belépés | regisztráció RSS

Korábbi számok Elküld Nyomtat Mélység

Szakács Gergely

Merülés

Mersz-e a mélységeidbe nézni?

„Végre! Isten hozott! (...) Gondolom, most úgy érzed magad, mint a mesében Alice, amikor a nyúl üregébe esett. Igen, látom a szemedben. Úgy nézel, mint aki elfogadja, amit lát, mivel azt várja, hogy felébred. Furcsamód majdnem ez az igazság. (...) Sajnos, nem lehet elmondani valójában, mi a mátrix. Látnod kell a saját szemeddel. Ez az utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket  veszed be, a játéknak vége, felébredsz az ágyadban, azt hiszed amit hinni akarsz. De ha a pirosat és itt maradsz Csodaországban, én megmutatom neked, milyen mély a nyúl ürege. Ne feledd, minden, amit kínálok, csak igazság, semmi több... (…)” 
(Mátrix) 

Évezredek óta foglalkoztat minket, miért vagyunk olyanok, amilyenek? Miért azt tesszük, amit teszünk és nem mást? A modern önismereti irányzatok ezt úgy fogalmazzák meg, mik azok a mögöttes lelki folyamatok, amelyek hatással vannak a cselekedeteinkre?

A keresztyénségnek nagyon konkrét válasza van erre. Az eredendő bűn. A bűn áll minden hátterében. A bűn itt az Istentől elszakadt, megromlott állapotot jelenti, ami gyökere minden egyéb bűnnek. Mondhatni az eredendő bűnösségünk következménye minden további bűnelkövetésünk. Gyökere az önzésnek, gőgnek, haragnak, gyűlöletnek, szeretetlenségnek, érzéketlenségnek, megbántásnak stb.

Mára ez a konkrét, egyértelmű válasz kevés, kiegészítésre, magyarázatra szorul. Akik számára ismeretlen a keresztyén teológia, azok értetlenül állnak az eredendő bűnnel szemben – meg merem kockáztatni, sok keresztyén is így van ezzel. Mi, keresztyének pedig ott akadunk el, hogy oké, megbántam, bűnbocsánatot nyertem, megtértem, újjászülettem, időről időre ismét megbánom a bűneimet. De hogyan változhatnék meg? Hogyan legyek jobb ember? Mit tegyek, ha értem, hogyan kellene élnem, de nem tudok úgy élni? Ki segít ebben?

Az eredendő bűn csak akkor értelmezhető helyesen, ha onnan nemcsak Krisztus keresztjéig és az üres sírig jutunk el, hanem továbblépünk. Keresztyén szóhasználattal élve a növekedés elindul az életünkben. Sokszor azonban egyoldalú ez a növekedés, mert csupán az aktív imaéletet, bibliaolvasást, istentiszteletre járást és gyülekezetben való részvételt értjük rajta. Ez mind szükséges, de nem elégséges. Mindez könnyen formalitássá, megszokássá, felszínessé, üressé válhat. Szükséges hozzá önmagunk jobb megismerése, amiben segíthet a Szentírás olvasása, üzenetének életünkre alkalmazása. Ehhez azonban nem árt, ha van segítségünk, amit a modern tudományok megadhatnak.

Itt kapcsolódnak egymáshoz az önismereti csoport, pszichodráma, bibliodráma, családállítás, különféle terápiák, önismereti módszerek, tréningek és a keresztyén ember élete. Sokan idegenkednek ettől, mondván, az emberi tudományok félrevisznek bennünket, és a keresztyén ember Istenre kell hogy koncentráljon.

A megváltás által Isten szabaddá akar bennünket tenni. Szabaddá a bűntől, a megkötözöttségektől és azoktól a belső lelki folyamatoktól is, amelyek negatívan határozzák meg az életünket. Ehhez azonban látnunk kell, hogyan is működünk, és szükséges segítségül hívnunk a nekünk testhezálló önismereti módszereket.

A Mátrix című filmben a főhős Neo szembenéz a kiábrándító és fájó igazsággal. Ez a szembenézés teszi késszé, hogy változzon, változtasson az életén. Elfogadja, hogy a realitás nem az, amit eddig látott. Elhiszi, hogy tud változtatni a helyzetén. Nemet tud mondani arra, ami eddig szűk keretek közé zárta az életét.

A Mátrix nem keresztyén film, mégis segítség annak megértésében, hogy a keresztyén ember is csak úgy tud fejlődni, változni, felszabadulni a megkötözöttségek, meghatározottságok alól, ha szembenéz önmagával. Csak akkor jut közelebb Istenhez és önmagához, ha belenéz saját mélységébe. Benéz a színfalak mögé. Lemerül abba a mélységbe, amibe eddig nem mert. De ez a merülés nem egyedül történik. Isten kíséri ebben. Az ő jelenlétében, az ő szemén át láthatom meg, milyen vagyok, hol kell változnom és ez hogyan lehetséges. És fel is hoz a felszínre, felemel, magához von, nem hagy a mélységben.

Az öncélú önismeretnek is van értelme, hiszen meg akarom ismerni önmagamat. A keresztyén önismeretnek azonban önmagán túlmutató, konkrét célja van, mert benne van, hogy jobbá, krisztusibbá akarok válni, több akarok lenni jelenlegi önmagamnál. Öröm, hogy ehhez egyre több eszköz áll a rendelkezésünkre, csupán élni kell velük...

Hozzászólások

1. Barabás Mónika - 2012-10-10 10:42:49

Kedves Testvérem!

"Itt kapcsolódnak egymáshoz az önismereti csoport, pszichodráma, bibliodráma, családállítás, különféle terápiák, önismereti módszerek, tréningek és a keresztyén ember élete. Sokan idegenkednek ettől, mondván, az emberi tudományok félrevisznek bennünket, és a keresztyén ember Istenre kell hogy koncentráljon."

Erre azt kell mondjam az Ige és saját tapasztalataim mérlegén, hogy a hívö keresztény ember életében ezeknek sehol nem szabad összekapcsolódniuk. A bibliodrámáról nincsenek ismereteim, a többiröl viszont nagyon is van. Megtérésem elött az ezotéria komoly mélységeit jártam meg, ezeket is beleértve. Soha nem lehetne Jézus az életemben, ha még mindig az Ördög foglya lennék, sem ha a Fiún kívül bárkinek jogot adnék arra, hogy rendezgesse az életemet. Ezek a technikák olyan szellemi erötérbe visznek be, ami enyhe kifejezéssel is kimeríti a varázslás kifejezést, és kaput nyitnak afelé a világ felé, amelytöl Jézus kezdettöl fogva óvni akar. Kérem, olvasson utána, vagy kérdezze meg egykori résztvevöktöl, hogy müködik egy ilyen alkalom. Vajon miért "titkosak" a pszichodráma alkalmak, hogy azt megosztani sem szabad másokkal? Vajon hogy lesz képes valaki érezni, tudni, hogy egy máshol élö beteg rokon vagy egy több generációval ezelött meghalt ember miben élt, mit gondolt, pláne megbocsántai valaki más helyett??? Életveszélyes erre buzdítani bárkit. Nemcsak a mélységbe húzza le (nemrég találkoztam egy családdal, ahol a már megtért hívö lány keveredett bele ezekbe majd lett öngyilkos), de eltávolít Istentöl, akinek pontosan az a célja, hogy "Vele legyenek" a tanítványai, hogy Öt kérdezzül, hogy Öt kövessük! Nincs más út! A legtökéletesebb orvos és pszichiáter Jézus Krisztus maga, s ha mégis szakavatott segítségre van szükség, van már Isten kegyelméböl igaz hitü, Krisztus követö pszichológus és lelkigondozó. Amire az emberi életben szükségünk van, az a Bibliában megtalálható. Ami nincs benne, arra nincs szükségünk, amit pedig tilt, az életveszélyes testileg-lelkileg.

S még valami: "Az öncélú önismeretnek is van értelme, hiszen meg akarom ismerni önmagamat. A keresztyén önismeretnek azonban önmagán túlmutató, konkrét célja van, mert benne van, hogy jobbá, krisztusibbá akarok válni, több akarok lenni jelenlegi önmagamnál. Öröm, hogy ehhez egyre több eszköz áll a rendelkezésünkre, csupán élni kell velük..."

Nincs öncélú ismeret! Akit Jézus Krisztus elhív, és új életre teremt, annak megadja a "mindenkor szükséges útravalót is. Kimossa, felhozza az életéböl azt a szennyet, problémát, amit Ö meg akar oldani, a maga idejében. (Prédikátor 3. fejezet) Nem nekünk kell megváltani magunkat, pontosan ebben más a kereszténység, mint a többi "tanítás". Jézus mutatja az utat, más dolgom nincs, mit Benne bízni és megtenni, amit kér. Szükségtelen a mélyben kotorászni, mert Ö megcselekszi, ezért kaptuk a Szentlelket!

De a legfontosabb: hogy sosem öncélú! Jézust követni a Szentírás szerint az önmegtagadás és az Isten által kijelölt szolgálatra elhívott élet. Többé semmi sem lehet öncélú, ha az Úrnak átadtam az életem. Tóbbé már "nem a magamé vagyok"! A saját magam jobbá tételén fáradozni pedig teljesen felesleges, hoszen minden kegyelemböl van.

A mi dolgunk az engedelmesség, a megértett Ige megélése, ez viszont komoly felelösség!

Röviden összefoglalva, vaegyük szó szerint Jézus szavait:

"Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek", "Ën vagyok az Igazság, az Út és az Élet."

Szeretettel,

Monique

 

 


2. Barabás Mónika - 2012-10-11 11:11:52

Elnézést, még mindig van a szívemen ezzel kapcsolatos dolog, a mai Jelenések könyvének kapcsán:

"Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!" Jel 22.15

"ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben." Jel 22.19

Vagy ahogy áldott életü igehirdetöink szokták mondani: a féligazság hazugság. Nem lehet két úrnak szolgálni. Aki félig az Istené az egészen az Ördögé.

Hatalmas kísértés ez napjainkban, magam is nem egyszer kell szembenéznem vele, hogy kezünkbe vegyük a sorsunkat. Mintha megtehetnénk... az mindig is az Úristen kezében marad. Azonban ha nem hangolódunk a Lélek által az Ö szavára és akaratára, már itt pokollá tehetjük magunknak az éltünket, pedig Jézus azért hívott el, hogy öröm, békesség, szeretet gazdagságában éljünk - ha odakint tombol a vihar akkor is.

 

Szeretettel, M.

 


3. Szakács Gergely - 2012-10-11 21:44:44

Kedves Barabás Mónika!

 

Köszönöm a hozzázólásokat. Nem tudom, Önnek milyen élményei vannak önismereti csoportokkal, pszichodrámával, tréningekkel kapcsolatban, de azt érzem, hogy ezek az élmények erősen negatívak, amit sajnálok. Én eddig keresztyén körökben, továbbképzéseken találkoztam mindezzel és a saját élményeim alapján egyáltalán nem voltak sátániak, sőt, közelebb vittek Istenhez, önmagamhoz és felebarétaimhoz.

Arra tudok gondolni, hogy ezek mind csupán eszközök, amit rossz dolgokra is fel lehet használni. Feltételezem, Önnek ilyen élményei vannak.

Másik észrevétele az öncélű önsimerettel kapcsolatos. Valószínűleg nem fejtettem ki eléggé ezt a gondolatot, ezért elnézést kérek. Az öncélű önismeret célja önmagam megsimerése. Sokan ezért foglalkoznak önismerettel. Ahogy Ön is olvashatja, különbséget teszek e között és a keresztyén értelemben vett önismeret között. A kettő nem egy és ugyanaz, ahogy fentebb is írtam.

 

Tisztelettel: Szakács GergelyBejelentkezés után Te is hozzászólhatsz!

BEJELENTKEZÉS  REGISZTRÁCIÓ

További cikkek:
2020. november 27., péntek,
Virgil napja van.
Tartalom
Vezércikk

Bölcsföldi András
Szörnyű fegyver
„Mindennapi vétkeinket bocsásd meg nekünk…”

Gondolkorzó

Koczor Tamás
Gyónás nélküli egyház?
Közösségi vagy egyéni, kabinos vagy szabad…

Felszín

Dobóczky László
Fekete nap
Szembesülés önmagammal

Horváth Zsuzsanna
Pár-beszéd
Végigjárni a történetet

Magasság

Miklya Zsolt
„Ó, irgalmatlan Bárd!”
A megbocsátásról – Jorge Luis Borges, Gergely Ágnes és Arany János nyomán

Mélység

Pete Violetta
Egek ura, a föld száműzöttje
„Szeretném, ha szeretnének…

Nagy Zsuzsanna
Egy tömeggyilkos egyedfejlődése
Beszélnünk kell Kevinről

Szakács Gergely
Merülés
Mersz-e a mélységeidbe nézni?

Teljesség

Tóth Sára
Jóvá lehet-e tenni a jóvátehetetlent?
Feltétel nélkül?

Üzenet

Székely Tamás
Valóban van bocsánat?
Adós rabszolga és úr egy személyben

Áthallások

B. Tóth Klára
Bocsánat vagy bocsika?
Biblia, művészettörténet és a medvebocs

Bradák Soma
Szabadon bocsát
Az emberi tragikum zenébe öntve

Miklya Luzsányi Mónika
Ébredj már fel!
Egy sorozat a megbomló elme határán, harcban a feloldozásért

Riport

Kojsza Péter
Kegyelem, amely kiemel a mélységből
Az alvilágtól Istenig

Kitekintés

Miklya Luzsányi Mónika
Munka nélkül
Létszám- és önbecsülés-leépítés

Látogatóink száma a mai napon: 3614
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 48009914

Copyright © 2009 Közös(s)Ég Magazin, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat