Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 286 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Következő
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2010. márc. 22., hétfő 19:24 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
"Péter így szólt Jézushoz:
-Az én lábamat nem mosod meg soha.
Jézus így válaszolt neki:
-"Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám."
Simon Péter erre azt mondta neki:
Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is !

Ján 13,8

-A "lábmosás" története a keresztyénség központi üzenete.- Sokféle mondanivalója közül most csak annak átvitt/lelki/szellemi értelmét keresem "Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám", mit jelent ez ? -
Az a csodálatos, hogy az ige mindig önmagát magyarázza: "Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntól."

-A megmosatás mindig tisztítás ! A szellemi megtisztulás a bűntől való szabadulás.-
"semmi közöd sincs hozzám".- Akit Jézus nem moshat meg, aki nem fogadja el az Ő vére szakrálisan tisztító erejét,- nem kerülhet vele semmiféle kapcsolatba, - közösségbe ! - A tiszta és szent Isten Fia nem tűrheti a bűnt.

-"Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek ?
Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek és megmosták ruhájukat,
és megfehérítették a Bárány vérében."
Jelenések 7,13-14


-"Jézus akaratod nélkül nem tisztíthat meg,
kérésed nélkül nem üdvözíthet."-
Augustinus

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. márc. 31., szerda 07:28 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Pál Kolossébeliekhez írt levele 3:8-17

Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az õ cselekedeteivel együtt.

És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:

A hol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.

Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;

Elszenvedvén egymást és megbocsátván köcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;

Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.

És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Õ általa.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. ápr. 02., péntek 20:43 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma 3:16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. ápr. 29., csütörtök 20:43 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Idézet:
pauler írta:
Milyen üzenet van még az 1Kor.15. 35.-56.-ban? Nektek mit mond ez az Igeszakasz? És mit nem? :wink:
(de ez talán egy másik topicba való)


Idézet:
35.
De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
36.
Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
37.
És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.
38.
Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
39.
Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
40.
És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
41.
Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
42.
Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43.
Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
44.
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
45.
Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
46.
De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
47.
Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
48.
A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
49.
És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
50.
Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
51.
Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52.
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
53.
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54.
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
55.
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
56.
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
57.
De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
58.
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.


-Ahányszor olvasom,- szinte eláll a lélegzetem.-
Ha jól belegondolok és komolyan veszem, akkor sok minden érthetővé válik.-
Az örökkévalóság, mennyei, lelki valósága és a lelki test valamiképpen hordozza a személyiségemet, de megjelenésében mégsem hasonlít a földihez!
-Ez abban az értelemben, hogy pld.Jézust sem ismerték fel a tanítványok azonnal, amikor a feltámadása után megjelent nekik.- Csak, amikor közvetlenebb személyes ismertetőjegyét felvillantotta.-

-Mária a sírkertben akkor ismerte fel, amikor Jézus a nevén szólította. Előtte a kertésznek "gondolta"... Hogy a megszólításnak melyik tényezőjére rezonált Mária, azt nem tudjuk... Hangszín azonosság a földi hangjával,.. vagy éppen azzal "nyitotta fel a szemét", hogy lásson és ismerjen, - mint a tanítványok egyrészénél.- A bethániaiak a kenyértörésről ismerték fel.- Tamásnak megmutatta a sebeit...

-Ha ezeket az információkat, mint a mozaiklapokat összerakjuk, kialakulhat bennünk egy "lelki kép" a feltámadás utáni "testről". -
Amit én LÉNYEGNEK látok, hogy a SZEMÉLYISÉG MEGMARAD, tehát tudni fogom magamről, hogy "én" vagyok, és megismerem az enyéimet,---- de:" AZ URAT SZEMTŐL-SZEMBE FOGJUK LÁTNI, ÚGY, AMINT VAN " - ez számomra elképzelhetetlen élmény... - tehát olyan csoda, "amit szív meg sem gondolt, amit Isten készített az Őt szeretőknek!"

Marana tha!

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. ápr. 30., péntek 05:43 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Gyermek koromban karácsonykor egy foncsolozott üvegajtó választott el minket öcsémmel a karácsonyfától és az ajándékoktól.
Mi a másik szobába várakoztunk, de előfordult, hogy egyikünk az ajtóig elmehetett.
Ilyenkor örömmel újságolta a másik szobában maradtnak, hogy milyen színes fényeket látott (a karácsonyfa izzói voltak igazán láthatók).

Utána, amikor csilingelt apu, kinyílt az ajtó és megláttuk a feldíszített fát és azt a sok-sok ajándékot, amit nekünk vásároltak, készítettek.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 01., szombat 00:38 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
Idézet:
pauler írta:
Milyen üzenet van még az 1Kor.15. 35.-56.-ban? Nektek mit mond ez az Igeszakasz? És mit nem? :wink:


-Nagyon aranyos a gyerekkori emlék,- de nincs több az 1.Kor 15-ben Neked ? :)

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 01., szombat 06:20 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Ezzel az emlékkel azt szerettem volna leírni, hogy mi az ami nincs az Igében. A hiányát annak, amit mi nagyon szeretnénk már most látni.

Nincs válasz arra nézve pl. hogy a testvérem gyermeke, aki csecsemőként halt meg, csecsemőként marad a mennyben, vagy az új teste felnőtt lesz egyből, akkor hogyan lehet majd ráismerni, stb.
Sok mindenre nincs válaszunk és szerintem erre a legjobb azt mondani, ha kérdeznek, hogy "nem tudom, még nem tudom"

Neked mit üzen még az Úr?

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 01., szombat 18:05 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
a "mindentudás": TISZTELETLENSÉG...

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 08., szombat 17:04 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 17:12
Hozzászólások: 1037
Tartózkodási hely: Magyarország
EGY DÁVID-I BOLDOG-MONDÁS:

"Téged illet a dicséret, ó Isten!...
Boldog, akit kiválasztasz,
és közeledbe engedsz,
hogy udvaraidban lakozzék.
Hadd teljünk be házad javaival,
templomod szentségével!"
(65. Zsoltárból)

...MERT "AZ ISTEN SZERETET".


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 11., kedd 07:08 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.

Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;

Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a mellyel ti mértek.

Lukács ev. 6:36-38


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 26., szerda 15:30 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
Találtam megint egy bibliai alapú mondást. Ennek vajon mi lehet a háttere. Biztos sokan fórumoztak munkaidőben Szalonikiben... Még a bibliai alapú szocpol topikba is elmenne ez. Vagy egész másról szól?

II. Thessz. 3.:
10. Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. 12 Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 27., csütörtök 15:12 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Szia Kamilla!

"Ennek vajon mi a háttere?"-kérded.

Nézzük, mit ír erről Szabó Andor:

NEMTÖRŐDÖM VAGY TEVÉKENY ÉLET

2Thessz 3,6-12

Nemcsak a Krisztusra vonatkozó alapismereteket adta át az apostol az alakulófélben lévő gyülekezetnek, de éppúgy hagyománynak hívja a kenyérkereső élet során tanúsítandó hitelveket és gyakorlatot is. Láthatóan további nyugtalanító híreket hallott olyanokról Thesszalonikában, akik nem szívlelték meg első levelének intését (IThessz 5,14), és életük rendetlensége, tétlensége csak növekedett. Ezért szókimondóbb intésekre, sőt intézkedésekre volt szükség. Először is a gyülekezetnek kell fegyelmezően fellépnie. Önmagát is védi, ha elhatárolja magát a henyélve élőktől. Mindenütt előforduló munkaundorról, ingyenélő életfelfogásról lehetett szó, nem feltétlenül olyasmiről, hogy a közeli vég hiedelméből vontak volna le következtetéseket, miszerint már nem is érdemes dolgozni, alkotni, hiszen úgyis hamar vége lesz mindennek. Korántsem mond le róluk, hanem az érdekükben szigorú. Nem egyszer s mindenkorra akarja kizárni őket, legalábbis egyelőre nem, hiszen közvetlenül is megszólítja őket, parancsolva is, hogy csendben dolgozva, a maguk kenyerét egyék. Az ide vonatkozó hagyomány bizonyára az 1Móz 3,19-re alapozódik, hogy ha verítékes is a munka, az embernek becsületbeli dolga, hogy dolgozzon meg a megélhetéséért, s tartsa fenn önmagát és családját. Ezzel a gyülekezet diakóniáját is védi a fölösleges terhektől, hogy valóban ott segítsenek, ahol ténylegesen szükség van rá, s közben nevelje rendszeres életre azokat, akik hajlamosak húzatni magukat másokkal, mint a fáradt vagy elkényeztetett gyermek. Mind a szükséges fegyelmező lépések kiszabását, mind pedig a kenyelmeskedoknek szóló parancsát az Úr Jézus Krisztus nevében mondja el. Az apostoli tekintély forrása őbenne van, aki elhívta és küldte követeit a tanúságtételre.
Az apostol már ottlétekor felfigyelt némelyek rossz hajlamaira. Ezért szóban is summázta, hogy mindenki értsen belőle, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Lehet ez közmondás vagy Pál spontán fogalmazása; aki értett a szóból felfoghatta, hogy a hétköznapokban össze kell szednie magát, megélhetésére, de hite megvallása e módjának gyakorlására is. Hitelesítette a szót az apostol személyes példaadása is, pedig nem azért hajtotta magát, hogy ezzel rápirítson másokra. Már az IThessz 2,9-ben szó esett erről, s most még hozzáteszi,hogy joga lett volna rá, hogy a gyülekezet áldozatából éljen; mégsem élt a lehetőséggel, hanem tanult mesterségét gyakorolva, bizonyára munkatársaival együtt, éjt nappallá téve dolgozott és tartotta fenn önmagát. Megint csak józanító magunk elé képzelnünk a műhelyben fáradozó apostoli közösséget. Sem a soha nem volt glória nem esett le a fejéről, sem a gyűrű, ha volt neki, az ujjáról, amikor piszkos munkát is végeznie kellett és szívta be a bőrök szagát, amíg tisztította és cserzette őket. Nem példálózgatott, hanem csendben, a dolog természete szerint, példát adott, mert akkor erre volt szükség. Nem törvényből, hanem kegyelemből, mert ahol a ránkbízottak gyengék, ott kell nekünk valami többletet felmutatnunk. - A hitet növelni, de nevelni is kell.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 27., csütörtök 15:47 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
kamilla írta:
Még a bibliai alapú szocpol topikba is elmenne ez.

Benne is van. :)
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 29., szombat 18:33 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
Hopppsz. Pedig szoktam olvasni tényleg!
Most is elolvastam, nagyon köszi, Erika!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. máj. 29., szombat 21:48 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
szívesen, Kamilla! :D


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 286 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség