Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 123 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Következő
  Nyomtatóbarát verzió

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. feb. 09., péntek 16:23 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Ám legyen, kedves FM!

Kedves Magda, s akit még netán érdekel!

Átrágtam magam Watchman Nee Isten munkája című könyvecskéjén.
5o oldal mindössze, de - mint általában Nee - nem egyszerű. Talán még az újjászületettek is érezhetik itt-ott, hogy ez kínaiul van. Pedig a szerző - bár kínai volt - jól tudott angolul.

Nézzük azokat a részeket, melyek így vagy úgy "belém-akadtak":

Idézet:
..sem az ember munkájának, sem gondolatainak, sem módszereinek, sem búzgóságának, sem komoly erőfeszítésének, sem fáradhatatlan aktivitásának nincs semmi helye abban, amit Isten végez. Ma sem lehet nagyobb része az embernek Isten munkájában, mint lehetett volna hajdan, a teremtéskor.

Első nekifutásra kissé erősnek, túlzásnak, az ember igyekezetét semmibe vevőnek tűnő mondatok. De én jól értem s egyetértek vele.

Idézet:
Pál kijelenti: "Igyekszem, hogy el is érjem, mert meg is ragadott engem a Krisztus Jézus." Nem kell kritizálnunk másokat, sem azon töprengenünk, hogy a többiek tévednek, mert csak mi látjuk helyesen a dolgokat. Ez értéktelen és sértő magatartás. Sose törődj a többiekkel. Csak mi legyünk biztosak abban, hogy "célegyenest futunk, hogy elnyerjük az onnan felülről való elhívás koszorúját, amelyet Isten ígért nekünk a Krisztus Jézusban."

Itt viszont - úgy érzem - valami nagy tévedés van. Pál apostol mivégre írja Timótheusnak: "Ints, búzdíts, feddj.." és mi a helyzet az őrállói feladattal; az Ez 3,17kk versekkel?
A figyelmeztetés (tévhitre, bűnökre) nyilván nem a versengésből, a magam különbnek gondolásából kell, hogy forrásozzon, hanem a sgítő szeretet késztetéséből.

Idézet:
Ha elkezdünk keresni a Földön valamit - egy gyülekezetet, bizonyságtételt, mozgalmat, elméletet, látható és érzékelhető dolgot - akkor csak az ún. "technikai keresztyénséghez" jutunk, csupán földi dologhoz, amely halott és haszontalan. A Krisztus Teste azonban élő és szellemi valóság.

Egyetértek.

Idézet:
Isten örökkévaló szándékát soha nem lehet ésszel megérteni. Ennek kijelentés útján kell történnie. Minden Istennek való munka odaszenteléssel kezdődik, vagy önátadáson alapul. De az ilyen odaszentelés vagy önátadás csak kijelentés útján történik.

No itt kínai. Olyan ez, mintha a vitapartnernek azt mondanám: Azért nincs igazad, mert nincs igazad! (De szóljon, aki érti!)

Idézet:
De az a kijelentés, amelyet József, Mózes és mások nyertek egyéni volt. Ma nem így van. Ma már a kijelentés a gyülekezethez szól. Nincs külön kijelentés minden egyén számára, hanem ugyanaz a kijelentés adatik az egész Gyülekezetnek.

Ilyen részek olvastán bizonytalanodom el a magam újjászületése felől, mert elég érthetetlennek, akadémikusnak tűnik. Amit én érzékelek belőle, az ellenkezik bensőmmel. Az természetes, hogy kinek.kinek személyre szóló elhívása fel nem cserélhető másikéval. De fenti, istenszolgálatra indulásnál előfeltételként hozza a kijelentést, itt meg azt állítja, hogy csak a Gyülekezet kap olyat. S azt vajon kik, hányan, mikor, egyszerre?
Ezen túlmenően Isten szuverenitását érzem lehatárolni, amikor azt állítja Nee, hogy manapság már nem lehetnek népekre, gyülekezetre szóló kijelentések..

Idézet:
Lehetséges Isten ügyéért végzett különféle alkalmi szolgálat, amit Isten megáld, de ezt nem lehet igazán szellemi munkának vagy Vele való együttmunkálkodásnak nevezni, hacsak nem Isten örökkévaló céljának kijelentéséből származik.

Mintha ellentmondás feszülne a két megfogalmazásban..

Idézet:
Ismerünk embereket, akik húségesen felhasználják a Szellem ajándékait: a gyógyításét, a gonosz szellemek kiűzését, stb. És arra gondolunk, milyen gazdagok ezek, milyen áldott az életük és milyen nagyszerűen felhasználja Isten őket. De valóban így van ez? Ezek mind a gyermekkor ajándékai. Csak a csecsemőkorra szólnak, ebben a korban hasznosak és szükségesek: nekünk azonban fel kell nőnünk.

Egyetértek.

Idézet:
..mindnki, aki ajándékokban bízik, ostoba, mert ezek ezek az ajándékok nem változtatják meg a belső embert. Az a helyi gyülekezet, amely a szellemi ajándékok alapján igyekszik felépülni, mindig testies gyülekezet marad, mert Isten nem ezen a módon akarja felépíteni az Ő Gyülekezetét.

Egyetértek.

Idézet:
Aki visszaretten a kereszttől, aki megpróbálja elkerülni a kálváriát, aki elhárítja magától a kín és a szenvedés ösvényét, aki nem hajlandó megfizetni az árat és szenvedni és kárt vallani, az szegény halott és sekélyes marad, aki semmivel sem tud szolgálni Isten népének. "

Kemény szavak. Nem kéne újragondolnunk a keresztyénség, az istennektetszés, a szolgálat mibenlétét..??

Idézet:
Száraz, halott vesszőként kell heverned az Úr előtt egy éjszakán át (Utalás Áron vesszejére, akinek egyedüli papi mivoltát igazolta Isten az egy éjszaka alatti virágzás-terméshozás csodájával. - figyelő megj.) egy egész éjszakán át, és nem csupán 1o percig. Sokan közülünk túl hamar felekelnek a halálból. Isten lefektet bennünket, és csak reggel jöhetünk elő. Mindenki át kell, hogy menjen ezen a halálkorszakon. tarthat ez hónapokon át, vagy tovább is; nincs szolgálatunk szellemi gazdagságunk elvétetett, minden megszűnik, amink volt, amiben örvendztünk, amit ismertünk és amit átéltünk, nincs imaéletünk sem, bizonyságot tenni sem tudunk. Úgy látszik ,hogy minden sötétség és halál; mégis Isten kezében vagyunk, előtte fekszünk a szentélyben. Arra sem vagyunk képesek, hogy magunkba tekintsünk, hogy lássuk, hol vagyunk, mi az ami bennünk az én és mi az, mai Istenből való, mi az ami lélek és mi az, ami szellem. Mindaz, ami bennünk van és valaha is lesz, sötétség. Ezért egész egyszerűen csak az Úrra tekintünk. Tudjuk, hogy jön a feltámadás reggele, de levesszük a kezünket önmagunkról, és engedjük hogy az Úr elvégezze rajtunk tökéletes művét, míg tart a sötétség éjszakája.
Istent kell szolgálnia minden munkának. Ha Istent szolgáljuk, ha az Úrnak szolgálunk, akkor valóban papok vagyunk.

Kicsit elvont, kínai, de Ámen és ámen.
_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,16)

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 09., péntek 16:44 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 29., péntek 15:30
Hozzászólások: 2408
Köszönöm, hogy áthoztad kedves Figyelő.
Előnyös helyzetben vagyok, mert sokkal előbb kezdtem olvasni, mint ahogy ti megkaptátok.
Nekem nem volt kínai, de le kellett tennem és újra , meg újra elő vennem.
Nem találtam benne ütközést, mert az "Áron vesszeje" állapotban vagyok, már jó ideje.
Ami nekem megdöbbentő volt az annak a megtapasztalása, hogy amit megtérést követően kaptam azt szépen vissza vette Isten, vagy inkább elkopott, és az új pedig már más minőségű.
A kérdés újra és újra felmerül kinek szól, kinek van füle, ill van e már rá fülem.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 10., szombat 15:45 
Aktív tag
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 30., szombat 16:09
Hozzászólások: 791
Idézet:
Idézet:
Isten örökkévaló szándékát soha nem lehet ésszel megérteni. Ennek kijelentés útján kell történnie. Minden Istennek való munka odaszenteléssel kezdődik, vagy önátadáson alapul. De az ilyen odaszentelés vagy önátadás csak kijelentés útján történik.

No itt kínai. Olyan ez, mintha a vitapartnernek azt mondanám: Azért nincs igazad, mert nincs igazad! (De szóljon, aki érti!)


Mindent tőle kapunk még az önátadás lehetőségét is.
Hiszen Jézus Krisztus váltsága nélkül nem tudnánk megtenni.

Fil 2,13 Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

A hely, a lehetőség, és az inditatás, akihez küld stb.

Egy példa.

Csel 8,
26 Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.
27. És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe;
28. És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát.
29. Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!
30. Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol?
31. Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.
32. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját.
33. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete.
34. Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről?
35. Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.
36. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
38. És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.
39.Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.

-
Mindkettő csak engedelmeskedett.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 10., szombat 16:01 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
hmmm... ott se voltál a talákozón...

oké... megértettem... Watchmann Nee ott volt :D

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 10., szombat 16:16 
Aktív tag
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 30., szombat 16:09
Hozzászólások: 791
net2rist írta:
hmmm... ott se voltál a talákozón...

oké... megértettem... Watchmann Nee ott volt :D

A könyvet én is megkaptam. Sőt tovább is küldtem Tamásnak így valószínűleg ő is fog hozzá tenni.

De látom hozod a formádat az építkezésben te vagy a kerékkötő.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 10., szombat 19:55 
Site Admin
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 22., kedd 15:36
Hozzászólások: 301
Tartózkodási hely: Budapest
Mit kaptam a találkozón?

Ezzel a címmel én is elsősorban a megjelentek hozzászólásait várom ebben a topikban.
(Az eddigieket örömmel olvastam. Mármint a megjelentekét.)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 10., szombat 21:51 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
admin írta:
Mit kaptam a találkozón?

...


egy halom benyomást ÉLŐ EMBEREKről :) akik ezáltal megszűntek CSETLÉNYEK lenni :)

régi ismerősök-barátok ÚJRA-látását, sose látott, de "jól ismert" barátokkal a SZEMÉLYES találkozást :)

és néhány MEGLEPETÉST :)

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 11:43 
Aktív tag
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 30., szombat 16:09
Hozzászólások: 791
admin írta:
Mit kaptam a találkozón?

Ezzel a címmel én is elsősorban a megjelentek hozzászólásait várom ebben a topikban.
(Az eddigieket örömmel olvastam. Mármint a megjelentekét.)


Idézet:

Csatlakozott: 2006.09.29. Péntek 16:30
Hozzászólások: 1517
Elküldve: 2007. Jan. 22. 10:59 Hozzászólás témája:


Szeretném ha írnátok róla, ezért nyitottam a témát.

Majdnem mindenkinek megvettem Watchman Nee: Isten munkája c. könyvét.
Olvastátok, mond nektek valamit?Kedves Admin
Úgy tudom Magda nyitotta ezt a topikot és ha megengednéd neki hogy ő döntse el hogy a könyvről amit én is megkaptam tőle szólhatok e vagy sem megköszönném.

De természetesen törölheted is.
Nem csodálkoznék rajta.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 11:48 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 17., kedd 20:55
Hozzászólások: 1721
Pontatlanul lett a topic címe meghatározva.
Talán jobb lett volna azt írni, mi a véleményetek W. N. Isten munkája c. könyvéről. Hisz ez a lényeg, nem?

----

Ma beleolvastam a könyvbe, ez különösen megfogott:


Idézet:
Ami igazán épít és segít, az nem a nyelveken szólás, vagy bármely más ajándék, hanem azoknak élete, akik mélységesen ismerik a keresztet, akik ismerik a belsejükben levő keresztet és naponta felveszik azt.
Vegyünk példának egy csoport nemrég megtért keresztyént. Az első néhány éven át az Úr elhalmozhatja őket szellemi ajándékokkal, hogy csodálják hatalmát és dicsőségét és megerősödjék gyenge hitük. De egyszer majd ez a hit már elég erős lesz és akkor az Úr elveszi az ajándékokat és adja a keresztet.
Az ajándék súlyos veszedelmekkel járhat, melyek közt a legsúlyosabb a „szellemi gőg”. Az ilyen ember büszkén felállhat a reá kitöltött Szellem birtokosaként és olyan csodálatosan beszélhet, ahogy senki más nem képes. „Érzem, hogy vagyok valaki” – gondolja magáról. Mégis, belső élete még gyermeki szinten van azokhoz a hívőkhöz képest, akik ugyan nem rendelkeznek ilyen ajándékokkal, de mélységesen ismerik a keresztet. .... az a szolgálat, amely hajlamossá tesz a felfuvalkodottságra, még kiskorú.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 12:37 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 29., péntek 15:30
Hozzászólások: 2408
Az biztos, hogy neked nem adtam azt a könyvet amit idézel.
Cilla meg van a könyved :)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 12:46 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 17., kedd 20:55
Hozzászólások: 1721
Ha nekem írtad, akkor bizony rosszul emlékszel, ugyanis a tali vége felé azt mondtad: mégiscsak adok neked is belőle :wink: Egy pici fehér füzet (igaz, nem könyv), az elején két bordó sáv között szerepel a cím.
Der Strom a kiadó. Ismerős?
Na ennyit erről !
Igérem nem fogok a témá(d)hoz többet szólni :wink:.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 13:12 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 29., péntek 15:30
Hozzászólások: 2408
Kedves Tavasz igen neked írtam, ha jól tudom több könyvet is adtam, ami főleg keresőknek szól, ez pedig bizony nem könnyű eledel vsz.
Amenniyben kívánsz szólni én bizony nem kívánom akadályozni, sőt minden megnyilatkozásod örömmel olvasom, mint másét is, nekem kedves az, ha az ember megnyílik.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 13:23 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 05., csütörtök 20:20
Hozzászólások: 3994
FM írta:
Az biztos, hogy neked nem adtam azt a könyvet amit idézel.
Cilla meg van a könyved :)


Nincs, kedves Magda, de ígérted, hogy a következő találkozón megkapom. :*:


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 13:26 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 17., kedd 20:55
Hozzászólások: 1721
FM: Nézd, nem többet, mint 2 könyvet kaptam tőled, az egyik ez volt.
Ennél többet tényleg nem kívánok neked mondani, és úgy általában nem veled kívánok beszélgetni, mert nem épülök belőle.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Mit kaptam a találkozón?
HozzászólásElküldve: 2007. feb. 11., vasárnap 14:09 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 29., péntek 15:30
Hozzászólások: 2408
FM írta:
Tőlem könyveket kaptatok, meg engem :) , és kezem munkáját hidegkonyhai készítményem.
Már tudjátok, hogy a kezem milyen problémás, tehát nem tőlem kaptátok amit kaptatok, hanem rajtam keresztül Istentől.

Majdnem mindenkinek megvettem Watchman Nee: Isten munkája c. könyvét.
Olvastátok, mond nektek valamit?


Erikától kaptam finom juhtúrót, puliszkával különleges :)
Sándornak a süteménye nagyon jó volt.
A sós sütik is izlettek.
A könyvjelzője Tavasznak nagyon kedves.
Jó volt a találkozás, köszönöm Istennek


Mivel Tavasz helyteleníti a címet, kérem a Moditól javítsa Tavasz beírása alapján, mert én nem tudom megtenni, és akkor más ís reagálhat, aki nem tudott ott lenni :) de a könyvet olvasta.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 123 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség