2021. március 10., szerda - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek

Kedves Testvéreim!
Minden tekintetben hálásan köszönöm az értem és családomért mondott köszöntést és imádkozást. Azt éljük meg naponként, hogy: JÓ AZ ÚR, és ÉL AZ ÚR!
A mai bibliaórai igerész adjon türelmet és békességet a Szentlélek által.
Táv-ölelés: Zoli (bácsi)
Deák Zoltán nyugdíjas református lelkész

Bibliaóra - 2021. március 10.

Textus: János ev. 14,1-6 és 7-11.

A Bibliaolvasó Kalauz tegnapi és napi újszövetségi Igéje:

Jézus az út az Atyához

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. A hova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk hová mégy: honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis én általam. // Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek Őt, és látjátok. Fülöp így szólt Hozzá: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk! Jézus erre azt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom: az Atya, Aki énbennem lakik, énáltalam viszi véghez az Ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek!

Kedves Testvérek! Sajnos, a járvány újra erőteljesebben hat. Ne szűnjünk meg imádkozni! De ne nyugtalankodjék a mi szívünk! A János szerinti evangélium 14-től 16-ig tartó fejezeteit Jézus búcsúbeszédének mondjuk. Sok mindent elismételt, és mondott új dolgokat is a tanítványoknak. Készítette őket arra az időre, és helytállásra, hogy amikor már nem lesz velük, miként éljenek, hogyan szolgáljanak. A Biblia leírása szerint, mintha abban a néhány órában történt volna ez a búcsúbeszéd, amely a páska-vacsora utáni órában kezdődött. Mentek kifele az Olajfák hegyére és ott töltötték a fél éjszakát. Amikor mindent elmondott, tovább mentek a Gecsemáné kertbe. Ott már az Atya felé fordult Jézus, és főpapi imádságával magasztalta mennyei Atyját. Kéréseit elmondta övéiért és az egész emberiségért. Ezután kezdődött a sötétség órája, az elfogatás. Ezeknek a nagyon nehéz óráknak a tanításaiból, kéréseiből ragadjuk ki azokat a mondatokat és gondolatokat, melyeket mostani igeszakazunk közöl, és amelyeket a jövő szerdán (március 17) is kapunk majd. A Szentlélek Isten tegye mindnyájunk számára világos üzenetté Jézus szavait.

1.Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: Higgyetek Istenben.....! Jézus háromszor is bejelentette tanítványainak, hogy ellenségei a halálba küldik, de az Atya három nap múlva feltámasztja. A felkészítés már korábban megtörtént. A páska vacsorán az is kiderült, hogy ki lesz az áruló. Most mégis, az Olajfák hegyén pánikban, összezavarodottságban volt a kis tanítványi csapat. Jézus ezt jól látta, és azért szólt így: Ne nyugtalankodjatok, higgyetek! Higgyetek az Atyában és bennem! Most igazán nagy szükség lesz a hitre, mert olyan dolgok következnek, amelyeket csak hittel lehet feldolgozni. Szörnyű dolgokat fogtok látni rövid időn belül.

Drága Testvéreim! Képzeljük magunkat a tanítványok helyébe. Olyan Úr mellett szolgálunk, Aki mindenfajta betegséget meg tudott gyógyítani. Aki szólt a habzó tengerhez, és az lecsendesedett. A halott Lázárnak azt mondta: Lázár, jöjj ki! (János ev. 11,43.) És kijött a sírból. Akinek minden hatalom a kezében volt és van. Ezt a Jézust el fogják fogni és megölik. Ezt látja az ember azóta is. Mintha az ördög uralná ezt a világot. Mintha az övé lenne mindig az utolsó szó. De Jézus azt mondja: Higgyetek Istenben és higgyetek énbennem. A látszat ellenére is. Egyénre szabottan is meg kell érteni Jézus kérését. Amikor kilátástalannak látjuk a helyzetünket. A mi életünk más, mint volt a tanítványoké. Nekünk nem a Gecsemáné kertben kell látnunk szörnyű dolgokat. De, igenis vannak olyan érthetetlen és megmagyarázhatatlan dolgok az életünkben, amikor óriási segítségre van szükségünk. Amikor nem értjük, hogy miért történnek olyan dolgok, amik történnek? Mintha az Úr Isten sem törődne velünk? Hát ide kell a hit Isten és Jézus Krisztus felé. És ez sokkal több, mint az általános hit. Ez több annál, minthogy valakinek meg kellett teremteni ezt a világot. A Krisztuson át való hit veheti csak el a nyugtalanságot, békétlenséget a szívből, semmi más. Én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, mondta Jézus.

2.Nem ismertél meg engem Fülöp? Jézus beszédére Tamás is, Fülöp is, de úgy gondolom, a többi tanítvány is mind érthetetlenül reagáltak. És ez az érthetetlenség egészen addig tartott, míg pünkösdkor a Szentlélek ajándékát meg nem kapták. Három évig ott voltak Uruk mellett, mégsem értették a dolgokat. Előzőleg is szomorúan vette Jézus tudomásul, hogy nem értik meg Őt. Amikor a tengert lecsendesítette, akkor is azt kérdezte tanítványaitól: Hol van a ti hitetek? (Lukács 8,25.) Ilyen gyarló embereket választott ki az Úr, és tette őket később emberhalászokká. Jó ezt nekünk is tudni.

Kedves Testvérek! Nagy szükségünk van az Istenben és Jézus Krisztusban való hitre. E nélkül bizonytalankodunk, értetlenkedünk, nyugtalanok és békétlenek vagyunk. Jó ezt is lemérni most ebben a vírusos és böjtös időben. Hogyan bírjuk a terhelést? Ugyanakkor nagyon fontos, hogy tudjuk azt, Istenünk tud minden gondunkról. Sokkal inkább arra figyeljünk, mire kaptuk a hitet, és hogyan kell élnünk ajándékaival. Mert az Úr ilyen érthetetlen, sokszor botladozó munkatársait használja fel az Ige megélésére és továbbadására. Valahogy így: „Olyan emberek formálódnak, akik önzetlenül szeretik egymást, gondosan nevelik a gyermekeiket, nem hajlandók hazudni, csalni és becsapni másokat. Akkor is dolgoznak, ha nem ellenőrzik őket, nem gyártanak selejtet, békességben élnek.... Nem teszik tönkre a testüket, szeretettel ápolják idős szüleiket. Ahol hangzik Isten Igéje, és azt hittel befogadják, ott ilyen gyümölcsök teremnek!" (Cseri K. A kegyelem harmatja). Ha nem is értünk mindent, akkor is a hit irányítsa életünket! Ezt kérjük imádságban!

Ajánlott ének: 464. dicséret versei Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 131, összesen: 695553

 • 2021. július 22., csütörtök

  A mesterséges intelligencia korunk legnagyobb kihívása. Miért van ez így, milyen veszélyeket hordoz magában, és milyen kiút állhat előttünk? Könyvkrit...
 • 2021. július 22., csütörtök

  Nyaralási lehetőséget kínál a németországi árvizek károsultjainak Balog Zoltán református püspök. A Zsinat lelkészi elnöke a többek között a németorsz...
 • 2021. július 21., szerda

  Vajon miért száműztük lelki életünkből az életet? Ha pedig az élet része annak, akkor mit jelent a lelki? Hogyan állhat helyre saját emberi mivoltunk,...
 • 2021. július 20., kedd

  Mi visz arra egy református lelkészt, hogy sci-fi íróként is kipróbálja magát? Prédikáció és fikció kapcsolatáról, világvégéről, írói módszertanról, v...
 • 2021. július 20., kedd

  Védelem, pásztorlás, érvpárbaj, emberségesség – a koronavírusjárvány elmúlt több mint egy évében számos lelkésznek kellett eligazítást nyújtania, mikö...
 • 2021. július 19., hétfő

  Pénteken veszi kezdetét az idei Művészetek Völgye. A taliándörögdi református templomban és környékén koncert, kiállítás, művészetterápiás alkotóműhel...
 • 2021. július 16., péntek

  Míg a tanév során leendő szolgálatukra készülnek, nyáron egymás társaságában töltődnek, missziós utakon vesznek részt, világi és egyházi fesztiválokon...
 • 2021. július 15., csütörtök

  „Az építkezés hitvallás. Aki maradandót épít, aki kőből épít, az a jövőnek épít” – hangzott el Balog Zoltán dunamelléki püspök igehirdetésében a halás...
 • 2021. július 14., szerda

  A Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke, magyar katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő Bibó–Göncz–Regéczy...
 • 2021. július 13., kedd

  Az „Útitársak. Krisztussal.” honlap szerkesztői a csendnek mint lelki gyakorlatnak a témáját járják körül; izgalmas kérdéseket, meghatározó átéléseket...