2021. március 03., szerda - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Én világosságul jöttem a világba

Szeretett Testvéreim!
Járjunk a Világossággal, mert Ő a mi életünk!
Táv-ölelés: Zoli (bácsi)
Deák Zoltán nyugdíjas lelkész magyarázata a Bibliaolvasó Kalauz szerinti, 2020. március 3-i újszövetségi igeszakaszról

Bibliaóra - 2021. március 3.

Textus. János ev. 12,44-50.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Aki hisz Jézusban, az Atyában hisz

Jézus felemelve a hangját ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki elítélje: az az Ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az Ő parancsolata örök élet. Amit tehát én beszélek, azt úgy beszélem, ahogyan az Atya mondta nekem!

Kedves Testvérek! Ebben a mai igeszakaszban Jézus „utolsó tanítását" olvashatjuk, -  János evangéliuma szerint,  -  melyben a sokasághoz, köztük ellenfeleihez  szólt. Ettől kezdve a tanítványait készítette fel arra a szolgálatra, melyet akkor kell végezniük majd, amikor már nem lesz velük testben. Majd ezt követően az Atyával beszélt. Ez volt az utolsó lehetőség arra, hogy elhiggyék az emberek, az Atya küldte a világ megváltására, és fogadják el Őt, mint Isten Fiát. Megtörtént már a temetésre való felkészítés. A betániai Mária nárduskenettel megkente Jézus lábait. A jeruzsálemi bevonulás sokakban reményt keltett a római iga megszűnésére, de Jézus tudta, hogy az éljenző tömeg rövid idő múlva a „feszítsd meg"-et fogja kiáltani. Hangzott még tanítás a földbe esett búzaszemről. Magáról beszélt ott, amikor ezt a példabeszédet mondta. Ha nagyon átgondoljuk ezt a mai üzenetet, amikről szólt itt Jézus, azt fedezhetjük fel, hogy többről volt itt szó, mint tanításról. „Lelki beszélgetést" folytatott. Beszélni könnyebb, mint beszélgetni, de sokszor ez a célravezetőbb. Beszélgetett azokkal az emberekkel, akik ezer kérdést tettek fel Vele kapcsolatban. Ezek a „partnerek" azonban kemények maradtak. Semmi sem volt jó, mert Jézus volt a másik oldalon. A TE és ÉN viszonyulása a beszélgetés. Személyes, szoros kapcsolat ez. Így olvassuk el most még egyszer a napi Igét, és próbáljuk a Szentlélek segítségével ezt a beszélgetést mélyen átgondolni, és a magunk életére is alkalmazni.

1.Én világosságul jöttem a világba! Egy hónappal ezelőtt (febr. 3.) már elénk jött Jézusnak ez a kijelentése: Én vagyok a világ világossága! (János ev. 8,12.) Most azért hangsúlyozza ezt a mondatot, mert sötétségben voltak hallgatói. Hamis kép élt bennük az Úrról. Ravasz László úgy írt erről igemagyarázatában: „Ez a fajta ember az, aki könyvből akar keresztyén lenni, pedig csak a Szentlélek által lehet!" Tele voltak ezek a „vakok" teológiai ismeretekkel, de semmiképpen nem tudták jó szívvel nézni azt, ahogyan Jézus tanított, vagy amit cselekedett. Leginkább az volt elfogadhatatlan, amit az Atya és Önmagával való egységéről mondott.

Szeretett Testvéreim! Most egy HALELUJAH ének (212) jutott eszembe Jézus világosságával kapcsolatban. Benne van a mi kérésünk Ő felé, és benne van a válasz is, amit értünk vállalt és tökéletesen végrehajtott. Így hangzik ez az ének-imádság: „Világíts nekem Jézus, hogy mindig lássam ám,/ Mily nagy volt hő szerelmed, ott fenn a Golgotán./ Én, én vagyok Megváltód! - hangzik felém szavad,/ S e szó szívembe békét, új éltet, s üdvöt ad.// Világíts bennem Jézus, hogy szent tekinteted/ Napfényre hozza mindazt, mit szívem rejteget./ Én megtisztítlak tűzzel! - szólsz, s bár a tűz sebez,/ De nyomdokodba járni: Szívem hő vágya ez.// Oh, hát világíts Jézus, világ Világa Te,/ Hadd jusson Igéd fénye az éjszakába be!/ Megért a gab'naföld már -  hangzik szavad felém, S küldesz, hogy Érted híven, s hittel dolgozzam én."// Többször is olvassuk át ezt az imádságot!

2.Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem! Mi volt az Atya Isten szándéka az első bűn elkövetése óta? Az, hogy az idők teljességében Fia által kegyelemből megváltsa azt a bűnös embert, aki hisz Benne, és az Ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban! Jézus pedig érvényesítette az Atya akaratát. A váltsághalálban ez a megmentés megtörtént. A kereszten kimondta a Megváltó: ELVÉGEZTETETT! Ez a kegyelem szava! A lehetőség ajándéka. De az is igaz, hogy Jézus beszéde, mint Ige, a meg nem térőknek, elutasítóknak, ítéletté válik. Mert az Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait! (Zsid. 4,12.)

Kedves Testvérek! Az Úr Jézus megmentésünkre jött el emberként ebbe a világba. Ma is azért hangzik az Ő beszéde, hogy emberek térjenek meg, fogadják el a felkínált váltság ajándékot. Kezdődjön el egy új élet, mely Érte ég, Neki szolgál, ugyanakkor a másik ember felé is oda tud fordulni segítségadásra. Mennyivel másabb lenne az életünk, és az egész emberiség élete, ha minél többen ezt a jézusi szeretetet tudnák megélni, gyakorolni. Mi is imádkozzunk azért, hogy bennünk is így munkálkodjon a Szentlélek, és ne kerüljünk az Ige által az elítéltek sorába.

3.Amit tehát én beszélek, azt úgy beszélem, ahogyan az Atya mondta nekem! A Biblia a Szentháromság Istent ismertette meg az emberiséggel. Atyáról, Fiúról és Szentlélekről adott/ad kijelentést. Ezt a „Szentháromság titkot" igazán akkor fogjuk megismerni, vagy megérteni, ha eljön a „színről-színre való látás" ideje. Addig hittel fogadjuk el mindazt, amiket kinyilatkoztatott az Úr. Jézus úgy volt EGY az Atyával, hogy minden akaratát teljesítette beszédben és cselekedetekben.  Még a legsötétebb órában is azt imádkozta: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár! Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te! (Máté 26,39.)

Testvéreim! Jézust az Atya Isten küldte le a mennyből erre a földre, hogy Őt képviselje. Őt láttassa meg az emberekkel. És Jézus mindenben az Atya akarata szerint járt el. A mai ember számára a Szentlélek Isten érteti meg az Úr beszédét.

Tartozzunk azok közé  -   hálát mondva,  -  akik követői és munkatársai lehetünk!

Ajánlott ének: 89. zsoltár versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 130, összesen: 695552

 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  Pénteken veszi kezdetét az idei Művészetek Völgye. A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhel...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...
 • 2021. július 13., kedd

  Az „Útitársak. Krisztussal.” honlap szerkesztői a csendnek mint lelki gyakorlatnak a témáját járják körül; izgalmas kérdéseket, meghatározó átéléseket...