Hangtár

Kategóriák

Rendezés: Formátum: Keresés:

A hangtár anyagainak hallgatásához a Windows Media Playeren túl az alábbi alkalmazások valamelyikét ajánljuk, letöltésükhöz kattintson a következő linkekre: Real Player, Nullsoft Winamp, Apple iTunes
Találatok - 30 db találat
1. 2010-01-26 17:41:22
20100106mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 6.

Fiatal özvegyek számára hoztak létre egy bibliacsoportot a Budapest-Pasaréti egyházközségben, ahova ellátogatott a műsor szerkesztője.

Kálvin János: Győzelmi ének c. verséről beszélget Fekete Ágnes Békésy Sándorral, a budapesti teológia dékánjával.

Áhitat hangzik el Jeremiás könyvének 2. részéből, a repedezett kutakról szóló kép kapcsán.

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
2. 2010-01-26 18:04:16
20100113mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 13.

Műsorunkban két színházba látogatunk. Először az Evangélium Színházba, amely protestáns egyházak összefogásával született Udvaros Béla vezetésével. Nemrég nagy sikerrel mutatták be Madách Imre Ember tragédiáját. Az előadásról Lénárd László színművész és Udvaros Béla rendezőt hallhatjuk.

A Budahegyvidéki Egyházközségben ezen a Karácsonyon egy különösen szép betlehemest mutattak be, amit a gyülekezet egyik presbitere, Ertl Péter rendezett. Ertl Péterrel, a Nemzeti Táncszínház igazgatóhelyettesével, református presbiterrel Vörös Virág beszélgetett.

Fekete Ágnes áhitata a következő Ige alapján hangzik el:

És mit mondjak még, hiszen kifogynék a szóból? Gedeonról, Bárákról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről. Akik hit által országokat győztek le,
igazságok cselekedtek, ígéreteket elnyertek, oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, ...
Mások kínpadra mentek, visszautasították a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek, ...kínpróbát szenvedtek, szétfűrészelték őket, kardra hányták, juhoknak és kecskéknek a bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgatva és gyötrődve.
Akikre nem volt méltó e világ... (Zsid 11:32-33,36-38)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
3. 2010-01-26 18:25:10
20100120mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 20.

Zsembery Barna sportember élettörténetét ismerhetjük meg. Jelentős sportteljesítményeket tett le az asztalra, csapatban Európa-bajnok is volt. Sokan ismerik azok közül, akiknek a motorozás az életük fontos része. Két éve lebetegedett. Most arról vall, hogyan értelmezi lassan újra az életét.

Áhitatot hallhatunk Pál apostol kolossebeli gyülekezetnek írott első levelének 13. verse alapján:
"Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az Ő szerelmes
Fiának országába... (Kol 1:3)"

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
4. 2010-02-21 16:30:56
20100127mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. január 27.

A tartalomból:

A Dizseri-díj díjazottja Bereczky Ildikó harkányi lelkésznő
Keresztyénség és magyarság – Balog Zoltán
Ökumenikus imahét Pesthidegkúton - Dobó György és felesége, Fodor Viktor, Gyetván Gábor, Kovács Gergely

„Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten. Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő ígéretéért.” (Zsolt 56:10-11) - áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
5. 2010-02-21 16:48:30
20100203mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 3.

A tartalomból:

Jövőre klub – ötletgazda: Kuslits Béla, előadó: Antal László szociológus
A Református Szeretetszolgálat Haitin – Osgyán Dániel

„Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek.” (Lk 17:1) - áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
6. 2010-02-21 17:05:21
20100210mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 10.

A tartalomból:

A Házasság Hete – Szentgáli Nóra és Péter
Váló Háló – Paksi Sándor

„A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10:10) - áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
7. 2010-02-21 17:16:29
20100217mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 17.

A tartalomból:

Kálvin egy napja – Budapesti Ifjúsági Találkozó

100 éve született Joó Sándor - igehirdetése 1967-ből

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
8. 2010-03-25 15:22:08
20100224mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. február 24.

A tartalomból:

Vannak-e ma még csodák? Sokan azt mondják, nincsenek, ezek csak mesék. Az élet szükségszerűségekből áll, azoknak alá kell vetnünk magunkat. De manapság igen sokan vannak, akik meg szinte futnak a csodák után, és Isten jelenlétét kizárólag a természeti rend áttörésében tudják elképzelni. Most egy olyan történetet hallhatunk, amelyik egyik végletbe sem esik. Rákóczy Bálinttal és feleségével, Ilonkával, beszélgettem, de néha egy éves gyermekük, Peti is közbeszólt. A gyermeket egy terhességi toxémia miatt kivették édesanyjából az ötödik hónapban. Megjárták a poklokat, de ahogy mondják, mindig megtapasztalták Isten jelenlétét.

A hírek után rövid felhívás hangzik el a Református Zsinati Iroda Pénzügyi Osztályának vezetőjétől, aki beszámol a tavalyi 1%-os felajánlásokról.

„Mondd ezt az ország egész népének és a papoknak: Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az elmúlt hetven év alatt, az ötödik és a hetedik hónapban, az én kedvemért tartottatok-e böjtöt? Amikor meg ettetek és ittatok, akkor nem a magatok kedvéért ettetek és ittatok?
Ezt mondja a Seregek Ura: Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással!” (Zak 7:5-6, 9) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
9. 2010-03-29 19:48:56
20100303mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 3.

A tartalomból:

Az Avatar c. filmről Lázár Imrével, a Károli Gáspár Református Egyetem docensével beszélget Fekete Ágnes.
Jövőre elnevezéssel indítottak szabadegyetemet keresztyén fiatalok számára Budapesten, a Barabás villában, ahol többek között a környezetvédelem kérdéséről beszélgetnek. Boda Zsolt, közgazdásszal, a program egyik előadójával a globalizáció nehézségeiről beszélget Vörös Virág.
„Ne felelj az ostobának a bolondságához illően, mert magad is hasonló leszel hozzá! Felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek. (Péld 26:4-5)” – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
10. 2010-03-29 21:13:07
20100310mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 10.
Egy pedofília gyanújával letartóztatott lelkész ügyvédjétől, Gál Pétertől rettenetes tévedésekről, a szenzációéhes sajtó szerepéről és általános tendenciákról hallhatunk.
Jog és egyház kapcsolatáról faggatjuk dr. Gellér Balázst, aki az Eötvös Lóránt Tudományegyetem jogi karán az "Egyház és állam" címmel megrendezett konferencia egyik előadója volt, majd dr. Anatalóczy Péter az egyházalapítás jogáról beszél.
„Kelj fel Úristen, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el a szegényekről! Miért szidja Istent a gonosz? Az árvának is te vagy segedelme. Törd össze a gonosznak karját! (Zsolt. 10:12)” – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
11. 2010-04-02 07:28:46
20100324mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 24.

A böjt lényegéről beszélget Vörös Virág fiatalokkal: Petrás Domonkossal, Bakos Vincével, Nemes Dorkával és Andrejszki Tamással.

Vető Miklós, Franciaországban élő filozófus is Simone Weil egyházi jelentőségéről vall.

„Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!” (Péld 28:15,18) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
12. 2010-03-30 18:48:40
20100317mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 17.

A tartalomból:

Meleg Csilla, a pécsi tudományegyetem jogi karának társadalomtudomány-professzora, kutatási témája: az idő. Fekete Ágnes beszélget vele.
Egy az ifjúságról szóló társadalomkutatásról kérdezi Hámory Ádámot Vörös Virág.
„Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van." (Jn 7:6) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
13. 2010-04-02 07:50:47
20100331mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. március 31.

Bolyki János, a budapesti teológia nyugalmazott professzora beszél arról, hogy a négy evangélium hogyan írja le Jézus szenvedéstörténetét.

A Húsvét és a zsidó Páska ünnep kapcsolatáról, a Nagyheti ünnepkörről a budapesti teológia doktorandus hallgatójával, Balassa Eszterrel beszélget Fekete Ágnes.

"Mert ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megtalálja azt." (Mk 8:35) - Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
14. 2010-04-29 21:58:41
20100407mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 7.

A tartalomból:

A vasárnap esedékes választások kapcsán az élet egy fontos, de viszonylagos területéről, a politikáról esik szó. Beszélgetés hangzik el Kálmán Attilával, a tatai református gimnázium igazgatójával, aki két évtizede oktatásügyi államtitkár volt, majd Frivaldszky Gáspárral, a Szabadvasárnap kampány magyar koordinátorával.
A műsor végén felhangzó igehirdetés Húsvét vasárnap hangzott el Budapesten, a pasaréti református gyülekezetben. Cseri Kálmán lelkipásztor Lukács evangéliumából az angyalok szavát olvasta fel:
Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, feltámadt. (Lk 24:5-6)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
15. 2010-04-29 22:18:15
20100414mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 14.

A tartalomból:
Az úgy nevezett pasztorál pszichológia a pszichológia módszereit a hit szempontjával kiegészülve szemléli és használja. Ebben a szemléletben tartott lelki gondozói kurzust "Vallásosság és lelki egészség" címmel a Gyökössy Intézet Kecskeméten. A hit és pszichológia kapcsolatáról beszél az Intézet munkatársa, Kaszó Gyula.
A Károli Egyetem hosszú évek óta tart mentálhigénés képzést. Grezsa Ferencet, a képzés vezetőjét halljuk.
„Jézus betért egy farizeus házába, és az asztalához ült. Élt a városban egy rosszhírű nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd a hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és bekente az illatos olajjal. (Lk 7:36-39) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
16. 2010-04-29 22:27:01
20100421mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 21.

A lengyel miniszterelnök és kíséretének tragikus halála Lengyelországot szinte sokkolta, de az egész világot megrendítette. Egy olyan református, közéleti embert hallhatunk, Szesztay Ádámot, akinek egyik szülője magyar, a másik lengyel, arról, ő miként élte át a lengyel gyászt.
A lengyel nép maga is átélte a határok állandó tologatását, a nagyhatalmak packázását, ami a magyar sors is. Következő beszámolónk ebbe a témába vezet minket. A Vajdaságban rendezték meg az első ökumenikus Háló találkozót, melyről Schön Györgyöt, az egyik szervezőt halljuk a katolikus Háló mozgalom részéről, majd a budapest-svábhegyi gyülekezet gondnoka, Konkoly Elemér beszél a találkozóról.
A Károli Gáspár Református Egyetem egy kéthetes kurzust szervezett a Tempus és az Erasmus Irodával közösen holland, spanyol, portugál és magyar diákok részvételével. A téma nemzetek, birodalmak és egyház volt. A külföldi diákok arról beszélnek, hogyan látják Magyarországot és saját hazájukat.

„Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. (Jak. 2,12)” – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
17. 2010-05-23 17:35:04
20100428mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. április 28.

A tartalomból:

Országos csendes napot tartottak Budapesten, a pasaréti református gyülekezetben özvegyek számára. A nap jelmondata ez volt: Nem vagy egyedül. Albert Évát, az egyik szervezőt hallják.
Siba Balázs: Isten és élettörténet címmel megjelent könyvéről a szerzővel Vörös Virág beszélget.
Potzner Irén, aki sok éve vezet kurzusokat a Gyökössy Endre Intézetben, a májusban induló bemutató kurzus kapcsán beszél, melyet lelkészeknek és hitoktatóknak szerveznek Tóth János lelkésszel.

"Jézus, amikor a kereszten volt, látta, hogy ott áll az anyja és az a tanítvány, akit ő szeretett. Ezt mondta anyjának: Asszony, ímhol a te fiad!" – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
18. 2010-05-23 17:47:31
20100505mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 5.

A tartalomból:
A Budapesti Missziói Központ meghívására érkezett Magarországra Arthur Thangiah, indiai előadó. Az előadás után arról beszél, hogyan valósul meg jelmondatuk: "Ha túl nagy a sötétség, panaszkodás helyett gyújts meg egy kis gyertyát!"
Különleges egybeesés, hogy egy másik indiai meghívottja is volt ugyanakkor a Károli Gáspár Egyetem egy másik intézményének. A budapesi teológián órát tartott Rekha Chennattuu.
A váci börtönben szolgál Csuka Tamásné most már több, mint 10 éve. Sólyom László köztársasági elnök látogatott el közéjük a 10 éves börtönmissziós munka megünneplésére.
Reformédia 2010 címmel rendezett konferenciáról számol be Bolyáki Attila.

"Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben lévőknek: Jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve." (És. 49,9-10) – áhitat: Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
19. 2010-05-23 19:34:40
20100512mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 12.

Két könyvet mutatunk be a Szent István Könyvhét alkalmából. Egyik időseknek, a másik gyermekeknek szól. Naszádi Krisztina és Nemes Ödön Beszélgetések az öregkorról című könyvéről lesz szó, majd Győri Katalin Bojti című könyvét mutatjuk be, melyet a Kálvin Kiadó adott ki.

"És Jézus megkeresztelkedett és azonnal kijött a vízből. És íme, az egek megnyíltak és látta az Isten lelkét alászállni, mint egy galambot és rászállani." (Mt 3:16)” – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
20. 2010-05-23 19:55:12
20100519mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 19.

Pálóczi Horváth Ádám szavalóversenyt tartottak Tatán, a költő születésének 250. évfordulója alkalmából. A református énekeskönyv számos dalának szerzője, az ellenreformációban egyházának támogatója volt. Nem is gondolnánk, hogy ilyen sok év után, a Károli Gáspár Református Egyetemen ugyancsak az ő nevét viseli egy utóda, aki ma történészként kutatja ezt a korszakot is. Pálóczi Horváth Andrással Vörös Virág beszélgetett.
Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár korszakban címmel rendeztek konferenciát, melynek egyik előadója Kiss Réka volt, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetének munkatársa. Előadása az egyházi pereket vizsgálta 1956-tól '67-ig.
Végül a Református Zenei Fesztiválról számolunk be, melyet hetedik alkalommal szervez meg a Periferic Records Kiadó igazgatója, Böszörményi Gergely.

„Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1Péter 2,4-5)” – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
21. 2010-06-20 06:58:26
20100526mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. május 26.

A tartalomból:
Az elmúlt hetek árvizei miatt több mint 3100 ház sérült meg - közülük több mint 290 dőlt össze -, a kár értéke várhatóan meghaladja 4 milliárd forintot, 750-en vannak kilakoltatva. A kilakoltatottak sorsán osztozik Orbán Tibor, Orbán Balázs neves Erdélykutató leszármazottja, aki most majdnem mindenét elvesztette. Orbán Tibort az Európa Református Rádió munkatársa, Soós András látogatta meg.

20 éve alapult a zsibriki, kábítószeres fiatalokat segítő otthon. Molnár János éppen 10 éve jött el gyógyultan onnan. Először őt halljuk, majd Erdős Eszter az alapításról, és az eltelt 20 év munkájáról beszél.

„Folyóvizeket tett vala pusztává, és vízforrásokat szárazzá; Gyümölcstermő földet meddő földdé, a rajta lakó népnek gonoszsága miatt. Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká.” (Zsolt. 107:33-35.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
22. 2010-06-20 07:13:52
20100602mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 2.

A tartalomból:

A héten megemlékezések lesznek mindenfelé Trianon 90. évfordulója alkalmából. Nagy kérdés, hogyan lehet erről a veszteségről ma jól beszélni. Éppen akkor, amikor a szlovák parlament megszavazta azt a törvényt, amely lehetetlenné teszi, hogy a felvidéki magyarok magyar állampolgárok legyenek, a református egyetemes zsinat ülésezett, többek között a szlovák reformátusokkal is. A Kárpát-medencei reformátusok zsinatának ülésén Fazekas László püspökkel és Géresi Róbert püspökhelyettessel beszélgetett Fekete Ágnes.

A Confessio folyóirat júniusi számában rendkívül érdekes cikkeket olvashatunk többek között egy pszichológus, Dr. Kosza Ida tollából a Trianon traumáról. Abból a közismert tényből indul ki, hogy a nagyanyáinkat ért sebek, minket is érintenek. Vele Vörös Virág beszélgetett.

A Csillaghegyi Esték júniusi programjában szintén Trianonról beszél Szidiropulosz Archimédesz, a Trianon Kutatóintézet vezetője.

Mikor kitudódik a bűn, amelyet elkövettek: akkor áldozzék a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora elé. És a gyülekezet vénei tegyék kezeiket a tuloknak fejére az Úr előtt, és ölje meg a tulkot a pap az Úr előtt. Azután vigyen be a felkent pap a tulok véréből a gyülekezet sátorába. És engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik. (3Móz 4:14-16.20.)

Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti; hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jönne. (Luk 8:16-17.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
23. 2010-06-20 07:24:58
20100609mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 9.

A tartalomból:

A Hernád folyó mentén is sok református települést is érintett az áradás. A Református Szeretetszolgálat adományait Gere Gábor, varbói lelkész szervezi. Vele éppen a gátszakadás után Felsőzsolcán beszélgettünk. Utána az ónodi lelkészt, Victor Annát hallják.

Hallottuk az árvízi települések lelkészek beszámolójában, hogy az emberek valamiképpen megérzik, sajnos ilyen rettenetben, hogy a világ nem a mi kezünkben, hanem Isten kezében van. Volt egy ember, egy zenész Európában, aki talán a legpontosabban elmondta ezt az embereknek. Johann Sebastian Bach valahogy kilóg a zeneirodalomból, mert mintha mindenkinél ihletettebben mondta volna el, hogy Istené ez a világ. Ezen a héten van Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban a Bach hét. Minden este 7 órakor ingyenes koncertek vannak Bach műveiből neves előadók tolmácsolásában. Bach egyik legalaposabb ismerőjével, a hét szervezőjével, Kamp Salamonnal beszélget Fekete Ágnes.

Az elmúlt hétvégén volt a Református zenei fesztivál és a könyvhét. Vörös Virág hangképekkel hozza közelebb hozzánk ezt a rendezvényt.

"A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim." (János 10:12-14.) – Fekete Ágnes

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
24. 2010-06-20 07:38:25
20100616mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 16.

A tartalomból:

Ezekben a napokban zárul a tanév. Mai műsorunkban egy hittanévzárón elhangzott igehirdetéssel indulunk a nyárnak. De nemrég voltak a konfirmációk is szerte az országban, amikor többnyire 14 év körüli fiatalok tettek fogadalmat és vettek először úrvacsorát. Azonban egyre gyakrabban, nemcsak gyermekek, hanem felnőttek is eljutnak erre a döntésre, hogy konfirmálni szeretnének. Két ilyen most konfirmált felnőttel beszélgetett Vörös Virág a Budai Református Egyházközségből. Mekler Anitát és Szabó Dánielt hallják.

Nemrég rendezték meg Vizsolyban a Károli Gáspár napokat, abból az alkalomból, hogy a jól ismert bibliafordítás első kiadásának kerek évfordulója van. Néhány előadó megszólalásából hallhatnak részleteket a Miskolci Európa Rádió jóvoltából. Hallhatják majd Csomós József püspököt, Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspököt valamint Marjovszky Tibor teológiai professzort.

Budaörsön a hittan évzáró istentiszteleten Petőné Püski Ilona lelkész hirdette az Igét Lukács evangéliuma 9. részének egy verse alapján:
"Ez az én szeretett Fiam. Őt hallgassátok!" (Lukács 9:35.)

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
25. 2010-08-11 06:07:53
20100623mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 23.

A tartalomból:

„Megbetegítő hit? Kiutak a válságból” - A könyv kapcsán Berta Zsolt svábhegyi lelkésszel, majd budahegyvidéki református fiatalokkal beszélget Vörös Virág.

Nyári tábor szervezett a Balatonnál az árvízsújtotta területeken élő gyerekek számára a Református Szeretetszolgálat. A résztvevőket Fekete Ágnes szólaltatja meg.

Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak. Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. (Zsolt 69:2-3.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
26. 2010-08-11 06:27:32
20100630mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. június 30.

A tartalomból:

A „Szótörténések” c. tanulmánykötetet szerzője, Fabinyi Tibor egyetemi tanár mutatja be.

A református egyházközségek szinte mindenütt szerveznek táborokat önkéntes vezetők, tanárok, szülők bevonásával. Ezekben a táborokban játékos módon beszélnek Istenről. Most két ilyen táborba látogatunk el.

Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat. De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jőjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen nem megy be abba. (Lukács 18:15-17.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
27. 2010-08-11 06:41:39
20100707mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 7.

A tartalomból:

A lakótelepeken szolgáló lelkészek közösségének egyik tagját, Sóskuti Zoltánt hallhatjuk a panelgyülekezetek jellegzetességeiről.

Egy 60-es évekbeli kötetből kiderül, hogy az építészet eszközeit hogyan használták fel a társadalom formálására. A panellakások építésével az volt a cél, hogy a család, mint elavult intézmény megszűnjön. Többek között erről is beszélgettünk Golda János építésszel.

A lakótelepi környezet a családok életét alapvetően meghatározó, formáló jellegéről Spéder Zsolt, szociológus, demográfus szólal meg.

"Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: Jöjj, és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból." II.Mózes 32:1. – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.6 MB
letöltés
28. 2010-08-11 06:58:49
20100714mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 14.

A tartalomból:

Magyar Örökség Díjat kapott Hegyi-Füstös István, nyugalmazott református lelkipásztor. Az egyházi szolgálata mellett évtizedeken át gyűjtötte a magyar nép kincseit és ezekről különféle újságokban, rádióban tudósított. Életéről, munkásságáról, hitéről vall most.

Szintén most díjazott szervezet, az úgynevezett Hangya Szövetkezés, ami a komoly múltra visszatekintő Hangya Szövetkezet nyomdokaiba próbál lépni, melynek szervezésében számos lelkész, egyházközösség tevékenyen részt vett. Varga Sándor presbiter gyermekként végigélte, ahogy Tordason felvirágzott a gazdasági élet a Hangya segítségével. Őt és a falu alpolgármesterét Teszár Tamást hallják.

A jelenben is a hagyományőrzés egyik motorja egy református házaspár, akik néptáncot oktatnak, közösséget teremtenek Tordason. Erről a munkáról beszél most a feleség Németh Ildikó és Pápai Áron citerás.

„Hálát adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és a kisdedeknek megjelentetted. Igen Atyám, mert így volt kedves előtted.” (Lukács 10:21.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
29. 2010-08-11 07:18:27
20100721mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 21.

A tartalomból:

Az elmúlt két héten hihetetlen méretű, 1700 fős cserkésztábor volt a Bakonyban, Homokbödögén, az ún. Budai kerületi nagy tábor. Nyílt napot is tartottak, ahol a szülők megnézhették hogyan is élnek csemetéik cserkész módra. Ezen a napon Vörös Virág is belekukkantott a tábor életébe Gerő Péter parancsnok segítségével. Hallhatják majd Irsay-Nagy Dénest, a budai református gyülekezet csapatvezetőjét és Tarnai Edit öregcserkészt.

"Mert a Lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is." (I.Kor 2:10b) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés
30. 2010-08-11 07:52:13
20100728mr1

„Tebenned bíztunk eleitől fogva..." - a Református Egyház Félórája a Kossuth Rádióban, 2010. július 28.

A tartalomból:

Az Ormánságban, Pécstől Délre található Markóc, ici-pici református település. Iskolájuk is református. De az a gondolat, aminek a mentén szeretnének megújulni méginkább a református lélekről árulkodik: saját kezükbe próbálják venni az életük irányítását. A polgármestert, Lantos Tamást, és a falu lakosait halljuk.

"Akik Istent szeretik, minden a javukra van." (Róma 8:8.) – Fekete Ágnes áhitata

Szerkesztő
.mp3
47.5 MB
letöltés

Látogatóink száma a mai napon: 933
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46989830

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat