Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:22
Félelem nélkül

None

Lekció: Máté 10, 24-33
Textus: Máté 10, 31-32

Félelem nélkül

A mai napi igeszakaszban többször is elhangzik Jézus bíztatása: Ne féljetek! Milyen jó hallani! Amikor egy nehéz beszélgetés előtt állunk. Amikor műtétre készül, akit szeretünk. Milyen jó hallani! Semmi sem történhet velem mennyei Atyám akarata nélkül. Milyen jó hallani! Még a hajszálaimat is számon tartja. Igen, Testvérem, biztosan szívesen emlékszel arra, amikor az ige olvasása nyomán megszabadultál a félelemtől s betöltött a mindent felülhaladó békesség. Mindig szívesen halljuk a bátorítást, a mai igéből is. De mi van akkor, ha most éppen semmitől sem félek? Vagy a tragédiák mennyei Atyám akaratából történnek velem. Ha valaki számon tartja hajszálaimmal együtt a bűneimet is? Hol van akkor az evangélium? A felolvasott igében. Testvéreim, ez a mai ige mégis bátorítás. Jézus ma minket bíztat. Nemcsak a rettegő keresztyéneket. Nem azzal, hogy elkerülnek a fájdalmak. Nem a bűnbocsánat feletti örömre. A mai ige a vallástételre bátorít.

1. Félelem nélkül

Jézus először küldi ki tanítványait az emberek közé: prédikálni a közeli mennyek országát, gyógyítani, halottakat feltámasztani, ördögöket űzni. Kemény szavakkal készíti őket mindarra, amiben részük lehet nevének megvallása nyomán. Lesznek, akik nem fogadják be, nem hallgatják meg, üldözik, megostorozzák, elítélik, gyűlölik és megölik őket. Szép bátorítás a bizonyságtételre! Inkább elrettentés. Azt gondolhatnánk, hogy aki eddig lelkes is volt, most biztosan viszafordul. Ki indul szívesen, ha ilyen jövőt festenek elé. Te elindulnál?

Nem erről álmodoznak az emberek, még a misszionáriusok, lelkészek sem. Inkább megtérő, Istent dícsérő tömegekről, igére szomjazó, imádkozó gyülekezetről. Kis erőfeszítésről, látványos eredményről. Jézus kijózanít. Az ő útja a Golgotára vezet, aki tanítványa akar lenni kövesse őt akár oda is. Mennyire másként hangzik egy ilyen helyzetben: ne féljetek! Nem felszínes, üres szólam, hanem olyan ige, ami “elhat a szívnek és léleknek, ízeknek és velőknek megoszlásáig-.

Ne féljek a meg nem értéstől? Ne féljek az elutasítástól? Ne féljek a gyűlölettől? Ne féljek a szenvedésektől? Ne féljek a haláltól? Megint úgy tűnik, hogy a mi Urunk lehetetlent kér.

A tanitványok a lehetetlenre vállalkozva mégis elindultak. Ez a csoda. Tudom, mi várhat rám, mégis megyek. Ez csak úgy lehetséges, ha kész vagyok mennyei Atyám akaratát cselekedni.

“Imhol vagyok, édes Uram, Istenem,
kész vagyok mindenben néked engednem,
szent nevedért szörnyű halált szenvednem,
csak az igaz hitből soha ne hagyj elesnem.

Oda megyek ahova parancsolod,
akár tűzre, akár vízre akarod,
vagy fegyverre tömlöcre te kívánod:
legyen Uram Isten valamint te akarod-

(399. dícséret)

2. Megvallani Krisztust

Félelem nélkül indulhatok megvallani az én Uramat, mert bízhatom abban, hogy még a hajszálaimat is számon tartja. Drága vagyok az ő szemei előtt. Minél sötétebb a jövő, ami Krisztus tanítványaira várhat, annál inkább fénylenek az ígéretek. Jó tudni, kinek szólnak az ígéretek, azoknak, akik meghallották a parancsot is.

Testvérem, mi az, ami gátol Téged abban, hogy megvalld a te Uradat az emberek előtt? Félelem? Martin Luther King írta a Nem halgathattam című naplójában egy éjszakai fenyegető telefonhívás után: “...azok a szavak, amelyekkel én ezen az éjfélen Istenhez szóltam, még mindig élnek emlekezetemben: Olyan dolgokban foglaltam állást itt Uram, amit igaznak tartok ,de most félek... Erőim végéhez értem. Semmim sem maradt. Eljutottam ahhoz a ponthoz, amikor már nem tudok egyedül helyt állni. Ebben a pillanatban úgy tünt, mintha egy nyugodt hang bíztatását hallanám: állj ki az igazság, állj ki a tisztesség mellett és Isten mindig a te oldaladon lesz. Szinte azonnal eltávozott belőlem a félelem, kész voltam bármivel szembenézni.-

Testvérem, félelem nélkül megvallani az Urat csak úgy tudod, ha mindennél drágább a számodra, ha ő az első. Akkor minden erölködés, kényszer nélkül hitvallássá lesz az életed. Hogyan válhat ilyen drágává? Azzal a döntéssel, hogy életed minden területét, bűneidet és hajszálaidat is rábízod.

Ámen

2001 január 28.
Tóth Viola

Látogatóink száma a mai napon: 954
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46601905

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat