Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3035 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203  Következő
 

Re: Beszélgessünk
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2013. szept. 01., vasárnap 08:46 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
A hit igazságok azért hit igazságok, mert a tapasztalatot megelőzi a hit.

Nem tapasztaltam meg soha, hogy pl. valaki visszajött a halálból, vagy vízen járt volna, így ez az igazság hamisság az öt érzékszervem használata által.

Igazsággá akkor válik, amikor Jézus Krisztus SZEMÉLYESEN mond nekem valamit az Igéje által, aminek EGYIK formája az írott Ige.
Ha ennek a Szónak engedek, akkor megtapasztalhatok valami olyat, ami előtte nem volt, ami teremtés, mert nem a láthatókból állt elő, hanem Isten szavára.
(a halott Lázár is Isten szavára vált élővé és Péter is Isten szavára járt a vízen, ezért a Biblia nem csupán egy történelmi könyv, vagy egy pszichológiai értekezés, hanem a HITET teremtő Isten írott szava)

Szóval én nem azokra a hit igazságokra gondoltam most, amit teológus professzorok állítottak össze, hanem azokra, amiket a MEGÉLT Ige kapcsán MEGTAPASZTAL a hívő.

A megigazulásról meg sokat lehet beszélni, sokan sok félére hivatkozva emelik fel magukat mások fölé, mint igazak, "árják", stb. :(

Isten egyetlen utat adott az embernek, hogy igazzá váljon Ő ELŐTTE!
Ez pedig nem egy teológiai értekezés, hanem egy élő személy, Jézus Krisztus és a belé vetett bizalom, hit.
Természetesen ez jelenti azt is, hogy ismerem Őt. Ismerem a földi életének azt a három évét, amiről a Biblia beszámol. Tudom, hogy Ő hogyan reagált eseményekre, mit tett és mit nem tett. Ismerem a parancsait (hú de csúnya szó :-) ) és ismerem azt, hogy ezek a parancsok, utasítások az Életet védik bennem és körülöttem. Engedem, hogy Ő parancsoljon nekem, hiszen az életem Urának fogadtam el elméletileg valamikor. Sőt kérem, hogy vezessen, irányítson a Szent Lélek és az Ige által.

Még egy gondolat az igazságról és arról, hogy milyen távol élünk Tőle.
Pilátus azt hitte, hogy birtokában van az igazságnak, vagy abban hit hogy igazából nincs is igazság.
Számára az a központi igazság, amiről Rosta írt, a MAGA HATALMA volt. Az, hogy ő dönt emberi életek felett, hogy kezében vannak azok, akik fölé rendeltetett. Szabad döntése van emberi életek sorsának alakulásában.

Ez omlott össze, ez tört ezer darabra a Jézus Krisztussal való találkozásában és ez adott neki így lehetőséget arra nézve, hogy megláthassa az előtte véresre verten álló Igazságot!

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2013. szept. 01., vasárnap 16:42 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Ez OK, csak nagyon messze került ez a "beszélgetés" (alias süketek monológja) az eredeti kiindulóponttól. Az ugyanis az volt, hogy te kérdezted Rostától, hogy az "ÁTÉLT" dolgokról tud-e valamit mondani. Mire ő, igen tisztességesen, elmondta, hogy idősebb korban nehéz változni, illetve változtatni a meggyőződéseinken, s ezt tudományosan is megpróbálta megindokolni. Erre mondtam én, hogy ezek a meggyőződések - nagy igazságok, de mondhatnánk megrögzöttségeknek, szokásoknak, vallási kifejezésekkel dogmáknak is - meginganak, amikor az ember az élettel találkozik. Ez így persze elég homályos, de mondom pontosan, hogy értettem.
Vegyük rögtön a legnagyobb falatot: Istent. Az embernek neveltetésénél, kultúrájánál, vallásánál fogva lehetnek mindenféle elképzelései, igazságai Istenről. Minél öregebb, zártabb és tekintélytisztelőbb az ember, annál erőteljesebbek ezek az igazságok, olyannyira, hogy változtathatatlannak tűnnek, egészen addig, amíg Isten személyesen be nem mutatkozik neki. Ez az élet győzelme az igazságok felett. De ez nem egyszer s mindenkori győzelem, hiszen a keresztyén embert folyamatosan kísérti, hogy az élő Istent is egyféle igazsággá merevítse, leszögezze, hatalmába kerítse.
Isten előtt lehet felöltözve állni, mint Jób barátai, akik pontosan tudták, hogyan kell Istennek cselekedni adott esetben, illetve azt is, hogy az embernek hogyan kell élnie, hogy Isten kiszámítható módon válaszoljon.
És lehet úgy is, mint Jób: "csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám", "csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2013. szept. 01., vasárnap 21:10 
Offline

Csatlakozott: 2012. júl. 19., csütörtök 09:06
Hozzászólások: 208
Áldott estét!

A hitetlenségnek két fő formája van,
az egyik a ''hiszem, mert látom'' nevezhetnénk ezt az ''Éva bűnének'' :
''És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcseségért...''
A másik a ''hiszem, ha látom'' ezt nevezhetnénk a ''Tamás bűnének'':
''Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe... semmiképpen el nem hiszem.''

MINDKÉT FAJTA HITETLENSÉGNEK VAN EGY KÖZÖS JELLEMZŐJE:
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJA ISTEN KINYILATKOZTATÁSÁT!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2013. szept. 03., kedd 21:06 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Neked is Áldott estét!

A vitát úgy látom, hogy az a két gondolat gerjeszti, hogy mi a "kijelentés"?

A kijelentés a Bibliában van, mint Isten írott szava, de ez úgy válik élővé, hogy a Szent Lélek személyessé teszi.

És hogy kinek mi válik személyessé az élete adott időszakában, az Isten jósága.
Évának nem kellett arra felelnie, hogy él-e az Isten, hogy beszél-e a Teremtő emberi test nélkül is.
Tamásnak pedig nem volt kérdés, hogy ítélje meg Isten nélkül, mi a jó és mi a rossz.

A bukásaink és győzelmeink közös jellemzője, hogy a személyesen megszólító és VEZETŐ/IRÁNYÍTÓ IGÉNEK/KIJELENTÉSNEK milyen szinten engedünk, vagy nem engedünk.

A tapasztalatok/igazságok is ebből fakadnak, mert annyit fogunk megélni Isten Országából (valóságából) már itt lenn a földön, amit Isten szavára megtettünk.
A mai Igéből is valami hangsúlyossá válik egy újjászült embernek, aztán jönnek majd a "megélhetési esetek", amikor a Szent Lélek eszünkbe juttatja, amit Jézus szólt nekünk és ott történik meg az Igazság felragyogása, vagy süllyedése...

Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5. rész

1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.
4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.
8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.


11. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.


12. Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
13. És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.


14. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
15. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.


16. Mindenkor örüljetek.
17. Szüntelen imádkozzatok.
18. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.


19. A Lelket meg ne oltsátok.
20. A prófétálást meg ne vessétek,
21. Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!


22. Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!


23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


24. Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.


25. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
26. Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
27. Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.
28. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2013. szept. 03., kedd 21:32 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Idézet:
MINDKÉT FAJTA HITETLENSÉGNEK VAN EGY KÖZÖS JELLEMZŐJE:
FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJA ISTEN KINYILATKOZTATÁSÁT!


Igen, amire viszont nagyon figyelni kell, hogy a "figyelmen kívül hagyja" az nem egyenlő a "nem tudja" valóságával. Mert hiába tudja, ha nem alkalmazza, ha nem válik ÉLETTÉ.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2013. dec. 25., szerda 07:22 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
Áldott ünnepeket kívánok minden kedves fórumozónak az alábbi Túrmezei Erzsébet verssel:


"TEGNAP, MA ÉS ÖRÖKRE"
(Zsidók 13,8)

Utunkat és fejünket
most fehér tél havazza.
Emlékszel arra a régi
orgonavirágos házra,
arra a régi tavaszra,
ahonnét elindultunk?
Változunk, te is, én is,
és minden körülöttünk.
Hatalmak omlanak össze
hirtelen dübörögve,
de kísér egy ujjongó ének:
"Tegnap, ma és örökre!"

Öregen? Fiatalon?
Nyárban, télben, tavaszban?
Borúban, napsugárban?
Velünk a Változatlan!
Változatlan hűséggel
hordoz, vezet, vigasztal.
Irgalmas szeretettel,
örökre ugyanazzal
tekint ránk, drága vérén
megváltott bűnösökre,
s visz "erőről erőre"
tegnap, ma és örökre.

Utunkat és fejünket
míg fehér tél havazza,
mi Őreá tekintünk,
a mindig Ugyanarra.
Hónál is fehérebbre
mossa ruhánkat vére.
S megyünk új holnapokba
parancsa ütemére;
nevéről énekelni
és lépteit követni,
irgalmát osztogatni,
szolgálni és szeretni!
Menni a változások
között a változatlan
Jézus Krisztus nyomában,
míg örök hajnal virrad
éjszakára, ködre!
S vallani boldog hittel:
"Jézus Krisztus ugyanaz
tegnap, ma és örökre!"


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2013. dec. 31., kedd 23:15 
Offline

Csatlakozott: 2012. júl. 19., csütörtök 09:06
Hozzászólások: 208
Boldog új évet kívánok mindenkinek!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. jan. 01., szerda 08:59 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
Csatlakozom:boldog új évet kívánok Neked is és minden fórumozónak!
http://www.youtube.com/watch?v=zV7WjSWhc0s


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. feb. 23., vasárnap 15:21 
Offline

Csatlakozott: 2007. nov. 12., hétfő 23:49
Hozzászólások: 106
Tartózkodási hely: Halásztelek (Pest megye)
Erika írta:
Csatlakozom:boldog új évet kívánok Neked is és minden fórumozónak!
http://www.youtube.com/watch?v=zV7WjSWhc0s


Így, csaknem két hónap után is: Nagyon szépen köszönöm! :!:

Nagyon szép ének ( " Magyar Continental Singers: Hordozd a gyertyát! " )

Érdemes a :arrow: szövegét is (többször,még többször :idea: :wink: ) elolvasni :!:

Isten nem csak a nagyformátumú, különösen tehetséges Nap, vagy reflektor-erővel világító
szentek életével tud alkotni, és világítani, hanem a jelentéktelennek, gyengének látszó gyertyához,
vagy füstölgő mécseshez hasonló, háttérben élő Krisztus-tanítványok életét is hasznossá, értékessé tudja tenni. Ahogy egy kiváló edző,
vagy művész-menedzser keze alatt még a kevésbé tehetséges sportolókból, művészekből is előjön a rejtett érték, sokkal inkább képes a Mennyei Mester a legreménytelenebb,
lelki-szellemi sérült életekből is áldott,és áldó értékes, és értékeket nyújtó, világító életű emberekké tenni!

_________________
Blog(nak látszó) oldal: http://zsotza.blogspot.com


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. feb. 25., kedd 09:44 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
Jó kívánság sosem késő :) .
és köszönöm ezeket az ének ihlette gondolatokat.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. márc. 31., hétfő 12:14 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. júl. 11., szerda 11:56
Hozzászólások: 148
Idézet:
Magam részéről kevés időm van netezni, és az 5-6 fórum között oszlik meg....
Ha nem találnám meg a topikot, segítenél egy linkkel?
HA.

Drágáim, az imakérő topikot hol találom?

_________________
Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek (Zsolt.18.31)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. ápr. 01., kedd 06:54 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
Szia Brumtesó!

Látom, már megtaláltad a keresett topikot.

Gondolunk rád imádságban, sok kitartást a tanuláshoz!

"Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák."
A.E.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. máj. 16., péntek 12:07 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
A Csendes percekből áthoztam ezt a beszélgetést:

Erika írta:
Szia Figyelő!
Igen, jobb lenne , ha újra felpezsdülne a fórum. Akik nincsenek itt, azok vélhetően jobb helyen vannak-nézz csak szét a világhálón:itt-ott ráakadsz régi ismerősökre.A facebook, a blogok mind számtalan jó lehetőség az írogatásra.
Kérdéseidre azért nem válaszoltam, mert nem is olvastam őket. A postacímem nem változott évek óta- úgyhogy nem tudom, hogy kerültek el.
Pali hála az Úrnak jól van. Szed ugyan egy pár gyógyszert, de a munkatempója a régi.
És te hová írogatsz mostanában?


Szia Erika!
Örülök a Pali-hírnek..
Visszafogottan "művelem" az Igefórumot, a facebookot, s még kevésbé a NOLBlogot.
[/quote]

Szia Figyelő!

Valószínűleg így vannak a többiek is:más csapatban jobban megy a beszélgetés.Nincs is ebben semmi kivetnivaló-ki hol tud kibontakozni..
Annál értékesebb-legalábbis számomra-az az idő, amikor még élt a fórum.
azért még most is, ha valami érdekest látok-hallok, először az jut eszembe:felteszem a fórumra-csak aztán legtöbbször elakadok..


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. máj. 16., péntek 14:26 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
találtam egy jó szlogent a fórumnak:
"jó volna lenni még talán de/ mit is tegyek ha nem lehet/ a szótáradba írj be s néha /lapozz föl engem és leszek"Baka István


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Beszélgessünk
HozzászólásElküldve: 2014. máj. 19., hétfő 18:13 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Erika írta:
A Csendes percekből áthoztam ezt a beszélgetést:

Erika írta:
Szia Figyelő!
Igen, jobb lenne , ha újra felpezsdülne a fórum. Akik nincsenek itt, azok vélhetően jobb helyen vannak-nézz csak szét a világhálón:itt-ott ráakadsz régi ismerősökre.A facebook, a blogok mind számtalan jó lehetőség az írogatásra.
Kérdéseidre azért nem válaszoltam, mert nem is olvastam őket. A postacímem nem változott évek óta- úgyhogy nem tudom, hogy kerültek el.
Pali hála az Úrnak jól van. Szed ugyan egy pár gyógyszert, de a munkatempója a régi.
És te hová írogatsz mostanában?


Szia Erika!
Örülök a Pali-hírnek..
Visszafogottan "művelem" az Igefórumot, a facebookot, s még kevésbé a NOLBlogot.


Szia Figyelő!

Valószínűleg így vannak a többiek is:más csapatban jobban megy a beszélgetés.Nincs is ebben semmi kivetnivaló-ki hol tud kibontakozni..
Annál értékesebb-legalábbis számomra-az az idő, amikor még élt a fórum.
azért még most is, ha valami érdekest látok-hallok, először az jut eszembe:felteszem
a fórumra-csak aztán legtöbbször elakadok..[/quote]

Hát igen, valamikor "pezsgett a fórum". Mekkora viták/veszekedések mentek végbe, amikor nem csupán bratyizásra kívántam használni (én legalábbis) a fórumot, hanem
hitértelmezések tisztázására is - elsősorban. Két "T" betűs fórumozó jut eszembe: Tavasz és Tulip...
Persze a közösségi, egymásnak örülések sem voltak értéktelenek. Emlékszem a hatalmas havazás ellenére is összejöttünk néhányan, s ti Kassáról is megkockáztattátok, s Brynzával is megleptetek...:)

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3035 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség