2022. november 30., szerda - Barcza Attila Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Körlevél 2022/2

Körlevél 2022/2

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik."

 

Celldömölki Református Egyházközség

9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 2.                                Tel.: +36 30/630-91-31

Bankszámlaszám: 11747044-20003919

KÖRLEVÉL

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7, 7-8)

Kedves Testvéreink!

Isten a gyülekezet gondviselője. Minden gyülekezeti tagot szívesen megajándékoz Önmagával, szertetettel, hittel, kegyelemmel, igazsággal, élettel, anyagi eszközökkel. Mit kér tőlünk? Önként vállalt hűséget, hogy csak Őt imádjuk és azt, hogy Tőle kérjünk! Ezért imádkozunk. Imádjuk az Urat és kérjük, hogy tartsa meg a gyülekezetét e világon az örökkévaló életre! Kérjük az Urat, hogy indítsa önzetlen szolgálatvégzésre a gyülekezet tagjait, a gyengélkedők felkarolása és az egész közösség megerősítése végett!

Hálásan köszönjük Istennek, hogy mindeddig megtartott bennünket és a gyülekezetben az igehirdetés, a hitvallástétel, a tanítás, a sákramentumokkal erősítés, az ima- és szeretetszolgálat életfunkciói működnek! Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy gyülekezetünkben 5 helyszínen tartunk rendszeresen istentiszteleteket, Celldömölkön gyermekfoglalkozással együtt, illetve hétközben hetente egyszer Bibliaórát. 3 hitoktató 7 iskolában és 1 óvodában végzi a hitoktatást, valamint a konfirmációi felkészítést. A 2022. évben részt vettünk az ökumenikus imahét alkalmain sok helyszínen, lelkészbeiktatás volt március 12-én, gyülekezeti kirándulás 2 ízben történt( Jeli arborétum és Sopron), két alkalommal volt konfirmáció, gyereknapot és tábort tartottunk az adorjánházaiakkal közösen, a szőlőhegyi istentisztelet gyülekezeti napként került megrendezésre az istentiszteleti központunkban és még egyházmegyei közgyűlésnek is helyet biztosítottunk templomunkban. Nov. 22-én 17 órakor hitmélyítő alkalmat, nov. 27-én 10 órakor zeneiskolai hangversenyt és vásármegnyitót, dec. 17-én 10 órakor gyermekdélelőttöt, dec. 31-én gyülekezeti óévet szeretnénk megrendezni.

Kérjük az Urat, hogy inspirálja hálaáldozatra a jólelkű adakozókat, hogy gazdasági helyzetünk rendezett lehessen és feladataink ellátását továbbra is végezhessük!

Megvizsgáltuk az elmúlt 5 év adatait és azt láttuk, hogy 2017-2021-ig az adott költségvetési évek kiadásai meghaladták a bevételeket. Ezért takarékos gazdálkodás mellett is szükség van az adakozás fokozására!

Értesítjük Önöket, hogy a gyülekezet bevételeit az egyházfenntartói járulékok, a perselypénzek, az adományok és az esetleges támogatások képezik. Mindezek együttesen 2021-ben 4,270,002 Ft-ot tettek ki. Kiadási oldalon a lelkész helyi javadalma korpótlékkal együtt összesen havi nettó 126,140 Ft, plusz nyugdíjjárulék 36%, fűtés, világítás, közüzemi költségek, telefon, posta, közlekedés, hivatali berendezések karbantartása, épületek (templom, gyülekezeti ház, parókia) karbantartása, felújítása, fenntartása, ingatlanbiztosítás, közalap, adományok, segélyek, szeretetvendégségek, illetve a szeretetszolgálat tételei szerepelnek. 2021-ben mindösszesen a kiadás 5,235,421 Ft-nyi összegre rúgott.

2022-re a lelkészlakás energetikai rendszerének felújítása, korszerűsítése halaszthatatlanná vált. A 30 éve üzemelő gázkazán gazdaságtalan működésű és hamarosan cserére szorulna. A presbitérium -szakemberek bevonásával, illetve a lehetőségek mérlegelésével- úgy döntött, hogy vízteres cserépkályhát építtet a meglévő központi fűtés csőrendszerére történő rákötéssel. Ez a beruházás 2,075,000 Ft-ba kerül és várhatóan márciusban valósul meg.

Tisztelettel kérjük, hogy ezt az energetikai befektetést minden egyháztag minimum 5000 Ft céladománnyal támogatni szíveskedjen!

Kérjük, hogy minden keresettel rendelkező egyháztag fizesse be az egyházfenntartói járulékot, ami ajánlottan a fizetés 1%-a, de minimum összege havi 750Ft (egy évre 12*750=9000 Ft)!

A céladományt és a járulékot befizethetik személyesen a gyülekezetben, Balogh Lászlóné pénztárosnál (95/420-626), csekken, vagy a 11747044-20003919-es számlaszámra átutalva!

Életükre és szolgálatukra Isten áldását és békességét kérjük!

 

Celldömölk, 2022. 11. 14.

Szeretettel:

Kemendi Judit   főgondnok

Major Lehel lelkész

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 38, összesen: 450708

 • 2023. január 29., vasárnap

  A Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Ambulanciája fennállásának tizedik évfordulóján a művészet eszközeivel szeretné megfoghatóbbá tenni számunkra ...
 • 2023. január 26., csütörtök

  Úgy érdemes élni, ha kicsit jobb állapotban hagyjuk magunk mögött a világot, mint ahogy találtuk – a cserkészet alapítójának üzenetét Szabó Már...
 • 2023. január 25., szerda

  A Lelki éhség 7.0 konferencia szeretne minél több oldalról közelíteni a lelkészi lét felé, ezért hív párbeszédbe lelkészeket és nem lelkészeket.
 • 2023. január 24., kedd

  A Parókia portál szerkesztőségvezetője, Füle Tamás képeiből rendezi idei első időszaki kiállítását a budapesti Bibliamúzeum. A február 2-án nyíló tárl...
 • 2023. január 23., hétfő

  Megemlékezést tartottak a budapesti Ráday Ház udvarán a négy évvel ezelőtti tragikus tűzeset évfordulóján.
 • 2023. január 21., szombat

  A Himnusz születésének kétszázadik évfordulóján az az igazi kérdés, hogy hogyan szeretnénk majd megünnepelni a háromszázadik és a négyszázadik évfordu...
 • 2023. január 19., csütörtök

  Oikumene az ókorban a kulturált népek gyűjtőneve volt. Sokat lehet töprengeni azon, hogy mit is jelent ez a tulajdonság: kulturált.
 • 2023. január 19., csütörtök

  Gyülekezetek, civil és egyházi szervezetek számára nyújtanak segítséget a tudatos pénzügyi tervezésben és az energiahatékonyság növelésében önkéntes v...
 • 2023. január 16., hétfő

  Párhuzamos olvasásra ajánljuk Jób könyvét és Bogárdi Szabó István Megfordította sorsát című prédikációs kötetét. Írásunk személyes reflexió a kettős o...
 • 2023. január 15., vasárnap

  Milyen lelkész szeretnék lenni? Akarok mindenre egzakt válaszokat adni? Vágyom arra, hogy mindenki féljen tőlem, és ne vitatkozzanak velem? Szeretném...