Igehirdetések

  2009-04-27 22:28:46
Jézus követésre hív

Lekció: Lukács 5, 27-32
Textus: Lukács 5, 27

Mai bibliai történetünkben Jézus meglátott egy vámszedőt,
aki a vámnál ült. Azt mondta neki: „Kövess engem”
Erre a vámszedő ott hagyott mindent és követte Jézust.
Amit a vámszedőkről mindenképpen tudni kell az az,
hogy nem csak annyi vámot szedtek, amennyi elő volt
írva, hanem valamennyivel többet. Köztudottan a saját
zsebükre is dolgoztak. Ezért a köztudatban bűnös emberként
szerepeltek, a nép megvetette őket. Az igen vallásos
farizeusok és írástudók nem is érintkeztek velük. De
Jézus érintkezik ezzel az emberrel. Odamegy hozzá.
Szóba áll vele. Sok mindent mondhatott volna neki. Tarhatott
volna neki egy kis prédikációt arról, hogy nem szép dolog
saját zsebre dolgozni. Ostorozhatta volna bűnös voltát.
Kinyilváníthatta volna saját megvetését. De egyiket sem
tette. Odament ehhez a napi bűnében élő, vámszedő asztalához
kötött emberhez és azt mondta neki: „Kövess engem”.
Az pedig otthagyta addigi életét és követte Jézust.
Mai
bibliai történetünkön keresztül Jézus ma minket látogat
meg. Minket, köztudottan bűnös embereket. Igéje és
Szent Lelke által idejön hozzánk. Szóba áll velünk. Sok
mindent mondhatna nekünk. Tarthatna egy prédikációt
arról, hogy sok nem szép dolog van az életünkben. Az
ige süket fülekkel való hallgatása, az Isten szavával szembeni
közöny, az én már úgy se javulok meg konoksága, az
önzés, Isten akaratának megkérdőjelezése, irigység, káromkodás,
bizalmatlanság. De ezen a történeten keresztül nem mondja
ezt Jézus. Bűneinket sem ostorozza. Nem is vet meg
minket, ahogy a vámszedőt sem vetette meg. Ma nekünk
mondja: „Kövess engem” Igéje és Szent Lelke által,
ma is itt van velünk Jézus, idejött hozzánk napi bűneinkben
élő, napi munkákhoz kötött emberekhez és azt mondja
most minden itt lévőnek: „Köves engem” Te, meg, te,
meg, te. Mindnyájan személy szerint. Egy élet fontosságú
döntésre hív ma mindenkit az Úr: Otthagyni az eddigi
életet és követni Őt.

Lévi vámszedő ott hagyta a munkahelyét, a vámszedő
asztalt. Ott hagyta a házát és követte a vándortanítót,
akinek nem volt szállása. Vele volt tanítványként éjjel-nappal.
Életközösségben élt vele. Élete alaposan megváltozott.
Már nem a munka töltötte ki az életét, hanem Jézus tanítása.
Jézushoz kötötte az életét, ezért látta Isten csodáit. Remegett
a gecsemánei kertben és húsvét után találkozott a feltámadott
Úrral. Jézus követőjeként a bűnös Lévi vámszedő új
nevet kapott: a Máté nevet. És Jézus mennybemenetele
után a plusz vámpénz gyűjtögetése helyett megírta Jézus
életét. Úgy hívják: Máté evangéliuma.

Ma nekünk szól Jézusnak isteni hatalommal megszólaló
élet fontosságú döntésre hívó szava: „Kövess engem”.
Senkinek nem kell elhagynia a ritkaság számba menő
munkahelyét. Senkinek nem kell elhagynia a szívéhez
nőtt családi hajlékát. Nyilvánvalóan ma nem követhetjük
a földi Jézust úgy, mint annak idején a 12 tanítvány.
De életközösségben lehetünk vele a jól megértett rendszeres
úrvacsorázás által. Életközösségben lehetünk vele a Szent
Lélek által a mindennapi Biblia olvasás és imádkozás
révén. A Jézus követés nem vallás, hanem életforma.
Olyan életforma, amit nem a munka határoz meg, hanem
Jézus tanítása, az Isten igéje. A Jézus követése olyan
élet forma itt Füzérradványban/Kovácsvágáson/ 2005.-ben,
amely az ige meghallásán, az Isten igéje iránti érdeklődésen
alapul. A Jézus követés olyan életforma, melyben az
ember minden nap Isten igéjéhez igazítja cselekedeteit,
megszólalásait, véleményét, az egész életét, ezért Isten
igéje által napról-napra javul lelkileg-emberileg, teológiailag
szólva, járja a megszentelődés útját. Jézus követése olyan
életet jelent, melyben az önzést, az adni akaró szeretet
váltja fel. Jézus követése olyan lelkületet jelent, mely
meg tudja őrizni a hitet akkor is, ha Isten akarata kedvezőtlen
az ember számára. Jézus követése olyan életformát jelent,
melyben a bizalmatlanságot felváltja a másik emberrel
szembeni bizalom és megbecsülés. Jézus követése olyan
életformát jelent, melyben nincs helye Isten káromlásának,
hanem az élet egész terét Isten dicsőítése tölti ki.
Így
értsük, ha ma azt mondja nekünk az Úr Jézus: „Kövess engem”
Az ilyen értelemben vett Jézus követés közben tapasztalja
meg az ember Isten csodáit az életében. A Jézust követő
ember érti meg, mit jelent a gecsemánei kerti esemény
az ő saját létére nézve, hiszen a kereszt alatti leborulást
nem lehet nagypéntekre időzíteni, amikorra sokan a krumpli
vetést ütemezik be. A Jézust követő ember napról-napra
megtapasztalja a feltámadott Krisztus hatalmát az életében,
igy állandó húsvétban él.

Ezért a Jézust követő életmódot választani élet fontosságú
döntés. A szeretet parancsát követve szebbé tehetjük
jelenlegi életünket. Jézus tanítványaként élve pedig mi
is új nevet kapunk, mely bekerül az élet könyvébe.

Jézus követésre hívó szavát megerősíti bennünk a 299.-ik
dicséret első verse is: „Jézus hív, bár zúg morajlik életünk
vad tengere. Halk hívása tisztán hallik: Jer kövess, ó
jöjj ide!”
Feleljünk Urunk hívó szavára az ének utolsó versével:
„Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd Tieddé szívemet,
Hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked.
Ámen.

Varga Zsolt, Kovácsvágás-Füzérradvány
2005. január 30.

Látogatóink száma a mai napon: 1170
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46546839

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat