Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:24
Szolgálat

None

Virágvasárnap 2005

Lekció: Máté 21, 1-11
Textus: Máté 21, 3


Az Úrnak van szüksége rá


A Jeruzsálembe való bevonulás előtt, Jézus elküldte tanítványait egy szamárért és annak vemhéért, azzal az üzenettel, hogy az Úrnak szüksége van rá. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy az Úr parancsolta nekik. Hogy Jézus a próféciák szerint bevonulhatott szamárháton Jeruzsálembe, annak az volt az előzménye, hogy a tanítványok engedelmesen elmentek a szamárért.
1. Virágvasárnapi igénk első üzenete az, hogy az Úrnak szüksége volt az első tanítványaira. Virágvasárnap után felgyorsultak az események. Egy hét alatt lezajlott a megváltás eseménye. Csütörtökön új szövetség köttetett. Nagypénteken bemutatta Jézus engesztelő áldozatát a kereszten. Vasárnap feltámadt a halálból. Isten dicsőségesen cselekedett. Az üdvözítés eseményeinél azonban mindig ott voltak a tanítványok is. Helyesen vagy helytelenül cselekedve, bátran vagy gyáván viselkedve, de ott voltak. Mert amikor Isten cselekszik, cselekvésébe bevonja az embert is. A tanítványoknak ezért feladatuk volt. Virágvasárnap csak szamárért küldte őket az Úr, de feltámadása után már széles e világba, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket. A feladat, a küldetés nagysága változhat, de az Úr közelében mindig feladat van. Ma is.
2. Ezért virágvasárnapi igénk döntő üzenete, hogy az Úrnak szüksége van a mai tanítványaira is. Az Úrnak szüksége van a mai tanítványokra. Azokra, akik ma hisznek benne. Azokra, akik ma tartják fenn az egyházat. Azokra, akik ma is itt vannak ezen a virágvasárnapi istentiszteleten. Az Úrnak ma is van szüksége, igénye. A szamár jelzi, hogy anyagi dolgokra is. De olyanokra is szüksége van, akik elmennek érte. Olyanokra is szüksége van, akik odaadják. A virágvasárnapi üzenet vigasztalása, buzdítása, hogy az Úrnak szüksége van rád! Az Úrnak szüksége van a fiatalokra, mert ők az Úr kegyelméből erősek és egészségesek, ezért az Úr az Ő anyaszentegyházában akarja őket látni. Konfirmációra készülve nem szabad ezt elfelejteni! Az Úrnak szüksége van rád! Szól ez a keresztyén szülőknek. Mert a gyermekeiket nekik kell hitben nevelni és példát mutatva megtanítani őket az Isten dolgaira. Az Úrnak szüksége van rád szól a virágvasárnapi vigasztalás az időseknek. Bár az erőd már nem a régi. Bár az egészséggel egyre több a probléma. De az Úrnak szüksége van rád. Lehet, hogy gyakran úgy érzed, hogy nem kellesz már senkinek. De az Úrnak szüksége van rád! Szüksége van a hitedre, az imádságodra, az Őt dicsőítő énekedre. Szüksége van a fiataloknak példát mutató istenfélő életedre. Mindenkire vonatkozik az örvendetes virágvasárnapi üzenet: Az Úrnak szüksége van rád!
3. Ez az örvendetes ige meg akarja mozdítani az életünket. Azt akarja, hogy ki-ki álljon az őt igénylő Úr rendelkezésére. Azt olvastuk, hogy a tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy az Úr megparancsolta nekik. Virágvasárnap lett, mert a tanítványok Jézus szavára elindultak, mert úgy cselekedtek, amint Jézus parancsolta nekik. Istent dicsőítő hozsannává válik azok élete, akik az Úr szavára megmozdulnak, akik cselekszenek, akik szolgálnak neki, akik úgy cselekszenek, ahogy az Úr parancsolja.
4. Igénk szerint a virágvasárnapi király parancsait többféle képen lehet teljesíteni. Az Úr parancsa csak az volt, hogy hozzák el a szamarat. De a tanítványok a felső ruháikat is ráterítették tiszteletből és szeretetből. Az Úr szavához háromféle módon lehet viszonyulni. Lehet úgy, hogy elengedem a fülem mellett, mert nem érdekel. Lehet úgy, hogy megteszem, amit nagyon muszáj, mert félek az ítélettől. És lehet úgy, hogy többet teszek, mint amit az Úr kér, mert szeretem Őt, mert az Ő ügye, az én ügyem - a szívügyem. Maximálisan szolgálom Őt, mert tisztelem.
Az első virágvasárnap az emberek legnagyobb része azzal fejezte ki tiszteletét és hódolatát a bevonuló Jézus előtt, hogy a földre terítették felső ruháikat. Mi azzal fejezzük ki tiszteletünket és hódolatunkat Urunk előtt, hogy meghalljuk életünket megmozdítani akaró szavát és engedelmesen cselekedjük az Ő akaratát. Így lesz Ő a mi királyunk, aki értünk jött az Úrnak nevében. Virágvasárnap azért vonult be Jeruzsálembe, hogy nagypénteken életét adja bűneinkért, húsvétkor pedig megszabadítson minket az örök haláltól. Azért jött, hogy békességünk legyen Istennel. Virágvasárnap zengedezzen hát a mi szívünk is hozsannát, dicsőítést az egek Urának, és az Ő Fiának, mert áldott, aki jött az Úrnak nevében! Ámen!

2005. március 20.
Kovácsvágás-Füzérradvány
Látogatóink száma a mai napon: 7941
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46576968

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat