belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Magasság

Réz-Nagy Zoltán

Az ihletettség csapdájában

Fordítási variációk egy témára:
A teljes írás Istentől ihletett, vagy minden írás Istentől ihletett?

Mottó:
„Az írás csak az élmény salakja."
Franz Kafka

Az ihletettség kérdése idegen szempontként furakodott be a Szentírás használóinak világába. Mindez még az ókorban történt, amikor a Nagy Sándor halála utáni időkben a zsidó kolónia Alexandriában megismerkedett a görög filozófiával.

A kérdést az első jegyzett filozófus, Hérakleitosz így veti fel: „Buta ember minden szóra magánkívül van. Homéroszt érdemes lenne a versenyekről kikergetni és megkorbácsolni... Sibylla azonban őrjöngő szájjal komoly és egyszerű szavakat hangoztatván ezredéveket áthat hangjával, istene által."

Hérakleitosz az ihletettség és az eksztázis között nem tesz különbséget, és azt állítja, hogy létezik egyfajta rajongás, mely az eksztázisig is eljuthat. De ez az eksztázis megkülönböztetendő az igazitól, melyben a jósnőnek istene adja a szavakat a szájába.

A másik fontos állomás az ihletettség filozófiai megközelítésében Szókratész.
Ő abban a bizonyos védőbeszédében foglalkozik az ihletettség kérdésével is, és annak vizsgálatát már az írott szövegekre is kiterjeszti: „Felkerestem a költőket, és elővettem azokat a költeményeiket, amelyekre úgy láttam, a legtöbb gondot fordították, és apróra kikérdeztem őket, hogy értették, amit mondtak, hogy egyszersmind tanuljak is tőlük, de szégyellem megmondani nektek, úgyszólván mindenki, aki jelen volt, náluk okosabban tudott hozzászólni ahhoz, amit szereztek. Egyszóval megtudtam a költőkről is, hogy nem bölcsesség folytán költik, amit költenek, hanem valami természeti adottságnál fogva, bizonyos ihletettségben, mint a jövendőmondók és a jósok, mert ezek is sok szépet beszélnek, de semmit sem tudnak arról, amiről beszélnek."

Így az ihletettséget Szókratésznál egyfajta tudatosság nélküli inspirációnak nevezhetnénk. Ez az öntudatlan inspiráció pedig még a szövegek keletkezésénél is kimutatható - véli a filozófus.

A kezdetén vagyunk annak a folyamatnak, mely során egy szöveg ihletettként lesz minősítve. Csak idő kérdése volt, és természetesen nem kellett rá sokat várni, hogy a Szentírásról is kialakuljon az inspiráltság tana. Ám rögtön felvetődnek kérdések:

Egyesek azt az álláspontot alakították ki a Szentírással kapcsolatban, hogy  más szövegekhez képest a tekintélye az ihletettségében van.

De miben áll, miben mutatkozik meg ennek az ihletettségnek a karaktere? A Szentlélek diktálta a szöveget, szóról szóra, betűről betűre? És ha igen, melyiket: az eredeti hébert, és görögöt, vagy netán valamelyik fordítást? Vagy abban rejlik az ihletettség, hogy a Szentlélek megakadályozta, hogy hibás, téves szöveg szülessen?

Vannak, akik számára a Biblia más könyvek fölöttiségét ez a bizonyos ihletettség és az ebből adódó tévedhetetlenség jelenti. A Szentírás ihletettségét 2 Tim 3,16-17 igéjével volt szokás alátámasztani:  „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."

Csakhogy ez a „teljes írás" nem pontos fordítása az Újszövetség eredeti szövegének. Ugyanis a „holosz" - teljes szó helyett a „pasz" - mindent jelentő szó áll itt, vagyis nem a Bibliai könyvek gyűjteményéről ír Pál, hanem „minden írásról". És még csak nem is az ihletett szó áll itt, abban a passzív formában, ahogy a magyar fordításban olvassuk, hanem egy melléknévi igenév alakjában: ihlető. Úgyhogy az eredeti igehelyet valahogy így kellene fordítanunk: Minden írás, illetve könyv, mely inspiráló, az hasznos a tanításra..."

Mindez nem a Szentírás tekintélye ellen szól, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire agyaglábakon áll ez az ihletettség-tan, és az, hogy ez a Szentírásra kívülről ráerőltetett szempont mennyire nem tudja megválaszolni azt a kérdést, hogy miben is áll végső soron a Szentírásnak a tekintélye?

A régiek görög filozófiától még érintetlen nemzedékei egyszerű kifejezéssel éltek: „Tisztátalanná teszi a kezet." Ez a kifejezés híven tükrözi az egzisztenciális érintettség lényegét, és az ebből adódó konzekvenciákat a Szentírás tekintélyére vonatkozóan Walter Mostert így fogalmazta meg:

„Aki tapasztalja azt, hogy az Írás saját életének igazságáról beszél, az Írás autoritását felülmúlhatatlannak fogja tartani, de éppen nem akarja többé más autoritásokkal szemben megvédeni. Aki ezt nem tapasztalja, éppen annak nem fog segíteni egy formalista Írás-autoritás elrendelés. Hogyan érné el emberi rendelkezés azt, amit az ige maga sem ér el? Aki hisz, az azt is tudja, hogy nem az Írásnak mint kinyilatkoztatásnak az elismeréséből él, hanem - mert bűnös - az élet ígéretéből az Írás igéje által... Ezért a hívő, amennyiben egy nem hívőhöz szól, egyedül az Írás tárgyát fogja szorgalmazni, amely őt élteti, felszabadítja és megváltoztatja. Mivel a hívő tudja, hogy nem az Írás, hanem Krisztus váltja meg."

Hozzászólások

Jelenleg nincsenek hozzászólások.


Bejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2021. április 20., kedd,
Tivadar napja van.
Tartalom
Vezércikk

Bella Péter
Életművészet
Foglalkozása: egy Istenarc hordozása

Gondolkorzó

Pete Violetta
Hangos-e a Szentlélek?
Betöltekezés, de hogyan...?

Hozzászólás:
Hangos vagy csendes?
Az újonnan jövő áramlatok tükröt tartanak a történelmi egyházaknak

Hozzászólás:
Ahol én tartok hitbeli utamon
Csend és mély belső nyugalom a félelem helyett

Hozzászólás:
Karizompacsirta vagy csak pacsirta, esetleg szellemi bicepszbajnok? De lehet, hogy nekik van igazuk?
„ha elítéled az egészet, lehet, hogy azt is elítéled, amit valóban Isten cselekszik"

Hozzászólás:
A keskeny út: senkinek sincs igaza
Nem nyilvános a Szentlélek

Hozzászólás:
Gyümölcsökből lehet megismerni a fát
Isten bármikor újra megteheti

Hozzászólás:
Egy lelkész édesanya útkeresése
Vissza a lelkészgyermekek témájához...

Felszín

Süll Mária
"All those things"
Dominancia harc a dolgaimmal

Hajdúné Tóth Lívia
Hahó, Isten!
Csak te intézheted el... hogy talán én is...

Jéger-Pete Renáta
Inspirált business világ
Lehet-e az Úrnak terve Bill Gates-sel, és a Facebookkal?

Magasság

Nagy Dávid
Arany ajtókitámasztó
Kísérlet filozófiára

Réz-Nagy Zoltán
Az ihletettség csapdájában
Fordítási variációk egy témára: A teljes írás Istentől ihletett, vagy minden írás Istentől ihletett?

Turcsik Ferenc
Homo analiticus
A boldogság útját kereső

Tóth Sára
Múzsa és Szentlélek
- a világi és szent „ihletről"

Gueth Péter
Művészet és teljesség
A történelem véget ért, az események láncolatának ismerete már nem jelent kapaszkodót a valóságba való visszataláláshoz.

Mélység

Nagy László
Dr. Happyvel pünkösd felé
Akkor és most - elrendelt önmagunk keresésének útján

Teljesség

Szabó István
A Szentlélek ádventje
Túlcsorduló isteni szeretet haszon élvezői - mi

Pete Violetta
A Szentlélek ígérete a fogságban
Megelevenítő erő a pusztában

Szabó István
Erő a tanúskodás szolgálatához
Pünkösd ünnepére

Üzenet

Faragó Dávid
Az Öt Érzék Lelke
Igenis megfogható

Géczy Katalin
Vagy – vagy
Élet, vagy halál van a szemében?

Áthallások

Rácz Róbert
A tizedik
Homo renatus - az újjá született ember

Bölcsföldi András
Hetvenhétből hét
Novellákkal bejárt lelki úton zötyög a megértés szekere

Riport

Szerkesztő
Fogadd el a szeretetet
– Virtuális ölelés Simon Andrástól

Szerkesztő
Mátrix-beszélgetések
Egy új út a közösség teremtésre és a keresztény üzenet meghallásához

Miklya Luzsányi Mónika
Illatfelhők
Egy parfümőr vallomása a komponálás rejtelmeiről

Szerkesztő
Felfelé néző élet
- a parlamentben

Kitekintés

Békési Sándor
A méltóság misztériuma
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"

Jéger-Pete Renáta
Indíttatás a segítségre
Szeretethíd - légy két napra önkéntes!

Rusznák Emese
Ötletmustra
Csapatban minden sokkal jobb, főleg, ha egy jó ötlet is adódik

Jeney Edit
Csíksomlyó
Ahol az erőtér hat az életre

Miklya Luzsányi Mónika
Hamuban sült pogácsa és extrudált kenyér
(Instant) megoldások gyermeink tarisznyájába

Látogatóink száma a mai napon: 619
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48997510

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat