Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 63 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő
 

Re: Párválasztás, felnőttség
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2009. jún. 20., szombat 13:48 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 10., péntek 17:57
Hozzászólások: 46
Tartózkodási hely: Miskolc
K I T V E G Y E K E L ? /2/

„Én temérdekszer hallgattam prédikációt, lefeleltem vallásból jelesre, megkonfirmáltam s mégis mindez nem ért semmit. Nem azért, mintha mindaz amit igehirdetésekben, vallásórán, ágendákon tanítottak, nem lett volna igaz. Igaz volt, csak számomra nem mondott semmi érdemlegest. De Isten kegyelméből egyszer rájöttem, hogy amit tanítanak meg prédikálnak, az úgy is van. Abban a pillanatban megéreztem, hogy nekem kell meghalnom, mert Krisztus meghalt én érettem is. Attól kezdtem újra élni.
Ez a változás azonban nem állott be hamarabb, csak mikor már egyszer a vonatból akartam kilépni és öngyilkos akartam lenni. Mert amikor rájön az ember, hogy nincs semmi értelme az életnek és semmi célja, akkor már úgy sincs hátra, mint az öngyilkosság. Kilépni a gyorsvonatból. De ekkor ért utol az, hogy ne lépj ki a vonatból. Nincs erre semmi szükség. A te életed úgy is véget érhet, ha ezt az eddigi életed nem viszed tovább, hanem új életed lesz.. S akkor újra kezdtem az életet. Addig nagyon tudtam, hogy mit kell csinálnom, de akkortól kezdve jó darabig úgy éreztem magamat, mint a kis gyermek, aki most kezd járni tanulni. Irigyeltem is nagyon azokat, akik továbbra is úgy élték világukat, mintha mindent nagyon biztosan tudnának.

Isten felel, hogy megházasodjam-e?
Mikor ennyire vagyok, akkor már érdemes megkérdezni, hogy Isten engem egészen óhajt-e? vagy megengedi nekem a paráznaság miatt, hogy megházasodjam. Ha ekkor teszem fel a kérdést, Jézus felel. Nagyon egyszerűen. Például: egyik ifjú embertársam el akart menni misszionáriusnak. Én azt mondtam neki ,ülj le fiam és légy békében, belőled soha nem lesz misszionárius, mert más gondod is van, téged más is érdekel.. Nem is lett belőle misszionárius.. Ismertem egy másik fiatal embert, akitől Isten elvette azt az érzést, amit más érez, amikor egy csinos valakivel, vagy egy suhogó szoknyával találkozik. De amellett normális ember, nem beteg. Nála már nem kalandvágy, hogy misszióba akar menni, hanem Isten rendelésének világos felismerése és engedelmesség.
Megmondja Isten a vérmérsékletemmel, ideáljaimmal, gondolkozásommal, testi indulataimmal, hogy megházasodjam-e vagy nem ?
Van, akinek Isten azt mondja, légy egészen az enyém Azért teremtettelek, hogy nékem szolgálj .Neked csak kérésed lehet, az, hogy elfogadjam a szolgálatodat, s egy kérdésed, mikor hova állítsalak.

Kit vegyek el?
Hogy kit vegyek el, arra is megfelel Isten: az o l d a l b o r d á m a t vegyem el. Nem véletlen dolog az, hogy Isten az asszonyt a férfi oldalbordájából teremtette. Teremthette volna pünkösdi rózsából…vagy semmiből is .Megtehette volna Isten ezt is, azt is. Annak okának kellett lenni, hogy miért teremtette az asszonyt a férfi oldalbordájából.
Ez a világ Isten világa. Nem a Sátán világa. Amint a János evangéliuma mondja: KEZDETBEN VALA AZ IGE…nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Mindenek általa teremtettek. Az Ige által. A Krisztus által.
A Bibliának egyik leghumorosabb jelenete, amikor a Sátán azt mondja a megkisértésnél Jézusnak: „amit látsz, azt mind neked adom…” Jézus jóízűt nevethetett volna a Sátán szeme közé: Igazán? Amit én teremtettem, te azt akarod nekem adni?
Vannak emberek, akik a házasságról úgy gondolkoznak, hogy az valami csúnya dolog, a Sátántól jött. Pedig nincs igazuk, mert a házasság Isten akarata, Krisztustól jött.
Mit akart Isten azzal, hogy a férfi oldalbordájából teremtette a nőt? Kettőt akart. Először azt, hogy a férfi ne érezze magát egésznek nő nélkül.. Másodszor, hogy a nő gyöngének érezze magát egyedül. Arra a kérdésre, hogy kit vegyek el, más szóval azt is felelhetjük, azt kell elvennünk, aki hiányzik belőlünk:. azt, aki belőlünk személy szerint hiányzik s nem , ami az emberekből általában hiányzik. Pistának azt kell elvennie, aki Pistából hiányzik s nem azt aki Gáborból hiányzik. S addig amig meg nem találja, nem érzi magát egésznek sem. Pista sem Gábor. Ha nem jól választott, úgy jár, mint aki sötétben húzta fel a cipőjét s a fekete mellé sárga cipőt húzott. Külön- külön mind a kettő szép ,de nem párja egyik a másiknak…
Hátha Istennek az az akarata, hogy a házasság által hajtsa meg az én akaratomat.? Ne mechanikusan gondoljuk ezt az összepárosítást. Nem lehet 33 pontban összefoglalható házassági tanácsadót, törvényt adni. Aki így gondolkozik az a törvény alatt van. Mi pedig Krisztusban felszabadultunk a törvény nyűge alól, s házasságunk kérdésében is szabadok vagyunk. A törvény erejénél fogva rám van ugyan kényszerítve, hogy meg kell keresnem az oldalbordámat és feleségül kell vennem, de oda jutok, hogy sem megkeresni, sem elvenni nem tudom. A törvény Krisztusra vezérlő mester. A törvény érvényénél fogva kell megtudnom, hogy Krisztus nélkül nem bírom elintézni a házasságom sem. Pl.-úl egyik KIE tag úgy gondolta, hogy majd kinézi, hogy melyik lány a legvallásosabb, legbuzgóbb a leányegyesületben, melyik tud a legszebben imádkozni, s azt vette el. Pokol lett vele az élete. Nem intézhetem tehát el a kérdést azzal a válasszal, hogy keresztyén ifjú, vegyen el keresztyén leányt.
Itt is tudomásul kell vennem teljes tehetetlenségemet. Nem tudom ,hogy kit vegyek el. Nekem szükségem van Isten kegyelmére. Lépten nyomon szükségem van rá, újra meg újra, minduntalan, naponként, ötpercenként. Amikor életem minden vonatkozásában szükségem van Rá, hogyne lenne szükségem ebben a vonatkozásában. Itt is érvényes , hogy „keressétek először Isten országát…”
Ha Krisztus minden vétkemtől megmentett, ebből a nagy bajomból is ki tud menteni, hogy kit vegyek el. Megment attól is, hogy csak a testem, húsom, és vérem mondja meg, hogy kit vegyek el. Van úgy, hogy valaki elvesz egy költői lelkű, ájtatos leányt s nem ér vele semmit, mert a választásnál csak a teste szavazott és az adta a jó tanácsot .De ilyen esetekben is azt kaptam, amit kerestem…
A szív megdobban,
Azért íratta velem ezt a néhány sort Isten, hogy azt a kis biztonságot is elvegyem , amivel olvasóim eddig rendelkeztek ebben a kérdésben. Kézzel fogható tanácsot csak a házassági tanácsadó tud adni. Szeretném ha mindnyájan alábbadnók egy kicsit s azt mondanók: most még kevésbé tudom, hogy kit vegyek el. Mert csak ha ideáig elérkeztem kezdem sejteni, hogy kit vegyek el.
Ha egészen Istené vagyok, azt mondom: Uram megengedted nekem paráznaság miatt, hogy megházasodjam, hogy ne legyek parázna. Uram én rád bízom a dolgot . Én tudom, Te szeretsz engem s egyszer megdobban majd a szívem valaki láttára s akkor fogom tudni, hogy most nem a vérem nyargalászik, hanem ezt Te küldted. .Hallani fogom akkor a Te nekem szóló üzenetedet: Én, fiam , nem mondom, hogy ezzel boldog leszel, hogy majd úgy fogsz élni, mint egy turbékoló galambpár, de ezt vedd el! Azt mondod: Uram, a múltkor olyan mélyen és olyan nagyot dobbant a szívem. Mit tegyek? És Isten azt feleli: ne nézd, hogy szegény, hogy nem nagyon szép, vedd el. Csak azt nézd, hogy ez a te oldalbordád. Mert mikor a házasságban egymás mellé kerül két ember, kezdetben fészkelődik mindkettő, mint este az ágyban lefekvés után mocorogni szoktunk, míg el nem helyezkedünk Össze- összezördűlnek, lesznek súrlódásaik , míg összeszoknak, de mindig kevesebb. Aztán rájönnek, hogy igen, mi ketten teszünk egyet. Rájön a férfiú, ez nekem csakugyan a f e l e s é g e m .Rádöbben a nő: valóban ez az én u r a m. Krisztusban, Istenért, Lélek által: a feleségedet vedd el. Akivel ketten tesztek egyet.” Ha tudom , folytatom! Pista.


.

_________________
Jónás próféta jele..


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. jún. 20., szombat 20:48 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Na most képzeljétek el, hogy mekkora irodalma van a párválasztás témának. Még arra is gondoltam, hogy a Prohászkától is bekopizok valamit, hogy színesebb legyen a paletta. És a helyzet meg az, hogy ott van egy szegény fiatal gyerek a maga 19-24 évével, akinek annyi problémája van az életben, hogy alig birja, és neki ilyen pontos és bölcs alapokon kellene megélni a maga kis ad hock módon megélt, ezer oldalról rángatott, ezerfelől manipulált életét.

Én ezeket az írásokat inkább nekünk idősebbek számára tartom fontosnak, hogyha a gyerek netán megtisztel azzal, hogy odajön hozzám és tanácsot kér, hát legalább legyen valamiféle rálátásom a témára. Én is nagy érdeklődéssel olvasom ezeket az írásokat, merthogy a gyerekeim pont ebben a korban vannak.


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. jún. 26., péntek 15:37 
Offline

Csatlakozott: 2007. aug. 10., péntek 17:57
Hozzászólások: 46
Tartózkodási hely: Miskolc
K I T V E G Y E K EL ? /3/

Kereső érzékeink.
„Amikor valaki nősülni akar, amikor ilyen nagy „vadászatra” indul, jó, ha az érzékszervei nem tompák. Sok fiatal ember azonban addigra már elkábítja pár kereső érzékeit. Olyan, mint a parfümös zsebkendőt szagolt vadászkutya. Mit lehet az ilyen kutyával kezdeni, amikor nem józan a kereső érzéke, a máskor olyan finom érzékeny szaglása.
Nagyon sok fiatal embernek a nemi ösztöne egészen el van tompulva, mire megházasodhatnék. Ezek azok, akik elgazdálkodták érzékeiket, amikkel párt lehet keresni.. Hogy is tudnál párodra találni, amikor már végigudvaroltál nagy csapat fehércselédet. Ha a kutya megszagol valamit, amit sokan fogtak meg, nem kap szimatot, nem vezet nyomra.
Mit csináljon az ilyen ember? Bőjtöljön először! Ha megundorodott az ilyen élettől. Krisztus azt mondja neki.: ne csinálj egyelőre semmit. Az Énekek Éneke azt mondja, hogy a mandragórák illatoznak s ó és új gyümölcsök vannak rajtok, amelyeket ó, én szerelmesem, néked megtartottam. De a te mandragórafádon nincs semmi, nem tudnál jegyajándékot adni.. Amikor már újra birtokában vagy Isten kegyelméből férfi-méltóságodnak, akkor elindúlhatsz párkeresésre. Addig pihenj, lábadozz, épülj meg, ocsúdj!
Én soha meg nem mondom s nincs is, aki megtudná mondani, hogy kit végy el, mert Isten ezt a titkot magának tartotta fenn.
Kit vegyek el? Az oldalbordámat. Akit Isten rendelt. A feleségemet. Kérdezzem meg Istent s használjam fel Isten adta életemnek minden értékét.
Boldog az a fiatalember, aki úgy tud leánynézőbe menni, mint a bibliai Salamon, 60 erős férfiú, igaz jó barátai kíséretében…Kit vegyen el Salamon? Szulamitot!

Csipkerózsika és a királyfi.
A csipkerózsa meséje arról szól, hogy Csipkerózsika ujját megszúrja egy tövis s attól százéves álomba merül. Sokan próbálnak hozzájutni a Krisztustövis-eleven sövényen kereszül, mely körülveszi, de nem juthat át rajta senki, csak a királyfi. A királyfi besétál a tövisen keresztül, életre csókolja a királykisasszonyt s egymáséi lesznek.
Kit vegyek el? Akit ilyen Krisztustövis-eleven sövény vesz körül.
De én se úr, úrfi, vagy válogatott cigánylegény legyek ám, aki Csipkerózsikáért jelentkezem, hanem Királyfi. Különben fennakadok a tüskén, nem, nyílik kétfelé előttem a sövény.
Hogy lehetek királyfi? Úgy ha a Krisztusban pappá, prófétává és királlyá tudok lenni .Legyek először a Krisztusé, váltson meg Krisztus, s akkor Isten megmondja, kit vegyek el .Ezután megkérdezheted: meg kell- e házasodnom Uram? Ezt vegyem –e el? S ha Isten megmondja, hogy kit, akkor ne félj senkitől, semmitől, hanem mondd neki a párodnak, hogy ásó, kapa, nagyharang se választ el egymástól ezután kettőnket.
Nem is volna jó és szép, ha könnyebb volna a felelet erre a kérdésre , hogy kit vegyek el. Köszönjük meg Istennek, hogy ebben a nehéz kérdésben is igéri nekünk a feleletet.
S még valamit. Azért is meg kell keresnünk az oldalbordánkat, mert a nők magukban nem tudnak megállani. Mit tudjanak szegények csinálni magukban.
Krisztus nélkül sem testünk, sem lelkünk nem ép, mert nem egész. Benne megépülhetünk és ki is egészülhetünk, mihelyt az ő akaratából kerül vissza hiányzó oldalbordánk a maga helyére.”
Utóiratként ebben a kérdésben is kegyelemre szorúltságunra figyelmeztet a bölcs Salamon: „ E három megfoghatatlan előttem és e négy dolgot nem tudom: a keselyűnek útát az égben, a kigyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.” /Pld. 30. 18-19./ Károli ford. Üdv. Mindenkinek! Pista.

_________________
Jónás próféta jele..


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 05., szombat 21:44 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
Eeyore írta:
Nos, Izsák és Rebeka történetéhez hozzá kell tenni, hogy Izsák enyhén értelmi fogyatékos volt, egész életében segítségre szorult; így a házasság létrejöttéhez is mások támogatása volt szükséges.

Ezt a bődületes baromságot honna veszed?


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 06., vasárnap 08:26 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
Eeyore írta:
Akkor nem kérdeztél rá, úgyhogy nem gondoltam, hogy ez olyan meglepő.

Akkor azért nem kérdeztem rá, mert nem olvastam, de látom, hogy akkor sem és most sem mondtad meg, hogy honnan szedted ezt az ostobaságot.
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 06., vasárnap 09:39 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
A sok mellébeszélés herlyett egyszerűbb lett volna megmutatni, hogy mi az állításod alapja.
Nyilván azért nem tetted mert nem tudod, de helyette könnyebb mellébeszélni.
üdv
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 06., vasárnap 11:19 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 21:15
Hozzászólások: 4790
Tartózkodási hely: Budapest
Ne magyarázd hosszan, hogy be tudod bizonyítani az állításodat, hanem bizonyítsd be röviden. :)
Ugyanis az igével nem lehet alátámasztani az állításodat.
ex


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 06., vasárnap 11:56 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6079
Eeyore..., ahogy te is szoktad kérni: idézd az Igét..


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 06., vasárnap 18:24 
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 07., csütörtök 06:47
Hozzászólások: 143
Tartózkodási hely: Dunaújváros
Kedves Eeyore! Kedves Mindenki!

A nyáron éppen alkalmam volt egy kicsit Izsákkal és házasságával, családi életével foglalkozni, és bár sok dolgot megláthattam, megérthettem, azzal nem találkoztam, hogy fogyatékos lett volna.
Kérem szépen, hogy pontosan melyik igehely alapján állítod ezt?

Az rendben, hogy Isten nem csak ... Istene, hanem mindenkié! De bárkiről csak úgy szóljunk, hogy valósat állítsunk róla!

Üdvözlettel:

Anti


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 08., kedd 09:36 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
olvasom...

Péld 26:4
Péld 26:5

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 09., szerda 06:59 
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 07., csütörtök 06:47
Hozzászólások: 143
Tartózkodási hely: Dunaújváros
Igen ezt fogom tenni! Olvasom az igét, semmint alaptalan állításaidat. Bizonnyal az ige által lesz üdvösségem is.
Ám annyit hadd ajánljak vissza, hogy te is olvasd az igét, sőt igyekezz azt megérteni ami abban van, és így ne a magad, vagy más elméletét igyekezz igazolni, magyarázni, sőt terjeszteni!

Kellemes gondolkodást ezekről!
Erős üdv!

Anti


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 10., csütörtök 04:14 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
számomra érdekes, hogy egy református lelkész kedves, szelíd, bátorító szavai ERRE indítottak...

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 10., csütörtök 13:32 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
Eeyore írta:
...

Ha Anti testvér másmilyennek ismeri Istent, az az ő dolga....


ha valakinek bebizonyítod, hogy ez nem személyeskedés: az meg a ti dolgotok... NEKEM nem sikerült...

én ezt itt most lezárnám

ignore

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 10., csütörtök 13:48 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
thx (röff)
a bankszámlám szempontjából külön köszönöm!

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: Párválasztás, felnőttség
HozzászólásElküldve: 2009. szept. 10., csütörtök 14:25 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. szept. 01., péntek 19:22
Hozzászólások: 4328
Be akartam írni, hogy Anti egyáltalán nem szorul védelemre szerintem, no meg stréberségre sem. Most is így gondolom...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 63 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség