Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 121 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Következő
  Nyomtatóbarát verzió

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 27., péntek 17:56 
Kedves Béla!

Isten nem alkudozott, amikor a Fiát hagyta meghalni a kereszten.
Senki értelmére nem támaszkodott és senkivel se kezdett arról alkut kötni, hogy kinek mit ér meg az Ő Fia halála, mit kap ezért cserébe.

Egyszerűen tette, ami lényéből fakad és amit Ő jónak tartott.

Péter


Vissza a tetejére
  
 

Re: "feltétel"
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 27., péntek 17:57 
-Ugy gondolom, kétféleképen lehet értelmezni ezt a részt: "ÉS" kihansu-
lyozásával,- valóban "feltételnek" is felfogható lenne, ha nem azt olvas-
nánk Ef.2,8-ban "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által,
és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez; (9) nem cselekedetekért, hogy
senki se dicsekedjék."


-Ha kegyelemből, akkor ingyen ajándék.-- Az viszont igaz, hogy a HIT KELL hozzá.- Aki hittel elfogadja Isten ajándékat, AZ KAPJA MEG ÉS
CSAK AZÉ LESZ. :*:

Rosszul értelmezed:

Nyilvánvaló, hogy az üdvösség nem "töletek" van.A szöveg eléggé világosan,
közli, hogy ebben az esetben a Hit az amely, kegyelmi ajándék.Vagyis nem az aki hittel elfogadja, hanem az aki kapja, az részesül az üdvösségben, mint szintén ajándékban. Ilyen módon azután már érthető, hogy a nem töletek való Isten ajándékával:nevezetesen a hittel nem lehet kérkedni, mivel az nem szabad akarati döntés: "lám én hittem, te meg nem, magadra vess!"


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 27., péntek 18:00 
Milyen kár, hogy nem olvastad: nem ilyen alkuról beszéltem.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 27., péntek 18:14 
Én a történelem azon pontjáról beszéltem, ahol nem alkudott senkivel az Atya.

Ábrahámmal még alkudott, ott még Ábrahám azt hitte, hogy van esély, ha csak 10 is van, hogy ne pusztítsa el a bűnös várost az Isten.
De 12-se volt!

Ezért Isten nem alkudozott és végzett a Fiával a rajta lévő bűneink büntetése képen, hogy nekünk bocsánatot és örök életet adjon.

Áldott az Isten Jézus Krisztus Atyja!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 27., péntek 23:58 
Békesség!


Vissza a tetejére
  
 

Re: "feltétel"
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 01:13 
Kedves Béla!

- A "MEGIGAZULÁS KEGYELEMBŐL, HIT ÁLTAL" - tanát nem nekünk kell
értelmezni igy,-vagy ugy. Ez a REFORMÁCIÓ alapvető tétele,- melyet
Luther és Kálvin neve fémjelez.---Ezért állitásoddal szemben nem vitázom,
helyette ebben a témában Luthertől és Kálvintól idézek, az Ő iratukból,
ami önmagáért beszél. - Ez olyan óriási anyag, ami ide el se férhetne,-
ezért természetesen csak egy-két mondatot emelek ki,- a választás tel-
jessége igénye nélkül.

- Luther: "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni." Zsid.11,6

"Nem szeretném, ha az én szabad akaratomra volna bizva, hogy üdvössé-
gemet kiharcoljam.- Mert akármilyen nagyszerü cselekedetet vinnék is
véghez, lelkiismeretemen mégis ott volna a nyugtalanság, hogy vajjon
tetszik-e az Istennek, vagy pedig még többet követel.- Ezt tanultam meg
én is, saját nagy káromon.

-Igy azonban, hogy ISTEN AZ ÜDVÖSSÉGEMET KIVETTE AZ ÉN SZABAD
AKARATOMBÓL ÉS TULAJDON SZABAD AKARATÁBA HELYEZTE, s ugy látta
jónak, hogy ne az én életem s cselekedeteim alapján, hanem KEGYELMÉ-
VEL ÉS IRGALMASSÁGÁVAL TARTSON MEG, -- teljesen biztos és nyugodt
vagyok, hogy hü az Isten és nem hazudik." (Jök.113)

-"Akiben KRISZTUS-HIT van, annak szivében a Szentlélek vigasztalást és
erős gyermeki bizodalmat teremt,... hogy Fiának, a Krisztusnak nevéért
és érdeméért... Isten gyermekei vagyunk." (Jök.139)

-Kálvin: Megigazulás-tanában üdvösségünket nem hitünkre, hanem ISTEN
KEGYELMÉRE alapozta, mert ez hitünknél szilárdabb alap.- A HIT csak
"EDÉNY", amit Isten felé nyujtunk, hogy kegyelmét töltse abba.

-Isten Krisztus igazságának beszámitásával szabadit meg a büntől, hogy
KRISZTUSBAN TARTASSUNK IGAZNAK, mivel önmagunkban nem vagyunk
azok. - ISTEN INGYEN KEGYELMÉBŐL IGAZIT MEG bennünket. "
(Inst. III. 11., 2-4 )

- A hitben önmagától nincs meg a megigazitás ereje, hanem csak ameny-
nyire KRISZTUST BEFOGADJA. (Inst. III.11.,13 és 16)

Ezeket a tantételeket foglalja egybe a Pál apostol által irt Ef.2,8-9 verse:
" MERT KEGYELEMBŐL TARTATTATOK MEG, HIT ÁLTAL; ISTEN AJÁNDÉKA
EZ: nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék." ( Károli forditás )

- Ha alázatosan IGAZNAK TARTJUK ISTEN IGÉJÉT, az maga a HIT.-
Mivel a HITET ISTEN IGÉJE MUNKÁLJA BENNÜNK.- És mert semmi érde-
met nem tudunk felmutatni,- üdvösségünket egyedül ISTEN INGYEN
KEGYELMÉBŐL remélhetjük JÉZUS KRISZTUS ENGESZTELŐ KERESZTHA-
LÁLÁÉRT.

- A magam részéről erről többet mondani nem tudok és nem is akarok.
Isten Igéje és a nagy Reformátorok tantétele minden értelmes keresztyén
számára egyértelmü.- Kálvin még kihangsulyozza:
"És türhetetlennek tartom mindazok gőgjét, akik maguknak csak egy pa-
rányi olyan érdemet is tulajdonitanak, amelyben az üdvösség reményének
egy cseppecskéje is volna." (Hitvallási formula)

Szeretettel
Linda


Vissza a tetejére
  
 

"Alku" Istennnel.
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 16:24 
Kedves Béla !

-Első leveledre visszatérve,- mivel abban csupa olyasmit irtál, ami nem
a keresztyének Bibliája szerint való,- szeretném a figyelmedet felhivni
arra,--- ha valóban az EGY IGAZ ISTENT, -aki ATYA, FIU, SZENTLÉLEK,
ÖRÖKKÉVALÓ ÉS MINDENHATÓ, SZENT ISTEN, - k e r e s e d , -

akkor olvasd a Bibliát, egyedül abban és abból ismerheted meg és tudod
meg, hogyan és Kiben találhatod meg.- Egyedül Jézus Krisztusban. - Csak
Őáltala, az Ő közvetitésével juthatsz el az ÉLŐ SZENT ISTENHEZ, az
ATYÁHOZ !!! - Semmilyen MÁS módon.----

- Ha Te más uton-módon kötöttél -valóban- alkut szellemi Hatalmasság-
gal,--- akkor nagyon kérdéses, hogy k i v e l ? - Kérlek, vedd ezt
komolyan.-

- A Biblia ezt irja:

" Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsufolni. Hiszen, amit vet
az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat
majd pusztulást. - Aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök
életet." Gal.6,7-8


Szeretettel
Linda


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 17:17 
Luther a Szolgai akarat c. művében írja, hogy a szabad akarat az üdvösség elérésére.Azokivűl azt is mondja, hogy ilyen képesség legfeljebb a hétköznapi élet tevékenységeiben létezik.Legfeljebb.Természetesen nem szó szerint idézek, mivel a könyvet vagy 6 éve olvastam-magyarul.Luther a szabad akaratról úgy beszél, mint elöfeltételezett képsségről, amely mint mondottam semmi jóra nem képes.Ha pedig ha a jóra nem képes a szabad akarat, akkor az ilyen akarat a logika törvényei szerint nem szabad.Eképpen Luther elvetette a szabad akaratot, mint ezközét az üdvösség választásának.Ezenfelül az elöbbiek szerint kimondatlanul is elvetette, mint képességet, mivel az a jó cselekvésére nem képes, hanem csak a rosszra.Ezáltal ez a szabad akarat képessége nem létezik.

Nem volt ma szándékomban ezen fórumon értekezni, ám e-mail értesítést kaptam.Majd igyekszem ellenállni a kiváncsiságnak, amely "szabad akaratomat" ma felülírta.
Ezért ma szükséges, hogy beérd eme rész-válasszal.
Értelemszerűen a többi felvetésedre később reagálnék.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 17:21 
Dolovai Béla írta:
Luther a Szolgai akarat c. művében írja, hogy a szabad akarat képtelen az üdvösség elérésére.Azokivűl azt is mondja, hogy ilyen képesség legfeljebb a hétköznapi élet tevékenységeiben létezik.Legfeljebb.Természetesen nem szó szerint idézek, mivel a könyvet vagy 6 éve olvastam-magyarul.Luther a szabad akaratról úgy beszél, mint elöfeltételezett képsségről, amely mint mondottam semmi jóra nem képes.Ha pedig ha a jóra nem képes a szabad akarat, akkor az ilyen akarat a logika törvényei szerint nem szabad.Eképpen Luther elvetette a szabad akaratot, mint ezközét az üdvösség választásának.Ezenfelül az elöbbiek szerint kimondatlanul is elvetette, mint képességet, mivel az a jó cselekvésére nem képes, hanem csak a rosszra.Ezáltal ez a szabad akarat képessége nem létezik.

Nem volt ma szándékomban ezen fórumon értekezni, ám e-mail értesítést kaptam.Majd igyekszem ellenállni a kiváncsiságnak, amely "szabad akaratomat" ma felülírta.
Ezért ma szükséges, hogy beérd eme rész-válasszal.
Értelemszerűen a többi felvetésedre később reagálnék.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 17:24 
Magam is képtelen vagyok arra, hogy egy elírást helyesen kijavítsak...
Ezért a válasz heytelen keretben ugyan, de a második beírásban olvasható helyesen-már amennyiben érdekel.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 17:25 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
a trükk: a Quote gomb helyett az Edit-et kell nyomni ;)

meg aztán - ha minden igaz - van ott egy X is, azzal lehet TÖRÖLNI a helytelen beírást

hajrá :)

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 18:31 
Egy másik topic szolgál arra hogy a szabad akaratról beszélgessünk, kérek minden ilyen beírást oda átmásolni, akinek erre nem csak akarata de LEHETŐSÉGE, HATALMA is van, tegye meg.

Köszönöm


Vissza a tetejére
  
 

szabad akarat
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 28., szombat 21:26 
-Kedves Béla !

-A Luthernek tulajdonitott és általad emlékezetből idézett "szabad-akarat"
témában - Kavics irányitása alapján - a Fontos kérdéseink, Szabad aka-
rat topicban találod meg rövid válaszomat.- Főcim: Keresők kérdései.

Linda


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 29., vasárnap 20:05 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2007. júl. 29., vasárnap 13:13
Hozzászólások: 5
Tartózkodási hely: Itt is, ott is! :)
Üdv Mindenkinek!

Hogy miért is regisztráltam ide... Nos! Ez igazából egy totális véletlennek köszönhető! Gondolom nem ezt várná az ember, de igazából egy dal szövegét kerestem! :*: És valahogy így jutottam el erre a fórumra és gondoltam mit vesztek, ha regisztrálok, még jó is kisülhet belőle!? :*:

_________________
A legnagyobb hülyeség is amit csinálsz jó valamire! :)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Miért vagyok itt.
HozzászólásElküldve: 2007. aug. 08., szerda 20:24 
Offline

Csatlakozott: 2007. júl. 20., péntek 21:00
Hozzászólások: 14
Tartózkodási hely: Pécs
Üdvözlöm a fórum "Lakóit"!Azért jöttem közétek mert csodálom a Hiteteket!Mert az itt lévő emberek töbségének irásaiból nagy eröt kapok,hogy mosolyogjak,mikor zokogni lenne kedvem.

_________________
Nem hittem,de reméltem.Szeretnék hinni,talán meg találom lelkem nyugalmát.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 121 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség