Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 234 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Következő
  Nyomtatóbarát verzió

Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. nov. 05., hétfő 21:26 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Kedves Péter!

Nincs semmi gond, felvetettem a találkozó gondolatát, de ha nem megy, nem fogjuk erőltetni. Majd később esetleg...ha lesz rá igény .


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 06., kedd 08:17 
Szia Erika!

Félre értettél....
Számomra lenne rá igény, de a feleségemmel amit egyeztetni tudok majd, hogy egy fél napot ott legyek köztetek.
Nem tudom vállalni a kora reggeltől estig tartó szolgálatot.

Kérlek várjuk meg, hogy esetleg valaki jelentkezik, hogy most ő vállalja a szervezést, mielőtt azt mondjuk, hogy majd máskor. (mikor is máskor?)

Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 06., kedd 09:44 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. nov. 09., csütörtök 16:08
Hozzászólások: 56
Tartózkodási hely: Szlovákia
Mielőtt összejönne az újabb találkozó „nosztalgiázzunk” Kassáról...

Márai Sándor: KASSA

„A rajzon, melyet Hufnagel György 1617-ben metszett fába, már teljes és zárt képet mutat Kassa. A városfalak olyan egységet vesznek körül, melyhez az idő és az emberek éppen csak hozzáragasztják igényeiket: de a város, ez az érett és befejezett szerkezet titkos lényében és igazi tartalmában nem annyira fejlődni akar, mint inkább megőrizni valamit. Minden igazi város – Párizs, Chartres, Tours, Lőcse, Nürnberg, Firenze, Oxford és Kassa is – őrt áll az időben a belső tartalom körül. Párizs ma is a Cité, a Ville és Szent Lajos szigete: amit az idő e belső egységekhez hozzáragasztott, amit a püspök, az egyetem rektora és a hercegi helytartó az uralmuk alá rendelt negyedekben felépítettek, s amit aztán változó nemzedékek metropolisszá nagyítottak, már csak toldalék. Igaz, néha félelmes és nagyszerű toldalék. De Párizsban a város ma is néhány ház csak a belső negyedekben: minden más külváros e náhány ház és gondolat körül. Igazi városokat nem lehet elhatározásszerűen alapítani. A hely megigézi az embert, s az ember nem tud kitérni az igézet elől. Így találkozott alapítóival Kassa, hatszáz év előtt.
Hufnagel metszetén a városfalak előtt két úr áll és beszélget. Az egyik úr kardot visel és sastollas Bocskai-sipkát: a másik a városi polgár zsinóros kabátját és kerek fövegét. Mikor Hufnagel e képet rajzolta, Bocskai már évtizede meghalt Kassán, a büszke és becézett város falai között. Az idegen művész a város határába 1617-ben nem csehet állított beszélgetni, hanem egy magyar urat és egy szász polgárt. A két úr méltósággal és élénken beszélget. Bethlen Gáborról beszélnek, aki már készül birtokba venni a városot, s az irodalomról. Kassán már háromszáz év előtt, magyar politikáról és magyar irodalomról vitatkoztak az úriemberek, ha éppen találkoztak. A Bocskai-sapkás úr a város költőjének, Tinódi Lantos Sebestyénnek egyik művét méltatja. A szász bólogat és vámpolitikáról beszél. Dél van. A székesegyház csonka tornyában és az Orbán toronyban harangoznak. Az urak csendesen váltogatva az irodalom és a politikai igéit, elindulnak a városfalak felé.
Csehet utoljára Giskra idejében láttak Kassán, de Mátyás kapitányai akkor is, könnyűszerrel, kiverték a hívatlan vendégeket. A város, mint ez a képen is látszik, erős falakkal őrizte tartalmát az időben. Ezt őrizte: először a székesegyházat, melyet Nagy Lajos idejében kezdtek építeni Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére, s mint minden igazi székesegyházat, ezt sem fejezték be egészen soha. Őrizte a dóm északi, déli és nyugati kapuját, a sekrestyeházat és az orgonakórust, a királylépcsőt, s jobbra és balra Szent Mihály kápolnáját és az Orbán-tornyot az öreg haranggal. A francia forradalom még nem tört ki, amikor Kassán már megépítették a városházát, Felső-Magyarország egyik legszebb homlokzatú épületét. Csak Eperjesen van hozzá hasonló! – mondották a polgárok. Őrizte azt, hogy a város több nyelven beszélt, de minden időben magyarul érzett. Mátyástól III. Károlyig nem volt uralkodó a Duna-medencében, aki ne tudta volna, hogy Kassa birtoka jelenti a nemes részek birtokát, az utat Erdély felé és a bécsi határig mindent, ami stratégiai és emberi szempontból becses volt. Kassa volt a város. A szászok, akik hatszáz év előtt telepet építettek a Hernád partján, itt vegyültek érzésben és életmódban legelőbb és legbiztosabban azzal a magyarsággal, amely nemcsak nyelv, vallás és fajta volt, hanem több, erősebb és magasabb rendű igézet. Kassa titka éppen ez a magyarság. A városfalak kapuja felnyílt és beengedte a Bocskai-sapkás magyar urat, a kerekföveges szász polgárt, s minden időben ellenállhatatlan erővel vonzott mindenkit, aki magyar, Bethlen Gábort és Thökölyt, Rákóczi Györgyöt s a Nagy Fejedelmet, vonzotta az élőket, és messzi földről, Rodostóból hazahívta a halottakat is. Mint minden igazi érzés, Kassa hazafisága is csendes volt és szemérmes. A városfalak mögött eltűnt a Bocskai-sapkás magyar úr és a kerekföveges szász polgár, egyik deákul beszélt, másik magyar és lengyel szavakkal keverte a németet, de mikor délben az Orbán-torony öregharangjának szavára, a háromablakos szász, vagy az ötablakos magyar úriház étkezőszobájában megmerítették az aranyszín levesben az ónkanalat, megtörték a tiszaközi búzából és sárosi rozslisztből kevert cipót, megemelték a szerednyei vagy hegyaljai nehéz borral vagy mézízű kassai sörrel töltött serleget, ez ízekben és mozdulatokban nem a szász, nem a lengyel, nem a szlovák hagyomány élt tovább, hanem annak a magyarságnak az öntudata, mely fajta és nyelv fölött éltető eszmévé finomult a gyötrelem századaiban is, s penetrált(penetrál=áthatol,áthat,behatol, benyomul) az idegen kéz rakta köveken és idegen hagyományokon át is. Kassát nehéz sors nevelte magyarrá. Csák Mátétól a cseh zsupánokig, akik szalonkocsikban jöttek fanyalogva e büszke és hideg város meghódítására, a magyar évszázadok minden politikai becsvágya kocogtatott a város kapuján. De a város őrizte titkát.
Mi volt ez a titok? Az a természetes rokonérzés, mellyel a város egyszerre fordult a magyarság és Európa, Kelet és Észak felé. Kassa az írók, a kurucok és a kereskedők városa volt. Néha a kurucok kezdték el szablyával azt, amit később az írók, Batsányi, Baróti Szabó Dávid és Kazinczy folytattak lúdtollal, s a magyarokkal házasodott szász kézművesek ivadékai vitték ki tengelyen vagy tutajon a világba, mit egy európai ízlésű és hagyományú magyar város nemesen megmunkált anyagban faragott, főzött, pácolt, ékített. Kassa minden időkben Magyarországról álmodott és Európa felé szólt írói szavával, a szociális tartalmú magyar kereszténységért és emberi szabadságért állott helyt a kurucok kardjával, s az európai szintű magyarságot képviselte anyagi kivitelével Észak piacain. De őrzött valami mást is: azt a titkos szövetséget, íratlan szerződést, mely a város igazi rangját jelentette, őrizte azt a láthatatlan pátenst, azt a kiváltságot, melyet nem királyok ajándékoztak neki, azt az európai magyarságot, amely minden időkben rang és szerep volt egyszerre. Kassa tudta, hogy magyarnak lenni Nyugat és Kelet, Észak és Dél között nemcsak etnográfiai állapot, hanem rang is, nemcsak nyelvi és faji örökség, hanem hivatás és feladat is. A város erős falakat épített igazi tartalma köré, védte polgárai házát, marháját, családját husziták és labancok ellen, a város őrizte magyarságát, fallal, karddal és írótollal, de mindig kitárult Európa felé, mindig nyitva tartott a Dóm nyugati oldalán egy láthatatlan remekmívű kaput az európai szellem számára.
Ezt a titkot őrizte a város, évszázadokon át, erős falakkal és erős lélekkel. Volt világi rangja is: főváros volt, Superioris Hungarie Civitas primaria. Aki Kassán született- akár a XV-ik, akár a XIX-ik században -, fővárosi embernek született, igazibban, mint a Nagy Frigyes-i Berlin, vagy a reformkori Pest-Buda polgára. Ez a fővárosiasság álruhában járt, nem volt földalatti villamosvasútja, proletár-tömegekkel megtömött külnegyedei, nem voltak rossz szobrai a köztereken, sem zagyva utcái, ahol zengerájok és a kirakatba akasztott külföldi divatlapok jelképeznek egy mesterséges városiasságot. Kassa főváros volt, szerény, makacs és jelképes módon, uralkodott egy országrész fölött politikai eszközök nélkül, mert szobáiban, lakosai lelkében, a város levegőjében és lélegzetvételében élt az a titokzatos igény, mely a kövekből várost, a kövek közé gyűlt emeberekből polgárt, a polgárságból szerepet és hivatásérzetet tudott elővarázsolni. A fővárosi lélek egyértelmű ezzel az igényességgel. Kassa soha nem volt lágy és barátkozós város, mint a sárosi vagy szepesi városok. Kemény város volt, tartott rangjára és igényére, s meg is tudta védeni azt.
Így áll a város az időben, éles vonalakkal, Hufnagel metszetén, s a valóságban is, éles vonalakka, csúcstetejű tornyokat és háztetőket mutatva a várfal mögött, s e határozott és kemény körvonalakkal őrizve nemes, külső formáit és belső tartalmát, ezt a legmagyarabb és öntudatosan európai polgáriasságot. A városoknak rangjuk van a világban, s ahogy nem föltétlenül előkelő ember, aki történetesen címmel és ranggal születik, hanem aki az örökségbe kapott címet és rangot meg tudja aranyozni az egyéniség privilégiumával, Kassa, e lélekszámra kicsiny, múltra és hírre nagy, vagyonban szegény, szellemben gazdag, jellemben erős és szépségben, arányban kölönösen kedves város megőrizte rangját a világban. Ott áll a sorban Firenze, Oxford, Nürberg között. Ez az íratlan rangsor, városok rangsora jelenti az igazi Európát. Ezek a csonka templomtornyok jelzik, Upsalától Brassóig, Európa igazi területét. Kassa egy pont ezen a titkos térképen, s a vándor, aki az erdőben és a történelemben tévelyegve néha már nem lát biztos irányt az európai talajon, felpillant a kassai toronyra, s megkönnyebbülten érzi: igen, otthon vagyok, az örök Magyarországon és az örök Európában vagyok. Biztosabb léptekkel halad, belép a nyugati kapun, végigsiet a magas homlokú Fő-utcán, betér a Lőcsei Házba, kassai sört rendel, mely fanyar és erős, hallgatja e nagyon finoman északias hangütésű magyar beszédet, s fülel a beszéd tartalmára. Az asztaloknál politikáról és irodalomról beszélnek, mint háromszáz év előtt Hufnagel képén az urak. S magyarul beszélnek, vámjogról és a nemzeti irodalomról, s megint várják a kurucokat. Nem, Istennek hála, nem változott itt semmi, gondolja a vándor. Fölemeli a poharat, s keze rengésén látszik, hogy érez és gondol e pillanatban valamit.”


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 06., kedd 14:42 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 05., csütörtök 20:20
Hozzászólások: 3994
Kedves Péter!

Én úgy segítenék, de hogyan?Nem tudok helyet sem ahol találkozhatnánk, sőt szervezésben sem vagyok kitünő, mert soha nem szerveztem. :D
Ha mégis tudnék valamiben segíteni, akkor szólj és megteszem ami tőlem telik.Először tényleg azt kellene tudni, hogy mennyien jönnének.

Üdv szeretettel cilla


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 06., kedd 17:06 
Köszönöm!

Tudjátok az a baj, hogy az előző találkozót már úgy beszéltem meg otthon, hogy egy ideig most nem megyek el így egy napra.

Ezért kérném azt tőletek, hogy segítsetek a szervezésben.
Szerintem 3-4 órára el tudnék menni és szívesen mennék is...

Köszönöm:
Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 07., szerda 17:52 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Szia Delfin!

Ez a cikk azt sugallja,hogy nem alaptalanul fog Európa kulturális fővárosa címre pályázni 2013-ban a város. :D


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 09., péntek 09:14 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Sziasztok!

Olyan jól elrejthetném az érzéseimet, gondolataimat itt a képernyő mögé bújva...sajnos, más fából faragtak, muszáj kimondanom, ami a szívemet nyomja.
Boglárkának már írtam, hogy lelomboz ez az érdektelenség a találkozóval kapcsolatban.
Verem a fejemet a falba, hogy minek kellett felvetnem, akkor most nem kellene ezzel az elutasító közönyösséggel harcolnom naponta, ahogy ránézek erre a topikra.
Még azt is megértem, hogy senkinek nincs jelenleg ideje egy napot egy újabb találkozóra szánni, de azt nem tudom megérteni, hogy egy mondatot sem lehet ideírni: hogy én, XY jelenleg így és így állok, ezért és ezért nem tudok résztvenni, vagy megjelölni a korlátokat, hogy ezek közé szorítva esetleg- nekem pl. csak a dec. 8 felelne meg-
Persze, ez is egy ablak lenne, amin keresztül betekinthetnénk a másikba, egy kis kitárulkozás a fórum közössége felé.
Bebújok hát én is a csigaházamba,aztán "lesz, ami lesz ", ...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 09., péntek 14:29 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. nov. 09., csütörtök 16:08
Hozzászólások: 56
Tartózkodási hely: Szlovákia
Sziasztok!
Szia Erika!

Nagyon megértelek!! A csapat munkánál fontos a kommunikáció, visszajelzés...még akkor is, ha „nem ” a válasz...
Bocs, hogy én sem a topicba válaszoltam...Sajnos nem tudom hétvégéimet szabaddá tenni.


(„két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd”)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 09., péntek 14:54 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 05., csütörtök 20:20
Hozzászólások: 3994
Bebújok hát én is a csigaházamba,aztán "lesz, ami lesz


Kép Csiga-biga gyere ki :*:


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 09., péntek 18:01 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Sziasztok!

Nem védekezni akarok, de én csak amiatt nem írok be, mert egyszerűen nincs rá módom, hogy fórumozzak. Amikor meg elkezdek beírni, akkor meg sokszor kiderülhet, hogy nem jókat írok.

Az elmúlt hónapokban felkészültem egy elég nehéz vizsgára, amit le is tettem. Akkor még be sem tudtam nézni a fórumra. Azóta a munkahelyen nem tudok beírni, legfeljebb csak benézek, hogy mi történt aznap. Napi 3 és fél órát utazom, bevásárlok, ha kell, néha főzöm is, itthon a család, van amikor hazahozom a munkát.

A fórumozáshoz kis nyugalom kellene, kis inspiráció, és még annyi lehetőségem sincs, hogy összeszedetten leüljek, és leírjak tíz sort. Legfeljebb arra lenne lehetőségem, hogy mások kritizálására benyögjek valamit öt sorban, amit néha meg is teszek, de ezt nem tartom igazi fórumozásnak. Nem panaszként mondom, hanem csak mutatom a helyzetemet. Remélem, hogy lassan lazul ez a szorítás. Mellesleg most vannak a munkahelyen a menetrendszerű átszervezések, leépítések, eléggé észnél kell lenni, mert ha röpül az ember, akkor jó, ha lehetőleg puhára esik. Az anyukámnál vidéken is most vannak a történések, de nem sorolom a dolgokat...

Örülök a talinak, ha tudok feltétlenül elmegyek. Most nov. 24-én a régi évfolyamtársaimmal találkozunk, így azon a szombaton nem tudok menni, különben valószínűleg ott tudok lenni.

Szóval kicsit mókuskerékben vagyok, de azért figyelem a fórumot naponta, és látom, hogy milyen szépen épül általatok Lányok. Bocs, hogy ennek nem adtam hangot, mert, ha beírok, akkor inkább politizálok egyet, ahelyett, hogy beszélgetnék. Sajnálom, majd igyekszem jobban csinálni. Tényleg öröm nézni, hogy milyen jókat írtok, emiatt hálásak is vagyunk sokan, ezt garantálom. Szóval ne legyetek rosszkedvűek, mert esetleg nem kaptatok aznap visszajelzést, ne veszítsétek el a türelmeteket. Olvassák a fórumot. Mondjuk a moderátorok, vagy az Admin adhatna visszajelzést, hogy kb mennyire vagyunk látogatottak...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 09., péntek 21:11 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Cilla, te illusztrátorok gyöngye! :D

Rosta, ha lesz találkozó, én is szeretnék időt szakítani...ha kitavaszodik, mire valaki megszervezi, az se baj!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 18., vasárnap 16:53 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Sziasztok!

A találkozóról már csak akkor fogok írni, ha valóban lesz valami konkrét, mert már azzal álmodom, hogy az állomásról hívnak, megjöttek a találkozóra vagy tízen, nálunk óriási felfordulás, semmi nincs megfőzve, ...kész rémálom :shock:


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 18., vasárnap 17:47 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
Erika írta:
Sziasztok!

A találkozóról már csak akkor fogok írni, ha valóban lesz valami konkrét, mert már azzal álmodom, hogy az állomásról hívnak, megjöttek a találkozóra vagy tízen, nálunk óriási felfordulás, semmi nincs megfőzve, ...kész rémálom :shock:

:D
Itt állunk a kassai peronon, készüljél! :D
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 18., vasárnap 21:32 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Nono, Ex, ne csúfolódj! Kitervelünk Najdával egy jó kis túrát tavaszra, aztán majd a rosszakat a sorsukra hagyjuk a hegytetőn :D .


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. nov. 19., hétfő 15:46 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 11., szerda 13:59
Hozzászólások: 496
Tartózkodási hely: Kassa kerülete
8)

_________________
Én választottalak titeket.. Jn 15,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 234 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség