Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 286 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Következő
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. márc. 21., hétfő 14:12 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
Nem, nem voltam biztos benne, inkább választottunk másik éneket.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2011. márc. 24., csütörtök 12:12 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
:-)

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2011. nov. 23., szerda 14:45 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
Kedves Parókiások!
Újra kérdésem van: A Jakab levelének 5. részébe szerintetek hogyan illik bele a 12. vers? Ha úgy olvassuk, hogy a 11. után a 13. jön, akkor teljesen logikus, gyakorlati útmutató a nehéz helyzetek elviseléséhez. De nem úgy olvassuk, mert ott a 12. vers. Ha valakinek van ötlete, megköszönöm!


"1 Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok.
2 Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg;
3 Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban!
4 Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a Seregek Urának füleihez.
5 Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján.
6 Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek.
7 Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.
8 Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.
9 Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll.
10 Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak.
11 Ímé, boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.
12 Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek.
13 Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.
14 Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
17 Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:
18 És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.
19 Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,
20 Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
"


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2011. nov. 23., szerda 21:45 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 19:48
Hozzászólások: 1002
kamilla írta:
Kedves Parókiások!
Újra kérdésem van: A Jakab levelének 5. részébe szerintetek hogyan illik bele a 12. vers? Ha úgy olvassuk, hogy a 11. után a 13. jön, akkor teljesen logikus, gyakorlati útmutató a nehéz helyzetek elviseléséhez. De nem úgy olvassuk, mert ott a 12. vers. Ha valakinek van ötlete, megköszönöm!
...................
"12 Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek.
...................
"

Kedves Kamilla!

A 12. vers egy összefoglalás szerű visszautalás az előző fejezetekben található intelmekre főleg a nyelvvel, meggondolatlan beszédekkel kapcsolatos bűnökre.

Sajnos ez a hátránya annak, ha az - annak idején - egységes, levélszerűen, pontok és fejezetek nélkül megírt kijelentéseket "napi igékre" bontva kiragadjuk a szövegkörnyezetükből.

A mondatok, mondatrészek, fejezeteket számozását a könnyebb visszakereshetőség érdekében vezették be, de az egységes kijelentéseket, mondanivalót már emberek szabdalták szét "igékre" illetve fejezetekre.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2011. nov. 24., csütörtök 18:35 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Kedves Kamilla az egész Bibliát átjárja az igazságra, igazságosságra, Isten igazságára, az igaz emberre való hivatkozás. Ebben az igarészben is ez történik több sorban.

A gazdag ember sorsában, az ő elítélésében ott rejlik az Isten igazsága. A példa szerint hiába a földi, szegényektől kirabolt gazdagság, sár lesz abból, ítéletet kapnak érte. Hiába minden, még ha az igazat megölték is érte, írja a 6. sor.

Majd az embereket türelemre inti az ige. Az Úr eljöveteléig a békés tűrni akarásra szólít bennünket. Jób példáját is hozza, a tűrést a szenvedésben a 11. sorban, ami szerintem hit az Isten igazságában.

Ezután mondja a kérdéses 12. sor a türelemre, az állhatatosságra való biztatást. Ne esküdözzünk égre, földre, hanem az igenünk legyen az igen, a nem pedig nem. Szerintem itt is Isten igazságában való bizalomra szólít fel, mert az igen és a nem ismerete az maga az igazság ismerete. Ne esküdjünk semmi/senki másra. Számomra így kapcsolódik a 11 és 12. sor.

A következő sorokban az imádkozásra biztat bennünket Jakab. A hitből való imádság, az igazak imádsága akár esőt is képes fakasztani mondja. 16 sor. Ha meglátjuk, hogy valaki elfordul az igazságtól és visszatérítjük azt, akkor a lelkét mentettük annak meg a haláltól. 19 sor.

Szerintem majd a teljes Jakab levelében ott van az Isten igazára való hivatkozás valamilyen módon, mégha az igazság szót nem is írja le Jakab.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2011. nov. 27., vasárnap 12:37 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
A Máté 5.33-37 ugyanezt a kérdést tárgyalja, minta Jakab 5 is:

5,33 "Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál.
5,34 Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke,
5,35 se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;
5,36 de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni.
5,37 Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van."

Az esküről ír és az igenről és a nemről, ahogy az ártalad bemásolt igerészben, a Jakab levélben.

Tovább értelmezhető az ige a Korintusiakhoz írt második levélben. Az 1.17-22 részben knkrétan részletezi az általad feltett kérdést:

"Pál megokolja látogatásának elhalasztását

1,12 Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek.
1,13 Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok és meg is értetek, sőt remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni,
1,14 ahogyan részben meg is értettetek minket: hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek a mi Urunk Jézus napján.
1,15 Ezzel a bizodalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben.
1,16 Aztán tőletek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába.
1,17 Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem, vagy hogy énnálam az "igen" egyszersmind "nem" is?
1,18 Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt "igen" és "nem".
1,19 Mert az Isten Fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudniillik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett "igen"-né is meg "nem"-mé is, hanem az "igen" valósult meg őbenne.
1,20 Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
1,21 Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az.
1,22 Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. márc. 02., péntek 08:53 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
Kedves Fony és Rosta!

Köszönöm szépen a válaszokat!

Most egy olyat írok le, ami úgy tűnik, elég egyértelmű dolog, de én csak ma jöttem rá. Mert ma kezdtem el elölről az Újszövetséget olvasni, és leakadtam a Máté 1:5-nél:

"Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait"

Szóval a falon kosárban leengedős honfoglalós Ráháb volt a Rúthos Boáz anyukája. Ilyenkor úgy sajnálom, hogy ilyen összefüggéseket nem tanultunk hittanon, meg konfin, meg ilyeneken. Csak a történeteket újra és újra. Hát persze, hogy kevésbé okoz problémát Boáznak egy moábita lányt feleségül venni, ha egyszer a saját anyukája pont a Ráháb.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 03., kedd 20:56 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
Most rendeltem meg a Károli Biblia legújabb revídiált kiadását.
Hiszem, hogy Isten áldása lesz ezen a kiadáson, óriási hiánypótló.
Több mint 100 évet kellet várni a revízióra.

Ajánlom figyelmetekbe!
http://karolibiblia.hu/
http://karolibiblia.hu/pages/a-karoli-b ... kiadasarol

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 08., vasárnap 15:26 
Offline

Csatlakozott: 2007. feb. 16., péntek 02:48
Hozzászólások: 57
Kedves Literaty!

Köszönöm, hogy betetted a linkeket! Biztos, hogy beszerzek egy példányt.

_________________
Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
Róm 9,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. ápr. 12., csütörtök 12:15 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 21:41
Hozzászólások: 241
Tartózkodási hely: Debrecen
Én is köszönöm a linket, már rendeltem is egy példányt.

Egy nagyon jó digitális bibliaolvasó kalauz is elérhető, ahol a régi Károli, az új szöveg, magyarázat, káté, helvét hitvallás is elérhető. Csak egy exe fájl az egész, akár pendrive-on is használható, telepítést nem igényel:
http://biolka.reformatus.ro/

Ennek egy androidos változata a következő link felől elérhető:
http://karolibiblia.hu/pages/fejlesztesek

Ezen az utóbbin megvan a 2011-es revideált Károli szöveg, ami így rendelés előtt is megismerhető (több szöveg változat telepíthető). Akinek valamilyen androidos telefonja, vagy tabletje van, annak nagyon ajánlom.

Csaba


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. máj. 05., szombat 14:22 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
Kár, hogy a MRE elhatárolódott az új revíziótól, úgy tűnik szamárságokat beszélnek (ha nem egyenesen rosszindulatúak) néhányan a vezetőségben. Ez érthetetlen és döbbenetes!
http://www.reformatus.hu/mutat/6576/

A viszont reflexió számomra maximálisan meggyőző, szó sincs arról, hogy semmit nem tudtak,nincs információjuk, ez egész egyszerűen nem igaz (ha tényleg így lenne, akkor előbb nem kéne megvizsgálni? - az azonnali ítélkezés helyett?) no meg egyébként tényleg komoly szakemberek munkája a revízió, köztük reformátusoké is:
http://karolibiblia.hu/pages/a-karoli-b ... kiadasarol
http://karolibiblia.hu/pages/gyakran-ismetelt-kerdesek

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. máj. 05., szombat 16:52 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Köszönöm, hogy szóltál, rendeltem egyet a postán.
Csak felszínesen néztem eddig bele. Tudsz olyan részeket mondani, amelyek különösen tetszenek?


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. máj. 27., vasárnap 21:02 
Aktív tag
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2008. feb. 22., péntek 22:22
Hozzászólások: 830
rosta írta:
Köszönöm, hogy szóltál, rendeltem egyet a postán.
Csak felszínesen néztem eddig bele. Tudsz olyan részeket mondani, amelyek különösen tetszenek?

Bocsánat rosta a késői válaszért,
Nagyon részletesen nem tanulmányoztam még, néha össze hasonlítgattam más fordítással leginkább az újjal. Nekem meggyőző, hogy nem modernizálnak mindenáron, mint ahogy az az új prot.-nál van.
Persze ez egy Károli revízió és nem egy új fordítás, éppen ez csípi a szemét a bibliatársulatnak - de leginkább szerintem az a gond, hogy 100 alatt erre nem voltak képesek, míg más országok tudták a történelmi fordításokat revideálni.

_________________
http://literaty-nazo.blogspot.com/
Üdv, Literaty


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. máj. 27., vasárnap 21:34 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Én legelőször azt a részt olvastam el, amely valahogy úgy kezdődik, hogy "Mindennek rendelet ideje vagyon és ideje vagyon az ég alatt minden akaratnak. Ideje vagyon a ....". Merthogy nekem ez a rész a Károlinak az egyik legszebb része. Hát a megszokott fordításhoz hasonlít a mostani, a Károlit nem lehet lefőzni.

Most nem néztem a "Perelj uram perlőimmel" rész fordítását, de kíváncsi vagyok rá.

Majd jobban átolvasom, ha valami szépet találsz beírhatod, én is beírom.

Üdv!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2012. máj. 28., hétfő 20:18 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Sziasztok!

Számomra inkább hasonlít az úfo-hoz. (újfordítás)
Ugyan akkor minél több fordításból olvasok, annál jobb.

két gondolat:
- a színes külső elterelheti a lényeget a még színesebb belsőről :-)
- verseny helyzet alakult ki a vásárlók között (kinek "szebb" a Bibliája)
- verseny helyzet alakult ki a Kálvin kiadóval (a Kálvin kiadó szerintem sok Bibliát adott el eddig, most sokkal kevesebbet fog, ami több ember egzisztenciáját érintheti)

A verseny pedig nem jó a gyülekezeteken belül.

Ugyan akkor én is vettem egyet és igyekszem ezeket a gondolatokat ismerve ebből kimaradni.

Péter

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 286 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség