2020. december 15., kedd - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom

Elkészült a Zsidókhoz írt levél harmadik bizonyságtétele. Lelkünk épülésére olvassuk, és gondolkozzunk el rajta. Erősödjünk meg hitünkben, ahogy hithőseink erre példát adtak.

(Deák Zoltán)

Bibliaóra - 2020. december 16.

 

Textus: Zsid. 11,1-7.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

A hit és példaképei a világ teremtése óta

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.

Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.

Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.

Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy Ő van; és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.

Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.

Kedves Testvéreim! Végig olvasva a mai igeszakaszt, és még a holnapit is, olyan bibliai személyekről olvasunk, akik példák lehettek a zsidókhoz írt levél olvasói számára. De ha belemélyedünk az Igébe, azt is megláttatja a Szentlélek, hogy itt még ennél is többről van szó. A mai embernek éppen ilyen példákra lenne szüksége a hit tekintetében. Adventi csendességünkben jól gondoljuk át Isten üzenetét, és várakozásunkban legyen segítségünkre az Ige tanítása.

1.A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom....! Klasszikus megfogalmazás. Tudjuk, hogy nagyon sokféle hit létezik. A hiszékenységről nem is beszélve. Itt olyan meggyőződésről van szó, amely a Szentháromság Istenben való teljes bizonyosságot jelenti. A remélt dolgok nem délibábként lebegnek az ember előtt, hanem a hívő tudja, biztos benne, hogy ÉL AZ ÚR, és amit Ő kijelentett, az be fog teljesedni. Lehet tehát úgy élni, abban a hitben, hogy ami most még tükör által látott homály, egyszer színről-színre való látássá tesz a Mindenható.

Kedves Testvérek!  Jó régen, egy tinédzser fiú jött el hozzám lelki-beszélgetésre. Szeretne hinni,  -  mondta  -,   érdekli mindaz, ami az egyházban történik, imát is mond időnként (de csak úgy a levegőbe). Ésszel, kézzel fogható módon kereste a megoldást. A Zsid. 11,1-et olvastam fel: A hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés! (Károli). Hosszan elbeszélgettünk. Nem csodaeseményt, a föld megmozdulását kell várni, hogy hite legyen valakinek, hanem leborulni az Úr előtt, és megüresedve kérni az Ő munkáját. Akkor lehet a nemlátott dolgokról igazi meggyőződés. Fiatal barátom nem sok idő múlva mosolyogva mondta: Tudja már, hogy mi a hit!

2.Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt! Nagyon elgondolkoztató ez a mondat. Amikor Jézus itt járt a földön, a tanítványok látva és érezve saját gyengeségüket, kérték Urukat: Növeld hitünket! (Lukács 17,5.) Szükségük is volt rá, mert sokszor bizonytalankodtak, és Mesterüknek szomorúságot okoztak. Nem merték magukat teljes szívvel Jézusra bízni. A zsidókhoz írt levél olvasóit is ebben a hitben kellett megerősíteni, hogy a példákon keresztül egyre jobban merjenek ráhagyatkozni az élet Urára. Így lehet kedves az ember Isten előtt.

Testvérek! Igen, a hitből áldás fakad. A bénát azért gyógyította meg Jézus, mert látta barátai hitét. (Márk 2,5.) A kapernaumi százados szolgája azért nem halt meg, mert gazdájának nagy hite volt. (Máté 8,10.) A tizedik meggyógyított leprást úgy bocsátotta el az Úr, és lelkét is tisztába tette, hogy: Menj el, hited megtartott téged! (Luk. 17,19.) A hitből más áldás is fakad. Hit által hozunk áldozatot, és nem a magunk javára, hanem Isten dicsőségére. Ha eljön az idő, akkor hit által, kegyelemből fogad majd be az égi hon. Hit által ezért úgy éljünk, hogy kedvesek legyünk az Úr előtt. Ez nem érdemszerzés, hanem a hála gyümölcse. Igaz volt régen, igaz ma, és igaz lesz holnap: Ne félj, csak higgy! (Luk. 8,49.)

3.Hit által kapott kijelentést Noé...! Három példaképről tesz említést mai Igénk. Röviden említsük meg Ábelt, Énokot, és egy kicsit bővebben Noét. Ábel,  -  amíg Káin meg nem ölte,  -  hitből, szeretetből vitte az áldozatot Urának. Énok itt élt ebben a világban, de nem evilág rend szerint. Ő Istennel járt. Ezért Isten magához vette, mint Illést. Noé hitben való élete több szempontból is példaértékű. a./ A hit segítette őt a türelemmunka végzésében. b./ A bárkaépítéssel prédikációt tartott, hogy Isten szavát komolyan kell venni. c,/ Hűsége és kitartása megmentő cselekedet volt. Az övéi mind megmenekültek az özönvíztől.

Drága Testvéreim! Alkalmazzuk magunkra ezeknek a példaértékű embereknek az életvitelét. Ábel hívő szívvel vitte áldozatát az Úrnak. Milyen a mi hálaáldozatunk? Mennyit és mit merünk letenni az Úr asztalára? Mid van, amit nem kaptál? (I. Korintus 4,7.) Énok, a szentéletű ember! Ha megigazított Isten az Ő kegyelme által, mi a megszentelődés útján járunk? Mert ezen a téren nem lehet mindent Jézusra hagyni. Ezen a téren nekünk is van feladatunk! Azért segítséget kérni szabad! Noé példája is nagyon elgondolkoztató. Kitartóan tette azt, amivel megbízta Isten. Ha az Istentől kapott hit munkálkodik bennünk, mire vagyunk képesek? Vállaljuk azt, hogy maradinak, megszállottnak, bolondnak nézzenek, mert olyat teszünk, amit normális ember nem tesz? Elfogadjuk a kinevetést, kigúnyolást? Vagy a magatartásunk, életvitelünk tud prédikálni? Hívő életünk láttán elgondolkoznak mások, hogy miért vagyok én ilyen, miért csinálom ezt, vagy éppen miért nem csinálom? Példák vagyunk abban, hogy Jézust, a Szabadítót mutatjuk fel? Ezekre a kérdésekre adjunk választ Urunknak az adventi időnkben! Ugyanakkor kérjük a bocsánatot és a megerősítést. A nagyobb hitet!

Ajánlott ének: 42 zsoltár 1 és 7 versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

 

A fényképen az Őrbottyáni református szeretetotthonba szánt Csillaghegyi adomány átadása látható

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 161, összesen: 654809

 • 2021. január 20., szerda

  Ha egy gyermek közeli hozzátartozója meghal, kamaszként, majd felnőttként is újra felélénkül a gyászfolyamat. A sorstársi közösség az érzelmek felváll...
 • 2021. január 19., kedd

  Milyen kihívások előtt állnak a frissen felszentelt református lelkipásztorok, és mire támaszkodhatnak a küzdelmeik során? Bogárdi Szabó Istvánnal bes...
 • 2021. január 18., hétfő

  Ritka történelmi dokumentum, amelynek üzenete bő hét évtized után sem vesztett érvényességéből.
 • 2021. január 18., hétfő

  A Szentírás megálljt parancsol, hogy rácsodálkozhassunk Isten megtartó szeretetére. Saját erőnkből csak az életünk kíméletlen végigrohanására jut, de ...
 • 2021. január 14., csütörtök

  Már lehet regisztrálni az Ifjúságépítők tavaszi ifivezető-képzésére. A kétnapos intenzív tréningen többek között a járvány ificsoportokra gyakorolt ha...
 • 2021. január 13., szerda

  Miközben egyre nagyobb az igény a személyes találkozásra, a lelkipásztorok folyamatosan keresik a legmegfelelőbb tartalmi és technikai megoldásokat az...
 • 2021. január 12., kedd

  Hogyan maradjunk lelkileg rugalmasok a stresszes helyzetekben? Pszichés ellenállóképességünk a Szentírás tükrében.
 • 2021. január 11., hétfő

  A Krisztus-hívők egységéért szervezett imahetet idén is megtartják a keresztyén felekezetek aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mellett.
 • 2021. január 10., vasárnap

  Felelős döntés beoltatni magunkat, vagy kísérleti alanyok vagyunk, akiknek még inkább „legyengülhet az immunrendszere” a járvány közepén? Kiknek és mi...
 • 2021. január 07., csütörtök

  Párbeszédben az Igével, a külvilággal és belső valónkkal – az Útitársak. Krisztussal januári számának írásait ajánljuk.