Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:24
Megszólítás

None

Isten beszéde

1Sámuel 3.

A mai bibliai történet a silói szentélybe vezet el bennünket. Anna gyermeket kér az Úrtól, és ebbe a szentélybe viszi a kis Sámuelt. Itt a harmadik részben Sámuel már ifjú, Éli főpap pedig már megöregedett. A két szakasz között Éli két pap fiának bűneiről olvasunk, amelyben Isten figyelmezteti Élit, hogy intse fiait, dorgálja meg őket, de Éli nem teszi. Ezért a mai Igében egy fordulat áll be. Isten elhív egy másik szolgát magának. Sámuelt. Sámuel a templomban alszik, ószövetségi szokás szerint, magasztaló imával szolgál. (134. zsoltár) Ekkor szólítja Őt az Úr. S erre fogja majd felelni: "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!- Mit tanít ma nekünk Isten ebből a szakaszból, az Ő Igéje tekintetében?

1. Isten beszéde értékes.
Azzal kezdődik ez az Ige, hogy akkoriban ritkaság volt az Úr Igéje. Jáqár = értékes. Ugyanis ami ritka, annak mindig nagyobb értéke van, mert ritkaságszámba megy. Amiből pedig sok van, azt már nem is szoktuk értékelni. Újkenyér volt most mögöttünk...Sokszor szomorúan tekintek végig amikor utazom utcán, iskolában, vonaton, ha eldobott kenyeret látok. Ma pl. nagyon is hétköznapi dolog a kenyér. Olyan táplálék, amiért nem dolgozni kell, hanem levehető a polcról a boltban. Az élet alapvető tápláléka leértékelődött. S ilyenkor emlékezem egy idős lelkész-tanítómra, aki azt mondta, hogy a kenyérben az élet kenyerét gyalázzák az emberek. Az Úr Jézus testét, aki táplálni kíván bennünket. S az emberek elvetik Őt. De az Ő Igéje, az Úr Jézus beszéde is lelki kenyér. Alapvető tápláléka az életnek. Akkoriban ritkaság volt az Úr Igéje. Azért volt ez, mert Mózesen, Józsuén és a bírákon keresztül sokat szólt az Úr, s ez megszokottá lett. S az emberek megunták az Igét, mint a nép a pusztában, megunta a mannát! A mennyei eledelt! Meg lehet unni, ahogyan Isten táplál bennünket. - Te szoktad-e unni az Igét? Unalmasak-e számodra az istentiszteletek? Mert az baj! Ha unjuk az Ő beszédét, akkor rendszerint Isten megszűnik beszélni! Így volt ez Sámuel idejében, Silóban is. Ritkaság volt az Ige. Mennyire más volt a kis Sámuel: semmit nem engedett földre hullani igéiből. Melyikre hasonlítasz testvérem? Mert csak ez a kettő van. Vagy érték, felbecsülhetetlen dolog, vagy értéktelenség számodra az Ige. Ebben a tekintetben is választani és dönteni kell ma mindnyájunknak. Legyen nekünk mindig érték Isten beszéde, bármilyen formában: templomban, kazettán, gyermekbibliából felolvasva unokáknak, a könyveken keresztül amit veszünk itt a gyülekezetben....de sok formája van, ahol becsülhetjük, gyűjthetjük ezt az értéket! Tegyük hát!

2. Az Igét meg kell hallani! "...mert hallja a te szolgád!-
Sámuel meghallotta az Igét, mert Isten felébresztette. Az az ember hallja meg az Igét, aki felébredt! A bűn álmából talpra már... bíztat egyik hallelujánk. Addig testvér nem tudod meghallani az Igét, míg fel nem ébredsz! A bűnből, abból az álomból, amiben ez a világ és az ördög ringat, hogy jól vagy te úgy, ahogy vagy, hiszen rendes ember vagy. Nincs neked bűnöd - súgja az ördög. S jól is leszel, ha meglesz mindened, mert megvásárolhatod, hiszen annyi helyen megszerezheted ma az örömödet - mondja a világ. S ez a sokféle hang egyszer csak olyan álmosító hangzattá csendül össze, hogy az nyomban elálmosítja az embert! Akik így élnek mind alszanak! Az Igét pedig csak azok tudják meghallani, tisztán, nem csak félálomban, akik Sámuelhez hasonlóan ébren vannak, mert felébresztheti őket az Úr. Olyan szomorú, hogy itt Éli főpap, alvó ember volt! Megszokta már az Igét és figyeljétek meg mi történik: Amikor Isten megjelenik a Jelenés Sátorában, egy lelkileg alvó embert talál, Élit. Éli pedig aludni küldi azt, akit Isten felébresztett. Sámuel a legfontosabb dologban nem kapott tanítást. Élinek csak harmadszorra jutott eszébe, hogy Isten szólítja Sámuelt. Mennyire aludt ez az ember lelkileg - hogy nem tudta meghallani Isten kijelentését! Testvérek a lelki alvásnak mennyi káros hatása van. Egyrészt elvész az, aki alszik, mert nem tudja meghallani az Igét. Másrészt az alvó másokat is erre az életre tanít. Én nem szólítottalak - Éli csak magáig lát. Aludj tovább. - Amilyen ragadós az ásítás egy társaságban, ugyanolyan ragadós a lelki alvása az embernek mások felé! Vigyázzunk ezzel testvérek! Ne küldjük aludni azokat, akiket az Úr már felébresztett! Hanem figyeljünk rájuk, mert nekünk akar üzenni általuk az Isten!

3. Isten üzenetét akkor is tovább kell adni, ha ítéletet tartalmaz.
Sámuel félt elmondani az Igét, amit kapott. De mégis úgy adódik, hogy Éli megkérdezi, és mert joga van hozzá, hogy tudja, mit jelentett ki Isten, ezért Sámuel elmondja. Az ítéletes Igét, a nehéz Igét is tovább kell adni, mert joga van a másik embernek hozzá, hogy azt is tudja. Sokszor előfordul, hogy emiatt nem szimpatikus sokaknak a keresztyénség: azt mondják, hogy olyan zord némely vonása, miért kell a bűnről beszélni? Az utolsó ítéletről? Jézusnak is azt az oldalát emelik ki a világvallások képviselői, ami megnyerő és szimpatikus. A többit nem akarják elfogadni. Hallani sem bírják. Pedig Isten Igéje az ítéletet is tudtul adja. A bűnnek büntetés a következménye. S joga van az embereknek ezt tudni. Mivel sokan nem tudják, ezért vannak meglepve azon, miért alakult úgy az életük, ahogyan alakult. Erre személyes beszélgetéseinkben rá lehet mutatni, de nem ítélkezve! Ne legyen ez számunkra indokká, hogy jól megmondjuk a másiknak, de mindnyájunknak meg kell tanulni, elmondani a nehéz üzeneteit is Istennek. El kell mondani, de mindig szeretettel. Sámuel nem nyerészkedni akart - eljött az én időm - gondolhatta volna! Nem. Ő szerette Élit, s ugyanezzel a szeretettel mondta el ezt az Igét. Aki ezen az úton jár, az sohasem ítélkezik, hanem int másokat az életre, Isten igazságában jár. - Ki tudja ezt megtenni és így bánni hűségesen Isten Igéjével?

4. Aki szolgálja az Istent.
Aki nemcsak az Igét, de a terheket is ismeri a szolgálatban. Sámuel ilyen ember ifjú volt. Azt olvassuk az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt....hallja a te szolgád! Ki szolgál? Aki állandó készenlétben van az Úr számára. Azt olvassuk: az Úr megszólította Sámuelt és ő felelt: itt vagyok! Ilyen ember vagy-e? Akit ha szólít az Úr készen van megtenni neki azt? A virágvasárnapi történetben van egy ember, aki a szamarát adta oda Jézusnak - az Úrnak van szüksége rá. Nem embereknek adta, hanem Jézusnak. Készen van-e így mindened az Úrnak? Életed, javaid? Szíved és tetteid? Akkor lehet Téged szolgáló embernek nevezni. Nem azt mondja a Biblia, hogy Sámuel tökéletes volt. Hanem megszólítható, szolgáló ember. Olyan, akit meg lehetett inteni, feddeni is, ahogyan a későbbiekben látni fogjuk, de ugyanakkor lehetett általa elvégezni Isten dicsőségére, mások üdvösségére dolgokat Isten népe között. Megszólítható ember.

Erre akar bennünket elvezetni ma Isten Igéje, hogy mi is megszólíthatóak legyünk, nem lelkileg alvók, hanem aki hirdetik kétségtelen üzenetét annak, aki a lelki sötétségből, az Ő csodálatos világosságára akar bennünket elvezetni. Engedjünk ennek a szónak! - Ámen.

Szabolcsveresmarti Református Egyházközség

Látogatóink száma a mai napon: 7192
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46545204

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat