Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Kolozsnéma

Történelmi visszatekintő - Kolozsnéma

Az élet viharaiban megfogyatkozva, tépve, szaggatva ám napjainkig megszakítás nélkül él a reformáció egyik végvára Kolozsnéma, mely az 1530-as évek elején anyaegyházként jött létre. Kolozsnéma reformációja Bálint pap igehirdetése által már az 1530-as évek elejére tehető. Ő Gönyűn, Enyingi Török Bálint birtokán hirdette Isten Igéjét , általa vertek gyökeret Kolozsnémán a reformáció tanai. A kolozsnémai református templom keletkezésére , eredetére nézve két elmélet áll fenn. A templom török mecset lett volna vagy katolikus kápolna volt. Sokkal valószínűbb azonban, hogy a templom a "Kolosfi családnak kastélyából épen maradt torony . " , melynek építési ideje Nagy Lajos korába az 1375-ik esztendőre esik. A Kolosfi kastély elpusztulása után annak helyén épült fel a templom, mely alatt a Kolosfiak sírboltja ma is meg található. A Kolosfiak sírboltjában egy Kardoss nevű református pap is nyugszik. A kolozsnémai református templomnak ma is fennálló napnyugat felőli félkör alakú része a református egyháznak Kolozsnémán való megalakulása óta református istentiszteleti célt szolgál.
1773-ban Hetényi János prédikátorsága idején gond gyötörte a híveket az egyház épületeinek "elromlása " miatt melyeknek javíthatósága érdekében sokáig hiába kérvényeztek a hatóságokhoz. Végre 1776. január 30-án a paplak javítására megkapták az engedélyt, de nem engedélyezték a templom kibővítését. A templom csak a vallásszabadság visszaállása utáni időben bővülhetett ki. Hetényi János prédikátorsága idején Talabér Boldizsár katolikus plébános irányítása alatt a megyebeli katolikusok erővel és tekintéllyel meg akarták fosztani a némai reformátusokat harangjuktól. A némai reformátusok a harangláb mellé őröket állítottak éjjel-nappal , ám az erőszak győzött. A harangot elvették. A némai reformátusok Győrbe a vármegyéhez mentek igazságért. A bíróság kényszerítette Talabér Boldizsárt a harang visszaadására. Borza Ferenc 1784-1794 szolgált Kolozsnémán , lelkészsége alatt teljesedett be a kolozsnémaiak régi vágya és törekvése, hogy a templomot megnagyobbíthassák. Szendrey Mihály idejében 1794-ben az előző évben megnagyobbított templomra egy fából való tornyot építettek, s a templom mellé egy kis porticus építtetett. Szilassy János 1798-1806 közt szolgált Kolozsnémán . Az egyházközség 1819-ben renoválta templomát, melyre a napnyugati végén egy ablakot is vágatott , hogy világosabb legyen . 1823-ban , mivel a férfiak helye a templomban kevésnek bizonyult a napnyugati részre karzatot állítottak. Ez által a templom végén vágott ablak világossága most már nem volt elegendő, a templom déli oldalán levő egy ablakot berakatva , helyette két nagyobbat készítettek.
Nt. Kőváry Albert 1837.április 27 - 1886.május 19-ig a kolozsnémai anyaegyházközség utolsó helyben lakó prédikátora volt. Szolgálata idején 1857.szeptember 1-én egy hatalmas tűzvész pusztította el az egyház összes épületét. Elégett a templom , a paplak , az iskola az, úrasztali edények , s a toronyban a két harang is. A gyülekezetet lesújtotta de nem törte össze a csapás. 1858. május 23-ára rendbe hozták a templomot. 1928-1929-ben végzett a kolozsnémai gyülekezet nagyobb renoválási munkát a templomon. Egyházközségünk gondnokai ekkor Kiss Kálmán , Domonkos István és Kopócs József voltak , lelkésze Nt. Kúr Géza. 1922-ben a I. világháborúba elvitt harangok helyett újakat öntettek, s ekkor tatarozták a templom belsejét is . 1951-52-ben Nt. Mikes László lelkészsége idején került sor a templom következő belső tatarozására . 1976-ban meghalt a gyülekezet addigi beszolgáló lelkésze, Nt. Mikes László. Ettől kezdve mintegy tíz esztendőn át az alábbi lelkészek szolgálták be a gyülekezetet: Nt. Szabó Károly, Nt. Mikula László, Nt. Páll Bertalan. 1986-tól 2000.-ig Nt. Göőz Bertalan volt a gyülekezet beszolgáló lelkipásztora. Sajnos, az említettek közül már csak Nt. Páll Bertalan van az élők sorában, a többi volt beszolgáló lelkészünktől 2 évtized alatt el kellett búcsúznunk, eltávoztak az örökkévalóság honába. 2000. június 1-i hatállyal a Zsinati Elnökség kihelyezi Csicsóra és Kolozsnémára Nt. Lévai Attila lelkipásztort, aki azóta szolgája be mindmáig református gyülekezetünket. A kolozsnémai leányegyházközség jelenlegi gondnokai Balázs Kálmán és Süll Ferenc, a presbitérium 8 főből áll. Az egyházközség 2002-2004 között külsőleg teljesen felújította templomát, a belső felújítási munkákat pedig a közeljövőben akarják befejezni. Istentiszteleteket vasárnap, és kéthetente keddenként tartunk. Van felnőtt bibliaóra, és kétheti rendszerességgel igaszolgálati alkalmat tartunk a helyi nyugdíjas otthonban is.

Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. február 20., szerda

  Akár kezdő, haladó vagy elöljáró valaki az ifjúsági szolgálatban, az Ifivezető Képző elfogadó, szeretetteljes légkörével, profi szervezőstábjával és m...
 • 2019. február 19., kedd

  Mi mit tettünk azért, hogy a Szentírás minél több nyelven elérhető legyen? És mit tehetnénk még? A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének jubileumi ünn...
 • 2019. február 18., hétfő

  Tökéletes, szégyen nélküli kapcsolat, amelyben őszintén az lehetek, aki valójában vagyok. Istentől jött bensőségesség, amely szemérmességet feltételez...
 • 2019. február 18., hétfő

  Idén is lesznek lelkészi csendeshetek Tahiban és a Kecskemét melletti Emmaus Házban. Végh Tamás lelkipásztor felhívása.
 • 2019. február 17., vasárnap

  Ahogy a szervezetünknek szüksége van vitaminokra és nyomelemekre, úgy a házastársi kapcsolatnak is vannak létfontosságú éltető elemei. Az egyik ezek k...
 • 2019. február 14., csütörtök

  Egymás megismerése nem ér véget a házassággal, akkor kezdődik csak igazán. Három házaspár osztotta meg velünk ezzel kapcsolatos tapasztalatait a házas...
 • 2019. február 13., szerda

  Mikor a kedves és én is öregszem. Vajon kizuhanunk az időből? Debreczeni Tibor naplója lyukas félórákból, amikor az íráshoz „éppen szivárgott a kedv”.
 • 2019. február 13., szerda

  „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket." (Jel 1,3)
 • 2019. február 12., kedd

  „Amelyik kapcsolat nem jut el addig a pontig, hogy akár válás is lehetne, az még nem is kezdődött el” – vallja Záborszky Zsófia pszichológus. A kisgye...
 • 2019. február 11., hétfő

  Tizennyolc évig imádkozott alkoholbeteg férje gyógyulásáért, majd egy nap válaszút elé állította: vagy a család, vagy az ital. Egy óra gondolkodás utá...