Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Következő
 

"Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akarok."
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:45 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
MÁRK EVANGÉLIUMA ELMÉLKEDÉSEK DR. VICTOR JÁNOSTÓL

Néhány páratlan gondolat és ige :) az igéről!


"Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön:nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok. /Ézs.55.11/

" Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van teljesítsd hát azt!"/5Móz.30.14/

"Nem olyan-e az én igém, mint a tűz - így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó pöröly?" /Jer.23.29/

"A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje." /Lk.8,11 /

"Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon.Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!" /5Móz.6.6-9/

"Formálhatta-e igéjével Isten az életünket? És mit adtunk tovább másoknak abból, amivel minket ajándékozott meg Isten?

Azt vizsgáljuk meg ma, mit tanít a Szentírás arról, hogy mire adta Isten nekünk igéjét, és hogyan lehet azt helyesen hallgatni. Ma tehát nem egyetlen bibliai igének az üzenetét bontjuk ki, hanem ezt a témát hadd világítsák körbe azok a bibliai textusok, amiket szeretnék majd idézni.

Hallottuk a magvető példázatából, hogy Jézus komolyan figyelmeztette a hallgatóit: "Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok!" Sok múlik azon, sokkal több, mint sejtjük, hogyan hallgatja valaki Isten igéjét, mert a Biblia azt mondja: megmentheti az életünket, vagy elítélhet bennünket.

Jakab a levelének az elején részletesen ír erről és ott mondja: "szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, mert az megmentheti a ti lelketeket" (Jak 1,21). Az a görög szó, amit itt léleknek fordítanak, életet jelent. Megmentheti, sőt üdvözítheti a mi lelkünket, életünket, ha szelíden befogadjuk. Vagyis ellenállás nélkül, Istenbe vetett bizalommal. Akkor Isten a befogadott ige által üdvözíti az embert.

Óriási lehetőség, ugyanakkor nagyon nagy felelősség is igét hallgatni, mert ugyanez a Jézus, amikor az ítéletről szól, akkor ezt mondja: "Én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki elvet engem és nem fogadja be az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amit szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon" (Jn 12,48).

A magvető példázatában még élesebben tanít erről Jézus. Most olvastuk, hogy az útfélre esett maghoz azoknak a szíve hasonlít, akik hallgatták az igét, de utána az ördög kikapta a szívükből az igét, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. (Lk 8,12). Ebben tehát benne van az, hogy ha nem kapja ki, ha benne marad valakinek a szívében az ige, akkor az hinni fog és üdvözülni fog. Ezt akarja megakadályozni a gonosz, hiszen a hit hallásból van, az Isten igéjének a hallásából (Róm 10,17). Aki tehát komolyan hinni szeretne, és az Istennel való közösségre vágyik, az kezdje el hallgatni Isten igéjét, és olvasni a Bibliát akkor is, ha egyelőre sok mindent nem ért még belőle, mert Isten igéje el fogja végezni a munkáját benne.

Mivel ilyen nagy lehetőség igét olvasni és hallgatni, ezért akarja ezt megakadályozni minden módon az ördög: Ne olvassuk a Bibliát, ne hallgassunk igehirdetést, vagy ha eljövünk is, ne figyeljünk oda. Itt is lehetőleg a saját gondolatainkkal és gondjainkkal foglalkozzunk, vagy csak úgy hallgassuk azt, ami itt elhangzik, mint emberi beszédet.
(...) Ez mindig veszély volt, és ennek a kísértése mindig fenyegette Isten igét hallgató népét. (...) Hallgatják az igét, de az eszük valami máson jár, mint ahogy minket is megkísért ez sokszor. Vagy csak külső szempontokra figyelnek (...), de nem arra az Istenre figyelnek, aki küldte Ezékielt. Amit Ezékiel mond, nem úgy hallgatják: így szól az Úr, és ahhoz kellene igazítanunk az életünket. Csak külső szempontok: Kócos volt a lelkész, ferdén állt a nyakkendője, bakizott, túl meleg volt, túl huzatos volt a templom... Ennyi. Csak emberi szempontok. Markába nevethet az ördög. Azt hiszi valaki, hogy történt az életében valami szép és jó, hiszen volt templomban, de meddig hatolt az, ami ott elhangzott, hogyan hallgatta és mi lesz belőle? Megmentette-e az életét az üdvösségre, és használhatóvá tette-e Isten számára, vagy pedig nem történt semmi?

Ezért fontos megvizsgálnunk, hogy mire adta Isten az igéjét. Sok mindent mond erről a Biblia, én ma a három legfontosabbat szeretném kiemelni. Az elsőnek, ami történik az ige nyomán, Isten az alanya. Azt Ő cselekszi, a másik kettő a mi feladatunk.

Az első, hogy Isten az Ő igéjével végzi el életünkben az újjáteremtés munkáját. Ezt már sokszor hallottuk, a Bibliából tudjuk, hogy a mi megromlott életünket nem lehet megjavítani. Isten nem foltozgat, festeget, javítgat, hanem teremt. Amit az ellene való lázadás végérvényesen tönkretett, azt Ő újjáteremti. Ahogyan a teremtés munkáját az Ő szavával végezte el, a mi életünk újjáteremtését is az Ő beszédével végzi.

Komolyan kell vennünk, hogy egészen tönkretette a bűn az Istennel való kapcsolatunkat, működésképtelenné vált a hitünk, nem tudunk helyesen ítélni, elveszítettük az antennánkat, a lelki érzékenységünket, ezért nem értjük Istent. Van bennünk valami velünk született ellenállás, bizalmatlanság Istennel szemben, ezért nem értünk egyet vele. Miközben Ő a javunkat akarja, mi pusztítjuk önmagunkat. Ő gazdag ajándékot kínál, és mi koldusként tengődünk. Ő hív magához, és mi nem mozdulunk. Ebből a halál-állapotból csak az Ő igéjével tud kimozdítani minket, de azzal ki tud.
Hogyan mozdít ki Isten minket ebből? Hogyan győzi le ezt a bennünk levő ellenállást? Erről meg Isten ezt mondja: "Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. A tövis helyén ciprus nő, a bogáncs helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el" (Ézs 55,11.13).
(...) Ez Isten csodálatos átalakító munkája. Valaki hallja a róla szóló információkat; miközben hallgatja, hit ébred a szívében - ez már Isten teremtő munkája -, ezzel a hittel komolyan veszi, amit hallott, és hozzá igazítja az életét. Csak ennyit tett az ember, és az egész Istennek a műve, hogy átalakul az élete. Átalakul bennünk az ige is, és átalakítja az életünket is. Mint ahogyan a testi táplálék is titokzatos módon átalakul, lesz belőle fizikai erő, gondolat, érzelmek. Ugyanígy a lelki táplálék is. Aki Isten igéjét komolyan veszi, befogadja, lesz belőle: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, áldozatkészség, megbocsátás... Isten igéje munkálkodik. Én csak hallgatom és komolyan veszem, az ige meg munkálkodik bennünk. Erőt fejt ki és átalakít bennünket.
Ez Isten munkája. És mi a mi feladatunk?
Először az, a Biblia tanítása szerint, hogy vegyük komolyan, amit Isten komolyan mond. Isten nem viccel, nem tréfálkozik, nem időtöltésre hív minket, hanem létfontosságú igazságokat jelent ki nekünk, és ezt ugyanilyen komolyan kell vennünk, ahogy Ő mondja. Más szóval: engedelmeskedni annak, amit hallottunk. Jézus gyakran ezt a megjelölést használja: "cselekedjétek azt, amit már tudtok."
(...) Mindannyiunkat kísért, hogy én már tudom. Ó, már hallottam ezt, amiről most kezdenek beszélni. Egyet is értek vele, s megdicsérjük magunkat, milyen derék emberek vagyunk. No, de mi valósult meg belőle az életünkben? Ha egyetértek vele, akkor most mindjárt kezdjem el megvalósítani. Akkor lesztek boldogok, ha cselekszitek ezeket.

Jakab apostol írja (Jak 1,22): veszélyes öncsalás, ha valaki csak hallgatja az igét, és ezt még erénynek is tekinti, de ezzel befejeződött számára a dolog. Egyszerű hasonlatot használ. Olyan ez, mintha valaki belenéz a tükörbe, meglátja, hogy itt-ott maszatos, és megy tovább maszatosan. Belenéz az ige tükrébe, meglátja a fogyatkozásait, a lehetőségeit, a bűneit, és nem tesz semmit velük, vagy a feladatait, és nem lát hozzájuk. Az engedelmesség közben érti meg igazán az ember Isten gondolatait és az Ő kijelentését, igazságait.

Jézus Krisztus a Hegyi beszéd végén részletesen szól erről, amikor három fejezeten keresztül fontos igazságokat mond, és ezzel fejezi be: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonlít az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonlít a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult." (Mt 7,24-27).

Tulajdonképpen azt mondja itt Jézus, hogy ha hallottátok és egy picit is hisztek neki, próbáljátok ki. A gyakorlatban fogtok meggyőződni arról, hogy Isten mennyire igazat mondott, hogy milyen fontos az, amit Ő mondott nektek, hogy milyen nagy ajándék, hogy szóba áll veletek. Próbáljátok ki azonnal!

(...) Csak Isten igéjét nem kell ennyire komolyan venni? Hadd mondja csak! Én hallgatom, mert derék ember vagyok, és ezzel vége? Tulajdonképpen minden istentiszteletre úgy kellene jönnünk: Uram, kész vagyok azonnal változtatni azon, amire rámutatsz. És úgy kellene innen kivonulni, hogy azon gondolkozunk, hogy mostantól kezdve mit kell másként tennem, mert Isten ezt vagy azt világossá tette. Valamit eddig nem gyakoroltam, akkor elkezdem ma, nem holnap, vagy jövőre. Valamiről azt mondta: nem jó, akkor abbahagyom, és ezzel az imádsággal vonulok ki innen.

A hívő élet állandó pályakiigazítás. Sok minden le akar téríteni minket arról a pályáról, amire Isten akar ráállítani, ahol Ő akar használni. De az Ő igéje éppen ebben segít, hogy erre rámutat és erőt is ad visszatérni a helyes útra.

Ezt olvastuk a magvető példázatának a végén, hogy olyan is van, hogy a mag jó földbe esik és ott gyökeret ereszt, és gyümölcsöt terem. Az engedelmes hívő életében elkezd teremni a Lélek gyümölcse, ami nem ránk jellemző, ami Jézusra jellemző, ami egyre közelebb visz hozzá, és aminek aztán híre mehet. Mert ez hiányzik legjobban a világból, és az Övéinek egyebek között ez a feladatunk, hogy így mutassunk Őreá, és mutassuk fel, akármilyen töredékesen is Jézus Krisztust ennek a világnak.

Ez tehát az egyik lehetőségünk és feladatunk: engedelmesen cselekedni a meghallott és megértett igét. És mi a másik? Továbbadni.


(...) Nem reked meg nálam az örömhír, hanem örömmel elmondom azt másoknak is. Mert a mások iránti felelős szeretet is a Lélek gyümölcse. Előbb teremni kezd a Lélek gyümölcse az igét komolyan vevő hívő ember életében, azután megterem az a gyümölcs is, amit a Zsidókhoz írt levél végén így olvasunk: "megtermi ajkuk az Istenről való vallástétel gyümölcsét" (Zsid 13,15).

Előbb jézusi tulajdonságok kezdenek kiábrázolódni a mi gyarló, nyomorult életünkön, aztán meglepődve tapasztaljuk mi is, hogy néha megszólalunk, és másoknak is mutatjuk a Jézushoz vezető utat. Hogy elmondjuk azt, hogyan hozott ki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára. Hogy azt a gyógyszert, ami minket meggyógyított, és tudjuk, hogy a másiknak is arra van szüksége, szeretettel megosztjuk vele.

A mentő szeretetből ez is következik. Pontosan úgy, ahogy Jézus a samáriai asszonynak mondta. Olyan szép ez a mondat a történet közepén, amikor nem érti az asszony, hogy miféle vízről beszél Jézus, akkor azt mondja: "Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (Jn 4,14). Vagyis egyszerűbben fogalmazva: az a víz oltja a hívőnek az életszomját, és átfolyik rajta. Másokhoz is eljut."

/CSERI KÁLMÁN - MIRE ADTA ISTEN AZ IGÉT?-Pasarét, 2007. november 11. Igehirdetéséből részlet/

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Golgotavirág 2011. máj. 24., kedd 18:23-kor.

Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:46 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:

"AZ EVANGÉLIUM KEZDETE
Márk 1.1-4

Arról a "kezdetről" szól az evangélista írása, amelyből azóta olyan csodálatos nagy dolgok nőttek ki. És ki tudja elképzelni, mik bontakoznak még ki belőle ezután! Isten megajándékozta ezt a világot "a Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának Evangéliumával" s egyszer annak folyama elborítja majd az egész földet. Áhítattal keresem fel itt a forrását! (1)

Voltak már előzmények, amelyek megelőzték ezt a "kezdetet". Jézus Krisztusnak megvolt az előfutára, aki meghirdette jövetelét és "megtérésre" hívogatta az embereket, hogy elnyerhessék Őáltala a "bűnöknek bocsánatát." Ez csak előkészítő munka volt. De Jézus Krisztus mindig ott jelenik meg, ahol ez az előkészület megtörtént! (4)

Sőt voltak már évszázadokra visszanyúló előzmények is. Régi próféciák szóltak az utat egyengető "kiáltó szóról" is és arról a "követről", aki az Úr "orcája előtt" járva, közelgetését bejelenti. Régtől fogva megígérte Isten, hogy Ő el fog jönni. Ez vált valósággá végül és ezért indult világgá az Evangélium. Nincs ennél nagyobb örömhír! (2-3) "

/Dr. Victor János/

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Golgotavirág 2011. máj. 24., kedd 14:49-kor.

Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:46 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:

"HATALMAS AZ IGAZSÁG!
Márk 1.5-8

Nagy volt a hatása Keresztelő János működésének. Közelből és távolból nagyon sokan kimentek hozzá a pusztába és nemcsak meghallgatták, hanem meg is fogadták szavát. Igazat adtak neki: elismerték bűneiket és magukra vették az életük meg tisztulását jelképező keresztséget. Nem kellene-e kérnem Istent: indítson ma is ilyen nagy sokaságot megtérésre? (5)

Nem volt Keresztelő János külső megjelenésében semmi különös, ami ezt a nagy hatást megmagyarázná. Hacsak nem a teljes hiánya minden olyan külső csillogásnak, ami a tömegekre hatni szokott. A legzordonabb egyszerűség jellemezte őt. Szavának az igazsága hatott, semmi más. A mezítelen igazság a legnagyobb erő! (6)

Még csak a maga jelentőségének a hangsúlyozásával sem igyekezett hatni Keresztelő János. Ellenkezőleg: a maga munkájának az előkészítő szerepét és önmagában elégtelen voltát hangsúlyozta, hogy minden figyelem az utána jövendő Krisztus felé forduljon. Isten üzenetének igazsága az ilyen alázatos követek által szólal meg leghathatósabban!(7-8)"

/Dr. Victor János/

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Golgotavirág 2011. máj. 24., kedd 14:48-kor.

Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:47 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések

BŰNÖSÖK MEGVÁLTÓJA
Márk 1.9-11

A bűnbánó sokaságot, amely a keresztség felvételével is megvallja, hogy bűneitől megszabadulva kell várnia Istennek közelgő országát, jól megértem. De, hogy kerül oda soraiba Jézus, aki maga hozza el a világra ezt a tiszta mennyei országot? Csak az lehet a magyarázat, hogy Ő a bűntelen, közösséget vállal a bűnösökkel, egy akar lenni velük!(9)

Ezért nyugszik meg rajta éppen Istennek jóváhagyása. A megalázkodásnak ezt az útját szabta eléje az az égi parancs,amely útnak indította. És mert ezt az utat engedelmesen járja, azért "gyönyörködik benne" Isten, mint "szerelmes Fiában". Nem a bűnösöket megítélni, hanem szeretettel magához ölelni jött Ő közénk! (11)

Rettentően nehéz feladatra vállalkozott ezzel. Emberi erő nem lett volna elégséges ahhoz, hogy útját végigjárja. Ezért áradt ki reá eleitől fogva a Lélek ereje:"Megnyilatkozott egeken" át az Isten végtelen erőforrásaiból kapott mindig eleget. És így a bűnösök ügyét felvéve, valóban segítséggé vált számukra. Megváltónk van! (10)


VÁRD MEG ISTEN ÓRÁJÁT
Márk 1.12-15

Mielőtt megkezdhette munkásságát, Jézusnak át kellett élnie a pusztai megkísértetés harcait. A saját életében kellett előbb igazolódnia annak, milyen közel van a mennyei világ, angyalainak"szolgálatával" még a "vadállatok" tanyáján, a Sátán ádáz támadásai közepette is. Nevelő iskola minden kísértés az Isten szolgái számára! (12)

Megkísértetése után is várnia kellett még Jézusnak, míg eljön az Ő órája. Keresztelő János elfogatásában látta csak meg a jeladást: most már neki kell elkezdenie a "prédikálást". Isten ügyének meg van a titkos menetrendje, amelyben csak az egyik állomás után következhetik a másik. Várakozni is tudnia kell szolgáinak! (3)

Végül ütött az óra Jézus nyilvános fellépésére. És akkor felhangzott az "örömhír" az Ő ajkán. Ami régtől fogva szent ígéret volt, azt Ő valóságként hirdette már: itt van " az Istennek országa", csak bízzanak az emberek ebben teljes szívvel! Istent nem lehet siettetni, de amikor eljön az Ő ideje, a kegyelem áldásainak teljességével jön! (14-15)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:48 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések

" JÉZUS MUNKATÁRSAI
Márk 1. 16-20

Alig kezdette el működését Jézus, egyik legelső dolga az volt, hogy munkatársakat választott maga mellé, akik majd részt vegyenek " az emberek halászásában", amelyet Ő folytatott. Ha magunktól erre alkalmatlanok voltak is, Ő vállalta, hogy "azt műveli" majd, hogy alkalmassá váljanak. Azóta is erre hívogat és erre nevel.

Nem a világ szemében jelentős, nagy képzettségű vagy nagy befolyású embereket választott ki erre a hívatásra. Egyszerű, munkás, halászemberek voltak. Csak egyet kívánt tőlük :" Kövessetek engem". A többi az Ő dolga volt. Ez az egy feltétele van ma is: hívására rá kell bíznunk magunkat teljesen az Ő nevelésére.

Akiket elsőkül elhívott, azok megfeleltek ennek a követelménynek. Olyan hálásan és komolyan vették a felkínált hivatást és az arra való kiképeztetést, hogy mindent készek voltak érte "elhagyni". Soha nem sajnálták meg! Nem is érdemes Jézushoz másként odakapcsolódni, csak ilyen teljes odaszentelődéssel! "

/Dr Victor János/

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:53 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk.1.21-24

"JÉZUS A ZSINAGÓGÁBAN

A "kapernaumi zsinagógában" is hallatja Jézus az Ő Evangéliumának "tanítását". A régi keretek, az átöröklött rend, az általánosan uralkodó szokások is jó alkalmakat nyújtanak neki munkásságának folytatására. Nem is szolgálja az jól Istent, aki mindenáron új alkalmakat hajszol s a meglevőket nem becsüli meg!(21)

De a régi keretek közt is új csengéssel szólal meg Jézus "tanítása". Az Ő szavába van valami csodálatos "hatalom", amilyen másokéban nem volt s amely "elálmélkodásra" késztette hallgatóit. Ha valaha is az unalomig megszokottá válik Jézus Evangéliuma, az bizonyosan nem az ő igazi, tulajdon szava már! (22)

És egészen váratlan visszhangja is támadt Jézus "tanításának". Akiről legkevésbé lehetett volna ez feltenni, ez a "tisztátalan lélektől" megszállott ember, aki jelen volt, érezte meg és vallotta meg legvilágosabban, hogy kivel is áll szemben Jézusban. Néha a lelkileg legmesszebb állók értik meg legtisztábban Jézus szavát! (23-24)"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:54 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma elmélkedések:
Márk 1.25-28

JÉZUS HATALMA

Jézus hatalmasabb a "tisztátalan léleknél", mely zsarnoki megszállás alatt tartja áldozatát. Hiába volt a Jézus közelsége ellen való tiltakozása, Őt nem lehetett lerázni. Parancsszavára kivert ebként kell elkotródnia a gonosz léleknek az emberből. Valóban, igazságot hirdet Ő, de olyant, amelyben felszabadító erő van!(25)

Ha engedelmeskedni kénytelen is szavának a "tisztátalan lélek", azért mégsem távozik áldozatából simán. Előbb " megszaggatja" és nagy lármát csap. Átmenetileg kínos órákat élhet át az, akin végbemegy Jézus szabadító erejének csodatétele. De nem kell azért félteni! Megtisztulása biztos és annál nagyobb békességben lesz része!(26)

Nem csoda, ha Jézusnak ezen a megszállott emberen végzett gyógyítása nagy "elálmélkodást" keltett és " az Ő híre elméne" az egész környékre. Hiszen olyan bajon segített, amellyel szemben minden erő tehetetlen volt. Akin Jézus megmutatja az Ő hatalmát, az óhatatlanul hangos hírverője lesz annak sokak javára. (27-28) "

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:55 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:

Márk 1:29-34
CSODÁLATOS GYÓGYULÁSOK

Néha úgy mutatkozik meg Jézusnak ereje, mint Simon házánál az ő napának meggyógyításában. Egyetlen betegről volt csak szó és egy családnak a szűk körét árnyékolta csak be a bajnak borulata. Jézus úgy foglalkozott ezzel az egy beteggel, mintha semmi baj nem lett volna egyébként a világon. Házi orvos is tud Ő lenni! (29-31)

Máskor úgy nyilvánul meg Jézus ereje, mint a kapernaumi utcát megtöltő betegek meggyógyításában. "Az egész városból" odagyűlt elébe a szenvedők sokasága. Akkor látszott csak meg, mennyi a baj és a betegség! De az Ő gyógyító ereje az egész tömeges nyomorúsággal is megbirkózott. Tömegek orvosa is tud Ő lenni. (32-34)

De Jézus gyógyító csodatételei mindig akkor mennek végbe, amikor emberek bízva kéri és várják azt tőle. Simon házánál azért épült föl a beteg, mert "szólának néki felőle". És Kapernaum utcáin is azért "gyógyíta meg sokakat", mert azokat " hozzá vivék." Lehet - e nagyobb bűn, mint igénybe nem venni ilyen csodálatos orvost!(30,32)

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:56 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 1.35-38

"MÁSNAP REGGEL

"Kora reggel... imádkozék". Feltárul itt előttem Jézus erejének titka. Magányos órák áhítatos csendjében töltötte meg lelkét, azért áradhatott szét belőle segítség az emberi nyomorúságok világában. Pedig az Ő Istennel való közösségét nem is zavarta meg a bűn! Hogyan nélkülözhetném akkor én az erőgyűjtésnek ilyen imádságos óráit!(35)

"Mindenki téged keres" Ebben megfigyelhetem az egyik legnagyobb kísértést, amellyel Jézus is találkozott. Az elvégzett gyógyítások után még többet kívántak tőle ugyanebből a szolgálatból. A munka eredményei akarták diktálni a további munkát. Pedig, aki Isten szolgálatában áll, egészen független kell maradjon! (36-37)

"Menjünk a közelvaló városokban..." Ebben előttem áll Jézusnak megvesztegethetetlen hűsége küldetéséhez. Nem az volt fontos előtte:mit kívánnak tőle, hanem az, hogy "miért jött" Ő. Ha lett volna is még sok meggyógyítandó beteg Kapernaumban, neki tovább kellett mennie egyebütt is "prédikálni". Sok jó dolog közül végezzem a magam dolgát! (38)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:58 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések

Márk 1.39-42

" A BÉLPOKLOS MEGTISZTUL


Jézusnak elterjedő híre új reménységet ébresztett a halálra szánt bélpoklosban is. Ő, "ha akarja, megtisztíthatja" még őt is a pusztító kórságtól. Ami mások számára csak szájról- szájra továbbadott érdekes hír volt, az ennek az embernek új élet ígéretét jelentette. Ki tudja, hol és mikor talál így elevenbe valakinél az Evangélium szava? (39-40)

Csak abban volt még hiányos a bélpoklos hite, hogy Jézus hatalmát ismerte ugyan, de "akarata" felől nem volt egészen bizonyos. Hallania kellett a szót: " Akarom tisztulj meg!" Meg kellett ebből ismernie Jézus "könyörületességre induló " szívét is. Irgalmasságát és csodálatos hatalmát együtt lássa mindig hitem! (41)

Hitének kiteljesedésével együtt el is nyerte a bélpoklos mindjárt az óhajtott csodálatos gyógyulást is. Más nem érintette volna őt meg semmi kincsért sem, hogy meg ne fertőzze magát betegségével. De Jézus kinyújtott keze által új élet ragadt át az ő beteg testére és "megtisztula". Áldott kéznek csodálatos érintése! (42)"

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 14:59 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:

Márk 1.43-45

NEM LEHET ELTITKOLNI!

Ha Jézus szigorúan ráparancsolt a meggyógyított bélpoklosra, hogy "senkinek semmit ne szóljon", nyilván azért tette, mert nem akarta növelni csodagyógyításának máris elég nagy hírét. Ő magasabb rendű, lelki ajándékok vágyait és reményeit akarta fölkelteni az emberekben. Sok ember elfogadná Őt testi orvosául és mégsem lenne tanítványává! (43-44)

Ha Jézus elküldte ezt a meggyógyított embert a papokhoz, hogy tegyen eleget "megtisztulásáért" a mózesi törvényekben előírt szabályoknak, ezzel is nyilván annak bizonyságát adta, hogy Ő nem hadakozott a régi rend ellen. Sokan hajlandók volnának Őt követni, ha Ő forradalmak vezére lenne. De Ő az alázatos szolgálat új útját járta! (44)

S ha Jézus szigorú tilalma ellenére a meggyógyult bélpoklos mégis olyan nagy hírét költi Jézus csodatételének, hogy ez már feszélyezi Őt munkásságában, ez csak azt mutatja, hogy az Ő tetteinek lehetetlen titokban maradni. Sok ember kész volna lélekbe úgy csatlakozni Őhozzá, hogy erről ne tudjon senki más. Az ilyenekkel még nem tett Ő csodát! (45)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 15:00 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 2.1-5

"LELKI JÓTÉTEMÉNYEK


Megint nagy sokaságot látok Jézushoz tódulni és körülötte szorongani, de most nem testi gyógyulást keresnek nála, hanem hallgatják, amint „az igét hirdeti” nekik. Ez az Ő kedve szerint való tömeges érdeklődés volt és nem is tért ki előle. Nem ébredhetne manapság is ilyen sokakban hasonló szomjúság az Ő szavának meghallgatására? (1-2)

Voltak ugyan olyanok is, akik testi gyógyulásért keresték Őt, ha nem is a maguk, hanem egy szeretett társuk gyógyulásáért. S amikor a betegek minden akadályon áttörve, végre elébe tudták juttatni, Jézus bennük is a „hitet látta” és méltányolta. Jobb Őt teljes bizalommal akár kisebb áldásokért is keresni, mint semmiért sem! (3-5)

De az elébe helyezett gutaütöttnek is előbb a lelkét részesítette orvoslásban, csak azután foglalkozott testi bajával. Tudta, hogy ki nem mondottan is jobban vágyakozik a bűneinek bocsánatára, mint bármi másra, és ezért ezt a legnagyobb ajándékot közölte vele mindenek előtt. Hát még aki egyenesen ezt keresi Őnála erős hittel, hogyne nyerné el tőle! (5)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 15:01 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 2.6-9

"TITKOS ELLENKEZÉSEK

Jézusnak áhítatos hallgatóságában volta olyanok is, akik bírálgató elfogultsággal figyelték szavait. Csak az alkalmat várták, hogy valamibe belekössenek. Nyíltan nem szólaltak föl ellene, de a „szívükben” vitára szálltak vele. Jól ismerem magamból is az ilyen titkolt ellenkezéseket, amelyek fennakadnak Jézus szavain! (6)

Mi adhatott volna jobb alkalmat ezeknek az akadékoskodóknak az ellentmondásra, mint az, hogy Jézus megbocsátotta a gutaütött bűneit. Hiszen ezzel valóban isteni jogokat gyakorolt! Mindig azon ütközik meg a Jézus előtt még térdre nem borult ember, hogy Ő nem úgy lép elénk, mint más emberek, hanem isteni igényekkel! (7)

De Jézus előtt nem maradtak rejtve az ellene zúgolódók titkos kifogásai, sem nem tér felettük napirendre. Előhozza rejtekeiből azt, ami „szívében gondol” felőle az ember és nyílt döntés elé állít mindenkit. Ő valóban isteni hatalommal akar segítségünkre lenni. Erre nyíltan vagy igennel, vagy nemmel kell felelni!(8-9)”

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 15:03 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 2.10-12

„VAN HATALMA…”

Áhítattal szemlélem azt az öntudatot, amely Jézus szavaiban megnyilatkozik. Valóban, nem lelkes híveinek későbbi túlzó kegyelete és tisztelete emelte Őt az emberi színvonal fölé, hanem Ő maga járt ebben a világban isteni méltóságnak és hatalomnak a tudatában! Elhitetem nekik: Ő csakugyan megbocsátja az én bűneimet is!(10)

Csodálkozva szemlélem azt a mérkőzést, amelyet Jézus az Ő ellenfeleivel folytat. Gyógyító csodatételét veti latba az ő ellentmondásaik ellen. Jól tudom, ezzel nem kényszerítette őket térdre maga előtt. De elhallgattatta gáncsoskodásaikat. Tudhatom: azok is, akik nem jutnak el a benne való hitre, megszégyenülnek előtte! (10-11)

És hálásan szemlélem Jézusnak a mozdulni nem tudó emberen beteljesedő csodatételét. Az Ő szavára: „felkele és kiméne…” Mindig bízhatom benne: ha Ő parancsol valamit, megadja hozzá azt az erőt is, amely magamból is hiányzanék, mástól sem volna megkapható! (11-12)”

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. máj. 24., kedd 15:03 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk.2.13-15

„JÉZUSSAL TALÁLKOZÓK

Van úgy, hogy az emberek keresik Jézust nagy vágyakozással, mint az a tóparti „sokaság” is, amely „őhozzá megy vala”, hogy hallgassa beszédeit. Szomorú látni, legtöbbször milyen silány dolgok gyakorolnak vonzó erőt az emberek tömegeire. De Jézusnak is megvan a csodálatos vonzóereje és végül mégis csak elérkeznek Őhozzá sokan. (13)

Van úgy is, hogy Jézus maga keres fel egy-egy embert, mint Lévit a „vámszedő helyen”. Lévi magától aligha mozdult volna el onnan. Úgy kellett Jézusnak Őt megszólítania és követésére elhívnia. De akkor „felkelvén”, elindult az Ő nyomában. Akiket így személyesen utolér az Ő elhívó szava, azok nem is vonakodhatnak tőle! (14)

És van úgy is, hogy az egyik ember hívogatja Jézushoz a többieket, mint Lévi is az ő vámszedő társait. Vendégséget rendezett házánál, hogy ők és más „bűnösök”, akik ugyanúgy viselték mások megvetésének a terhét, találkozhassanak azzal a Jézussal, aki őt szeretetébe fogadta. „Sokan követik” Jézust az ilyen hívásra is! (15)”

Dr Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség