötelezte volna magának azzal, hogy "mindent elhagyva" elindult Jézus " követésére". Vigyázzak: a látszólag alázatos lemondásból ne váljék nálam soha tetszelgő önteltség! (28)

Hiszen a szó komoly értelmében sohasem lemondás az, amit az ember Jézus, szavára gyakorol. Sohasem lesz általa szegényebb, hanem csak gazdagabb, mert bőségesen kárpótlásról gondoskodik Isten. És ezen felül vár még reá a " jövendő világon" az örök nyereség! Mindig csak az ember lehet Istennek hálás lekötelezettje. (29-30)

És az ember nem is illetékes fölmérni:vajon milyen, nagy vagy milyen kicsiny lemondásba került Jézus követése. Arról, ami nagyobb nagy áldozatnak tűnik fel az emberi szem előtt, egyszer majd Isten színe előtt kitűnhetik,hogy sokkal kisebb lemondásba került, mint másoknak látszólag csekély lemondásuk. Az "elsőség" sorrendje egészen visszájára fordulhat! (31)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 30., hétfő 07:49 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Már Evangéliuma Elmélkedések
Márk 10.32-34

"ISMERHETEM AZ UTAT

"Álmélkodással" és "félve" követték Jézust a tanítványok a Jeruzsálem felé vivő úton. Nem mindig gyönyörűség az Ő nyomdokaiban járni. Néha gyötrelmes sejtések nehezednek híveinek lelkére: vajon hova vezeti őket, és mi vár még rájuk. És ezt nem titkolja el előlem sem a róla szóló Ige, hanem világosan elém tárja, hogy fölkészülhessek rá és úgy kövessem Őt. (32)

Sőt maga Jézus határozottan igazolja tanítványainak a szorongó előérzeteit és határozottan megmondja:" mik történnek majd vele". Tisztában kell lenniük azzal, hogy Ő oda akarja áldozni életét csúfos megaláztatásra és szenvedésre, és aki vele tart, az osztozik az Ő sorsában. Nem lehet félreértés: a megfeszített Jézussal való együttszenvedésre kell elszánnom magam! (32-34)

De afelől sem maradhat kétség Jézus tanítványainak lelkében, hogy ők mégis a dicsőség Urának a híveiül szegődtek el. "Harmadnapon feltámad" és minden mélység, amelyet meg kell járnia, csak átmeneti állomás a megdicsőülésnek e felé a magassága felé. Mindig és mindenekfelett azt az ígéretet hirdeti az Ige nekem, hogy jó úton járjak, ha Ővele együttjárok!(34)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 01., szerda 21:10 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.35-37

"MIRE KÍVÁNKOZOM?

Zebedeus fiainak a kérése, amellyel Jézushoz fordulnak, - amint ki fog tűnni, - balgatag és teljesíthetetlen kérés. De mielőtt ítélkezném fölöttük, lássam meg azt is, amiben még követendő példáim is lehetnek.

Maga az , hogy őszintén előadják kívánságukat Jézusnak, jó dolog bennük. Szabad az ő híveinek oktalan kéréseikkel is hozzá fordulniuk. Ő majd kirostálja belőle, ami nem helyes. De legyen miből kirostálni! Semmit se rejtsek hát el előle, ami szívemben vágyként felébred!

Az is kiviláglik kérésükből, hogy királyi székbe ülő hatalmas Úrnak képzelik Jézust az Ő jövendő "dicsőségében". Pedig hallották, amiket közelgő haláláról mondott neki! Akármint viselkedik is vele szemben a világ, így kell Őt mindig látnom, mint a jövendő győzelmes Urát!

S magában abba a kívánságban is van valami eltanulni való, hogy majd az Ő "jobb és bal keze felől ülhessek". Nem akármilyen hatalomban, hanem a Jézus dicsőséges uralmában való osztozás vágya volt ez! Szégyenkeznem kell, hogy mennyivel silányabb vágyak élnek bennem!

Ezek az első tanítványok, ha gyarló testvéreim is, jó tükröt tárnak elém!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 01., szerda 21:22 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.38-40

ELUTASÍTOTT KÉRÉS

Hideg zuhanyként hathatott a két tanítványra Jézus válasza. Ők az Ő dicsőségében való kitüntető részesedést kértek. Ő ellenben arról beszél, hogy az Ő szenvedéseinek a "poharát" és "keresztségében" kell vele osztozniuk. Nagyralátó vágyaik helyett azzal kellene foglalkozniuk, hogy erre fel vannak -e eléggé készülve? Előttem is ez legyen tehát mindig a főkérdés! (38)

Még keményebb lecke lehetett a tanítványok számára az, hogy Jézus elhárítja magától kérésük teljesítését. Szenvedéseiből bizonyára kijut a részük, de a megdicsőülésben való elsőbbséget nem ígérhet nekik. Efelől örök isteni végzések rendelkeznek! Nem játszhatik bele a kereszt felvevésébe és hordozásába semmilyen kialkudott jutalom gondolata! (39-40)

Elégségesnek kellett lennie a Zebedeusfiak és Jézus minden tanítványa számára annyit tudni, hogy Jézusra a mennyei hatalomban való felmagasztaltatás vár. Mert ha emberi életének alázatosságában nem akart rendelkezni a "jobb és bal keze felől ülés" dolgában, afelől nem hagyott kétséget, hogy a királyi székben Ő fog ülni. Ezt tudnom elég lehet nekem is! (40)"

Dr, Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 01., szerda 21:30 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.41-45

"ELSŐSÉG A SZOLGÁLATBAN

Természetes, hogy Jakabnak és Jánosnak az elsőségre bejelentett igénye felkeltette a többi tanítvány "haragját". Ilyen elsőségre nyilván ők is kívánkoztak. Természettől fogva minden ember vetélytársa egymásnak. És ebből csak azért nem lesz örökös marakodás, mert egyeseknek sikerül az, ami nem sikerülhet mindenkinek: a többiek közül kiemelkedve uralkodni felettük. (41-42)

De jaj, ha csak ilyen erőszakos "hatalmaskodás" tartja fenn az emberi élet rendjét! Jézus egészen másfajta összetartó erőt akar belevinni abba: a szolgálatnak lelkét. Lehet vetélkedni az egymásért való felelősségvállalásban és fáradozásban is. És ahol ilyen vetélkedés folyik, ott lehet csak szép és boldog összhang az emberek közt. Az Ő tanítványainak ez a dolguk! (43-44)

És erről Jézus nemcsak beszél, hanem ennek Ő maga az élő példája. Ő a legelső helyet azzal akarta kivívni magának az emberek világában, hogy a legnagyobb szolgálatra áldozta oda érettünk az életét. És ezzel nem is csak példát mutatott, áldozatos szolgálata által azt a "váltságot" szerezte meg, amely megtöri bennünk az uralomvágy átkát és szabadokká tesz a szolgálatra. (45)"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 01., szerda 21:44 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 10.46-48

"MAGA LÁBÁN JÁRÓ LÉLEK

A vak Bartimeus alakjában kiábrázolódva láthatom azt az emberi nyomorúságot, amelynek Jézus véget tud vetni. "Koldulván" ül az út szélén, mások segítségére utalva, képtelenül arra, hogy a maga lábán járjon dolgai után. Vannak, akiknek az élete segítség mások számára. De vannak, akik nemhogy képtelenek erre, de maguk is csak élősdijei a mások élete erejének és javainak. (46)

Bartimeus kiáltozásában jó példáját látom annak: mi a teendője az ilyen nyomorúságban tengődő embernek. Amikor Jézus közelségéről tudomást szerez, - és ezt is csak mások révén - megragadja az alkalmat és keresi szavával a közvetlen kapcsolatot az Ő "könyörülő" szeretetével. Az ilyen esengő felkiáltás az első önálló megnyilatkozása a léleknek. (47)

Abban az állhatatosságban pedig, amellyel Bartimeus kitart könyörgésében, biztatást látok arra, hogy lehet a gyógyulás útján járni. Máris egyre függetlenebbé válik a nyomorult koldus: hiába akarják elhallgattatni, ő most már nem másoktól vezetteti magát. Boldog ember az, aki nem törődve azzal, amit szólnak hozzá az emberek, Jézusban fogódzik reménységeivel! (48)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 01., szerda 21:56 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 10.49-52

"VAKOK VILÁGOSSÁGA


Ha Jézus körül voltak is olyanok, akik a vaknak kiáltozását el akarták hallgattatni, Ő maga megkönyörül rajta. És mert Ő így akarja, azért most már mindenki biztató szóval hívogatja a vak koldust, s ő maga is olyan bizalommal telik el, hogy még köntösét is ott hagyja nagy sietségében. Az Ő szavára egyszerre reményteljessé válik a reménytelen ember helyzete! (49-50)

Mielőtt megadná az óhajtott gyógyulást, Jézus hallani akarja a vak koldus határozott kérését. Csakugyan mást vár-e Őtőle, mint amit másoktól is remélhetne? Nyomorúságát csak tovább tengető alamizsna helyett szeme világa elnyerését meri-e kérni tőle? Csodálatos ajándékait csak olyan hitnek osztogatja, amely valóban csodálatos jótéteményt kér és vár Ő tőle. (51)

Szeme vilgával együtt még valami ennél is nagyobbat nyert el Bartimeus: magának Jézusnak az ismeretét, amivel be sem tudott egyszerre telni a lelke. Élvezhette volna elnyert látásának sok édes gyönyörűségét. De ő Jézust akarta látni s azért hozzá csatlakozva, "követi vala Őt az úton". Nincs is neki nagyobb ajándéka annál, mint ha valakit befogad az Ő társaságába és kíséretébe. (52)"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 02., csütörtök 06:31 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk. 11-1-6

"MINDENEM AZ ÖVÉ


Jézus úgy rendelkezik híveinek minden tulajdonával, mint a sajátjával. Ha Jeruzsálemben való bevonuláshoz szüksége van hátas jószágra, nem jő zavarba amiatt, hogy neki semmije sincs e világi értelemben. Akad a közelben lakó valamelyik hívének házánál. Elküld hát érte, mintha a magáé volna. Ha én az övé vagyok, akkor semmi sem úgy az enyém, hogy nem lenne az övé. (1-2)

Jézus elvárja, hogy hívei ezt az Ő rendelkezését szívbeli készséggel el is ismerjék. Számít arra, hogy amire Ő azt mondja, hogy "szüksége van reá", azt nem is fogják megtagadni Őtőle. Nem erőszakos zsákmányként ragadoz magához híveitől bármit is, hanem hódolatuk készséges adójaként fogadja el javaikat. Sokkal többet kaptam tőle, mint amennyit valaha adhatok neki! (3)

És Jézusnak ez a feltétlen rendelkezési joga érvényt is tud szerezni magának. Amit jeruzsálemi bevonulásakor le akart foglalni ismeretlen hívének tulajdonából, azt az örömmel át is engedte neki. Csak ideig- óráig ellenkeznek gyakran hívei az Ő akaratával, de aztán mindig szégyenkezve megbánják ezt és igyekeznek jóvátenni. Akkor vagyok boldog, ha nem ellenkezem egy percig sem! (4-6)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 02., csütörtök 06:33 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 11.7-10

"UJJONGÓ TANÍTVÁNYOK

Szamárhátra ültetve Jézust, olyan tüntető hódolattal kísérik be tanítványai Jeruzsálem városába, ahogy bevonuló fejedelmeket szoktak körülujjongani. Nem ilyen külső ünneplést kíván Ő tanítványaitól, de ez egyszer elfogadta ezt is. Csak annak a belső hálának és tiszteletnek a jeladása volt ez, amelyet iránta éreztek. Ezzel kell részt vennem az Ő diadalmenetében minden nap. (7-8)

Isten küldötteként magasztalják Jézust az ünneplő menetben körülötte kiáltozó tanítványok Még ezután kellett megtanulniok a legnehezebb leckét arról, hogy isteni méltósága és hatalma mennyire el tud rejtőzni szenvedései és megaláztatása mögött. De igazuk volt: "az Úr nevében jött" Ő. És ezt a vallomást visszhangoznia kell az én szívemnek is állandóan. (9)

Jézus személyével együtt azt az "országot" is ujjongva köszöntik lelkes tanítványai, amely vele együtt "jő az Úrnak nevében". Milyen fogyatékos és sokban egyenesen téves fogalmaik voltak akkor még erről az "országról"! Nem látták még tisztán:mennyire más ez, mint az e világi fejedelmek országai. De abban igazuk volt, hogy "áldott" az Ő uralkodása. Boldog alattvalójaként áldjam én is érette! (10)"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 02., csütörtök 06:35 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 11.11-14

"A TERMÉKETLEN FÜGEFA

Az ünnepekre készülődő fővárosban és annak templomába bevonulva Jézus "mindent körülnézett". Hogy mit látott, nemcsak a dolgok felszínén, hanem annak leple alatt is, az megérthető abból, hogy éjszakára nem maradt ott, hanem biztonsága kedvéért "kiméne Bethániába". Azt látta, hogy az ellenséges elzárkózás már véglegessé vált, sőt támadásra készül ellene. (11)

Amikor másnap egy hazug módon gyümölcsöt ígérő lombos fügefában csalódnia kellett, mert éhségét csillapító gyümölcsöt nem talált rajta, ebben példázva látta azt a nagy fájdalmat, amelyet népének hitetlensége okozott neki. Hogy vágyakozott a lelke munkájának eredményét meglátni! És milyen jogosan elvárhatta volna szolgálatának megtermő gyümölcseit! (12-13)

A terméketlen gyümölcsfára lesújtó átkával örökre szemléletes példáját adta annak: milyen ítélet éri utol azokat, akik ilyen fájdalmas csalódást szereznek neki. " Soha ne egyik gyümölcsöt rólad senki!" Aki nem termi meg az elvárható gyümölcsöt, attól elvétetik egyszer a lehetősége is annak, hogy valaha jóvátegye az elmulasztottakat. És senki sem tudhatja: meddig vár még Isten? (14)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 02., csütörtök 06:36 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 11.15-19

"JÉZUS HATALMA


Megcsodálom Jézus ellenállhatatlan hatalmát. Egymaga, minden fegyveres segítség nélkül, szembeszáll a jeruzsálemi templomban megtelepedett árusok egész hadával és "kiűzi" őket onnan. Átveszi a rendelkezést a szentély csarnokai felett, hogy legalább néhány órára megtisztítsa őket és senki nem mer ellene szólni. Megszégyenülten hátrál meg előtte a bűn! (15-16)

Jól tudom: megfellebbezhetetlen igazságában rejlik ez a hatalom. A templom helyiségeiben visszaélés volt pici adás - vétel űzni, mert az " az imádság házának" épült. Ami másutt helyénvaló és tisztességes dolog volna is, "rablássá" váli, ha megzavarja az Isten előtti áhítat csendjét. Ki szállhatna vitára Jézussal, amikor Ő az Isten jogaiért lép fel ellenünk? (17)

Megértem azért Jézus ellenfeleinek leplezhetetlen zavarát is. Eltökélt szándékuk "elveszíteni" Őt, de hogyan hajtsák azt végre, amikor a nyilvánvaló igazság Őmellette szól és " az egész sokaság" is látta ezt? sohasem tehették volna rá kezüket, ha Ő maga nem akarta volna így, amikor ennek ütött az órája. Nem ellenségeinek áldozata lett Ő hanem Isten áldozati báránya! (18-19)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 02., csütörtök 06:37 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 11. 20-26

"SOKSZOR ISMÉTELT TANÍTÁSOK

A kiszáradt fügefa látványa jó alkalmat nyújtott arra, hogy Jézus felújítson tanítványai előtt néhány igazságot, amelyet már sokszor hallottak Őtőle. (20-21)

Az Ő parancsára olyan titokzatos erők léptek munkába a fügefa elszáradásában, amelyek tanítványainak is rendelkezésére állanak, ha van bennük hit. A hívő előtt lehetségesekké válnak olyan dolgok, amelyeket hit nélkül sohasem végezhetne el. Isten ereje munkálkodik általa és érette. (21-23)

Az Isten csodálatos erejét váró ez a hit az imádságban kell hogy megnyilatkozzék. Ami emberi erő számára lehetetlen, azt Őtőle lehet és kell bízva kérni. S az ilyen kérésre felel Ő meg csodálatos ajándékaival. Imádságban szólal meg és imádság által teljesedik ki a hit. (24)

De az ilyen imádság mindig csak bűnbocsánatból élhet. Nem azért felel rá Isten, mintha az ember azt megérdemelné, hanem annak ellenére, hogy nem érdemli meg. S azért, aki bűneinek bocsánatát várja, nem lehet mások iránt sem meg nem bocsátó. Szeretetlen szívnek a hitre nem hit! (25-26)

Nem hallottam-e ezeket elég sokszor?"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 03., péntek 20:41 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 11.27-30

"A RENDEZETLEN MÚLT

Ha nem gáncsoskodó rosszakarat, hanem az igazság komoly keresése vezette volna Jézus ellenfeleit, nem kérdezték volna meg Őt:"micsoda hatalomra" támaszkodva szól és cselekszik. Tudhatták volna jól. Sohasem titkolta: az Ő mennyei Atyja küldte Őt és ruházta fel olyan felhatalmazással, amilyent soha más nem viselt az emberek között. De nem mindenki látja meg Jézus mögött Istent.

Jézus ellenfeleinek ez a vaksága büntetés volt azért, mert Istennek régebbi, Keresztelő János által küldött üzenete elöl már elzárták a lelküket. Jézus előfutárában nem akarták meglátni Isten hírnökét, azért nem láthatták meg Jézusban Istennek teljes hatalmú Felkentjét. Nem lehet bűntelenül kitérni Isten szava elől. Aki nem felel reá, az lelkileg eltompul iránta.

Jézus nem is hajlandó hát ellenfelei előtt feltárni a maga "hatalmának" titkát, míg nem rendelkezik előbb múltjuknak ezt a rendezetlen ügyét. Nyilatkozzanak előbb ők. Keresztelő János felől, akkor majd Ő is nyilatkozik saját maga felől. Nincs addig előbbre vezető út, míg megszégyenülten és megalázkodva vissza nem térünk oda, ahol egyszer elhajoltunk Istennek világos vezetésétől!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség