Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:23
Imádság

None

Legyen meg a Te akaratod.

Lekció : Máté 26: 36- 46

Textus: Máté 6: 10

Nemrég elkezdett sorozatunkban, mely az Úr imájáról, a Mi Atyánk-ról szól, immár a harmadik kérés magyarázatánál tartunk: “Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben , úgy a földön is-

Valaki egyszer azt mondta, hogy ez a Mi Atyánk legnehezebb kérése , kimondani őszinte szívvel életünk minden helyzetére, hogy : Uram, legyen meg a Te akaratod. Pedig szinte naponta elmondjuk , elimádkozzuk ezt a mondatot és mégis, amikor jönnek a konkrét élethelyzetek, akkor olyan könnyen megfeledkezünk arról, hogy mi i s volna Isten akarata ebben vagy abban a helyzetben. Sokkal erősebb és fontosabb az, hogy mi mit akarunk , hogy mi hogyan képzeljük el a dolgok alakulását.

Figyeljük csak meg saját magunkat ( sokszor saját magamat is megfigyelem), hogy hányszor vagyunk olyanok, mint az a kisgyermek,aki ha nem kap meg valamit rögtön , vagy rövid időn belül, akkor toporzékolni kezd , sír, kétségbe esik , mert nem az történik , amit ő akar. Pedig lehet, hogy épp egy éles kés vagy szúrós olló van a szülő kezében és azért nem kapja el a kisgyermek , hogy nehogy megvágja magát. Vagy csak egyszerűen annyit mond a felnőtt, sokkal tapasztaltabb édesapa: most nem tudom odaadni gyermekem, de majd később, ha eljön az ideje, ha egy kicsit megnősz, érttebb leszel és tudod használni, akkor mindenképp megkapod. Vajon ki az testvéreim,aki legjobban tudja, hogy mi az igazán jó neki pl. amikor valami döntést kell hozni ? Ki tudja igazán hogy mikor minek jött el az ideje az életünkben, hogy javunkra válik-e ha jobbra megyünk vagy pár év múlva belenyomorodunk ha balra indulunk el ? Bizony ,sokszor azt gondoljuk, hogy mi aztán tudunk jól dönteni, mi már nagykorúak vagyunk, de valójánban olyanok vagyunk, mint az előbb említett kisgyermek. Valamit minden bizonnyal mi is sejtünk, valamennyi tudással mi is rendelkezünk, de Isten sokkal jobban tudja, hisz ő egyidőben látja múltunkat- jelenünket - és azt is ami ezentúl fog velünk történni, életünk végét is. Ezért jó nekünk rábízni magunkat pl. egy -egy döntésben , jó kimondani már előre :

Uram, úgy legyen ahogy Te akarod, mert úgy lesz a legjobb nekem is. És kérlek, segíts, hogy megtudjam, mi a te jó akaratod . Üzenj egy Igén keresztül, az igehirdetésen keresztül, a lelkiismeretemen keresztül : Merre akarsz most vezetni ? És bármerre vezetsz , én arra megyek. Hadd simuljon bele az én akaratom a te akaratodba. Sokkal több boldogabb fiatal és boldogabb ember élne ezen a földön , ha pályaválasztás vagy párválasztás előtt , de más döntések előtt is, ki tudnánk mondani : Uram, ne csak az én akaratom érvényesüljön, hanem mindenek felett úgy legyen, ahogy Te akarod .

Mert Ő a lehető legeslegjobbat készíti számunkra. Hisszük-e ezt ? Hisszük-e annyira, hogy nagyobb és kisebb döntéseinkben is rá tudjuk bízni magunkat, családunkat? Nem könnyű, de megéri.

Persze összeszorított ajkakkal és keserű szívvel is ki lehet mondani ez a mondatot. Amikor az ember, még a hitetlen ember is , megérzi, hogy van valaki felette, aki sokkal hatalmasabb, mint Ő, akinek az akaratával nem szegülhet szembe, és akkor tehetetlenül , fogcsikorgatva az asztalra csap és azt mondja : “Hát a kkor , legyen meg a Te akaratod , Isten, ha egyáltalán létezel !,, Egyedül Isten megmondhatója, hogy hányszor éreztünk vagy mondtuk ki mi is így ezt a kérést, ,, hát akkor Uram, tégy amit akarsz, én már teljesen tehetetlen vagyok-. De Jézus nem akar bennünket ostorral a kezében betőrni, mint ahogy az állatokat betörik az Igába, nem akarja, hogy keserűen és teljesen megkeményedve fogadjuk el az ő akaratát, hisz eleve nem robotoknak teremtett bennünket, akik cask azt tehetik,a mit beléjük programoztak.Isten szabad akaratot adott nekünk, méltóságot , akiknek szabad az ő akaratát keresnünk, szabad tusakodnunk,a hogy Jézus is tusakodott a Gecsemáné kertben , és szabad vissza is utasítanunk az ő akaratát , szabad tudomást nem venni róla és a magunk útját járni. De tudnunk kell, hogy ez az út, Isten nélkül ,sokkal boldogtalanabb lesz.

És mi a helyzet életünk keserű poharaival, a nagy mélységekkel ? Hisz amikor valami nagy öröm ér, amikor boldogok vagyunk, akkor örömmel fogadjuk Isten akaratát , de ha ki kell innunk a keserű poharat, ha a halál árnyékának völgyét kell megjárnunk, vajon akkor is ki tudjuk mondani : Uram, legyen meg a te akaratot?

Egyszer egy hívő családban felnevelkedett fiatal sportolás közben súlyosan megsérültés kórházba került. Amikor magához tért imádkozni kezdte a Mi Atyánk-ot. Amikor ehhez a kéréshez ért, hogy ,, Legyen meg a te akaratod,, átvillant rajta, hogy kisgyermek kora imádkozza, de még soha nem gondolt arra, hogy mit is imádkozik, s hogy azt, amit imádkozik, Isten meg is hallgatja. Első pillanatra szívszorító félelem fogta el ...talán épp az az Isten akarata, hogy most meg kell halnia! De amikor nem kis szorongással és tudatosan megismételte a kérést : Legyen meg a Te akaratot - soha nem tapasztalt békesség járta át . Valamiképp nem a kórházi ágyon fekszik, hanem Isten tenyerén. Most már történhet vele bármi.

Vajon a mi életünkben mi az keserű pohár, amit ki kell innunk, bár nagyon nehéz, mi az a kereszt, amit el kell hordoznunk, bár olykor nagyon nyomja a válunkat, mi az a nagy mélység , amit talán most még nem értünk, de amire csendesen ki kell mondanunk :

“Uram, legyen meg a te akaratod. Bármi is történik, el fogom Uram hordozni , a te segítségeddel.-

Jézus tusakodása a Gecseméné kertben nagyon megindító. Látjuk az Isten Fiát , amint emberi énje fél és retteg a haláltól a szenvedésektől , gyötrődik, vívódik, szomorkodik órákon keresztül. Verejtéke, mint valami vércseppek hullanak a Gecsemáné kert köveire. Tusakodik, küzd és imádkozik és végül ki tudja mondani : Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És kiitta a legkeserűbb poharat, meghalt érettünk, hogy mi élhessünk.

De az életben nemcsak valami nagy tragédia lehet keserű pohár , hanem olyan helyzetek is, amit sokszor nem értünk, nem tudunk megmagyrázni, sokszor változtatni sem tudunk rajta . Valami miatt az Isten mégis megengedte . Pl. valakinek fogyatékos gyermeke születik , beteg lesz a társa vagy rengeteg más esetet is sorolhatnánk ki-ki saját életéből.. Olyanokat, amikbe nem tudunk semmiképp beletörődni, szüntelenül rágódunk rajta, hibáztatjuk érte vagy magunkat vagy másokat míg tönkre nem megyünk belé.

Volt egyszer egy fiú, aki annak a betege volt testileg -lelkileg, hogy szégyelte az apját, nem is egészen ok nélkül. De addig nem tudott kigyógyúlni aszmatikus rohamaiból, álmatlanságából és fejgörcseiből, amíg egyszer ki nem tudta mondani a maga módján, de igazán : Igen Atyám, mert így volt kedves Teelőtted! ( Mt 11: 26) Barátaimat magam választhattam, de az apám nem. Őt így kaptam.

Sok házasságnak is ez volna az egyetlen gyógyszere. Ha őszintén ki tudnák mondani egymásra: szeretem őt, úgy ahogy van, őt kaptam kisegítésül vagy épp vésőnek. Te tudod , igen atyám, így volt kedves teelőtted.

Volt egy férfi, akinek kivétel nélkül mindenki azt tanácsolta : váljon el nehéz természetű feleségétől. Talán nem is lehetett volna követ dobni rá, ha megteszi. De ő nem vált el. Azt mondat : Istennek különböző metszőkései vannak. Engem a feleségemmel metszeget.

És folytathatnánk még sokáig, hogy mit jeelent az őszinte és Isten előtt kimondott IGEN egy megunt munkára vagy munkahelyre, nehezen elviselhető munkatársakra, az öregedésre , az özvegységre és sok-sok más nehéz helyzetre.

Nem hiába hangzik el ez a kérés épp a ,, Jöjjön el a te országod ,, kérés után , melyben azt kérjük, hogy jöjjön el Uram a te országod, a te uralkodásod nemcsak úgy általában erre a földre, majd az idők végezetén, hanem jöjjön el a te országod minél hamarabb, már most, az én szívembe . Te légy az Úr , a Király az életemben, átadom Neked a trónt. Mert csak így , a Te erőddel és segítségeddel tudom kimondani azt is , hogy “Legyen meg a te akaratod,, Nem morgolódva, nem keserűen az asztalra csapva, nem ellened fordulva , hanem úgy, ahogy az angyalok teszik a mennyben. Örömmel.


Ámen.

Réti Katalin szabadkai lelkipásztor

Köszönet Gyökössy Endre gondolataiért !
Látogatóink száma a mai napon: 9375
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 45741066

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat