Nyomtat Elküld Olvasási nézet

ÉNEKEK /szöveg+akord/

a1.
Add a kezed

H7 E A E
1. Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak
A E H7
zengjünk az Úrnak allelúját.
E A E
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak
A E H7 E E7
zengjünk az Úrnak allelúját.

A E H7 E
Refr. Allelúja (4x)

2. Kitárt karokkal mindenki áldja
mindenki áldja az Élet Urát!
Ujjongó szívvel mondjunk az Úrnak
mondjunk az Úrnak allelúját.

Refr. Allelúja 4x


a18.
Áldjad én lelkem

hm fism hm fism
1. Áldjad én lelkem az Urat!
hm fism D em7 Fis7
Áldjad én lelkem az Urat!
hm fism G6 A6 D
Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem,
hm fism hm fism
Áldjad én lelkem az Urat!

2. Zengj allelúját az Úrnak!

3. Dícsérjük együtt az Urat!

4. Áldjad én bensôm az Urat!

a17.
Áldásoddal megyünk

D G em A
1. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el
D G em A
Néked énekelünk boldog éneket.

fism G fism G
Refr. Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk,
fism G A
ôrizd életünk minden nap!

2. Mindennap dicsérünk, Téged jó Uram,
Néked énekelünk, vígan, boldogan.

Refr. Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk,
ôrizd életünk minden nap!
a19.
Áldjátok az Urat

em am
3. Áldjátok az Urat,
am em
áldjátok szent nevét,
em D
kik házában laktok napról-napra
D hm em
dicsérjétek szüntelenül.

em am
2. Tárjátok kezeitek
am em
az élô Isten felé!
D em
Áldjon meg téged Sionból az Úr
D hm em
ragyogtassa arcát reád!

a61.
Ez az a nap

D / A7
||: Ez az a nap, ez az a nap,
A/D A/D
mit az Úr szerzett, mit az Úr szerzett. :||
G D
||: Örvendjünk, vígadjunk e napon :||
A7 D
mert ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett.

||: Jézus az Úr, Jézus az Úr
akit szolgálunk, akit szolgálunk. :||
||: Szolgáljuk hûséggel szent nevét, :||
mert Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk.

E
||: Eljön az Úr, eljön az Úr,
H7
akit úgy várunk, akit úgy várunk. :||
A E
||: Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már. :||
E H7 E
Jöjj el Uram, jöjj el Uram, jöjj el Úr Jézus.

a95.
Indulj meg te Föld

am dm
Indulj meg te Föld
G C
az Úr orcája elôtt
am dm
Jákobnak és Izraelnek
E7 am
Istene elôtt.


a96.
Isten báránya (em)

em D
||: Isten báránya, Te elveszed
C em
a világ bûneit!
A C em A C em
Irgalmazz, irgalmazz nekünk! :||

em D
Isten báránya, Te elveszed
C em
a világ bûneit!
A C em
Adj nekünk, adj nekünk békét!

a119.
Jól vigyázz

D A
1. Jól vigyázz kicsi kéz mit teszel!
A7 D
Jól vigyázz kicsi kéz mit teszel!
G D
Mert a te jó Atyád a mennybôl néz le rád.
A D
Jól vigyázz kicsi kéz mit teszel.

2. Jól vigyázz kicsi láb hova lépsz! ...

3. Jól vigyázz kicsi szív mit hiszel! ...

4. Jól vigyázz kicsi szem mit lesel! ...

5. Jól vigyázz kicsi fül mit fülelsz! ...

6. Jól vigyázz kicsi száj mit beszélsz! ...

7. Jól vigyázz kicsi Én nagy ne légy! ...

8. Jól vigyázz te nagy Én, kicsi légy! ...


a214.
Székely himnusz

1. Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer gyôzelemre néped
Csaba királyfi csillag ösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj százszor elborítja
Na hagyd elveszni Erdélyt Istenünk.

2. Ameddig élünk magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha.
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján,
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha.
Keserves múltunk évezredes balsors,
Tatár, s török dúlt, labanc rabigált.
Jussunk e honban Magyar-Székely földön
Szabad hazában élni boldogan.

a137.
Köszönöm Jézus

C (am,F) C7
1. Köszönöm Jézus, Köszönöm Jézus,
F(C) (G) C
Köszönöm Uram, hogy szeretsz engem.

2. A Golgotára ment és meghalt értem.

3. A harmadik napon Ô feltámadott.

4. Oh hallelúja, óh hallelúja.

a153.
Menjetek be kapuin

am
||: Menjetek be kapuin hálaadással,
G am
tornácain át dícséretekkel. :||

am G am
||: Mert jó az Úr, örökké való kegyelme
G am
és hûsége megmarad mindörökre. :||


a159.
Mi Atyánk

G D
Mi Atyánk, Isten, aki vagy a mennyekben,
am D G
szenteltessék meg a Te neved,
C D hm em
jöjjön el országod, hozzánk, a földre,
am D G
s a Te akaratod legyen meg.

G D
Minden napon add meg kenyerünket,
am D G
és bocsásd meg vétkeinket,
C D hm em
mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel,
am D G
s a gonosztól szabadíts meg!

G D
Mert Tiéd az ország, Tiéd a hatalom,
am D G G7
s a dicsôség most és örökké,
C D hm em
mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel,
am D G
ahogyan a tenger vizekkel.
a173.
Naphimnusz

C
Refr. Minden mi él, csak Téged hirdet,
am
Minden dícsér, mert mind a mûved.
dm
Azzal, hogy él, ezt zengi néked:
G
Dícsérlek én, dícsérlek Téged.

1. Dícsér az ég: Nap, Hold és csillagok.
Fény és sötét, napéj és hajnalok.
Dícsér a szél, felhô és hóvihar.
A víz, s a tûz megannyi tiszta dallal.

Refr.

2. Dícsér a föld, dícséri szent neved.
Mint jó anyánk táplál, ad eledelt.
Virág, gyümölcs, zöld fû, fa, hegyvidék.
Tó és folyó, síkság és büszke bérc.

Refr.

3. A nagyvilág létével énekel,
Szavunkra vár, hogy hangja dal legyen.
Zúgjuk tehát ég és föld énekét.
Zengjük velük, nagy Isten áldott légy.

a211.
Szeretet áradjon

D G em A
1. Szeretet áradjon köztünk
A7 D Fis hm
Szeretet gyúljon bennünk.
G em A
Szeretet töltsön el minket
A7 D D7
Add ezt nekünk Urunk.

G em A
2. Hadd legyünk testvéri szívvel
D Fis hm
Mindnyájan egyek Benned.
G em A A7
Lobbantsa lángra szívünket
D
szereteted.
a224.
Te vagy az út

E/F/G H7/C7/D7 A/B/C E/F/G
Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet,
H7/C7/D7 A/B/C E/F/G
hozzád megyek, áldom neved, általad élek.
/gism/am
A/B/C fism H/C/D gism/am/hm
||: Megszabadítottál, kenyeret, bort adtál,
cism/dm/em H7/C7/D7 E/F/G
tested és véred táplál, hûséged éltet.
C7 F/ D7 G
Allelúja. :||


a221.


Teremts bennem tiszta szívet

G D C G
||:Teremts bennem tiszta szívet, ó, Uram!
em D G
Az erôs lelket újítsd meg bennem! :||

am D G em
Ne vess el engem a Te orcád elôl,
am D G
szentlelked ne vond meg tôlem,
am D G em
támogass az engedelmesség lelkével,
am D G
szabadításod örömét add nekem!


a234.
Tüzed Uram Jézus

am C dm am
1. Tüzed Uram Jézus, szítsd a szívemben,
dm am E am
lángja lobogjon elevenebben.
am C dm am
Ami vagyok és mind, ami az enyém
dm am E am
tartsd a kezedben, igazi helyén.

am F G C
Refr. Életem útja, örök örömem,
am F G C
fény a sötétben, csak Te vagy nekem.
dm am dm am
Hallod imám és bármi fenyeget,
dm am E am
nem hagy el engem, tart a Te kezed.

2. Szorongat a sátán, de Te velem vagy,
hû szabadítóm, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén
lényed a csillag, sugarad a fény.

3. Jön az örök nap már, közeledik Ö,
mennyei honba hazavinni jô.
Röpke pillanat, míg tart a keserû,
Jézus eléd jön, s örök a derû.


a233.
Totus tuus

em H7 G am C H7 G D em

em H7
1. Én Uram, én Istenem,
G am
Vedd el tôlem mindenem,
C em
ami gátol Feléd!

2. Én Uram, én Istenen,
Add meg nékem mindenem,
ami segít Feléd!

em H7
3. ||: Én Uram, én Istenem,
G am
Fogadd el az életem,
C D7 G (H7)
hadd legyek egészen a Tiéd! :||

em H7 G D am em


a237.
Uram, irgalmazz (dm)

dm gm C F
Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz!
dm gm C F
Krisztus, kegyelmezz. Krisztus, kegyelmezz!
dm gm A dm
Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz!

a239.
Az Úr jósága

D A D G D
||: Az Úr jósága, hogy még élünk a Földön,
D A D G A4 A
mert az ô irgalma soha véget nem ér.
G A fism hm
Ujjá éled reggelre, minden reggelre,
G DAD D7
Nagy a Te hûséged ó, Uram,
G D A D
nagy a Te hûséged. :||Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. november 25., csütörtök

  A Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora 45 éves korában tért haza Teremtő Urához.
 • 2021. november 25., csütörtök

  Megalakult az első gyülekezetgondozó központ Szigetváron. A tizennégy környékbeli település reformátusainak pásztorlására önként jelentkezett egy fiat...
 • 2021. november 24., szerda

  Udvardi Erzsébetnek a képei belső elhívását közvetítik számunkra, amelynek gyökere hitéből ered – hangzott el a Bibliamúzeum és a Ferencvárosi Helytör...
 • 2021. november 23., kedd

  Mérföldkőhöz érkezett a Lelki éhség konferenciasorozat, a protestáns kegyesség útján járók spirituális és szakmai műhelye. Az elmúlt három év gyümölcs...
 • 2021. november 23., kedd

  Kora reggelenként az Arany muzsikás kalendáriumra ébredhetünk, vasárnaponként pedig családi koncertekbe és misztériumjátékba kapcsolódhatunk be a Hold...
 • 2021. november 22., hétfő

  Könyvbemutató és konferencia.  A Lelki éhség kötet az eddigi konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe...
 • 2021. november 21., vasárnap

  A bölcsőtől a sírig kíséri az egyház az embert, az élet nagy pillanatairól pedig dokumentáció is készül. Ennek köszönhetően akár évszázadokra visszame...
 • 2021. november 19., péntek

  Emléktáblát avattak a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség egykori székhelyénél – azoknak a szellemi örökségéről megemlékezve, akik 1921 és 1949 k...
 • 2021. november 18., csütörtök

  Döbrőssy Lajos rákkutató professzorral az idén száz éve alapított Soli Deo Gloria Református Diákszövetség történetéről és szellemi örökségéről beszél...
 • 2021. november 17., szerda

  Tizenöt éves beszélgetések lenyomata a könyv, amelyben a keresztyén családpasztoráció, a teológia, az orvostudomány és a családterápia szempontjai fol...