Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  Következő
 

Mi az ÜDVÖSSÉG?
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. jan. 07., vasárnap 19:17 
Kinek van üdvössége, kinek lehet üdvössége?

Mit mond erről Isten Igéje?

A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.


Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;


Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,
És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában,...

Te pedig kis gyermek (János), a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában.

Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok.
Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.

Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.


Péter


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jan. 07., vasárnap 19:43 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
10,25 Az irgalmas samaritánus
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
10,26 Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"
10,27 Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."
10,28 Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz."


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jan. 07., vasárnap 21:58 
ÜDVÖSSÉG sisakja, ami az AGYAT védi a találattól!
Isten fegyverzetének egyik része!

Mit olvastok ki a fenti Igékből?


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jan. 07., vasárnap 22:00 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 29., péntek 15:30
Hozzászólások: 2408
kavics írta:
ÜDVÖSSÉG sisakja, ami az AGYAT védi a találattól!
Isten fegyverzetének egyik része!

Mit olvastok ki a fenti Igékből?


A megfeszítés helye is a koponya hegyen volt :idea:


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. márc. 14., szerda 15:26 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 17., kedd 20:55
Hozzászólások: 1721
rosta írta:
10,25 Az irgalmas samaritánus
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"
10,26 Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"
10,27 Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."
10,28 Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz."


Kedves Rosta,

te olyan jól rá tudsz tapintani a lényegre.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. ápr. 03., kedd 13:32 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 29., péntek 15:30
Hozzászólások: 2408
kavics írta:
ÜDVÖSSÉG sisakja, ami az AGYAT védi a találattól!
Isten fegyverzetének egyik része!

Mit olvastok ki a fenti Igékből?Emberi értelem a lelki működésével nem foghatja fel Isten dolgait;
szükséges nektek újjonnan születnetek, mert test és vér nem örökli Isten országát;
csak az új teremtés aki szellemével kapcsolódi Istenhez és a lelke a szelleme szolgálatában áll.
Szellemében vett lakozást a Szent Szellem aki vezeti az embert lelkiismeretén ls intuíciokon keresztül.
A megcselekvés segíti megértéshez az embert.
Az ellenség azért nem érti az IGÉT hiába fujja kívölről, mert nem cselekszi.
Saját feje után hiába cselekszi az ember akkor sem érti, mert rendelt ideje van.

Tehát Isten akaratának cselekvése, hogy a fejembe ne jusson az ellenség nyila :)
Ezért kell a sisak, tudom, hogy Isten beszéde igaz.
Az én TEREMTŐMNEK igazat adok, ezért hiből cselekszek.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 06:49 
Kedves Ex!

A jobb lator üdvözült, de nem a János keresztsége által, hanem a Szent Lélek keresztsége által.

Lukács 23.
39. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
40. Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
41. És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
42. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
43. És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.

Amikor valaki idáig eljut a személyes életében, mint ez az ember, akkor örök élete VAN.
Üdvössége VAN. Ezért mondta neki Jézus, hogy még MA velem leszel a paradicsomban.
Sokan arra gondolhatnak, hogy a halála miatt mondta Jézus ennek az embernek, hogy vígasztalja őt, de ez nem így van.
Ez az ember meglátta Isten Országát és bebocsájtást kért.
Jézus pedig egyedüli Ura ennek az ajtónak beengedte ezt a lelket.

Az üdvösség szerző cselekedetektől akarja Isten, hogy megszabaduljunk, hiszen ezzel meglopjuk Isten dicsőségét.
Az üdvösség egyedül és kizárólag azért adatott, amit a lator meglátott ott a kereszten Jézus mellett.

Amit Tulip írt azzal annyiban értek egyet, hogy ha bármit is oda teszünk e mellé - lehet ez konfirmáció, adakozás, János féle bemerítkezés, szolgálat és mindenki gondoljon arra, amivel Isten jóindulatát el akarja nyerni - akkor szükség szerüen meglopjuk Isten dicsőségét és önmagunk kezébe vesszük az üdvösségünk kérdését, amire pedig Jézus azt mondta, hogy embernek lehetetlen.

Akkor fog az ember felszabadultan Istennek szolgálni, ha elfogadja, hogy semmit nem tehet az üdvössége érdekében, csak elfogadja a valóságot, belemerítkezik a valóságba, amiről a Római levél így szól:

3. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk (bemerítkezünk) Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg(merítkezünk be)?
4. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.
5. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.

A János keresztségét sokan veszik és sokáig eljutnak idáig, de a Krisztusban hívők Jézus halálába és feltámadásába merítkeznek be, ahogyan a lator is tette. Nem volt kivétel ez az ember, különben nem üdvözülhettet volna, hanem elkárhozott volna, szerintetek is, hiszen Isten Igéje ezt mondja!

Kik üdvözülnek tehát?


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 07:37 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
Kavics írta:
Idézet:
Nekem is ez a kérésem mindenki felé Indu!
Kérdezem én, hogy meddig kell még minden toicban azzal az Igével találkoznunk, hogy aki nem merítkezik be vízbe, az elkárhozik?
Az üdvösség topicba válaszolok Ex-nek!

Kikötve, hogy továbbra is Isten kezében van az üdvösség, azért találkozhatsz vele sűrűn, mert ez van az Írásban. Én ritkíthatom az emlékeztetést, de az akkor is ottmarad.
Másodszor pedig azért jön fel újra, mert a történelmi felekezeteknek ez a botlásköve. Ettől nem tudnak továbblépni, ez a gyökere az egyébként sokat tárgyalt válságnak, ez az első akadálya az ébredésnek náluk (megjegyzés: ezen túl lépve is lehetnek és vannak akadályok).
Más:
Idézet:
A jobb lator üdvözült, de nem a János keresztsége által, hanem a Szent Lélek keresztsége által.

A jobb lator nem Szent Lélek keresztsége által üdvözült, mert akkor még nem volt Szent Lélek keresztség. Az csak pünkösd után jött.
Idézet:
39. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.

A jobb lator a bűnbánata miatt üdvözült.
Az én felfogásom szerint az alámerítkezés egy jelképes cselekedet, ahogy te is mondtad, de egyben a hit bolodsága is.
Önmagában bolondság, a jelentősége azért nagy mert a hit első cselekedete. Komoly embert ezt a bolondságot csak hitből cselekszi meg.
(a hitetlenül alámerítkező ember komolytalan, ahogy komolytalan a megtérése is).
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 07:44 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
kavics írta:
3. Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk (bemerítkezünk) Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg(merítkezünk be)?
4. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk.
5. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.

A János keresztségét sokan veszik és sokáig eljutnak idáig, de a Krisztusban hívők Jézus halálába és feltámadásába merítkeznek be, ahogyan a lator is tette. Nem volt kivétel ez az ember, különben nem üdvözülhettet volna, hanem elkárhozott volna, szerintetek is, hiszen Isten Igéje ezt mondja!

Kik üdvözülnek tehát?

Az idézett igék a vízben való alámerítkezésről szólnak, a Bibliában a SzentLélek(Szellem) keresztség egy ettől független esemény volt.
A jobb lator megtért és nem merítkezett alá semmiben mert nem volt rá lehetősége, de ha leszedik a keresztről, kegyelmet kapott volna a földön, akkor alá kellett volna merítkeznie neki is, mert akkor már megtehette volna.
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 08:28 
Kedves Ex!

...és itt jutunk el arra a pontra, hogy mi a fontosabb?

Pünkösd előtt vagyunk, de hát a Lélek pünkösd előtt is volt!
A lator nem üdvözülhetett volna, ha nem merítkezik be! Ezt Isten Igéje mondja! Ha nem hisz Jézusban és nem merítkezik be elkárhozik.
A lator részesült a Lélek keresztségéből azon esemény által, amit a kereszten meglátott. Krisztus által személyesen és nem az apostolok által!

Namármost, ha a lator bekerült Isten Országába ahol a legkisebb nagyobb, mint János, pedig ő az asszonytól születettek közül a legnagyobb volt, akkor miért kellett volna egyéb vallásos cselekedettel biztosítania az üdvösségét.
A biztosítás biztosításának a biztosítása gyengíti a Lélek keresztségébe vetett hitet és meglopja Isten dicsőségét, azon kivűl bizonytalanná teszi az üdvösséget, pedig ez a sisak az üdvözülők fején!

A latornak hitem szerint nem kellett volna a János keresztségében részesülnie, hiszen a Lélek keresztségén keresztül Isten Országának tagjává vált. Miért menne vissza oda, ami egy szinttel lejebb van?
Ami miatt bemerítkezhetett volna vízbe, az az, amiért Jézus is alávetette magát a Jánosi bemerítésnek.

Ez pedig az volt, hogy Ő is a bűnösök közé számoltatott....

Én ébredéseket, gyógyulásokat élek meg a történelmi egyház keretein belül.
Azok között, akik a Lélek keresztségében részesülnek, akik ÜDVÖZÜLNEK!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 08:52 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
kavics írta:
A lator részesült a Lélek keresztségéből azon esemény által, amit a kereszten meglátott. Krisztus által személyesen és nem az apostolok által!!

Kedves Péter! Ez csak belemagyarázás, az ige ilyet nem mond.
Idézet:
A latornak hitem szerint nem kellett volna a János keresztségében részesülnie, hiszen a Lélek keresztségén keresztül Isten Országának tagjává vált.

Ki beszélt János keresztségéről. Jézus tanítványai szolgálata alatt nem János keresztségébe kereszteltek.
A kereszten a lator megtért ez akkor elég volt az üdvösséghez.
Ha egy haldoklónak öt perc alatt elmondod az evangéliumot, megtér megvallja Jézust Krisztusnak, meghal, akkor üdvözül. Anélkül, hogy alá lett volna merítve, mert arra nem volt lehetőség. De! Ha felépül, meggyógyul, neki is ugyanúgy a hit cselekedeteit kell cselekedni, mint másnak. Szerintem nem olyan érthetetlen ez.
Idézet:
Én ébredéseket, gyógyulásokat élek meg a történelmi egyház keretein belül.

Akkor minden rendben. Rendben?!
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 10:25 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 13., péntek 19:09
Hozzászólások: 1521
Kedves Péter!

Engedj meg nekem egy őszinte véleményt - amikor pár éve elkezdtél fórumozni, annyira szimpi volt nekem az az érzés, hogy amit felismertél az igéből, azt azonnal meg akartad cselekedni. Annyira ott volt az az első szeretet, hogy sütött a monitorról. És most nem azt mondom, hogy már nincs ott, mert hogy is mernék ilyet mondani, meg nem is tudnám megítélni. De az új fórumon inkább a csűrés-csavarást érzem nálad. Nem azt, hogy mit mond az ige, mit kell cselekednem, hanem, hogyan tudom úgy érteni az igét, hogy már ne kelljen cselekednem semmit azon felül, amiket anno elfogadtam. És ez veszélyes tendencia.

Remélem nem bántódsz meg rajta, nem rosszindulatból írom, és tudom, hogy Isten iránti szeretet buzog benned.

Üdv:
Indu

_________________
Várván ama boldog reménységet


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Mi az ÜDVÖSSÉG?
HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 10:34 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 06., péntek 15:14
Hozzászólások: 1052
kavics írta:
Kinek van üdvössége, kinek lehet üdvössége?


Nekem :)

_________________
http://hollocsillag.blog.hu
νιψονανωμηματαμημωνανοψιν


Vissza a tetejére
 Profil  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 11:49 
Kedves Ex!

A lator nem tudott volna a kereszten így beszélni, ha nem az Atya Lelke mondatta volna ki vele ezeket a szavakat. Ezt látta meg Jézus, mert neki erre volt szeme és látása.

A lator BEMERÍTKEZETT Krisztus halálába és feltámadásába. Ő sem volt kívétel az Ige alól. A hit cselekedete pedig az volt, hogy ezt hangos szóval megvallotta.

A hit cselekedeteinek nincs köze az üdvösség meglétéhez, vagy megszerzéséhez.
Ez katolikus tanítás, miszerint a hit és az érdemszerző jócselekedetek üdvözítenek.
A reformáció pont erről szólt és szól!
A Krisztus Jézus áldozata üdvözít. A benne való hit és a halálába és feltámadásába való bemerülés által van üdvösségünk.
Ha pedig az embernek üdvössége van, szabadsága a bűn és törvények felett, akkor Istent dícsérve cselekszi ezen hit cselekedeteit.

Kérdezem én, ha valaki bemerítkezik vízbe, akkor még mit kell tennie az üdvösségéért? Hol nyugszik meg a lélek?

Nekem egy helyen nyugszik meg. A kereszt tövében, ott, ahol a latornak is megnyugodott.

A kérdésedre az Úr válaszoljon!

Kedves Indu!

Nagyon szívesen olvaslak és nagyon köszönöm neked a figyelmezetetéseid is.
Nem felesleges kör ez....

Amit csűrés-csavarásnak mondasz nem más, mint más Igehelyek figyelembe vétele egy kiragadott és túlhangsúlyozott Igével szemben.

Most sem más a szándékom, mint az Úr akaratát keresni és azt cselekedni. A szeretetem a lator helyzetéből táplálkozik, mint évekkel ezelőtt. A forrás ugyan ott van, mint volt. Ez a hely nem változik, nincs semmilyen hatalom, ami elmozdíthatná az Úr keresztjét és áldozatát.

Ebből élek és ebből élhetek át minden vihart amit az Úrtól kapok amiben megmutatkoznak a bűneim és a Sátán gonoszsága.

Kegyelem és békesség!


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. jún. 04., hétfő 13:09 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
kavics írta:
A hit cselekedeteinek nincs köze az üdvösség meglétéhez, vagy megszerzéséhez.

A hit cselekedeteinek valóban nem az üdvösséghez van köze, hanem a hithet, amiből van az üdvösség.
Idézet:
Ez katolikus tanítás, miszerint a hit és az érdemszerző jócselekedetek üdvözítenek.

Ez valóban egy katolikus tanítás, ezt majd vitasd meg a katolikusokkal, de én nem ezt mondtam.
Nincs üdvösségszerző cselekedet, de van üdvösség szerző hit, és vannak hitből származó cselekedetek. A két forrásból származó cselekedet lehet akár nagyon hasonló mégis egészen más.

Idézet:
Nekem egy helyen nyugszik meg. A kereszt tövében, ott, ahol a latornak is megnyugodott.

Itt valszeg nagyon más a keresztény életről szóló képünk.
Én nem mint a kereszt tövében megnyugodott (révbe behajózott) statikus állapotra tekintek, hanem olyan állapotra amikor az ember a láncaitól és terheitől megszabadulva kirobban a startvonaltól és fut hajt küzd piszkosul és csak akkor fujhatja ki magát, amikor a a célszalag vágja a hónalját. :)
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség