Igehirdetések

  2009-05-10 14:02:21
Bőjt

None

KÜLÖNÖS BÖJT

1Kor. 8.

"Mondj le szabadságodról!-

Délelőtt az állt az igei gondolkodás középpontjában, hogy böjtöt jelent az is, ha a másik emberért mondunk le valamiről, ami kedves a számunkra! Délelőtt többnyire arról szólt az Ige, hogy az időnk tekintetében tudjunk odaszánni a szükségesnél is többet a másik embert. Legyünk titkos samaritánusok, küzdjünk a másik üdvéért!

Ma délután arról legyen szó, hogy mondjunk le a másik emberért a szabadságunkról! Mit is jelent ez pontosan?

Az embernek teremtésénél fogva szabad akarata van. Isten ezzel teremtette az embert. Szabadon dönthet élete felőle, nem passzívan irányított lény, nem robot, hanem dönthet élete felőle. Isten melletti döntésünkre is vonatkozik ez. Jézus nem dönti be szívünk ajtaját sem, hanem azt akarja, hogy önként nyissuk azt meg. "Ha valaki meghallja hangomat és kinyitja az ajtót...ahhoz bemegyek!- A mi kezünk van rajta a kilincsen, nem az Úré! De nagy dolog, ha valaki egyszer, nagyon szabadon és önként meg tudja nyitni azt az ajtót! Arról azt mondja a Biblia, hogy megszabadult, megtért ember! Miért?

Mert az ember szabadsága Jézus nélkül nem szabadság igazán. Mert az Isten nélküli ember valójában nem azt teszi, amit akar, hanem az ördög befolyásának, sugalmazásának, kísértéseinek van kitéve: nem szabad, hanem rab! Valójában nem szabadság, hanem szabadosság csupán ez! Szabadság és szabadosság nem ugyanaz! Ezért mondja egyik énekünk: "Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten Bárányát!- A megtért élet valójában igazi szabadságban való életforma. Szabad a szív, szabad az akarat. Szabad a bűntől, szabad a bűnre való hajlamtól, szabad a szeretetre, hányan megkötözöttek, még szeretni sem tudunk szabadon: ellenséget pl. Hányan rabok más téren is: van valaki aki ezt mondta nekem: mennék a templomba, de sohasem mentem. Mit fognak mondani ott, a szomszédaim, vagy a családtagom. Szabad az ilyen ember??? Bizonyosan nem! Azt hiszik sokan, hogy szabadok, de valójában semmi egyebet nem tudnak tenni, csak azt, amit az ördög súg nekik! Ezért mondja Pál: mert azt a törvényt látom magamban, hogy nem azt teszem, amit akarok (Róma 7.)

A Jézushoz való életet pedig onnan lehet felismerni, hogy szabad a cselekvésre, szabad a jónak a cselekvésére. Szabad, mert be tudja szívből tölteni Isten törvényét. Szabad a szokásoktól, szabad az ember véleményétől. Tudja tiszta és nyitott szívvel áldani az Urat!

A mai Igében éppen ezért olvasunk egy nagyon érdekes dolgot! Pál apostol azt mondja, hogy Ő ilyen szabad, megszabadított életben jár. Övé a Fiúság Lelke, nem köti semmi ezen a világon. Még arra is szabad volt, hogy az akkor pogány életmódhoz tartozó lakomákra, bálványáldozati lakomákon részt vegyen! S őt nem köti vallási törvény, még a bálványáldozati húst is megeheti, mert Ő az igaz Istent hiszi, nem fél már átoktól. Megszabadította Krisztus. DE. Azt mondja, hogy ha van ott egy erőtlen testvér, akit ez a tette - bármilyen szabadságban is fogan - megbotránkoztat, akkor inkább nem eszik bálványáldozati húst, csak a másik hitét nehogy elbizonytalanítsa, elerőtlenítse, aki még nincs a hitnek és szabadságnak ezen a fokán. - Miért tett így Pál? Valójában böjtöt tartott a szabadságát illetően! Ő szabad erre, de ha a másik örök élete a tét, akkor inkább nem. Pál böjtölt a másik emberért a szabadságával. Nem élt vele vissza. Valójában még arra is szabadsága volt, hogy saját szabadságáról is lemondott! Értjük-e ezt a lelkületet? Nagyon fontos, hogy Isten nekünk nem arra adta a szabadságunkat, hogy visszaéljünk vele, vagy fitogtassuk azt mások előtt. Hanem azért, hogy szolgáljunk tiszta szívvel a másikért. A mi szabadságunk nem szabad viszont, hogy megbotránkoztasson másokat. - Egy másik alkalommal azt mondja, hogy tud nyelveken, azaz neki adatott angyali nyelven szólni, de inkább mondd 5 értelmes szót érthető nyelven, mint nyelveken való szólással, csak a másik értse, s azt mondja belépve hozzátok azt fogja mondani, hogy az Isten valóban közöttetek van. Még hite ajándékaival sem élt egy bizonyos időre, nem fitogtatta Pál hitét, hitének gyümölcseit és eredményeit, nehogy valakinek erőtlen hitét lerombolja. - Szabad vagy-e erre? Lehet ismered a Bibliát mindenkinél jobban, lehet már régóta vagy ott Isten ügye mellett. De ez számít? Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet az épít! Pál szerette a hitben gyengéket. Még saját szabadságáról is lemondott, csak szolgáljon érettük: egyik helyen egyenesen kimondja (Római levél): odaadná Izrael népéért egész szabadságát, de még saját üdvösségét is, ha lehetne! Mennyi szeretet lehetett ebben az emberben! Lehet, hogy Jézus megszabadított már bennünket vallásos szokásoktól, de ezzel ne kitűnni akarjunk, hanem szolgálni másokért. -

Most amikor böjt van, mondjunk le ha kell saját szabadságunkról is, csak megnyerjük a másik embert! Akkor leszünk igazán szabadok.

Elmondta nekem valaki, hogy otthon náluk nincs tevékeny gyülekezeti élet! Unalmas arcok, s neki több kell, neki az élet kellene. Jogos felvetés így elsőre. S elmondtam neki: legyen szabad arra, hogy ennek ellenére elmenjen a gyülekezetbe. Nem véletlen, hogy ez így van. Mondjon le kapott szabadságáról a többiekért. S szolgáljon érettük, legyen ott közöttük, s gondoljon arra, hogy azért, mert rabok. Ne lenézze őket, hanem próbálja szeretni. Tegye félre saját szabadságát, hogy megnyerjen lelkeket! Kérjen szolgálati területet Istentől, s meglátja, ahogyan Pál apostol életében, munkálkodik majd maga az Úr. Így legyen teljes szabadsága.

Éljünk mi is így. Szolgáljunk ezzel a lelkülettel, hiszen Jézus is élhetett volna isteni szabadságával, de nem tette érettünk. Bezáratott tér és idő kategóriájába, micsoda rabság lehetett ez az örökkévaló Istennek, de mindezt érettünk. Lemondott nemcsak dicsőségéről, de szabadságáról is. Adja az ÚR, hogy legyünk ilyen alázatosak! - Ámen.

Szabolcsveresmarti Református Egyházközség

Látogatóink száma a mai napon: 1074
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 46546743

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat