Nyomtat Elküld Olvasási nézet

HÁLAADÁS a parókia nagytermének felújításáért 2015. 07.09.

A jelenlegi parókia épületét 1913-ban Népiskola céljaira építette a FILADELFIA DIAKONISSZA EGYLET Biberauer Richárd, az Egylet és a Bethesda kórház igazgató lelkésze támogatásával.

Biberauer Richárd volt a Pestújhelyi Református Egyház első lelkipásztora, aki hűségesen és áldásosan pásztorolta a gyülekezetet. Az Ő javaslatára 1913-1928-ig az istentiszteleteket ez épületben, a Filadelfia Egylet pestújhelyi népiskolájában tartották

 

 

 

Beszámoló a parókia nagytermének felújításáról

Trencsényi László lelkipásztor idézett egy aktuális részletet Biberauer Richárd ref. lelkipásztornak a Filadelfia Egylet pestújhelyi népiskolájának felavatásán, 1913. december 15-én elhangzott beszédéből:

„Ez építkezéssel egy újabb súlyos kötelezettséget vállaltunk magunkra. De mi bíztunk Istenben, hogy most sem hagy megszégyenülni. Hiszen a tények egész sorozata bizonyítja, hogy Ő hatalmasan munkálkodik ma is, és hogy anyagiakban is mennyire megsegített minket. Kell, hogy ezt e helyen is és ez ünnepi órában Isten dicsőségére elmondjam. De még azért is szóvá kell ezt tennem, mert ebben a számító világban, korunk sok testi-lelki nyomorúsága, bűne, cinizmusa folytán már igen sok lélek elfáradt, Istenbe vetett hitét, egy jobb jövő reménységét és azzal együtt minden egészséges ideálizmusát elveszítette.

De hogy a mai kor embere érdemesnek tartsa Istenbe vetni hitét, bizodalmát, ne mulasszuk el sohasem felhívni mások figyelmét Istennek, napjainkban, szemünk láttára végzett munkájára, kegyelmi tényeire is. Egyedül ez a bizonyságtétel alkalmas arra, hogy az elfáradt, csalódott, elkeseredett lélekben új reményt ébresszen, a lelket meggyógyítsa, felüdítse, megerősítse és képessé tegye arra, hogy menten minden önérdektől, örömmel és szeretettel dolgozzék azért az egyházért, amelynek tagja.  Ezennel most már átadjuk épületünket igazi rendeltetésének, a tiszta evangéliumtól áthatott komoly lelki munkának. Íme, megtaláltuk a legfőbb kincset, újabb lehetőséget és alkalmat a Krisztus országáért való komoly munkálkodásra e helyen."

 

A lelkipásztor elmondta, hogy elődeinkhez csatlakozva minket is Isten iránti hálára indít, hogy 102 év után megújulhatott a parókián a 60 m2-es nagyterem a XV. Ker. Önkormányzattól kapott támogatásból, és az egyházközség e célra gyűjtött külön adományából.

A lelkipásztor köszönetet mondott elsősorban Nagy Sándor gondnok úrnak azért az önzetlen segítségért, ahogy a felújítási munkálatok súlyát hűségesen, végig a vállán hordozta, és azoknak, akik támogatták és szívükön hordozták az építkezést.

Hálás a szívünk, hogy egyházközségben az Úr kegyelméből egy újabb nagy lépést tehettünk előre, ahogy ennek az elhanyagolt, eddig csupán raktárként használt lakrésznek a felújítása, lakhatóvá tétele megvalósulhatott.

Áldott legyen az Úr neve mindenért!

Most is elmondhatjuk hitvalló elődeinkkel:

LAUS VIVENTI DEO, azaz dicsőség az élő Istennek!

 

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.

Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.

Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek.

De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget."

Zsoltár 127, 1-2

 

Budapest, Pestújhely 2015. július 9.

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 59, összesen: 299864

 • 2019. november 21., csütörtök

  Milyen választ adunk Istennek, ha ő maga teszi fel ezt a sokszor hallott kérdést? Nem bántóan, hanem azért, hogy kimozdítson, felrázzon, szembesítsen.
 • 2019. november 20., szerda

  Hogyan viszonyuljunk hívő emberként a politikai keresztyénséghez? Miért nem vesznek részt a pártpolitizálásban evangéliumi keresztyének? Miért aggaszt...
 • 2019. november 19., kedd

  Tényleg lemegy a nap a mi haragunk nélkül?
 • 2019. november 18., hétfő

  Gyakran a túl nagy elvárásokkal kezdődik az egész, majd megindokoljuk magunknak, miért nem gond ez, utána viszont csőstül jön a baj. Nincs azonban oly...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Hajlamosak vagyunk a rutinokhoz való ragaszkodásra, még akkor is, ha állandóan panaszkodunk helyzetünk sivárságára. Tomka János és Bőgel György a régi...
 • 2019. november 17., vasárnap

  Vasárnap délután. A tárgyak nem néznek össze, a vizespohár nem csendül magától. Minden áll és néz. Mire vár? Valami azt nyikorogja, változom. Átmenőbe...
 • 2019. november 14., csütörtök

  „Már nem fogok ott ólálkodni körülöttük. Nem fogom várni a lehulló morzsákat. Nem fájdíthatom a szívem azzal, hogy nézem őket és sóvárgok. Belefáradta...
 • 2019. november 14., csütörtök

  A vidékfejlesztés, a felzárkóztatás és a teremtésvédelem elválaszthatatlanok egymástól, és a hátránykompenzáció mellett a kapcsolati hálózatok megújul...
 • 2019. november 12., kedd

  „Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ha valaki nem tudja, milyen irányba induljon el, ne jelentkezzen mindenképpen egyetemre. Lazítani kell a dobozokban...
 • 2019. november 12., kedd

  A Budapest-Déli Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Budapest-Pestlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség lelkészi állására.