Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:22
Király

None

Textus: Lk 19,38:
“Áldott, a király, aki az Úr nevében jön!-


Kedves Testvérek!

A poros út hirtelen megtelik színes ruhadarabokkal. A pálmaágak teremtettségük és küldetésük legősibb célját töltik be: köszöntik a városba érkező Királyt.

Virágvasárnap hangulata igazi ünnepi, örvendező hangulat. Fényt, meleget, ünnepi szikrázást várunk ettől a naptól, mert úgy érezzük, hogy teljesedik be a nagy váradalom: Jézus királyként vonul be a városba. A virágvasárnapi történet rejtetten magában hordozza azt az érzést, hogy Jézus életének ez a csúcspontja; nagypénteket nagyon nehéz csúcspontnak érteni, sokkal inkább vereségnek és kudarcnak; húsvét feltámadásos üzenete pedig messzinek tűnik a földi élet realitásaitól és tapasztalatainktól.

Virágvasárnap örvendező hangulata azonban egyben józanító és helyreigazító üzenet is Köszöntjük a Király Jézust, de úgy gondolkodunk-e királyságáról, ahogyan ő szeretné?


1. Jézus tisztázni akarja fogalmainkat az ő királyságáról. Jézus szolgálata alatt számos alkalommal találkozott azzal, hogy tanítványai félreértették. Ez annak a jele, hogy nem értjük Istent. Hiába a kijelentése, magát megmutató akarata, az ember értelmét elválasztja valami láthatatlan, de valós akadály. Elvesztettük istenképűségünket, kapcsolatunk az Atyával, és ezért mintha valami görbe, torzító tükrön keresztül látnánk Istent. Ez azonban mindent átformál, és a legtisztább isteni akarat és szó is csak torzó lesz.

Jézus tisztogatni akarja most az ő királyságáról alkotott képünket. Mit érthetünk félre?

- Jézus királysága földi királyság. Királyként üdvözlik Jézust, és várják azt a bizonyos pillanatot, amikor ez mindenki számára egyértelmű és világos lesz. Bevonul Jeruzsálembe - Végre már! - gondolhatják követői: eljött a pillanat, és megvalósul az álom, király lesz Jézus. Korábban is már akarták őt királlyá tenni, de akkor elrejtőzött, most azonban eljött az óra!

Jézus tisztogatja a félreértést. Bevonulhatna gyalog is a városba, nem lenne semmi szokatlan abban, hiszen eddig is gyalog járt, de hogy egy szamár hátán tegye ezt meg, ez furcsa. Jézus kihangsúlyozza, hogy nem lovon jön, mint a győztes királyok, hadvezérek, hanem úgy, mint aki békességet hozott népének.


- Jézus királysága felszabadító királyság. Sokan várták az ő korában a római iga alól felszabadító Messiást. Nacionalista, politikai törekvések, gondolatok kapcsolódtak össze a felszabadító király alakjával. Jézus azonban kitért az ilyen váradalmak elől. Megtiltotta sok esetben, hogy elmondják másoknak, hogy ő a Messiás - nehogy félreértsék küldetését.

- Jézus királysága mennyei királyság. Sokan gondolkodnak ma így Jézusról: mennyei világának semmi köze sincs földi világunknak. Ő odaát van, mi pedig itt a földön, éppen ezért nem lehet kapcsolatot keresni a két világ között. Azonban Jézus egész élete ennek a gondolatnak a cáfolata volt. Ő azért jött, hogy a mennyei Atyát hozza közelebb a földhöz.

- Jézus királysága törvényeket osztó és számonkérő hatalom. Ma a tömegek Istenről alkotott képének egy részét ez a gondolkodás határozza meg. Isten uralkodása azt jelenti, hogy törvényeket ad, és azt számon kéri. Isten olyan, mint egy nagy rendőr, aki árgus szemekkel figyeli, ki mikor tesz rosszat, hogy rögtön lecsapjon a bűnösre. Aki így gondolkodik, az megpróbál mindent megtenni azért, hogy megtartsa Isten törvényeit, de öröme soha nem lesz a kapcsolatban.

2. Jézus királysága a próféciák betöltése. “Királyod jön hozzád, szelíden és szamárháton ülve...- Máté evangélista hívja fel figyelmünket arra, hogy Jézus az ószövetségi próféciát teljesíti be. Az Ószövetség egyik üzenete az, hogy egyszer eljön majd az igazi Király, és beteljesedik Isten uralma. Nehéz a virágvasárnapi eseményekben ezt a beteljesedést látni, mert valami hatalmas ünnepre, színpompás bevonulásra gondolnánk legszívesebben. Isten azonban közénk jön Krisztusban, másképpen, mint mi szeretnénk, vagy várnánk. Jézus az Úr nevében jön, vagyis az ő akaratával és az ő akarata szerint. Minden úgy történik, ahogyan kedves Istennek. És minden úgy fog történni a nagyhéten, nagypénteken, ahogyan a legkedvesebb Istennek.

3. Jézus be akar kapcsolni bennünket királyságába. A heidelbergi káté segít nekünk abban, hogy megértsük, hogyan akar Jézus minket bekapcsolni az ő királyságába. A káté ezt mondja (32): feladatom , hogy a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak. Jézus király, aki uralkodik e világ felett, és azt akarja, hogy én is ebben a munkában részt vegyek. Krisztus királysága így lesz valóság az életemben, mert magam képtelen vagyok ezt a harcot folytatni. Ő velem van, és ad erőt, hogy vele együtt küzdjek.

2000. április 16.
Látogatóink száma a mai napon: 8022
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46577049

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat