2020. december 15., kedd - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom

Elkészült a Zsidókhoz írt levél harmadik bizonyságtétele. Lelkünk épülésére olvassuk, és gondolkozzunk el rajta. Erősödjünk meg hitünkben, ahogy hithőseink erre példát adtak.

(Deák Zoltán)

Bibliaóra - 2020. december 16.

 

Textus: Zsid. 11,1-7.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

A hit és példaképei a világ teremtése óta

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.

Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.

Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.

Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy Ő van; és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.

Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.

Kedves Testvéreim! Végig olvasva a mai igeszakaszt, és még a holnapit is, olyan bibliai személyekről olvasunk, akik példák lehettek a zsidókhoz írt levél olvasói számára. De ha belemélyedünk az Igébe, azt is megláttatja a Szentlélek, hogy itt még ennél is többről van szó. A mai embernek éppen ilyen példákra lenne szüksége a hit tekintetében. Adventi csendességünkben jól gondoljuk át Isten üzenetét, és várakozásunkban legyen segítségünkre az Ige tanítása.

1.A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom....! Klasszikus megfogalmazás. Tudjuk, hogy nagyon sokféle hit létezik. A hiszékenységről nem is beszélve. Itt olyan meggyőződésről van szó, amely a Szentháromság Istenben való teljes bizonyosságot jelenti. A remélt dolgok nem délibábként lebegnek az ember előtt, hanem a hívő tudja, biztos benne, hogy ÉL AZ ÚR, és amit Ő kijelentett, az be fog teljesedni. Lehet tehát úgy élni, abban a hitben, hogy ami most még tükör által látott homály, egyszer színről-színre való látássá tesz a Mindenható.

Kedves Testvérek!  Jó régen, egy tinédzser fiú jött el hozzám lelki-beszélgetésre. Szeretne hinni,  -  mondta  -,   érdekli mindaz, ami az egyházban történik, imát is mond időnként (de csak úgy a levegőbe). Ésszel, kézzel fogható módon kereste a megoldást. A Zsid. 11,1-et olvastam fel: A hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés! (Károli). Hosszan elbeszélgettünk. Nem csodaeseményt, a föld megmozdulását kell várni, hogy hite legyen valakinek, hanem leborulni az Úr előtt, és megüresedve kérni az Ő munkáját. Akkor lehet a nemlátott dolgokról igazi meggyőződés. Fiatal barátom nem sok idő múlva mosolyogva mondta: Tudja már, hogy mi a hit!

2.Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt! Nagyon elgondolkoztató ez a mondat. Amikor Jézus itt járt a földön, a tanítványok látva és érezve saját gyengeségüket, kérték Urukat: Növeld hitünket! (Lukács 17,5.) Szükségük is volt rá, mert sokszor bizonytalankodtak, és Mesterüknek szomorúságot okoztak. Nem merték magukat teljes szívvel Jézusra bízni. A zsidókhoz írt levél olvasóit is ebben a hitben kellett megerősíteni, hogy a példákon keresztül egyre jobban merjenek ráhagyatkozni az élet Urára. Így lehet kedves az ember Isten előtt.

Testvérek! Igen, a hitből áldás fakad. A bénát azért gyógyította meg Jézus, mert látta barátai hitét. (Márk 2,5.) A kapernaumi százados szolgája azért nem halt meg, mert gazdájának nagy hite volt. (Máté 8,10.) A tizedik meggyógyított leprást úgy bocsátotta el az Úr, és lelkét is tisztába tette, hogy: Menj el, hited megtartott téged! (Luk. 17,19.) A hitből más áldás is fakad. Hit által hozunk áldozatot, és nem a magunk javára, hanem Isten dicsőségére. Ha eljön az idő, akkor hit által, kegyelemből fogad majd be az égi hon. Hit által ezért úgy éljünk, hogy kedvesek legyünk az Úr előtt. Ez nem érdemszerzés, hanem a hála gyümölcse. Igaz volt régen, igaz ma, és igaz lesz holnap: Ne félj, csak higgy! (Luk. 8,49.)

3.Hit által kapott kijelentést Noé...! Három példaképről tesz említést mai Igénk. Röviden említsük meg Ábelt, Énokot, és egy kicsit bővebben Noét. Ábel,  -  amíg Káin meg nem ölte,  -  hitből, szeretetből vitte az áldozatot Urának. Énok itt élt ebben a világban, de nem evilág rend szerint. Ő Istennel járt. Ezért Isten magához vette, mint Illést. Noé hitben való élete több szempontból is példaértékű. a./ A hit segítette őt a türelemmunka végzésében. b./ A bárkaépítéssel prédikációt tartott, hogy Isten szavát komolyan kell venni. c,/ Hűsége és kitartása megmentő cselekedet volt. Az övéi mind megmenekültek az özönvíztől.

Drága Testvéreim! Alkalmazzuk magunkra ezeknek a példaértékű embereknek az életvitelét. Ábel hívő szívvel vitte áldozatát az Úrnak. Milyen a mi hálaáldozatunk? Mennyit és mit merünk letenni az Úr asztalára? Mid van, amit nem kaptál? (I. Korintus 4,7.) Énok, a szentéletű ember! Ha megigazított Isten az Ő kegyelme által, mi a megszentelődés útján járunk? Mert ezen a téren nem lehet mindent Jézusra hagyni. Ezen a téren nekünk is van feladatunk! Azért segítséget kérni szabad! Noé példája is nagyon elgondolkoztató. Kitartóan tette azt, amivel megbízta Isten. Ha az Istentől kapott hit munkálkodik bennünk, mire vagyunk képesek? Vállaljuk azt, hogy maradinak, megszállottnak, bolondnak nézzenek, mert olyat teszünk, amit normális ember nem tesz? Elfogadjuk a kinevetést, kigúnyolást? Vagy a magatartásunk, életvitelünk tud prédikálni? Hívő életünk láttán elgondolkoznak mások, hogy miért vagyok én ilyen, miért csinálom ezt, vagy éppen miért nem csinálom? Példák vagyunk abban, hogy Jézust, a Szabadítót mutatjuk fel? Ezekre a kérdésekre adjunk választ Urunknak az adventi időnkben! Ugyanakkor kérjük a bocsánatot és a megerősítést. A nagyobb hitet!

Ajánlott ének: 42 zsoltár 1 és 7 versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

 

A fényképen az Őrbottyáni református szeretetotthonba szánt Csillaghegyi adomány átadása látható

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 66, összesen: 697779

 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...
 • 2021. július 27., kedd

  Több ezer résztvevőt, köztük rengeteg határon túlról érkezőt várnak a kedden kezdődött Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra Debrecenbe. A feszt...
 • 2021. július 26., hétfő

  Táncra perdülő latrok és az utca porában osztozó igazságkeresők között: vajon történhet-e igazi találkozás? A Művészetek Völgyéből jelentkezünk.
 • 2021. július 26., hétfő

  A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium és a Budapesti Református Cigány Szakkollégium egyaránt várja tehetséges, egyetemre vagy főisk...
 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...