Nyomtat Elküld Olvasási nézet

HÁLAADÁS a parókia nagytermének felújításáért 2015. 07.09.

A jelenlegi parókia épületét 1913-ban Népiskola céljaira építette a FILADELFIA DIAKONISSZA EGYLET Biberauer Richárd, az Egylet és a Bethesda kórház igazgató lelkésze támogatásával.

Biberauer Richárd volt a Pestújhelyi Református Egyház első lelkipásztora, aki hűségesen és áldásosan pásztorolta a gyülekezetet. Az Ő javaslatára 1913-1928-ig az istentiszteleteket ez épületben, a Filadelfia Egylet pestújhelyi népiskolájában tartották

 

 

 

Beszámoló a parókia nagytermének felújításáról

Trencsényi László lelkipásztor idézett egy aktuális részletet Biberauer Richárd ref. lelkipásztornak a Filadelfia Egylet pestújhelyi népiskolájának felavatásán, 1913. december 15-én elhangzott beszédéből:

„Ez építkezéssel egy újabb súlyos kötelezettséget vállaltunk magunkra. De mi bíztunk Istenben, hogy most sem hagy megszégyenülni. Hiszen a tények egész sorozata bizonyítja, hogy Ő hatalmasan munkálkodik ma is, és hogy anyagiakban is mennyire megsegített minket. Kell, hogy ezt e helyen is és ez ünnepi órában Isten dicsőségére elmondjam. De még azért is szóvá kell ezt tennem, mert ebben a számító világban, korunk sok testi-lelki nyomorúsága, bűne, cinizmusa folytán már igen sok lélek elfáradt, Istenbe vetett hitét, egy jobb jövő reménységét és azzal együtt minden egészséges ideálizmusát elveszítette.

De hogy a mai kor embere érdemesnek tartsa Istenbe vetni hitét, bizodalmát, ne mulasszuk el sohasem felhívni mások figyelmét Istennek, napjainkban, szemünk láttára végzett munkájára, kegyelmi tényeire is. Egyedül ez a bizonyságtétel alkalmas arra, hogy az elfáradt, csalódott, elkeseredett lélekben új reményt ébresszen, a lelket meggyógyítsa, felüdítse, megerősítse és képessé tegye arra, hogy menten minden önérdektől, örömmel és szeretettel dolgozzék azért az egyházért, amelynek tagja.  Ezennel most már átadjuk épületünket igazi rendeltetésének, a tiszta evangéliumtól áthatott komoly lelki munkának. Íme, megtaláltuk a legfőbb kincset, újabb lehetőséget és alkalmat a Krisztus országáért való komoly munkálkodásra e helyen."

 

A lelkipásztor elmondta, hogy elődeinkhez csatlakozva minket is Isten iránti hálára indít, hogy 102 év után megújulhatott a parókián a 60 m2-es nagyterem a XV. Ker. Önkormányzattól kapott támogatásból, és az egyházközség e célra gyűjtött külön adományából.

A lelkipásztor köszönetet mondott elsősorban Nagy Sándor gondnok úrnak azért az önzetlen segítségért, ahogy a felújítási munkálatok súlyát hűségesen, végig a vállán hordozta, és azoknak, akik támogatták és szívükön hordozták az építkezést.

Hálás a szívünk, hogy egyházközségben az Úr kegyelméből egy újabb nagy lépést tehettünk előre, ahogy ennek az elhanyagolt, eddig csupán raktárként használt lakrésznek a felújítása, lakhatóvá tétele megvalósulhatott.

Áldott legyen az Úr neve mindenért!

Most is elmondhatjuk hitvalló elődeinkkel:

LAUS VIVENTI DEO, azaz dicsőség az élő Istennek!

 

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.

Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.

Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek.

De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget."

Zsoltár 127, 1-2

 

Budapest, Pestújhely 2015. július 9.

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 20, összesen: 357500

 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...
 • 2021. június 13., vasárnap

  A zárkózottságból nem könnyű nyitni, de ennél is nehezebb meghatározni, hogyan folytatódik az élet azok számára, akik egyébként sem látnak előre – egy...
 • 2021. június 10., csütörtök

  Körkép az idei nyáron várható, nagyobb református rendezvényekről, Balatonfenyvestől Debrecenig, Taliándörögdtől Balatonszárszóig.