Hangtár

Kategóriák

Rendezés: Formátum: Keresés:

A hangtár anyagainak hallgatásához a Windows Media Playeren túl az alábbi alkalmazások valamelyikét ajánljuk, letöltésükhöz kattintson a következő linkekre: Real Player, Nullsoft Winamp, Apple iTunes
Találatok - 49 db találat
1. 2010-11-25 10:57:26
140 A mennybe' fenn

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

 

A hangfelvétel az alábbi kiadványt kisárő hangzóanyag.
Az énekek kottája, és kapcsolódó információi a kiadványban megtalálhatóak.
A kiadvány PDF-változatban szabadon letölthető, a címre kattintva:

Ébred, alvó!
ISMN 979 0 801659 02 6

Címlapterv: Bácsfalusi Zsuzsanna
Kottagrafika: Draskóczy László
Forrás- szerző mutatók: Fáy Aladár
Igehelymutató és Tárgymutató: Vizi István
Szerkesztette: Dunamelléki Református Egyházkerület
Egyházzenei Bizottsága
Kiadja: Dunamelléki Református Egyházkerület,
2010 évben, 1000 példányban
Felelős kiadó: Dr. Szabó István
Sajtó alá rendezte: Draskóczy László
Nyomda: O. A. Invest

Utóhang

A 2009. év októberében jött ki a nyomdából a „HADD ZENGJEN ÉNEKSZÓ"című énekfüzetünk, melynek ajánlásában Dr. Szabó István Püspök Úr abbéli reményét fejezte ki, hogy három énekfüzetet tervező kezdeményezésünk segíteni fogja „énekeskönyvünk bővítésének munkáját egész magyar reformátusságunk javára".
A Dunamelléki Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága teljesítve másfél évvel ezelőtt vállalt feladatát, ez év húsvétján közreadta második gyűjteményét „MEGVÁLTVA! "címmel, most pedig zárásul a harmadik énekfüzetet, az „ÉBREDJ, ALVÓ!" című válogatást. Hálát adunk Istennek, hogy méltatott bennünket az Ő szőlőjében való munkálkodásra, adván a feladathoz kellő erőt és kitartó lendületet. E szolgálat végzése közben pedig mi magunkat is megajándékozott sok örömmel. Bizottságunk 2009 tavaszán olyan projektbe kezdett, amely - szándékunk szerint - segíteni fogja az akkoriban még legfőbb egyházi vezetésünk gondolatában sem létező, de hitünk szerint előbb-utóbb majd megalakuló Énekeskönyvi Bizottság munkáját. Úgy véltük, megújításra váró Énekeskönyvünknek feltétlenül szüksége lesz új és friss énekanyagra. Ehhez - első lépésként - közkinccsé kívántuk tenni az elmúlt évtizedek már hellyel-közzel bevált ének-termését. Úgy gondoljuk, hogy e három füzetben publikált közel 200 tétel egy része alkalmas lesz arra, hogy hozzájáruljon istentiszteleteink éneklésének megújításához, erre ugyanis nagy szükségünk lenne. Amikor az ember énekel, szívéből énekel; éneklése pedig megmutatja, mi van a szívében. Hogyha torkából erőtlen, bizonytalan hang jön ki, vagy éppen néma marad ajka, ez sokszor erőtlen hitről, tétova életfelfogásról, sőt, olykor lelki betegségről tanúskodik. Elfáradt gyülekezeti éneklésünk sanyarú volta legyen figyelmeztető jel azok számára, akikre Isten rábízta egyházunk vezetését! Fontos tehát énekanyagunk frissítése, mely vérátömlesztésként segíti elő éneklésünk és talán hitéletünk megújhodását is.Örömteli esemény, hogy időközben megalakult az Énekeskönyvi Bizottság, mely feladatul kapta az új református énekeskönyv megalkotását. Gyülekezeteink nagy része türelmetlenül várja e munka eredményét, hiszen már rég óta „ideje van" az aratásnak. Kívánjuk, hogy új (és régi) énekeink éneklésétől legyenek hangosak templomaink, dicsőítvén megváltó Urunkat.

„Zengjük hát, testvérek: Jézus szeret!
Lássák minden népek: Jézus szeret!
Hozzá hívek légyünk, tőle el ne térjünk,
Zengjük, amíg élünk: Jézus szeret!"
(Borkó Julianna éneke, 159. szám alatt)

Budapest, 2010 Reformáció havában

Draskóczy László
(A Dunamelléki Egyházkerület Egyházzenei Bizottságának társelnöke)

Szerkesztő
.mp3
4.8 MB
letöltés
2. 2010-11-25 11:17:27
142 Az Úrnak szerető irgalmát

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
2.6 MB
letöltés
3. 2010-11-25 11:13:32
141 Áldjad, én lelkem, Uradat, az Istent

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
6.9 MB
letöltés
4. 2010-11-25 11:24:45
143 Bár szétszakadva él az egyház

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
6.5 MB
letöltés
5. 2010-11-25 11:27:40
144 Bűneid átkos börtöne alján

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
2.9 MB
letöltés
6. 2010-11-25 11:32:30
145 Az Úr csodás kegyelme

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
6.5 MB
letöltés
7. 2010-11-25 11:42:10
146 Dicsérjétek az Urat

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.7 MB
letöltés
8. 2010-11-25 11:57:26
147 Dicsérjétek az Úrnak nevét

Terényi Ökumenikus Bibliakör kórusa
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.4 MB
letöltés
9. 2010-11-25 12:02:49
148 E kietlen tájakon

Pomázi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Blaskóné Tímár Eszter
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.8 MB
letöltés
10. 2010-11-25 12:10:48
149 Ébredj, alvó

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
6.8 MB
letöltés
11. 2010-11-25 12:19:40
150 Éltem minden dolgában

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
6.7 MB
letöltés
12. 2010-11-25 13:59:06
151 Én Jézust hirdetem

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
974.0 KB
letöltés
13. 2010-11-25 14:08:21
152 Én nem tudom

Berkesi Boglárka
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
9.8 MB
letöltés
14. 2010-11-25 14:14:57
153 Fordulj immár, fáradt lelkem

Fasori Református Énekkar és a Szentendrei Református Gimnázium Énekkara
Karvezető: Székely Gábor
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.8 MB
letöltés
15. 2010-11-25 14:20:42
154 Ha a keresztre néz szemem

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.8 MB
letöltés
16. 2010-11-25 14:24:21
155 Ha bűnben vagy

Terényi Ökumenikus Bibliakör
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
2.4 MB
letöltés
17. 2010-11-25 14:27:43
156 Halleluja...hadd zengjen minden húr

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
1.9 MB
letöltés
18. 2010-11-25 14:31:31
157 Ha szól az Úr

Berkesi Boglárka
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
2.3 MB
letöltés
19. 2010-11-25 14:33:20
158 Ha vándorutam csüggedten járom

Berkesi Boglárka
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
1.2 MB
letöltés
20. 2010-11-25 15:25:21
159 Halld meg, bűnös ember

Pomázi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Blaskóné Tímár Eszter
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.8 MB
letöltés
21. 2010-11-25 15:32:02
160 Hány hívő érte el az égi célt

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
9.3 MB
letöltés
22. 2010-11-25 15:34:10
161 Hallod-e Jézus hívását?

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
1.5 MB
letöltés
23. 2010-11-25 15:37:42
162 Íme, lészen a kései korban

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.7 MB
letöltés
24. 2010-11-25 15:41:04
163 Isten velünk! Viszontlátásra!

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.0 MB
letöltés
25. 2010-11-25 15:45:10
164 Jöjj, szabadíts meg

Pomázi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Blaskóné Tímár Eszter
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.8 MB
letöltés
26. 2010-11-25 16:00:43
165 Midőn eljön az én órám

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
6.8 MB
letöltés
27. 2010-11-25 16:07:50
166 Mindig velem, Uram

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
8.7 MB
letöltés
28. 2010-11-25 16:10:41
167 Mindenre van erőm

Terényi Ökumenikus Bibliakör
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
2.7 MB
letöltés
29. 2010-11-25 16:14:44
168 Miért nincsen szárnyam

Berkesi Boglárka
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.6 MB
letöltés
30. 2010-11-25 16:18:30
169 Nagy irgalmú Úr Isten

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.3 MB
letöltés
31. 2010-11-25 16:23:29
170 Neked zendül, Istenünk, a hála

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.1 MB
letöltés
32. 2010-11-25 16:28:31
171 Nem rejtem el

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.9 MB
letöltés
33. 2010-11-25 16:37:48
172 Nincsen szebb név

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.4 MB
letöltés
34. 2010-11-25 16:44:28
173 Ott a messze földön

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
5.2 MB
letöltés
35. 2010-11-25 16:50:48
174 Örömömben, bánatomban

Terényi Ökumenikus Bibliakör
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
5.2 MB
letöltés
36. 2010-11-26 08:29:58
175 Örök Úr vagy

Szigetszentmiklósi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
2.8 MB
letöltés
37. 2010-11-26 08:33:12
176 Semmi kétség, Krisztus eljön!

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.1 MB
letöltés
38. 2010-11-26 08:35:43
177 Siessetek, hamar lejár

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
1.9 MB
letöltés
39. 2010-11-26 08:39:01
178 Sűrű sötét van mindenfelé

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
5.5 MB
letöltés
40. 2010-11-26 08:43:20
179 Semmi felől ne aggódjál

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
1.5 MB
letöltés
41. 2010-11-26 08:56:10
180 Szívem csendben az Úrra figyel

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
1.7 MB
letöltés
42. 2010-11-26 09:14:51
181 Szólott az Isten

Pomázi Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Blaskóné Tímár Eszter
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.6 MB
letöltés
43. 2010-11-26 09:19:06
182 Szent Úr Isten, mi jó Atyánk

Salétrom utcai Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Villányi Andrea
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.7 MB
letöltés
44. 2010-11-26 09:21:33
183 Térjetek meg

Fasori Református Énekkar és a Szentendrei Református Gimnázium Énekkara
Karvezető: Székely Gábor
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
1.0 MB
letöltés
45. 2010-11-26 09:40:46
184 Urunk nagy nevét

Fasori Református Énekkar és a Szentendrei Református Gimnázium Énekkara
Karvezető: Székely Gábor
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.5 MB
letöltés
46. 2010-11-26 10:00:18
185 Uram Isten, milyen nagyon jó vagy

Fasori Református Énekkar és a Szentendrei Református Gimnázium Énekkara
Karvezető: Székely Gábor
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
3.2 MB
letöltés
47. 2010-11-26 10:03:04
186 Uram, tiéd vagyok én

Fóti Gárdonyi Zoltán Énekkar
Karvezető: Németh Pál
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.6 MB
letöltés
48. 2010-11-26 10:08:19
187 Véred lelkem ára

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
2.0 MB
letöltés
49. 2010-11-26 10:10:56
188 Volna sok okom

Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet Kórusa
Karvezető: Bartháné Ábrahám Katalin
Hangszer kiséret: Draskóczy László

Szerkesztő
.mp3
4.6 MB
letöltés

Látogatóink száma a mai napon: 2555
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46928695

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat