Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 390 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Következő
 

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. szept. 26., szerda 20:02 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 19:48
Hozzászólások: 1002
Gál Péter:
A New Age -- keresztény szemmel
http://www.communio.hu/ppek/k407.htm
(Részlet – Tanúságtételek –

Most lélekvadászat folyik a földön


4. rész
Késôbb már feltűnô volt, hogy a természetgyógyászok között nem igazán éreztem jól magam, s amit addig a legfontosabbnak tartottam, az eltörpült, háttérbe szorult, s kezdte mindezek helyét kitölteni Jézus.
Eleinte szenvedést okozott ez az eltávolodás, fájt amiért olyan másnak látom az embereket, mint eddig.
Azt hiszem, az volt a legszörnyűbb, hogy tükörképei voltak nem is oly régi önmagamnak.

Láttam rajtuk az erôlködést, hogy népszerűek legyenek, szinte kikényszerítették maguk számára az elismerést, nagy szavakkal dobálóztak, fitogtatták különleges tudásukat, rendkívüli képességeikrôl beszéltek, próbáltak mindenáron a figyelem középpontjában lenni.

Borzadva állapítottam meg magamban, hogy én is ilyen vagyok, voltam, s legszívesebben azonnal elmenekültem volna közülük.
.....................................

Akkor határoztam el, hogy elviszem nekik a New Age -- keresztény szemmel c. videofilmet, hátha felnyílik a szemük.

Nem sokan voltak rá kíváncsiak, s akik megnézték, azok is lehurrogták.

Amikor megkérdeztem tôlük ôszinteségüket firtatva, hányan vannak, akik nem csak önzetlen szeretetbôl gyógyítanak, hanem a pénzért, a hírnévért, a becsvágyért, egyetlen jelentkezô sem volt, csak én.

Ekkor jelentettem be, hogy lemondok titkári posztomról.
Úgy éreztem, hogy nem tudok tovább ezek között az emberek között maradni.

Tulajdonképpen meg is ijedtem saját érzéseimtôl.
Utána többen kértek, hogy ne mondjak le, de az atyával való beszélgetés után véglegessé vált elhatározásom, s ma is tudom, így kellett tennem.
Továbbra is gyógyítottam, de már teljesen Krisztusra tekintve.

Hamarosan kiderült, hogy nem gyógyító imaszemináriumra készülök, hanem Szentlélek-szemináriumra.
Engem azonban már ez sem tudott eltéríteni.
Nem igazán voltam vele akkor még tisztában, mit is jelent ez számomra. Mindenesetre, amikor az atya megkért, hogy a szeminárium idejére hagyjam abba a gyógyító munkát, mert teljesen kiüresedve lehet igazán várni a Szentlelket, nem sokat rágódtam ezen.

Tulajdonképpen örültem is egy kis pihenésnek. Csak a férjemmel kellett megbeszélni, mert ez azt jelentette, hogy a keresetem kiesik a családi kasszából.
Én akkor úgy gondoltam, hogy ez átmeneti lesz csak, hiszen a szeminárium után újra dolgozni fogok.

Egyik beszélgetésünk alkalmával véletlenül derült ki, hogy tanulok a Kínai Klinikán, és készülök a Természetgyógyászati Akadémiára.

Nem akartam én ezt eltitkolni, csak nem is gondoltam rá, hogy mondanom kellene.
Említettem már, hogy akkoriban a jövôt még mindig természetgyógyászként képzeltem el, s ehhez tanulnom kellett.

Akkor az atya választás elé állított: iskolák vagy szeminárium.

Próbáltam vele megértetni, hogy ezek az iskolák nem befolyásolják a szemináriumot, de ô hajthatatlan maradt.

Azt javasolta, végezzem el azokat az iskolákat, ha annyira fontosak nekem, s majd utána jöjjek a szemináriumra.

Ez nekem nagyon rosszul esett.

Kavarogtak bennem a gondolatok és az indulatok, hiszen ezért a szemináriumért már abbahagytam a munkámat, de én ezt nem véglegesnek tekintettem.
(folytatás következik) >>>[/quote]


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 27., csütörtök 18:51 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 19:48
Hozzászólások: 1002
Gál Péter:
A New Age -- keresztény szemmel
http://www.communio.hu/ppek/k407.htm
Részlet – Tanúságtételek –

Most lélekvadászat folyik a földön

5. rész

Akkor az atya választás elé állított: iskolák vagy szeminárium. Próbáltam vele megértetni, hogy ezek az iskolák nem befolyásolják a szemináriumot, de ô hajthatatlan maradt.
Azt javasolta, végezzem el azokat az iskolákat, ha annyira fontosak nekem, s majd utána jöjjek a szemináriumra. Ez nekem nagyon rosszul esett. Kavarogtak bennem a gondolatok és az indulatok, hiszen ezért a szemináriumért már abbahagytam a munkámat, de én ezt nem véglegesnek tekintettem.
………..
Hiába hoztam volna ezt az áldozatot? Olyan düh fogott el, hogy igen nagyokat kellett nyelnem, hogy ki ne törjön belôlem.
Így viszont úgy éreztem magam, mint akinek a szíve helyén malomkô van, úgy tűnt, mindjárt megfulladok.

Ezek után imádkoztunk, de én nem tudtam, mert úgy éreztem ha kinyitom a számat, sírva fakadok.
Közben mintha egy kéz nyúlt volna le a szívemig, hogy onnan ezt a követ felszakítsa.
Én azonban ellenálltam, mert féltem, hogy sírok, és nem akartam, hogy ez megtörténjen, méltóságomon alulinak tartottam volna.

Úgy mentem el akkor este, hogy többé nem jövök.
Egészen hazáig tartottam magam, otthon aztán rávetettem magam az ágyra, és kitört belôlem a zokogás.

Azt hiszem órákig sírtam, rendkívül nagy fájdalom volt bennem, úgy éreztem, elillan tôlem az, amit már majdnem magaménak tudhattam.

Nem tudtam, hogyan tovább.

Egyben biztos voltam, már nem az vagyok, aki voltam, és nem folytathatom ott, ahol abbahagytam.

Tökéletes kétségbeesés jellemezte az állapotomat. Olyan érzés volt, mint amikor elveszíti az ember a lába alól a talajt, légüres térben lebegtem, és nem tudtam, hogy felemelkedem vagy lezuhanok valahová.

Két napi sírás, belsô harc, küzdelem után este letérdeltem tehetetlenül, s azt mondtam az Úrnak:
,,Jézusom! Nem tudom, mit akarsz tôlem, csak azt érzem, hogy terved van velem. Kérlek, vedd el tôlem a fájdalmakat, én Rád akarom magam bízni. Legyen meg a Te akaratod, én alávetem magam, bármit is kívánsz tôlem''.

Abban a pillanatban megéreztem, hogy ott van.
A szeretetnek olyan ereje borított el, amilyet még soha nem éreztem.

Tudtam, hogy nagyon szeret, hogy minden bűnömet megbocsátotta, éreztem kegyelmének áradását, és a fölémhajló irgalmát.

Olyan döbbenetes élmény volt számomra ez a tapintható jelenlét, hogy újból nagy erôvel tört fel bennem a sírás, de ez már nem fájó, nem keserves, hanem felszabadító, könnyebbséget adó, megtisztító
sírás volt.
Miután lecsillapodtam, az Ô kezébe téve sorsomat elmentem aludni.

Másnap reggel úgy ébredtem, hogy határtalan nyugalom és béke volt bennem, s tudtam teljes bizonyossággal, hogy végeztem mindennel, amit eddig csináltam, nem tudtam, mi lesz velem ezután, csak azt, hogy az Úr akarja, s majd Ô vezet, irányít engem és nem fog cserbenhagyni. (Ez így is történt.)
Rendkívüli boldogság öntött el, s letérdeltem újra, megköszöntem szeretetét, gondoskodását, hogy nem hagyott magamra gôgömben, hanem szelíden vezetett maga felé.

Ekkor a hátam mögött hatalmas csattanást hallottam. Ijedtemben azonnal felugrottam, mert azt hittem, hogy a falióra esett le. Megdöbbenve láttam, hogy az óra a helyén van.

Akkor az jutott az eszembe, talán van ,,valaki'', akinek ez nagyon nem tetszik?

Azt hiszem ez volt az elsô megtérésem, az elsô igen, amit az Úr hívására kimondtam, s másfél év távlatából csak megerôsíthetem, hogy életem legjobb döntése volt.

Azóta az Úrtól számtalan kegyelmet kaptam, megismertem, mi az igazi békesség, kiegyensúlyozottság, milyen a valódi boldogság és szeretet.
Azóta az Úr fokról-fokra felnyitotta a szemem Szentlelke által, imádságokon és könyveken keresztül.

Megértettette velem, milyen mély és sötét dolgokban merültem el, lelkem nyitottsága mi mindennek adott szabad bejárást, és hogy megszabadultam, az csak az Ô határtalan kegyelmének, végtelen szeretetének köszönhetô.

(folytatás következik) >>>


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 28., péntek 18:53 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 19:48
Hozzászólások: 1002
Gál Péter:
A New Age -- keresztény szemmel
http://www.communio.hu/ppek/k407.htm
(Részlet – Tanúságtételek –

Most lélekvadászat folyik a földön

6. rész

Veszélyek

Egyre jobban látom, micsoda veszélyt jelentenek a lélek számára a New Age praktikái, az újraéledô gnoszticizmus, okkultizmus, és minden manapság terjedô hasonló áramlat.
Megpróbálom néhány szellemi technika csúsztatásait megvilágítani.

A szép szavak mögé tekinteni: mit takarnak valójában? Talán sikerül felfedezni, milyen veszélyeket rejtenek magukban a keresztény ember számára. Azért emelem ki a ,,keresztény'' embert, mert a nemhívôk elôtt hiába is érvelek Istennel, Jézussal vagy a Szentírással, ezek a nevek számukra nem mondanak semmit.
Akkor meg miért hinnének nekem, és nem az ezoterikus könyveknek.

Elôször is tudni kell, hol áll a háttérben a New Age. Ahol reinkarnációról tanítanak, ahol tagadják Krisztus isteni mivoltát, ahol arra bíztatnak, hogy csak nyugodtan keressük a szellemvilággal a kapcsolatot, ott szinte biztosra vehetjük ezt.
Sajnos mégis nagyon sok keresztény ember esik csapdába -- még papok is.

Nem tudom megmagyarázni, mi ennek az oka, de a vasárnapi hívôk esetében talán felületesség, a hit nem-ismerete.

A hozzám hasonló tévelygôknél megértem, mert akinek nincs hite, az olyan, mint én voltam, mint a pillangó,

aki a vélt tudás lámpájának fényétôl megbűvölve körbe-körbe száll,

s nem tud onnan elszakadni,

mert azt hiszi,

ez az igazi világosság,

ahelyett,

hogy a napfényre vágyakozna,

és az igazi fényt -- Isten szavát -- inná magába.

Mindenekelôtt le kell szögeznem, hogy vannak a természetgyógyászatnak olyan területei, amelyeket ma is elfogadhatónak tartok, és ajánlok is.
Ez személyes véleményem és természetesen csak az általam ismert módszerekrôl beszélek.
Ilyen a gyógynövények alkalmazása, a táplálkozási ismeretek, a különbözô testmasszázsok, a vízkúrák, a napkúra, a levegôkúra. Állítom, hogy ezek fôleg a megelôzésben, de az orvosi kezelés kiegészítéseként is nagyon eredményesek. De ne gondolja senki, hogy ezekben az ártatlannak tűnô dolgokban nem lehet eltévelyedni. Saját példámat említettem már, hogy az egyszerű talpmasszázsból hogyan következtek egymás után a legkülönbözôbb tanfolyamok.
Nem árt, ha lehántjuk róla a szándékos misztifikálást, és megelégszünk azzal a nagyon is földi magyarázattal, ami orvosilag is elfogadható.

Most térjünk át az ingoványos területekre.

(folytatás következik) >>>[/quote]


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 29., szombat 19:31 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 19:48
Hozzászólások: 1002
Gál Péter:
A New Age -- keresztény szemmel
http://www.communio.hu/ppek/k407.htm
(Részlet – Tanúságtételek –

Most lélekvadászat folyik a földön

7. rész
Agykontroll

Talán azért kezdeném az agykontrollal, mert ez manapság a legnagyobb körben hódít, senki nem talál benne veszélyes elemeket, emellett az agykontroll oktató sűrűn hangoztatja, hogy hívô ember, ezzel mintegy megnyugtatja az esetleges kételkedôket.

Ráadásul, mint hallom, tagja az egyik budapesti plébánia képviselôtestületének is.

Rendkívüli ,,jóságtól'' átitatva a papok számára ingyenessé teszik az agykontroll elvégzését, s úgy tudom jónéhányan el is fogadták ezt a ,,vendégszeretetet''.

Ez a hívekre is ,,jó'' hatással van, mert amit a pap jónak lát, az nekik sem lehet rossz.

Az egyházba így szép lassan beszivárognak, majd megszilárdulnak a New Age eszméi, s elôbb-utóbb kiszoríthatják az evangéliumi tanítást.

(Egy álom jut eszembe, aminek lényege az volt, hogy templomba akartam menni. A kapuk be voltak zárva, s én próbáltam befelé nyitni, de valami nem engedte. Sokáig erôlködtem, hogy be tudjam nyomni az ajtót, s csak nehezen sikerült valamennyire, hogy a fejemet bedughattam, s megnézhettem mi az, ami akadályoz. Megrettenve láttam, hogy két hatalmas krokodil fekszik az ajtóban.)

Nem kételkedem az agykontroll-oktató szavaiban, amikor kijelenti, hogy ô istenfélô ember, bár mostanában az Isten szó alatt nagyon sok mindent szoktak érteni. Abban viszont már igazán nem vagyok biztos, hogy keresztény is.

A keresztény ember alapállása az élethez: az Istenben való feltétlen bizalom, a ráhagyatkozás, legalábbis az én nézeteim szerint.

Az agykontrollos viszont mindent saját maga akar elérni, elôbb utóbb tudatosul is benne az a hit, hogy ô egymaga képes mindenre, énje az, akit a legnagyobb polcra helyez, s Isten lekerül onnan, többé nincs is rá szüksége.

A cél: a tökéletesen egészséges, sikeres, gazdag, az élet minden terén bármit elérni képes ember.
Az agykontroll mindezt ígéri. Életük, sorsuk alakításából ezzel mintegy kizárják Istent, szinte a helyébe léptetik saját magukat.
Ez bizony erôsen emlékeztet engem a bűnbeesés történetére, mintha ott is hasonló szólamokkal vette volna rá a kísértô az embert az Isten elleni lázadásra.
Ez a hasonlatosság valóban nem tűnne fel?
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy néha az Úrnak terve van azzal, hogy megengedi számunkra a testi és lelki szenvedéseket, a nehéz élethelyzeteket.

Az világos elôttem, hogy az Úr akarata mindenféle agykontrollozás ellenére is érvényesül, de ez nem menti fel az agykontrollozót.
Az agykontroll tanfolyam ígér sikert, gazdagságot, sôt, embertársaink feletti hatalmat.
Ki próbálta ezzel tévútra vinni mindig a történelem során az embert?...

Megtanítják, hogyan befolyásold a másik ember viselkedését, s felhívják figyelmedet, hogy a tudásodat csak jóra használd.
De a jelentkezôket erkölcsi szempontból nem szűrik meg, így hát ki felel azért, hogy olyan emberek is megszerzik a ,,tudást'', akik bizony nem éppen a tiszta lelkiismeret mintái?
Mi a jelentkezés feltétele a pénz befizetésén túl?
Semmi.
Kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy az agykontroll tanfolyamokon csupa szent ül, mert ha nem így lenne, az bizony elég nagy aggodalomra adna okot.
Azzal ugyanis egy percig sem álltatok senkit, hogy ez nem működik.
Sajnos hatékony, s ezért veszélyes!

Mire hív meg az agykontroll?
Lépj kapcsolatba a szellemvilággal!

Hogyan?

Kérj magadnak két szellemi segítôt, akik majd a társaid lesznek mindenben, amit el akarsz érni.

Ez megvalósulhat az agykontrollhoz nélkülözhetetlen alfa állapotban.
Az alfa állapot lelkileg, szellemileg nyitottá tesz bennünket, s szabad prédáivá válunk a szellemvilágnak, s ezek ellenôrizhetetlen és nagyon veszélyes területek, ugyanis minden olyan ismeretlen erônek kitesszük magunkat, melyek ,,normális'' állapotban nem férhetnek hozzánk.

Mostanában hallottam a hírt, hogy Kecskeméten egy 20 éves fiú, aki 17 évesen végezte el az agykontroll tanfolyamot, idegen szellemi erôk segítségével különleges dolgokra képes, ezzel együtt azonban megtagadt Istent, Jézust, s magát mindenhatónak képzeli és vallja.

Dr. Taraczközi István, a Természetgyógyász Unió fôtitkára, egy tanfolyamán elmondta, hogy az ország elmegyógyintézetei nagyrészt agykontrollosokkal és reikisekkel vannak tele.

S ha még nem volna ennyi bizonyíték elég arra, hogy ez a módszer bizony nem Istentôl való, akkor menjünk tovább, s vizsgáljuk meg, milyen kurzusai vannak még?
Talán elég lesz csupán a reinkarnációs kurzust megemlíteni, amelyen mindenki szabadon visszamehet az összes ,,elôzô életeibe''...

Összefoglalva az agykontrollal kapcsolatos véleményemet, úgy gondolom, hogy élô hittel rendelkezô keresztény ember számára nem járható, és mindenkire nézve rendkívül veszélyes út, mert egyesíti magában a New Age összes jellemzôjét: Krisztus istenségét, megváltó művét tagadja, mert reinkarnációt hirdet és önmegváltást, a szellemvilággal való kapcsolatfelvételre bíztat, kiszolgáltatva ezzel rossz szellemi erôknek, Isten helyébe az embert állítja, hatalmat ígér, gôgre nevel.
(Csak egy utolsó kis példa; vonaton utaztunk néhányan, s felhôs volt az ég. Én felsóhajtottam, hogy jó lenne, ha szép idô lenne másnap. Erre az egyik útitársunk, aki agykontrollos volt, megszólalt; semmi probléma, majd én megoldom, természetesen agykontrollal ez nem lehet gond számomra.)

(folytatás következik) >>>


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 29., szombat 19:58 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Kedves Fony!

Az agykontrollról szóló leírásodhoz kiegészítésként hadd ajánljak egy linket: http://www.karizmatikus.hu/agykontroll2.htm

Üdv:
Indu

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. szept. 30., vasárnap 19:05 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 19:48
Hozzászólások: 1002
Gál Péter:
A New Age -- keresztény szemmel
http://www.communio.hu/ppek/k407.htm
(Részlet – Tanúságtételek –

Most lélekvadászat folyik a földön

8. rész

Reiki

A másik rendkívül népszerű és gyorsan tért hódító szellemi technika a reiki.
A reiki japán szó, és kozmikus erôt jelent. A japán Usui, a reiki atyja, állítólag keresztény lelkész volt. Egyik alkalommal az egyetemen, ahol tanított, egyik tanítványa olyan kérdést tett fel neki a hitével kapcsolatosan, amire ô nem tudott válaszolni. (?) Emiatt elhagyta az egyetemet, s felment egy hegyre, ahol 40 napig meditált és böjtölt, melynek eredménye az lett, hogy az égbôl egy fénysugár (reiki) vetôdött rá, s ezután különleges erô birtokába került. Ezt ô elôször ingyen, majd látva, hogy visszaélnek vele, pénzért adta tovább.
Mostanára a reikinek tudomásom szerint három változata ismert hazánkban, az eredeti ,,Usui''-féle, a ,,RAI'' és a ,,tibeti''. Az Usui- féle rendszerben még megmaradtak az eredeti formulák, bár egyes mai mesterek már ezeket is kiforgatják, és a megfelelô bevétel érdekében Jézust is belekeverik a dologba, a RAI-féle változat pedig már kifejezetten ,,angyalokra épít'', s ,,Jézus'' itt velük egyenlô gyógyító szellemként működik.

A reiki valódi alapja keleti tanításokon áll, melyek közül leglényegesebbek a csakra- és auratan, a keleti energiatanok, és a reinkarnáció.

A reiki -- amit isteni erônek fordítanak általában -- nem más, mint kozmikus vagy univerzális ,,energia'', ami egész világunkat áthatja (tehát vigyázzunk, nem a mi személyes Istenünkrôl van szó!), s a beavatás során a beavatott csatornájává válik ennek az erônek.
Az engem beavató mester Kun István volt, (egri, Usui-féle reiki mester), aki közölte velünk, hogy ezt az energiát mindenki annak nevezi, ami neki szimpatikus, nem a név a lényeg.

Szerinte a keresztény nyugodtan nevezheti Istennek vagy Jézusnak, az ateista pedig Marxnak is, teljesen mindegy, mert a beavatás után az erô jön, a csatorna működik, s akárhogy is szólítjuk, egy helyrôl jön.

Éppen ez az, ami félelemre adhat okot, az a tény, hogy a behangolás révén visszavonhatatlanul össze lettem kötve egy erôvel, amirôl nem tudom, hogy kicsoda-micsoda.

Ha ez az erô Isten vagy Krisztus lenne, valószínűleg ezt konkrétan megmondanák.

De errôl szó sincs.

Akkor tehát miféle erôvel vagyunk összekötve?

Miféle erô az, amit egyes felelôtlen reikisek és erkölcstelen reikimesterek arra tudnak felhasználni, hogy mások életébe kérés és felhatalmazás nélkül be tudnak avatkozni, arról nem is beszélve, hogy kifejezetten rossz célokra is használják.

A felelôsség óriási, mert a reikit gyógyításra is használják (gyógyítani a sátán is tud), és ezzel a gyógyulásra váró beteget is kiteszik ennek a sötét erônek, kiszolgáltatják ennek az ismeretlen hatalomnak.

Lehet, hogy kezdetben csak megfelelô erkölcsi tartású embereket avattak mesterré, sajnos manapság ez nem így van, mert többnyire már csak a pénz dominál.
Ismerek olyan reiki mesternôt, aki pénzért vette meg a mesteri fokozatot, de tudása, etikai érzéke bizony sok kívánnivalót hagy maga után, s ez a hölgy az egész országot bejárta és járja most is, és avatja az embereket egymás után.
A reiki mester felhívja figyelmünket, hogy a behangolás az összes elkövetkezô életünkre már érvényes, megmarad a szellemünkön a jele.

Itt bizony eszembe jut a Jelenések könyvének figyelmeztetése, hogy a gonosz is megjelöli a benne hívôk homlokát (vö. Jel 13,14-17).

Milyen további ellenvetéseim vannak még a reikivel kapcsolatban?

A szellemvilággal való kapcsolatfelvételre bíztat.

Elôször is maga a mester is kijelenti, hogy a behangolásnál az ô szellemi segítôtársai is megjelennek, s erôsítik ôt.
,,Megnyitja energiarendszerünket'', s ezzel hozzáférhetôvé tesz bennünket az ellenôrizhetetlen, ismeretlen szellemvilág számára.

Hamarosan kialakul bennünk a kiválasztottság- érzés, ezt a mester maga is erôsíti.

Elhiteti, hogy ,,olyan erô és tudás birtokába jutottunk, ami más számára elképzelhetetlen, s ez minket üdvösségre visz''.

A reinkarnáció-hit szorosan kapcsolódik a reikihez.

(folytatás következik) >>>[/quote]


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 01., hétfő 11:40 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 19., vasárnap 12:51
Hozzászólások: 298
Kedves Fony!

A történeted utolsó részével kapcsolatban sok mindenbe "bele tudnék kötni", de nem ez a célom. Két dolgot kérdeznék csupán,ami fölött nem tudok napirendre térni:

"A reiki mester felhívja figyelmünket, hogy a behangolás az összes elkövetkezô életünkre már érvényes, megmarad a szellemünkön a jele."

Egy keresztény hívő számára, aki nem hisz a reinkarnációban, miért bír jelentőséggel az az információ, hogy "összes elkövetkezendő életünkre megmarad"...???
(Ha nem bír jelentőséggel, miért érezte fontosnak megosztani velünk a szerző?A kereszténység szempontjából a reinkarnáció prekoncepciója sztem nem kívánatos.)

"Hamarosan kialakul bennünk a kiválasztottság- érzés, ezt a mester maga is erôsíti.
Elhiteti, hogy ,,olyan erô és tudás birtokába jutottunk, ami más számára elképzelhetetlen, s ez minket üdvösségre visz''. "


Ne haragudj, de nem éppenhogy a keresztények gondolják azt, hogy az Isten által lehet egyedül üdvözülni, és minden más "pogány" el fog kárhozni?A keresztényekben nincs kiválasztottság - érzés?A mesterek (papok) nem erősítik ezt?

Köszönöm,ha válaszolsz.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 01., hétfő 11:54 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 19., vasárnap 12:51
Hozzászólások: 298
Ja, és még valami:

Ez megvalósulhat az agykontrollhoz nélkülözhetetlen alfa állapotban.
Az alfa állapot lelkileg, szellemileg nyitottá tesz bennünket, s szabad prédáivá válunk a szellemvilágnak, s ezek ellenôrizhetetlen és nagyon veszélyes területek, ugyanis minden olyan ismeretlen erônek kitesszük magunkat, melyek ,,normális'' állapotban nem férhetnek hozzánk.


Nem akarok senkiben félelmet kelteni, de agyunk minden nap bizonyos időt alfa-állapotban tölt:

"Frekvenciájuk alapján négyféle agyhullámot különböztetünk meg (az alvás felé haladó sorrendben):

* Ébrenlét, figyelő, aktív állapot, béta hullámok: 20 Hz (15 – 40 Hz), kis amplitudó
* Ébrenlét, nyugodt, ellazult állapot, alfa hullámok: 10 Hz (9 – 14 Hz), nagy amplitudó
* Könnyű alvás, téta hullámok: 3,5 – 7 Hz, még nagyobb amplitudó
* Mély alvás, gamma hullámok: 3,5 Hz alatt (1,5 – 4 Hz), legnagyobb amplitudó"

Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A1s


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 01., hétfő 20:37 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 24., péntek 14:01
Hozzászólások: 104
Tartózkodási hely: Budapest
máriamagdolna írta:
Kedves Fony!

A történeted utolsó részével kapcsolatban sok mindenbe "bele tudnék kötni", de nem ez a célom. Két dolgot kérdeznék csupán,ami fölött nem tudok napirendre térni:

"A reiki mester felhívja figyelmünket, hogy a behangolás az összes elkövetkezô életünkre már érvényes, megmarad a szellemünkön a jele."

Egy keresztény hívő számára, aki nem hisz a reinkarnációban, miért bír jelentőséggel az az információ, hogy "összes elkövetkezendő életünkre megmarad"...???
(Ha nem bír jelentőséggel, miért érezte fontosnak megosztani velünk a szerző?A kereszténység szempontjából a reinkarnáció prekoncepciója sztem nem kívánatos.)

"Hamarosan kialakul bennünk a kiválasztottság- érzés, ezt a mester maga is erôsíti.
Elhiteti, hogy ,,olyan erô és tudás birtokába jutottunk, ami más számára elképzelhetetlen, s ez minket üdvösségre visz''. "


Ne haragudj, de nem éppenhogy a keresztények gondolják azt, hogy az Isten által lehet egyedül üdvözülni, és minden más "pogány" el fog kárhozni?A keresztényekben nincs kiválasztottság - érzés?A mesterek (papok) nem erősítik ezt?

Köszönöm,ha válaszolsz.


Kedves Máriamagdolna,

Az első kérdésedre vonatkozóan, szerintem a szövegben itt arról írnak, hogy a reiki mester ezt hogyan tanítja, mit mond erről a tanítványainak, ha te elmégy hozzá, mit fogsz tőle szó szerint hallani. Nyilván ő a saját világnézete szerint, reinkarnációval fogja ezt elmagyarázni.

Nem is a reinkarnáció az, ami a szerzőt nyugtalanítja, hanem az a rész a reiki mester tanításában, hogy "megmarad a szellemünkön a jele".

Tekintettel arra, hogy a Biblia azt írja, akik a Fenevadat imádják, felveszik a Fenevad bélyegét, az ő jele látható a homlokukon (persze szellemi síkon). Ez olyan egybeesés, ami legalábbis elgondolkodtató.

A második kérdésedben idézett mondatra én is felfigyeltem: miért is baj, ha valaki kiválasztottnak érzi magát? De aztán végigolvastam, és megpróbáltam kitalálni, mire is gondolhatott a szerző (ez persze teljesen önkényes értelmezés): szerintem arra a különbségre, hogy valaki kiválasztottnak érzi magát, mert ezt tanították neki, és ő elhitte, vagy azért érzi magát annak, mert valóban kiválasztott.

Ha ismered a reiki beavatás menetét, akkor tudod, hogy nem igazán állítanak feltételeket. Befizetsz x összeget, részt veszel (legalább) egy tanfolyamon és egy beavatáson, és jön az energia.

- Teljesen mindegy, hogy milyen forrásból óhajtod azt megkapni, hová, kihez fordulsz érte.
- Teljesen mindegy, hogy egyébként milyen a viszonyod Istenhez.
- Teljesen mindegy, hogy milyen a viszonyod önmagadhoz és a többi emberhez.
- Teljesen mindegy, hogy szeretnél-e fejlődni, változni, vagy csak energiát vagy hatalmat akarsz.
- Teljesen mindegy, hogy milyen szándékkal mentél oda, vagy a kapott energiát milyen célra kívánod felhasználni (ahogy írtad, a rossz szándék később visszaüt, de ez a lényegen nem változtat).

Tehát az energia áramlásának egyetlen igazi feltétele van, maga a beavatás, a magasabb szintre lépésnek, és végül az "üdvösségnek" pedig a kapott energia használata. Ez az „erő és tudás” amitől kiválasztott vagy, ha a technikát szorgalmasan gyakorlod, az pedig az „önmegváltás” folyamata.

Ehhez képest a keresztény "kiválasztottság" feltétele az Istenbe vetett hit, a keresztény tehát csak Isten előtt nyithatja meg a lelkét, és csak tőle kérheti a megváltást és az üdvösséget. Más szellemi hatalmakhoz, erőkhöz, energiákhoz való fordulás – nem véletlenül – tilos.

Továbbá, a „kiválasztottságot” csak kegyelemből, Jézus Krisztus érdeméért kaphatja meg, aki azt mondta magáról, hogy Ő az egyetlen út Istenhez, és aki három alapvető parancsolatot adott:
- szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből;
- szeresd a felebarátodat, mint önmagadat;
- szeresd az ellenségeidet, és tegyél jót azokkal, akik veled rosszat tesznek (tudom, nem pontosan idéztem, akinek van ideje, kérem, másolja be az egészet.)

Egyetlen ember sem képes a másik embert feltétel nélkül szeretni, de erre a szeretetre egy kereszténynek legalábbis törekednie kell. Tehát nagyon nem mindegy, hogyan viszonyul másokhoz.

Az sem mindegy, hogy hogyan viszonyul önmagához és a változáshoz. Aki belátja, hogy önmagától nem képes arra, hogy jó, pláne tökéletes legyen, hogy úgy szeressen másokat, ahogyan kellene, és hogy az élete tele van Isten parancsolata elleni bűnökkel, amin változtatni is akar, elfordul a bűntől, és Isten akarata alá helyezi magát, az a jó úton jár a „kiválasztottság” felé.

Hozzáteszem, hogy a kiválasztottság, a megváltás, az üdvösség kegyelemből van, és nem azért, mert valaki eljut erre a „szintre”. Az, hogy eljut idáig, az is kegyelemből van, és nem egy meditációs technika gyakorlásának garantált eredménye.

Az végképp nem mindegy, hogy milyen célra is kéri valaki az erőt. Itt nálunk legalábbis senki nem kaphat hatalmat vagy erőt jutalmul azért, mert ezeket megvalósította, hogy aztán a saját céljaira használja fel ezt az erőt. Pontosan fordítva, többek között azért küldte el Jézus hozzánk az Igazság Lelkét, hogy az igazságra és a szeretetre tanítson minket.

A Mester gondosan ellenőrzi mindezeket, mielőtt valakinek „beavatást ad”. Lehet, hogy fordított logika, de miért várná el Isten mindezt azoktól, akik benne hisznek, ha a többieknek ezek megkerülésével is el lehet jutni az üdvösségre? Vagy másképpen fogalmazva, hogyan juthat el valaki az üdvösségre úgy, hogy nem fogadja el a szeretet törvényét?

Azt elismerem, hogy a reiki és a többi hasonló irányzat is azt tanítja, hogy a beavatáson kapott energia munkálkodni kezd az emberben, és fokozatosan tökéletesíteni fogja a lelkét. Gondolom, azt azért nem nehéz belátni, hogy csak az tud megtanítani a feltétel nélküli szeretetre, aki maga is feltétel nélkül szeret téged. És az tud kegyelmet adni, akinek hatalma van az ítéletre. Az egyszerűség kedvéért nevezzük Istennek.

Ha elmész egy ilyen beavatásra, és valóban őszintén Istenhez imádkozol, jó esetben nem fog történni semmi. Isten nem fogja engedni, hogy bármilyen ajándékát egy beavatásnak tulajdonítsd, vagy hogy azt hidd, szükséged van egy reiki mester (láma, pap, sámán, akárki) közvetítésére ahhoz, hogy Hozzá fordulj.

Ha nem Istenhez fordulsz, akkor jó esélyed van arra, hogy alárendeled magad egy ismeretlen szellemi erőnek, amely hatalmasabb nálad, fokozatosan felemészti a védekező képességedet, és később már nem fogja megengedni, hogy Istenhez fordulj segítségért.

Ha ebben az összefüggésben nézed, nincs értelme annak, hogy valaki az összes létező tanfolyamot és beavatást végigpróbálgassa, és mindenféle szellemi erőnek alárendelje magát, kitéve magát ennek a veszélynek, amitől azután csak nagy nehézségek árán, Isten segítségével tud megszabadulni. Annak sincs sok értelme, hogy egész életén (vagy életein) keresztül gyakoroljon valaki egy meditációs technikát, hátha elvezeti az igazságra, ahelyett, hogy egyszerűen Istentől kérné ezt, a Biblia ígérete alapján. Következésképpen az a tanfolyam, ahol ilyet tanítanak, fölöslegesen tesz ki veszélynek, fölöslegesen halogat, ezért nem hatékony. (Külön elnézést kérek erre érzékenyektől az utilitarista szemlélet miatt. Ez csak egy nézőpont a sok közül.)

Ugyanakkor, ahogy már írtam, elméletileg nem tartom kizártnak, hogy valaki keresztény egyházon kívül találja meg Istent. Egyrészt amiatt gondolom így, amit Tulip a lelkiismeret törvényéről írt. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy alapvetően keresztény kultúrkörben élünk, ahol nagyon sok magát buddhistának, reikisnek stb. valló honfitársunk van, aki azért számol azzal, hogy lehet, hogy mégis van Isten, és lehet, hogy a kereszténység tanításaiban mégis „van valami” és ők ebbe az irányba is „tapogatóznak”.

Jézus azt mondta, hogy a tévtanítást annak gyümölcséről lehet megismerni.

Szóval ha mégis – akárhol, akárhogyan – találkoznál egy erővel, amelyre az egyetlen használható szó az „abszolút”, amely megtanít téged a feltétel nélküli szeretetre, amitől nem keresel többé, mert már tudod, hogy ismered az Igazságot, amely minden kétségedet elsöpri, és eljutsz általa ahhoz, amit a keresztények bizonyosságnak neveznek, amely lélekben megtisztít és szabaddá tesz, lelki békét és kiegyensúlyozottságot ad, és ahol jelen van, egy helyen vagy egy ember lelkében, ott nem tud jelen lenni semmilyen más erő, akkor jó helyen jársz, mert Isten Lelkével találkoztál. Akkor tényleg mindegy, hogy egyébként legfelsőbb lénynek vagy szakállas öreg bácsinak képzeled el.

De ha az adott közösség tagjainak többsége erről számol be, akkor azok biztosan keresztények. Ezt a kizárólagosság dolgot nem az „agresszív, kirekesztő és intoleráns” keresztények találták ki, hanem Isten tanította, továbbá tapasztalati tény. Azt tudom, hogy a kereszténység „működik”, a többi helyről viszont csak negatív tapasztalataim vannak.

De, mint már mondtam, nyitott és toleráns vagyok mások vallásával szemben. Kíváncsian várom a beszámolót más vallási közösségbe tartozóktól, mesterektől, tanfolyamok résztvevőitől, hogyan tanultak meg annak segítségével feltétel nélkül szeretni, hogyan érték el a lelkük megváltását és az üdvösséget, Isten nélkül. Szívesen beszélgetnék velük, sőt a közösségükbe is elmennék. Tényleg.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 01., hétfő 21:22 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 19., vasárnap 12:51
Hozzászólások: 298
Kedves Shannon!

Igazad is van,meg nem is. 8)
Ha bővebben szeretnéd olvasni a véleményemet,továbbra is a privát levélformát ajánlanám.

Az utolsó bekezdésedre válaszul:
Ha valóban nyitott vagy rá,találkozni fogsz ilyen emberekkel.
Nem szeretném,hogy úgy érezd,csak a labdát dobom vissza, de részemről is fennáll az az óhaj, hogy végre olyan keresztényekkel találkozzak, akik nem csak beszélnek a feltétlen szeretetről,és másokon kérik számon azt,hanem meg is valósítják azt teljes Lényükben. (Én éppen most nyitok ebbe az irányba...)

És köszönöm a válaszod.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 02., kedd 20:31 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 19:48
Hozzászólások: 1002
Gál Péter:
A New Age -- keresztény szemmel
http://www.communio.hu/ppek/k407.htm
(Részlet – Tanúságtételek –

Most lélekvadászat folyik a földön

9. rész

Reinkarnáció

Most nézzük meg közelebbrôl, mi is a reinkarnáció. Abban különbözik a lélekvándorlás hitétôl, hogy az utóbbi szerint halálom után a lelkem bármilyen élôlényben, tehát állatban is újjászülethet a földön, míg a reinkarnáció csak emberi testben való újjászületést feltételez. Mindkettô lényege, hogy halálunk után újra és újra testet öltünk a földön, míg teljesen meg nem tisztulunk minden bűnünktôl.

Ez az önmegváltás tévtana, amelynél nincs szükség Krisztusra, hiszen ha magunkat váltjuk meg, akkor Ô nem válthatott meg bennünket, ebbôl következik, hogy Ôt pusztán ,,a nagy mesterek, próféták, csodagyógyítók'' egyikének tartják, istenségét eleve kizárja a személyes Isten létét is elvetô tanítás.

Ebben a rendszerben ugyanis Isten nem más, mint maga a kozmoszt átitató nagy ,,energiatömeg'', amelybe mi teljes megtisztulásunk után visszatérünk, beolvadunk.
Ez a Nirvána, melynek részévé válva éntudatunk feloldódik, mint csepp a tengerben. Ebben az értelemben üdvösségünk egyedül csak tôlünk függ. Hogyan? Egyszerű a dolog. Amit ebben az életemben elrontok, rosszul csinálok, azt majd a következô életemben kijavítom. Természetesen akkor is fogok elkövetni bűnöket, de egészen addig mindig újraszületek a földön, míg teljesen tisztává, bűntelenné nem válok. Ha ezt elérem, beolvadhatok a Nirvánába, elveszítve saját identitásomat.
Vonzó ez számunkra? De gondolkodjunk el azon is, hogy amióta emberiség létezik, hány olyan ember volt, aki tökéletesen bűntelennek tarthatta magát? Nézzük meg a körülöttünk élôket, vajon hányan méltóak a ,,tiszta'' jelzôre, hányan akadnak, akik nem lennének kénytelenek újjászületni?

Én úgy gondolom, egyedül Krisztus volt bűntelen és tiszta, tehát a reinkarnáció elvei alapján Ô méltó egyedül az örök életre. De Isten szerencsénkre sokkal nagylelkűbb, mint mi vagyunk, és Ô Krisztus áldozatát eleve elfogadta, s az Ószövetség tanúsága alapján fel sem merült benne, hogy az emberiséget a reinkarnáció taposómalmába kényszerítse...
A reinkarnáció elfogadása esetén bizony még szentjeinket sem találhatnánk méltónak az üdvösségre, s nekik is vissza kellene térniük újra közénk, pályájukat újra megfutni.
Sokat hallani, hogy reiki beavatottak ,,megvilágosodnak'', és tisztán felmerülnek elôttük elôzô életeik. Már több élô Szent Kláráról, Szent Erzsébetrôl, Jézusról, Máriáról hallottam, sôt, senki ne nevessen, de elterjedt a hír ,,bensô köreikben'', hogy a Mennyei Atya is itt él köztünk!

Be kell látnunk, hogy a New Age által elindított ôrületnek nincsenek határai. Ugyan esetleg érvelhetnének ezek az emelkedett szellemű, ,,újra köztünk élô szentek'' azzal, hogy a reinkarnáció fokozatos fejlôdést, elôrehaladást tételez fel.
Szerintem azonban határozott visszaesés volna Szent Klára számára az, hogy ma egy önmaga nagyságától megszédült, gôgtôl nem látó, Istent nem ismerô tudatlanságban össze- vissza beszélô reiki mesternô testében él...

És sajnos, ez a többi ,,újra köztünk járó szentre'' is érvényes.

Nézzük, mit mond ezzel kapcsolatosan Urunk?
Már az Ószövetség is figyelmeztet, hogy senki sem jön vissza a holtak országából, de Krisztus egészen határozottan válaszol tanítványainak arra a kérdésére, hogy ki üdvözülhet?
,,Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges'' (Mk 10, 26-27).
(folytatás következik) >>>


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 02., kedd 21:14 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 19., vasárnap 12:51
Hozzászólások: 298
Fony írta:
Gál Péter:
A New Age -- keresztény szemmel
http://www.communio.hu/ppek/k407.htm
(Részlet – Tanúságtételek –

Most lélekvadászat folyik a földön

9. rész

Reinkarnáció

Most nézzük meg közelebbrôl, mi is a reinkarnáció. Abban különbözik a lélekvándorlás hitétôl, hogy az utóbbi szerint halálom után a lelkem bármilyen élôlényben, tehát állatban is újjászülethet a földön, míg a reinkarnáció csak emberi testben való újjászületést feltételez. Mindkettô lényege, hogy halálunk után újra és újra testet öltünk a földön, míg teljesen meg nem tisztulunk minden bűnünktôl.

Ez az önmegváltás tévtana, amelynél nincs szükség Krisztusra, hiszen ha magunkat váltjuk meg, akkor Ô nem válthatott meg bennünket, ebbôl következik, hogy Ôt pusztán ,,a nagy mesterek, próféták, csodagyógyítók'' egyikének tartják, istenségét eleve kizárja a személyes Isten létét is elvetô tanítás.

Ebben a rendszerben ugyanis Isten nem más, mint maga a kozmoszt átitató nagy ,,energiatömeg'', amelybe mi teljes megtisztulásunk után visszatérünk, beolvadunk.
Ez a Nirvána, melynek részévé válva éntudatunk feloldódik, mint csepp a tengerben. Ebben az értelemben üdvösségünk egyedül csak tôlünk függ. Hogyan? Egyszerű a dolog. Amit ebben az életemben elrontok, rosszul csinálok, azt majd a következô életemben kijavítom. Természetesen akkor is fogok elkövetni bűnöket, de egészen addig mindig újraszületek a földön, míg teljesen tisztává, bűntelenné nem válok. Ha ezt elérem, beolvadhatok a Nirvánába, elveszítve saját identitásomat.
Vonzó ez számunkra? De gondolkodjunk el azon is, hogy amióta emberiség létezik, hány olyan ember volt, aki tökéletesen bűntelennek tarthatta magát? Nézzük meg a körülöttünk élôket, vajon hányan méltóak a ,,tiszta'' jelzôre, hányan akadnak, akik nem lennének kénytelenek újjászületni?

Én úgy gondolom, egyedül Krisztus volt bűntelen és tiszta, tehát a reinkarnáció elvei alapján Ô méltó egyedül az örök életre. De Isten szerencsénkre sokkal nagylelkűbb, mint mi vagyunk, és Ô Krisztus áldozatát eleve elfogadta, s az Ószövetség tanúsága alapján fel sem merült benne, hogy az emberiséget a reinkarnáció taposómalmába kényszerítse...
A reinkarnáció elfogadása esetén bizony még szentjeinket sem találhatnánk méltónak az üdvösségre, s nekik is vissza kellene térniük újra közénk, pályájukat újra megfutni.
Sokat hallani, hogy reiki beavatottak ,,megvilágosodnak'', és tisztán felmerülnek elôttük elôzô életeik. Már több élô Szent Kláráról, Szent Erzsébetrôl, Jézusról, Máriáról hallottam, sôt, senki ne nevessen, de elterjedt a hír ,,bensô köreikben'', hogy a Mennyei Atya is itt él köztünk!

Be kell látnunk, hogy a New Age által elindított ôrületnek nincsenek határai. Ugyan esetleg érvelhetnének ezek az emelkedett szellemű, ,,újra köztünk élô szentek'' azzal, hogy a reinkarnáció fokozatos fejlôdést, elôrehaladást tételez fel.
Szerintem azonban határozott visszaesés volna Szent Klára számára az, hogy ma egy önmaga nagyságától megszédült, gôgtôl nem látó, Istent nem ismerô tudatlanságban össze- vissza beszélô reiki mesternô testében él...

És sajnos, ez a többi ,,újra köztünk járó szentre'' is érvényes.

Nézzük, mit mond ezzel kapcsolatosan Urunk?
Már az Ószövetség is figyelmeztet, hogy senki sem jön vissza a holtak országából, de Krisztus egészen határozottan válaszol tanítványainak arra a kérdésére, hogy ki üdvözülhet?
,,Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges'' (Mk 10, 26-27).
(folytatás következik) >>>


Fony,csak egy megjegyzés.Ami itt össze van hordva a reinkarnációról és a lélekvándorlásról az egy nagy halom sületlenség és egyáltalán nem tükrözi a keleti filozófiák felfogását.Ez már nem az első olyan dolog,amiről a szerző baromságokat ír, mert a reikis szövegnél is fogtam a hasamat a röhögéstől.Azt kell mondjam,teljesen hiteltelen az egész így,hogy látszik,nem nézett utána egyáltalán, hogy miről is értekezik valójában.
De nem kívánom helyreigazítani a dolgokat, mert nagyon hosszú lenne,és Benneteket úgysem érdekelne...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 02., kedd 21:30 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
máriamagdolna írta:

De nem kívánom helyreigazítani a dolgokat, mert nagyon hosszú lenne,és Benneteket úgysem érdekelne...


Azért ez elég gyenge kifogás, lásd be. Találhatnál jobbat is, hogy miért nem tudod/akarod alátámasztani a kijelentéseidet...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 02., kedd 22:31 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 19., vasárnap 12:51
Hozzászólások: 298
rosta írta:
máriamagdolna írta:

De nem kívánom helyreigazítani a dolgokat, mert nagyon hosszú lenne,és Benneteket úgysem érdekelne...


Azért ez elég gyenge kifogás, lásd be. Találhatnál jobbat is, hogy miért nem tudod/akarod alátámasztani a kijelentéseidet...


Először is azt gondolom,hogy aki utána akar nézni annak,hogy mi a reinkarnáció,vagy a reiki,az megteheti.Sokan nem nézték jó szemmel (elismerem,jogosan), hogy a mágiáról kicsit hosszabb terjedelmű szöveget írtam, nem akarok megint olyan témákba belemenni, amelyek már eleve gyanusak a kereszténység szemszögéből nézve.
Másrészt kizártnak tartom,hogy valaki itt közöttetek azt mondja bármely állításomra is, mely nem egyezik meg a Bibliában szó szerint olvasottakkal, és a jelenleg elfogadott értelmezésekkel,hogy "Jé tényleg,utánanéztem,végigondoltam és Neked van igazad".
Ezért felesleges időpocsékolásnak tartom a további beszélgetéseket,vitákat ebben a témában.
Ha Te személy szerint érdeklődsz e dolgok iránt, szívesen elmondom a véleményemet privátban és forrásokat is,ahol utánanézhetsz.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. okt. 03., szerda 19:58 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
máriamagdolna írta:
Először is azt gondolom,hogy aki utána akar nézni annak,hogy mi a reinkarnáció,vagy a reiki,az megteheti.Sokan nem nézték jó szemmel (elismerem,jogosan), hogy a mágiáról kicsit hosszabb terjedelmű szöveget írtam, nem akarok megint olyan témákba belemenni, amelyek már eleve gyanusak a kereszténység szemszögéből nézve.
Másrészt kizártnak tartom,hogy valaki itt közöttetek azt mondja bármely állításomra is, mely nem egyezik meg a Bibliában szó szerint olvasottakkal, és a jelenleg elfogadott értelmezésekkel,hogy "Jé tényleg,utánanéztem,végigondoltam és Neked van igazad".
Ezért felesleges időpocsékolásnak tartom a további beszélgetéseket,vitákat ebben a témában.
Ha Te személy szerint érdeklődsz e dolgok iránt, szívesen elmondom a véleményemet privátban és forrásokat is,ahol utánanézhetsz.


Először azt mondod, hogy butaságokat hordunk össze a lélekvándorlás, a reinkarnáció témában, majd közlöd, hogy itt senkit sem érdekelne, ha ezt kifejtenéd, meg amúgy is hosszú. Majd a kérdésemre, hogy így lezárni a dolgot nem megoldás, közlöd, hogy nézzünk utána, meg amúgy sem fogadjuk el azt, amit mondasz.

Csak, hogy értsd, ez nem az agyilag zakkant keresztyének megrögzötten magábafordult fóruma, hanem ez egy olyan fórum, ahová egy ezoterikus, egy hitgyülis, ateista és még sokan mások is beírhatnak, ha betartanak bizonyos szabályokat.

Senkitől sem kérjük szószerint számon a Bibliát, illetve csak egyesek kérik szószerint számon a Bibliát. Attól még, hogy nem leszünk nirvána hívők, attól még nyugodtan elmondhatod a reinkarnáció, lélekvándorlás kérdésben a véleményedet, főleg, ha nem úgy látod, ahogy más azt leírta. Az más kérdés, hogy ehhez hozzá fognak szólni, de hát a fórumozás a párbeszédre épülne.

Amúgy találsz itt topic-ot, amelyben a lélekvándorlást beszéltük meg valamikor. Én speciel kíváncsi vagyok, hogy te melyik fajtája szerint értelmezed a lélekvándorlást.

A mágia téma gondolom amiatt volt necces, mert rossz rovatban, kezdő keresztyéneknek való rovatban indítottad. Ha megnézed ennek a rovatnak a címét, hát oda az van írva, hogy:

"Más vallások és filozófiák"


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 390 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség