Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:24
Emberhalászat

None

Jézus ember halászatra küld

Lekció: Lukács 5,1-11
Textus: Lukács 5,10b

A felolvasott igében a halászok mindennapi munkájukat
végzik. A halászat után mossák a hálóikat. Olyan hétköznap
ez a számukra, mint a többi. De Jézus beszáll a hajójukba
és kizökkenti őket a napi munka által meghatározott
hétköznapok menetéből. Csodát tesz, gazdagon megáldja
a munkájukat. A szakadozó hálókat látva Péter rádöbben,
hogy Jézusban a szentséges Istennel van dolga. Térdre
borul és ezt mondja: "Eredj el én tőlem, mert én bűnös
ember vagyok Uram" De Jézus nem megy el. Küldetést
ad a bűnös Simon halásznak. Embereket kell halásznia
Isten országa számára. És az egyszerű kis hétköznapi
halászból az anyaszentegyház oszlop apostola válik.
Az újév második vasárnapja van. Az ünnepek után ezen
a héten már mindenki visszazökkent a mindennapi munkájához.
Akik még munkába járnak, azoknak mindennap ugyanakkor
csörög az óra, akik nem járnak munkába, azok otthon
végzik amit kell, mindennap ugyanazt. Csinálják, amit
egy falusi embernek naponta tenni kell. Általában egyik
hétköznap, olyan, mint a másik. A sokat emlegetett munka, munka.

Jézus mai tanítványait, a keresztyéneket, a gyülekezeti
tagokat Jézus nem zökkenti ki a napi munka által meghatározott
hétköznapok menetéből. Azért nem, mert nem vesznek
róla tudomást. Nem vesznek tudomást arról, hogy Jézus
a mai keresztyének életének a hajójában is ott van. Pedig
minden itt ülő és ezen a vasárnapon megint otthonmaradó
minden keresztyén életének a hajójában ott van Jézus
azóta, hogy az Ő nevében meg lett keresztelve, majd
a konfirmációban a hitéről ő maga bizonyságot tett. Jézus
nincs bezárva a templomba, sőt a kitudja hol porosodó
Bibliába sem. Jelen van a hétköznapokban, a mindennapi
munkákban, ma is. És csodát tesz, ma is. Megáldja kinek-kinek
a munkáját. A teli füstölőben, a teli hűtőládában, a megélhetést
biztosító nyugdíjban meg kellene látni a hétköznapokban
jelenlévő, a munkát megáldó, a jó megélhetés csodáját
megadó itt, ma élő Úr Jézus Krisztust. És mind a templomban,
mind a hétköznapok áldásaiban rá kellene jönni, hogy
egész munkás földi életünkben a szentséges Istennel
van dolgunk, meg kellene tanulni Péter apostoltól a munkás
élet helyszínén leborulni a szentháromság Isten előtt,
hogy ki-ki meg tudná hallani a ma is élő Úr életet átformáló, küldetést adó szavát.

Ezzel az igehirdetéssel a Feltámadott, Lelke által mindenütt
jelen lévő Úr Jézus Krisztus ki akarja zökkenteni mai
tanítványait, a gyülekezeti tagokat a napi munka által
meghatározott hétköznapok menetéből. Az akarja, hogy
fedezzék fel Őt a hétköznapokban. Azt akarja, hogy hétfőtől
szombatig se felejtse el senki, hogy keresztyén, hogy
Krisztushoz tartozik. Azt akarja, hogy a földi javakban,
a munkák eredményében lássuk meg az Ő áldásainak
csodáját. És ha engedelmesek vagyunk, ha szeretjük
Őt, ha jelent Ő valamit a számunkra, akkor ma leborulunk
előtte. Leborulunk előtte hálaadással és bűnbánattal.
Csak arra ne számítsunk, amire Simon halász számított.
Hogy majd csal elmegy már tőlem ez a csodatévő, ha
megtudja, hogy bűnös vagyok. Simon halász valószínűleg
úgy gondolta, hogy ez a valaki meggyógyította az anyósomat,
mindenki szemeláttára megküszködtetett a sok hallal,
szembe állított bűnös önmagammal, feje tetejére állított
itt mindent. Jobb lenne, ha elmenne. Csak bekavar itt
mindenbe. De a kavarodás még ezután jött. A főpap
udvarában, mikor megtagadta Őt. És három nap múlva,
mikor háromszor kellett felelni a kínos kérdésre: Simon,
Jónának fia, szeretsz e engem? És hallani a választ: ha
szeretsz engem, legeltesd az én juhaimat. Mert feladatod
van neked, megváltott bűnös ember.

Péter feladata ma a mi feladatunk. A helyzet ebből a
szempontból nem változott. Az ige ma is ez: Feladatod
van megváltott bűnös ember. Jézus a bűnös embernek
nem fordít hátat. Nem száll ki az életéből. Hanem megváltja.
Megbocsátja a tagadását, az árulását, a tanítványi-keresztyéni
életben való értetlenkedését, hitetlenségét,
bukdácsolását, felemeli, újra-meg újra rehabilitálja és
szolgálatba állítja: Embereket fogsz halászni.

Ma, a mai keresztyéneknek sem az a feladatuk. hogy bűnös
voltukra hivatkozva kiszálljanak Jézus hajójából és egész
életükben csak a saját munkájukkal foglalkozzanak,
egész nyugdíjas idejükben otthon szöszmötöljenek. Az
ember halászat feladata minden idők minden keresztyénének
a legfontosabb feladata. Ember halászat alatt érti a Szent Írás
az Isten közelébe vezetést, Jézus életet gyógyító közelségébe
való hívogatást, a hitetlenek, félhitűek, kishitűek élő
hitre segítését. Amíg a reformátusok tiltakoznak a jehovisták
agresszív térítésétől és megmosolyogják a kisegyházak
buzgó misszióját, addig elfelejtkeznek Krisztus parancsáról,
miszerint: tegyetek tanítványokká minden népeket. Pedig
az egyház attól egyház, hogy Jézushoz vezeti az embereket.
Attól egyház, hogy tagjai Isten országa hálójába fogják
az embereket. Természetesen ehhez nem kell Afrikába
szaladni. Elég, ha valaki megkérdezi a saját gyermekét,
hogy fiam, vagy lányom, ott ahova elköltöztél, ott jársz
templomba? Oda fizeted az egyházfenntartói járulékot?
A missziói feladat teljesítése az is, ha valaki megkérdezi
az unokáját, hogy mit tanultál hittanból? Hátha bevallja,
hogy megint úgy jött el hittanórára, hogy egyszer sem
olvasta el a leckét, vagy ha tudja se mondja el, hogy
a lelkészt bosszantsa. Ember halászat az is, ha valaki
megkérdezi a szomszédot, hogy te nem akarsz eljönni
velem templomba? Ember halászat lenne az is, ha valaki
a torban azt mondaná: Te komám, te itt vagy minden
temetésen. Nem is fáj annyira a lábad. Gyere a templomba
is Isten igéjét hallgatni. Isten országába való hívogatás
lenne az orvosi rendelőben, az egészségházban az időjárás
helyett arról beszélgetni, hogy melyik templomban miről
szólt a vasárnapi igehirdetés. Hát ilyen egyszerű módon
válhat mindenki ember halásszá, hétköznapi kis emberből
az anyaszentegyház oszlopos tagjává, apostollá. Hisz
az apostol küldöttet jelent. Jézus Krisztus küldöttjét az
emberekhez. Aki meghallja a küldő szót, az kizökken
a hétköznapok monotóniájából. Élete megtelik tartalommal.
Könyörögjünk Isten Szent Lelkéért, hogy adjon bátorságot
teljesíteni keresztyéni küldetésünket és formáljon minket
ember halász apostolokká. Ámen!


Varga Zsolt
lelkész
KovácsvágásLátogatóink száma a mai napon: 6554
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 45750127

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat