Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:21
Király

None

Miért kell másik király?

1 Sámuel 8. rész

Izraelnek egy nagy mérföldköve a királyválasztás. Nem tetszik, hogy bírák vezetik az országot, akik Isten szócsövei, hanem a nép királyt szeretne. Megveti Isten királyságát, egyedülálló voltát, olyan királyt akar, mint a környező népeknél van. - Ebben az Isten-gyalázásban benne van a Nagy Király, Jézus elleni lázadás. De sokan lázadnak ma is ellene! Nem akarják, hogy életükben király legyen Jézus! Szenvednek attól, hogy arra kelljen menni, járni, amerre Ő tanácsolja. Jézus mondja: -Az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű!- Sokak azonban ketrecnek érzik....s hamis szabadságot, függetlenséget, autonómiát akarnak életük felett. Ma egy kérdésre keressünk választ Igénk alapján: "Miért akar más királyt az ember élete felett, s nem Istent?!-

1. Vallási kiábrándultság. Sámuel fiai váltják ezt ki. Jóél és Abijjá már nem az Úr útján járnak, hanem a maguk hasznát keresték (1) és megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el (2) és elferdítették az igazságot (3). Sámuel ugyanolyan helyzetbe kerül élete végére, mint Éli a maga fiai miatt. Látva ezt a nép, elment Sámuelhez és kérte, hogy ne fiai vezessék őket, hanem Isten királysága helyett földi király kell nekik. - Ezek az emberek látva az Istenhez tartozók életét, kiábrándult Istenből és az Ő ügyéből. Miért választ más királyt Jézus helyett a mai ember? Elsősorban ezért. Mert a Jézushoz tartozók életében nem az Ő erejét, bölcsességét szemléli. De nagy ítélet az, ha valaki azok miatt nem akar templomba menni, akik odajárnak, de közben teljesen más képet mutat az életük, mert nem úgy élnek. Ezért sokan kiábrándulnak az egyházból, a hitből, mindabból, amit még gyermekkorukban hallgattak gyermek-istentiszteleten. S előbb vagy utóbb más király lesz az életükben. A pénz, a siker, az egészség, vagy egyéb más. TV-ben egy református gim.-ban végzett valaki beszélt. - S ami a legfontosabb: amiben az ember csalódott, arról már nagyon nehéz meggyőzni újra! Ha valaki így járt valamelyik gyülekezetben, akkor csalódása miatt nagy a valószínűsége, hogy többé nem jön. S mind ő, mind a családja távol marad így Isten Igéjétől, s lehet nem lesz több esély, hogy megszólítható közelségben lehessenek. - eszméltet ez bennünket, hogy soha ne adjunk okot a vallási kiábrándultságra. Hogy itt vagyunk, de közben más az életünk. Erre az emberek érzékenyek, s ha nem látják életünkben a király Jézust, akkor rögtön mást keresnek. Tanítsuk őket, ne legyenek félreinformáltak!

2. Mert jobban bízik saját erejében. Saját kezébe akarja venni sorsát. Ezt a történetet megelőzően tudni kell, hogy Izrael háborúban volt a filiszteusokkal és győzött. De ezt a győzelmet nem az Úrnak, hanem maguknak tulajdonították. S úgy gondolták, hogy megértek ők is arra, hogy Izrael nemzetnek is királya legyen, s vezesse ezeket a harcokat. - Mikor nem kell a Jézus királysága? Ha valaki megmámorosodik attól, hogy tud ő egyedül is boldogulni, győzelemre juttatni életét. Sokakban kiváltja ezt ha jól elvégezték munkájukat. Ha sikeres tanulmányi évük volt, vagy ha valami nagy dolgot tettek. A földi király léte az emberi erőbe vetett hitet erősítette. Izrael lerázta magáról a teokráciát, Isten uralmát. Ne rázd le magadról Jézust! Ne hagyd el Őt testvérem! Hiszen minden erő és hatalom tőle jön. A munkánk, tanulásunk, anyagi lehetőségeink, örömünk mind tőle van. De nagy balgaság ezt félretéve azt gondolni, hogy mi mozgatjuk a világot és nálunk van az erő. "Van erő van, csodás erő van, Jézusunk vériben!- Ismered ezt az erőt? Amit Pálnak így mondott Isten: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!- Ugye mekkora különbség.

3. Olyan akar lenni, mint a másik. Mint a többi nép. De sokan azért hagyják el Jézust, mert olyanok akarnak lenni, mint mások. Milyen hamar elveszíti egy fiatal a hitet egy iskolában, mert nem olyan, mint mások. Nem akar lemaradni valaki szomszédaitól, a munkatársától. Másokra akar hasonlítani, mert nem érzi jól magát úgy, ahogyan Isten megteremtette. Tucatember akar lenni, a divat után megy. Nincs békessége. Eltanulja a bűnt, s közben elhagyja Jézust. Ne akarj olyan lenni, mint a másik. Te akarj Jézus képére formálódni. Őt azért adta az Isten, hogy legyen nekünk kihez mérni magunkat. Legyen egy példa és legyen egy mérce a számunkra, akihez lehet alakulni, és akinél meg lehet találni azt az önmagunkat, amit Isten nemcsak megteremtett, de meg is váltott. Milyen a bűntelen ember. Izrael másokra akart hasonlítani, ezért elhagyta a királyt. Ne hagyd el Jézust, hanem menj utána, s találd meg nála életed értelmét és a benne lévő boldogságot.

4. Nem közbenjárót akar, hanem vezért. Sámuel, mint bíra közbenjáró volt. Isten és emberek között. Amit az Úr akart a néppel, rajta keresztül tudatta. Izraelnek nem kellett közbenjáró, hanem vezér. - Veheti maga sorsát valaki úgy is kézbe, hogy kiválaszt egy emberi eszmét, egy vezéreszmét magának és a szerint él. Nem az Ige vezeti, hanem emberi bölcsesség. Ilyenkor ember-királyt választott magának valaki, mint Izrael. Téged mi vezet testvérem? Mert az a király az életedben. Isten ma óva int mindnyájunkat, hogy ne dobjuk el királyságát. - Mert nekünk nem vezérre, nem vezéreszmére van szükségünk, hanem közbenjáróra. Jézus közbenjárt érettünk a kereszten, mert az ember egyetlen nyomorúsága, hogy nincs megváltva. Hanem bűneiben van és csak akkor lehet ezen a földön boldog, és a halál utáni életben Istennel való közösségben, ha bűneitől megszabadul. S elhiszi, hogy Jézusra, mint királyra nagy szüksége van, hogy elérjen a mennyei hazába. Ez kizár minden emberi utat és bölcsességet. Minden önmegváltást. Erre alkalmatlanok a földi királyok: emberi bölcsesség, saját erőbe vetett bizalom, mert ezekkel nem lehet megharcolni az üdvösséget. Jézus olyan király, aki úgy vezet bennünket győzelemre nap, mint nap, hogy nekünk ajándékozza ezt a győzelmet, és nem magunknak kell azt megszerezni. Ha valaki mégis úgy tesz, annak szomorú következményei vannak.

Mert szomorú ez a történet abban a tekintetben, hogy ezzel a földi királyválasztással évszázadokra meghatározta Izrael saját sorsát. Fiai nyögtek az istentelen uralkodók kénye kedve alatt, pedig az Úr erre is figyelmeztette őket. - Aki emberi módon akar uralkodni az életén, az nemcsak magának árt, hanem leszármazottjainak is. De lehet ma dönteni, és lehet Jézus király voltának hódolni, és lehet Őt választani életed királyának! Ennek pedig jó következménye lesz. Mert "Megbüntetem az Atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, de irgalmasságot cselekszek ezeríziglen azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsolataimat! Így szól az Úr.- Legyen neked is királyod drága testvérem Jézus, s ismerjék meg mások is Őt, ne félszívvel kövesd, hogy csalódjanak sokan, hanem úgy, hogy vágyjanak ők is erre az életre. Mondd el ezt neki imádságban és kérd tőle, hogy másokban is ezt munkálja életed bizonyságtétele. - Ámen.

Szabolcsveresmarti Református Egyházközség

Látogatóink száma a mai napon: 4651
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46527066

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat